Boeken

White paper economie & ruimte

Economie & Ruimtelijke inrichting. Bouwen aan de toekomst van Nederland in transitie "Voorbij de moeilijke jaren"
Cees van Beukering
september 2017

Sinds de kredietcrisis zitten bouwnijverheid, overheden en vastgoedeigenaren in het slop. Overheden en projectontwikkelaars hebben flink moeten afboeken op hun grondposities, omdat bouwprojecten zijn afgeblazen. Vastgoedeigenaren zagen de leegstand oplopen, terwijl de orderportefeuilles van architecten en bouwbedrijven opdroogden. Maar ook particulieren zijn niet gespaard. Zij krijgen hun huis moeilijk verkocht. Tot voor kort had de vastgoedwereld de illusie dat de crisis wel snel zou overwaaien. In Vastgoed, markt en ruimte (2010) was reeds gesignaleerd dat het na de crisis anders zou worden. In deze aanvulling op Vastgoed, markt en ruimte wordt, naast de actualiteit, nader ingegaan op de wisselwerking tussen economie en ruimte, en is het item vastgoed verder naar de achtergrond gedrongen, als afgeleide van de economie. Omdat de wisselwerking tussen economie en ruimte verder gaat dan vastgoed en zo wezenlijk is voor de gehele ruimtelijke inrichting, is ook de titel van deze herziene druk van Vastgoed, markt en ruimte gewijzigd in Economie en ruimtelijke inrichting.

In 2030: vier vergezichten

Hans Stegeman, Danijela Piljic, Anke Struijs & Enrico Versteegh
2011 - Scriptum uitgeverij

Reis naar de toekomst: het leven in het jaar 2100

Reis naar de toekomst: het leven in het jaar 2100
Michio Kaku
2011 - Nieuw Amsterdam Uitgevers

Een opwindende vooruitblik op de komende eeuw.

Gaia Logica: een nieuwe manier om met de aarde om te gaan

Gaia Logica: een nieuwe manier om met de aarde om te gaan
Kees Zoeteman
2009 - Christofoor

Zorgarchitectuur-Zorgvastgoed: strategie en concept voor rendement en waarde

Jolein Heinen, Henk Sijsling & Marianne Groen
2012 - Sdu Uitgevers

Brengt de specialismen architectuur, zorgconcepten, vastgoedrekenen en financiering samen.

De staat van morgen: hoe de ondernemersdemocratie Gouden Eeuw II mogelijk maakt

hoe de ondernemersdemocratie Gouden Eeuw II mogelijk maakt.Adjiedj Bakas
2012 - Sdu Uitgevers

The State of Tomorrow: 13 Megatrends That Will Change the World

The State of Tomorrow: 13 Megatrends That Will Change the World
Adjiedj Bakas
2013 - Dexter

The future of food: hoe we lekker, gezond en duurzaam gaan eten en drinken in de 21e eeuw

Voedsel. In sommige landen is er te weinig, in andere juist weer te veel. Hoe staat het met de voedselproductie wereldwijd en in ons eigen land nu en straks? Elke dag groeit de wereldbevolking met netto 220.000 mensen zodat we groeien van 7 miljard naar 9 miljard mensen in de periode 2012-2050. Daardoor zal de druk op de voedselproductie oplopen. Kunnen we dit als mensheid aan? En zo ja, welke rol speelt bijvoorbeeld genetica in dit geheel? Kunnen we straks eten wat we willen zonder pretspekjes te krijgen? Hoe werkt de medicalisering van food door?

Open innovatie, co-creatie en crowdsourcing veranderen de foodsector. Opkomende economieën leveren elkaar eten. Genetische modificatie wordt normaal en er komen nieuwe plantensoorten uit het lab. We eten meer 'biologisch' food en er komen nieuwe vormen van recycling en bioraffinage. We krijgen gepersonaliseerd voedsel en meer functional foods. Vreugdeloos nutritionisme groeit maar lekkerbekken gaan in de tegenaanval. Er komen duurzaamheidsapp's en het platteland verandert door stadslandbouw en verticale boerderijen.

