Schuift u ook aan tijdens het gezellige E&R Boekencafé over smart cities en smart citizens met als thema de stad als decor voor kennisontwikkeling


E&R Boekencafé over de stad als decor voor kennisontwikkeling: 21 september 2017 | Benoordenhoutseweg 88 te Den Haag | van 19.00 – 22.00 | 

 

Reserveer alvast in uw agenda de volgende E&R Boekencafés:

  • 7 december 2017 | Den Haag | van 19.00 – 22.00 | met als tocpic gemeentelijke omgevingsvisie. Het nut van de omgevingsvisie? 
  • 19 april 2018 | Den Haag | van 19.00 – 22.00 | met als tocpic duurzaamheid in de stadcirculaire economie in de stad
  • 20 september 2018 | Den Haag | van 19.00 – 22.00 | met als tocpic circulaire economie in de stad


Slimmer door samenwerken.   

“Dat mensen de planeet tegenwoordig totaal domineren komt niet doordat de individuele mens veel slimmer en handiger is dan de individuele chimp of wolf, maar doordat de Homo sapiens de enige soort op aarde is die flexibel kan samenwerken in grote groepen. Intelligentie en het maken van werktuigen waren uiteraard ook heel belangrijk. Maar als mensen niet hadden geleerd zo flexibel met zijn allen samen te werken, zouden we met onze geraffineerde breinen en vaardige handen nog steeds vuurstenen splijten in plaats van uraniumatomen. (Uit: Home Deus, Yuval Noah Harari.) Omdat de meeste mensen samenleven in steden kunnen we zeggen 'De stad als decor voor kennisontwikkeling'.    


Ter inspiratie Tegenlicht Kort: Hoe slim worden onze steden?Reserveer tijdig uw stoel in het gezellige E&R Boekencafé over smart cities en smart citizens met als thema: 'De stad als decor voor kennisontwikkeling'

Wij gaan in gesprek over drie boeken rond dit thema, ingebracht door enthousiaste readers. Naar aanleiding van een 15 minuten durend gesprek tussen gespreksleider Hans van den Brink en een reader ontstaat een discussie die nieuwe inzichten geeft.

 

E&R Referentiekader voor regionale, stedelijke of buurteconomie
Het referentiekader voor regionale, stedelijke of buurteconomie is gestoeld op marktvraag, de context voor bedrijfsstrategie en rivaliteit, factoromstandigheden en verwante ondersteunende bedrijfstakken zoals onderwijs, gezondheidszorg, advocatuur, etc.

 

Bron: white paper economie & ruimte van C. van Beukering

Gespreksleider Hans van den Brink
nodigt u van harte uit voor de volgende interessante line-up:

Programma zal spoedig verder worden ingevuld. 

 

1.  Dr. P.R.A. (Peter) Oeij, senior research scientist/-adviseur, innovatiemanagement & teams Over The resilient innovation team. A study of teams coping with critical incidents during innovation projects. Teams die zich richten op het ontwikkelen van een innovatie, falen vaak. In zijn promotieonderzoek onderzocht Oeij hoe dat komt en wat innovatieteams kunnen leren van HRO-teams die zelden falen in hun opdracht. De centrale onderzoeksvraag luidt: 'Hoe gaan projectteams om met kritieke incidenten in hun innovatieprojecten? Lees hier alvast het interview met Peter over zijn proefschrift. 

2. Dr. Paul van den Brink MBA, partner/eigenaar van kennismanagementadviesbureau On The Brink B.V. (www.onthebrink.nl en www.kennis-management.nl) over zijn boek “Social, Organizational, and Technological Conditions That Enable Knowledge Sharing”. Dit boek gaat over sociale, organisatorische en technologische condities die kennismanagement mogelijk maken. Het bevat een model waarmee activiteiten ter stimulering van het kennisdelen geïdentificeerd worden die zijn toegesneden op het niveau van ontwikkeling van kennisdelen in de betrokken organisatie.

