E&R Ronde tafelgesprek met als onderwerp de praktijkcase verduurzamen LMM bedrijventerrein te Bergen op Zoom


Ondernemers, wethouders, gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van kennisinstellingen op het terrein van MVO, circulaire economie, energie, Internet of Things. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan ons programma: E&R Ronde tafelgesprek over aansprekende praktijkcasus over duurzaamheid bedrijventerrein Lage Meren Meilust te Bergen op Zoom. In het kader van smart bedrijven duurzame bedrijventerreinen. Hoe komt het dat zij zo succesvol zijn? Dit programma is een onderdeel van het “E&R Project: smart’s en duurzame bedrijventerreinen"  
8 november 2017 Bergen Op Zoom | van 14.00 – 18.00 |

Noteer alvast volgende E&R Rondetafelbijeenkomsten:

 • 14 januari 2018 | Unipro de groenste fabriek binnen de Benelux Haaksbergen | E&R Rondetafelbijeenkosmt met als topic duurzaamheid.
 • 29 maart 2018 | Havenbedrijf Amsterdam | E&R Rondetafelbijeenkomst met als topic "Havenbedrijf wordt batterij voor de regio" (programma onder voorbehoud)
 • 24 mei 2018 | Cradle to cradle bedrijvenpark 20|20 Hoofddorp met als topic "cradle to cradle" (programma onder voorbehoud)

 

Programma: aansprekende praktijkcasus over duurzaamheid van bedrijventerrein Lage Meren Meilust te Bergen op Zoom


14.00 uur
 | Inloop en ontvangst met koffie/thee

14.30 uur | Welkom en toelichting op het programma door Cees van Beukering

 • Rol call

 


 • Medededelingen over opmerkelijke en interessante innovaties m.b.t smart bedrijven en duurzame bedrijventerreinen door Jos Gallé innovatiespotter van het project, zie InnovationSpotter


15:00 uur
 
| De betekenis en de plannen voor het bedrijventerrein Lage Meren-Meilust te Bergen op Zoom door xxx van de afdeling Economische zaken van de Gemeente xxxxx 


Om alvast in te lezen info


15:30 uur | Hoe ziet de business case van een te verduurzamen bedrijventerrein er uit? Door xxxxx van xxxxx

 • Visie: wat is een reel perspectief voor nu en later?
 • Businessmodel: wat eerst en wat later en dan wel waarom?
 • Waardecreatie: welke waarde moet er minimaal worden gegenereerd waardoor bedrijven individueel en samen kiezen voor duurzaamheid?

Wat u kunt lezen over "Briljante Business Modellen" - Case IKEA - en zie ook over het boek


16:15 uur | E&R Rondetafelgesprekken in drie ronden over de casus waarbij we op zoek gaan naar de sleutel tot succes.


17:15 uur
 | Welke conclusies kunnen we trekken en wat nemen we hiervan mee in het E&R Project smart’s en duurzame bedrijventerreinen? Onder leiding van Cees van Beukering

 

 17:30 uur | Mogelijkheid tot napraten en netwerken


18:00 uur
 | Einde

Aanmelden

 

< naar top van de pagina

 

Waarom het E&R Project smart bedrijven en duurzame bedrijventerreinen

 

Veel bedrijventerreinen aan de randen van steden en dorpen zien er niet uit. Verloederd, een allegaartje van opstallen en de onderlinge samenwerking van bedrijven kan beter. 

 • Ondernemers hebben er baat dat bedrijvenparken smart en duurzaam zijn als dat gepaard gaat met toename van productiviteit, verlaging van de energiekosten en de huisvesting ook nog meer waard wordt.
 • Medewerkers en klanten van bedrijven op aantrekkelijke smart bedrijventerreinen komen daar graag werken, zeker wanneer de werkomgeving state of the art is en er veel te zien en te beleven is stimuleert dat de productiviteit en jaagt de leercurve van de medewerkers aan.
 • Gemeenten hebben er baat bij dat bedrijventerreinen er aantrekkelijk uit zien zodat ondernemers zich er graag willen vestigen, de werkgelegenheid goed is en de criminaliteit beperkt blijft.

 

Duurzame en smart bedrijventerreinen trekt de beste mensen en bedrijven aan waardoor de winstgevendheid van bedrijven groter wordt waardoor er meer ruimte is voor het doen van investeringen om zo het bedrijvenpark blijvend state of the art te kunnen onderhouden.