Vleesvervangers voor flexitariërs zijn in opmars en we gaan terug naar lokaal geproduceerd en seizoensgebonden voedsel. Er komen caloriearme tussendoortjes en supersize food raakt in de ban. We krijgen vet-, zout- en suikertaks en zien de terugkeer van het kruidenvrouwtje. We gaan voedsel beschouwen als medicijn. Oude groentes komen weer in trek en de warmoezenier keer terug. Guerrilla-tuinieren groeit in de stad en we krijgen nieuwe conserveringstechnieken, voedsel dat uit de printer rolt en kweekvlees. Ook kleinschalig en ambachtelijk food zijn in opmars.

De auteur maakte een rondgang langs insiders en outsiders in de food en agri en schreef dit prikkelende boek over de toekomst van eten en drinken. Bakas, die bekend staat om zijn optimisme, omdenken en positieve insteek, verrast weer met dit nieuwe boek.

Met een voorwoord van topkok Pierre Wind en columns van Sander van der Laan (Albert Heijn) Louise Fresco, Aalt Dijkhuizen (Universiteit Wageningen), Roger van Hoesel (Food Valley), bioloog Midas Dekkers, Marhijn Visser (WTO) en vele anderen.

"Adjiedj Bakas is 's lands beroemdste trendwatcher." - Friederike de Raat in NRC Handelsblad

"Adjiedj Bakas heeft het vaak bij het rechte eind." - Paul van Liempt op BNR Nieuwsradio

"Deze man explodeert van enthousiasme. En hij kan vertellen! Hij is een meesterlijk spreker en heeft een scherp gevoel voor humor." - Siggi Weidemann in de Süddeutsche Zeitung

"Hij is een echte wereldburger met wortels in drie continenten. Hij benut zijn internationale erfenis op briljante manier." - Gita Kapoor in The Times of India

"Adjiedj Bakas is een zeer belangrijke trendwatcher". - Andrew Moody in de China Dail


Inhoudsopgave

Voorwoord
Ten geleide

Deel I: De geschiedenis van eten: trendgolven van vroeger
Deel II: Voedsel, landbouw en voedselindustrie: de stand van zaken
Deel III: Megatrends Food & Agri
Deel IV: Toekomstscenario's voor Eten
Deel V: Agenda voor de voedseltoekomst

Bronnen
Columns

De vakmantool: een instrument tegen leegstand

De vakmantool: een instrument tegen leegstand
Smoes ontwerpen/architectuur en stadsontwerpen
2012 - Lulu

Fiscaal recht Vastgoed: voor fiscalisten, notari

Fiscaal recht Vastgoed: voor fiscalisten, notari

Levende stad, stad om in te leven: cyclische processen voor duurzame stedenbouw in de praktijk

Levende stad, stad om in te leven: cyclische processen voor duurzame stedenbouw in de praktijk
Elma van Beek-Vlaanderen Oldenzeel
2012 - Blauwdruk

Vastgoed, markt en ruimte: de logica van de plek

Vastgoed, markt en ruimte: de logica van de plek
C.A.J. van Beukering, M.M.H.M. Donkers en F.J. Oevering
2010 - Sdu Vastgoedmarkt

Over de ruimtelijke ontwikkeling van de samenleving en bedrijvigheid en wat dit betekent voor de ruimtelijke inrichting.

Sociaal wonen 2030: de toekomst van sociale huisvesting in Nederland

Hoewel onze sociale woningbouw internationaal hoog aangeschreven staat, is het als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen de vraag of en hoe we deze belangrijke pijler onder onze samenleving in stand kunnen houden. Om die vraag te kunnen beantwoorden, is een fundamentele dialoog nodig over de samenleving en het systeem voor sociaal wonen dat we met elkaar in de toekomst in stand willen houden dan wel willen creëren.

Die dialoog zal in de samenleving als geheel, door de uiteenlopende partijen, moeten worden gevoerd. Maar hij zal ook gevoerd moeten worden bij ieder van de partijen afzonderlijk in het sociaal wonen domein, want deze organisaties moeten zich voorbereiden op die toekomst. Hoe kan die toekomst eruit gaan zien, en wat zijn de consequenties daarvan voor de organisatie? Hoe zullen haar rollen en taken gaan veranderen?