Paul is al ruim zestien jaar specialist, docent en publicist op het gebied van kennismanagement. Hij houdt regelmatig lezingen over dit onderwerp en is oprichter en moderator van de LinkedIngroep Kennismanagement (1300 leden).


3 . Harm Rozie over het boek 'Darwin's unfinished symphony' van Kevin Laland. Het gaat in op de unieke eigenschap van de mens, namelijk dat hij met taal betekenis kan geven aan zijn denkwereld en die betekenissen met zijn soortgenoten kan uitwisselen waardoor het creatievermogen van de mensheid dat van alle andere levende wezens zo vreselijk ver overstijgt en geen einde lijkt te kennen. Harm Rozie is een communicator en denker over wat de mens beweegt. Hij is altijd bezig met verbindende kennis tussen disciplines, groepen mensen en hun georganiseerde verbanden. Zie zijn introductie over zijn mensbeeld.


 

4. Reactie van co-referent Klaas Mulder Met zijn boek Pakkenproletariaat over de vraag, hoe het onderwijs zou moeten veranderen als de ‘witteboordenbaan’ niet meer het hoogst haalbare is. We zouden er beter aan doen het onderwijs te richten op de ‘schorteneconomie’: van catering tot chirurgie hebben we mensen nodig die hun hersens én hun handen kunnen gebruiken. En we moeten zo snel mogelijk van de leerplicht af, want die houdt alternatieve aanbieders kort en levert jonge mensen op die denken dat je vooral leert om volgende week de toets te halen (waarin de dingen worden gevraagd die jouw leraar dertig jaar geleden belangrijk heeft leren vinden). Zie www.pakkenproletariaat.nl voor info over het boek, de reacties in de pers en een aantal artikelen. Of zie de E&R Boeken Pakkenproletariaat


Deelnemers krijgen na afloop van de bijeenkomst een boek naar keuze mee. Deze staan uitgestald op de tafels!
 

Noteer alvast volgende E&R Boekencafé op: 8 december 2017 | Den Haag | van 19.00 – 22.00 |

 

< Terug naar top van de pagina


Organisatie


Inhoudelijke bijdrage van:

Gastheer en gespreksleider:< Terug naar top van de pagina

Praktische informatie

Datum | 21 september 2017
Tijd | 19.00 uur (inloop), 19.30 uur start | Einde 22.00 uur
Plaats | PA-academie, Benoordenhoutseweg 88, Den Haag | contactpersoon aldaar Katinka Gémesi | 070-3242765

Kosten | Deelname is kosteloos voor leden van het Platform Economie & Ruimte. Leden van de E&R Projectgroep "smart city & smart citizens"die betrokken zijn bij het ontwikkelen van "smart city & smart citizens" hebben voorrang bij inschrijving. Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij een bijdrage van € 75,-- excl. BTW (€ 90,75 incl. BTW).

Wij hanteren een no-show-beleid: wanneer u zonder afmelding tot uiterlijk een week voor het event zich niet via de e-mail heeft afgemeld brengen wij € 75,- euro (excl. BTW) in rekening.

Voorafgaand aan het E&R Boekencafé dineren wij bij het restaurant de Lof der Zotheid in Den Haag, Breitnerlaan 84 tel: 070 - 324 17 82 (van 17:00 uur en om 18:45 gaan we richting het E&R Boekencafé, loopafstand circa 700 meter). Als u daar bij wilt zijn dient u wel zelf vooraf te reserveren en is het diner voor eigen rekening.

< Terug naar top van de pagina

Aanmelden voor het E&R Boekencafé

Door in te loggen kunnen leden van het Platform Economie & Ruimte zich eenvoudig opgeven voor deze bijeenkomst. Niet leden kunnen zich voor deze bijeenkomst opgeven door het onderstaand formulier in te vullen.

Tip voor niet-leden van het Platform Economie & Ruimte: wanneer u voornemens bent per jaar twee of meer bijeenkomsten bij te wonen, bent u goedkoper uit wanneer u zich als lid laat registreren omdat voor leden veel bijeenkomsten gratis zijn! Voor info


< Terug naar top van de pagina

 

20170920