Zie bijvoorbeeld: Industry 4.0 - Germany's 4th industrial revolution


E&R Project smart bedrijven en duurzame bedrijventerreinen

Deelnemers aan het E&R Project "smart bedrijven en duurzame bedrijventerreinen" ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 15 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Mols, +316-13268671 of u kunt een mail naar haar zenden om het projectvoorstel op te vragen, j.mols@economie-ruimte.nl.
 
Stuurgroepleden van het E&R Project smart bedrijven en duurzame bedrijventerreinen

Cees van Beukering  | +316-51228420 | VastgoedBS | Voorzitter

Joost Okkema | obl - focus op locatie | obladvies@gmail.com | 
+316-22408385 | Programma

Huub Schoenaker | hs@tarmo.nl | +316-51605455 | HAN mbt verduurzamen van bedrijfsterreinen | Simon Bos | Tauw | 
Jos Gallé | GBTechniek | Voor project innovatie spotter | InnovotionCurve365 Jacqueline Mols | +316-13268671  j.mols@economie-ruimte.nl | Secretaris

 

< naar top van de pagina

 

E&R Inspiratiedocument smart’s en duurzame bedrijventerreinen
  

Het inspiratiedocument moet de lezer helpen een beter antwoord kan worden gegeven op de vraag hoe zijn bedrijf meer samrt te maken en daarbij het bedrijventerrein beter te benutten. Met inzet van big data, internet of things, robotisering, circulaire economie, nieuwe materialen, CO2 reductie, en energie hoeft geen probleem te zijn lijken de mogelijkheden tot het vergroten van de bedrijfsmarge voor het oprapen. Het inspiratiedocument kan daarmee van dienst zijn om bestuurders van bedrijven als van de lokale overheid op praktische haalbare ideeën te brengen. Het inspiratiedocument wordt gedragen door experts op een aantal cruciale onderwerpen waarop een antwoord moet worden gegeven om tot een onderscheidende integrale visie te komen zoals nog niet getoond binnen de Benelux. De onderwerpen zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende visie kan ontstaan. 

De negen aandachtsgebieden bieden houvast om bedrijven te helpen hun marge te vergroten, het verduurzamen en aantrekkelijker maken van hun vastgoed als hun bedrijventerreinen. (De licht blauwe aandachtsgebieden komen later nog aan de orde.) 

 


De negen aandachtsgebieden voor succesvol ondernemen en het verduurzamen van bedrijventerreinen en vastgoed zijn:

 • Communicerende vaten
 • Arrangement voor de belanghebbenden zoals ondernemers, eigenaren, gebruikers en omwonenden van de onderneming als van het vastgoed en het bedrijventerrein.
 • Specialismen voor bedrijven


De negen aandachtsgebieden voor succesvol ondernemen en het verduurzamen van bedrijventerreinen en vastgoed

 • Gericht op de individuele ondernemer, werknemer, bezoeker, passant en omwonende.
 • Gericht op de individuele investeerder, bedrijf of instelling, gemeente en provincie.
 • Gericht op de omgeving.


Het is de uitdaging om voorgenoemde negen aandachtsgebieden in één integraal product te verenigen en daarvoor commitment krijgen bij ondernemers, werknemers, gebruikers, bewoners, passanten, omwonenden, investeerders, gemeente, provincie maar ook projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen, architecten, bouwers te krijgen en samen te werken gericht op het waar maken van de beoogde belofte.

Daar Keulen en Aken ook niet op een dag is gebouwd zal ook de nieuwe sociale huurwoning in de loop van de tijd haar vorm krijgen. We spreken dan over een ontwikkelingslijn die mogelijk volgens onderstaand schema zou kunnen lopen.


In het opstellen van de business case zal het zakelijke succes onderbouwd worden of uw ambitie onder andere ingegeven door het raadplegen van het E&R Inspiratiedocument kan worden waar gemaakt. Over het opstellen van een succesvolle business case, zie onze E&R Masterclass: business case duurzaamheid en circulaire economie voor bedrijven   

Teamleden die een bijdrage leveren aan het E&R Inspiratiedocument: succesvol ondernemen en het verduurzamen van bedrijventerreinen en vastgoed

 

Eerste aanzet 
E&R inspiratiedocument 
begin december 2017 beschikbaar

Sander Berkhout | Alliander, duurzame gebiedsontwikkeling | 
sander,berkhout@allianderdgo.nl | +31 51829048 | Topic: -

Huub Schoenaker | hs@tarmo.nl | +31651605455 | Verbinding met de HAN mbt verduurzamen van bedrijfsterreinen | Topic: Big data driven business