In 'Sociaal wonen 2030' hebben de auteurs, samen met de sector en voor de sector, in de vorm van scenario's de instrumenten ontwikkeld waarmee de dialoog over de toekomst kan worden gevoerd, de juiste strategische beslissingen kunnen worden genomen, de vereiste organisatieverandering tot stand kan worden gebracht en de innovatie gestalte kan worden gegeven. Hierbij zullen we het meer dan in het verleden moeten hebben over hoe we de doelen van sociaal wonen ook in de toekomst kunnen blijven realiseren: betaalbare en kwalitatief goede woningen in een leefbare omgeving voor de onderkant van de woningmarkt.

Samen Sneller Slimmer

Gertrud Blauwhof, Ben Spiering en Willem Verbaan.
September 2013 - Paperback

Diagnose 2025

Philip Idenburg, Michel van Schaik
2010 - Scriptum uitgeverij

De Bosatlas - Nederland van Boven

2013 - Noordhoff uitgevers B.V.

Diagnose Zorginnovatie

De betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg staat onder druk als gevolg van toenemende zorgconsumptie en economische ontwikkelingen. Innovatie biedt de oplossing voor de grote zorgvraagstukken. Het antwoord ligt in het versterken van de innovatiekracht van de sector en zorginstellingen op specifieke aandachtsgebieden.

De innovatiekracht kan alleen versterkt worden door een andere benadering, het stimuleren van ondernemerschap en een concrete innovatie-agenda die met de sector en voor de sector is opgesteld. Welkom bij Diagnose Zorginnovatie!

- Van kwaliteit behandeling en therapie centraal - Naar kwaliteit van leven vitaliteit en welbevinden centraal.
- Van patiënt centraal - Naar individu centraal.
- Van zorgwaardeketen - Naar zorgwaardecyclus.
- Van lineair gesloten innovatieproces - Naar cyclisch open innovatieproces.
- Van high tech focus - Naar low tech & high touch.
- Van technology push - Naar technology pull.
- Van genezen en behandelen - Naar zorgen waar het moet, ondersteunen waar het kan.
- Van behandelen ziekte en/of aandoening - Naar voorkomen en uitstellen.
- Van gefragmenteerde specialistische zorg - Naar individueel gerichte integrale zorg.
- Van tegengestelde belangen en beheren - Naar gemeenschappelijk doelen en ondernemerschap.
- Van PATER- en EGO-systeem - Naar ECO-systeem!

Inhoudsopgave
Voorwoord
Deelnemers
Partners
Management samenvatting
Management summary
Inleiding
Leeswijzer
Dankwoord

Deel 1: Theoretisch kader
Inleiding
1. Innoveren en Technologie voor de zorg
2. Van waardeketen naar ZorgwaardeCyclus
Inleiding ziektebeelden en aandoeningen

Deel 2: Innovatie en innovatie-agenda
Inleiding
3. Innovatie in de zorg-Impact in de toekomst
4. Pater-ego-ecosysteem

Conclusie: You can't shrink your way to greatness
'Botttom-up'-innovatie-agenda
'Top-down'-innovatie-agenda

Over de auteurs
Noten

De wereld van 3D printen

Willem Vermeend
2013 - Einstein Books

Werken met structuurvisie en omgevingsvisie

drs. G.B. Gabry
2013 - Berghauser Pont Publishing

De Bosatlas - Van de Energie

2013 - Noordhoff uitgevers B.V.

De Bosatlas - Van het Klimaat

2013 - Noordhoff uitgevers B.V.

Architect en aannemer

Merlijn Hurx
2013 - Uitgeverij van Tilt

De Upcycle

Michael Braungart & William McDonough
2013 - Scriptum

Leven op een breuklijn

Theo Elsing, ing. Jolanda Faber & Ina Vlootman
2014 - BouwProfs

Vastgoed ontwikkeling

Cees van Beukering
Sdu Uitgevers