Jaap Kortman | Kortman duurzame gebiedsotwikkeling | Topic: Energie+ en financiering

Rob Westerdijk | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Topic: circulaire economie Bas Bijtelaar | ESRI Nederland | Topic: Big data driven business
Jannes Slomp | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Topic: we share Martin Koppenhol  | WM3 Energy |Topic: Marktvraag en urgentie
Simon Bos | Tauw | Topic: big data en energie Barry Meddeler | Tauw | Topic: big data en energie
Greetje van Beers | info@AvviZO.nl | Organisatie bedrijvenbezoeken |  Mario Berends | blauwstaete | marioberends@planet.nl | Redactie inspiratiedocument succesvol ondernemen en het verduurzamen van bedrijventerreinen en vastgoed

 

< naar top van de pagina

Inspirerend voorbeeld van smart’s bedrijf en duurzaam bedrijventerrein

Vijf uitdagende thema's door co-creatie vertaald in de vernieuwde huisvesting van Liander in Duiven

 • Het Nieuwe Werken
  • Optimale benutting van de ruimte door efficiënte ontwerpen van werkplekken en inzetten op flexibele werkplekken waardoor de totale gebouwoppervlakte beperkt kan blijven. 
 • Circulariteit
  • Maximale hergebruik van bestaande gebouwdelen en materialen.
  • Afval is voor meer dan 90% gerecycled tijdens de bouw.
  • Nieuw toegevoegde grondstoffen zijn circulair en remontabel.
 • Energiepositief en CO2-neutraal
  • Het gebouw is energiepositief door een enorme besparing op het energieverbruik (isolatie en slimme lichttoepassing).
  • Daarnaast het gebruik van warmte/koudeopslag en de inzet van zonnepanelen en windturbines maakt dat deze locatie meer groene energie opwekt dan het zelf verbruikt.
 • Relatie met gebied "Groene Allianties"
  • Aansluiten op de wens van de Gemeente Duiven voor het ontwikkelen van een duurzame aanpak van het bedrijventerrein Nieuwgraaf.
  • Samen met de buren de handen ineen slaan en verduurzaming in gang zetten. 
 • Integraliteit
  • De kracht van het ontwerp schuilt in het vangen van de afzonderlijke thema's in een voor het in beleving en gebruik sterke huisvestingsconcept dat anderen kan inspireren.
  • Het is enorm waardevol alle disciplines samen aan de ontwerptafel te zetten met elk kun expertises.
  • Je moet niet kiezen tussen ambities, maar de integraliteit opzoeken en het optimale eruit willen halen. 


Zie ook de praktijkvoorbeelden van ESCoNetwerk.nl

De lessen van de inspirerende voorbeelden worden opgenomen in het E&R Inspiratiedocument smart’s en duurzame bedrijventerreinen zodat de actualiteitswaarde van het inspiratiedocument hoog blijft.

 

< Terug naar top van de pagina


Aanbevolen pre-reading materials


< Terug naar top van de pagina

Praktische informatie en organisatie

Datum | 8 november 2017
Tijd | 14:00 - 18:00 uur inclusief borrel en eenvoudig diner voor eigen rekening
Plaats | Lage Meren Meilust te Bergen op Zoom (exacte adres bijeenkomst volgt later) | informatie over locatie


Kosten |
 Leden van het Platform Economie & Ruimte kunnen zonder kosten aan deze bijeenkomst deelnemen. Deelnemers aan het project: smart bedrijven duurzame bedrijventerreinen en E&R Register Qualified SMAT Asset Manager (QSAM) leden hebben voorrang bij inschrijving. Er zijn nog 8 plaatsen beschikbaar.
 

Deelnemers aan het E&R Project smart's bedrijven duurzame bedrijventerreinen ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 15 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Mols, +316-13268671, j.mols@economie-ruimte.nl 


Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij per bijeenkomst een bijdrage van € 151,25 incl. BTW. Wij hanteren een no-show-beleid.

 

< Terug naar top van de pagina


Door in te loggen kunnen leden van het Platform Economie & Ruimte zich eenvoudig opgeven voor deze bijeenkomst. Niet leden kunnen zich voor deze bijeenkomst opgeven door het onderstaand formulier in te vullen.

Tip voor niet-leden van het Platform Economie & Ruimte: wanneer u voornemens bent per jaar twee of meer bijeenkomsten bij te wonen, bent u goedkoper uit wanneer u zich als lid laat registreren omdat voor leden veel bijeenkomsten gratis zijn! Voor info

 

< Terug naar top van de pagina

20170920