Hoe ziet leren er in de toekomst er uit? E&R Ronde tafel bijeenkomst over leren met als thema student driven learning.


Onderwijs bestuurders, onderwijsmanagers, strategische beleidsmedewerkers van onderwijsinstellingen en huisvesting- en vastgoedmanagers van onderwijsinstellingen u bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan onze "Hoe ziet leren er in de toekomst er uit? E&R Ronde tafel bijeenkomst over leren met als topic student driven learning". | 16 november 2017 | ....... school | Dordrecht | van 14.30 – 17.30 | 

Noteer alvast volgende "Hoe ziet leren er in de toekomst er uit? E&R Ronde tafel bijeenkomst over leren met als topic MOOC's" | januari 2018 (datum onder voorbehoud) | ........... | Amsterdam | van 14.30 – 17.30 |

Programma: leren met als topic student driven learning.

14:00 uur | Inloop en ontvangst met koffie/thee en cake


14:30 uur | Welkom, toelichting op het programma en E&R Project leren anno 2025 onder leiding van Cees van Beukering 

 • Roll call

 

 

 • Mededelingen over opmerkelijke en interessante innovaties m.b.t leren door onze project innovatiespotter, zie InnovationCurve365

 

  

15:00 uur | Praktijkcasus. Wat zijn de drijvende krachten en te onderkennen vragen vanuit het leren anno 2025 die helpen bij het ontwerpen van een daarbij passende leeromgeving?  Door xxx van xxx school. 


Om er al in te komen zie en luister. The power of student-driven learning: Shelley Wright at TEDxWestVancouverED15:30 uur |
 Leren anno 2025. Aandacht voor student driven learning. Door xxxx, werkzaam bij xxxxx. Zei het boek Onderwijs voor de 21 eeuw

 • Visie. De drie grote doelen van onderwijs:
  • Economisch perspectief
  • Maatschappelijk cultureel perspectief
  • Persoonlijke ontwikkeling
 • Business case
 • Waarde creatie


16:00 uur | Ronde tafelgesprek onder leiding van Cees van Beukering

 • Eerste ronde. Student driven learning een nieuwe hype?
 • Tweede ronde. Onderwijscampus, oud denken en nog te veel gericht op massa en efficiëntie waardoor het contact met de individuele leerling verloren is gegaan en het leren is verleerd?. Delen van praktijkervaringen.
 • Derde ronde, welke van de negen aandachtsgebieden zouden we op een volgende bijeenkomst nader moeten bekijken?  


17:00 uur
 | Afronding en welke conclusies kunnen we trekken door Cees van Beukering


Aanmelden

< Terug naar top van de pagina

 

Waarom het programma leren anno 2025

Waarom willen wij leren?
Als leren van sleutelcompetenties tijd en energie kosten, waarom doen we dan die moeite? De vraag is dus: wat drijft ons om energie te investeren in het leren van nieuwe, en soms erg moeilijke, dingen?

De drie grote doelen van onderwijs:

 • Economisch perspectief
 • Maatschappelijk cultureel perspectief
 • Persoonlijke ontwikkeling


Talloze banen gaan verdwijnen maar er komen ook veel nieuwe voor in de plaats. Veel kinderen en studenten leren nu voor banen die over 10 jaar niet meer bestaan? Hoe bereiden we hen hierop voor? Doordat veel banen in de nabije toekomst verdwijnen en er nieuwe bij komen zal het onderwijs opnieuw haar doelen moeten bijstellen vanuit de drie hiervoor genoemde perspectieven.

Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit? (Richard van Hooijdonk over de toekomst van het onderwijs)

Toekomst van het onderwijs. In 21st eeuw gaat het om "skills"
 

De noodzaak tot levenslang leren.
Menselijke kennis en kunde, het Human Capital, is een kritieke succesfactor voor de economische bestendigheid van bedrijfsleven en voor baanzekerheid. Talentvolle werknemers zijn nodig om de concurrentie met andere bedrijven aan te kunnen. Om dit menselijke kapitaal te behouden en te vergroten sluiten we met ons project aan op de nationale agenda's van de negen topsectoren in Nederland en die van België gericht op de ontwikkeling en aantrekking van talentvolle werknemers.

Conclusie:

Onderwijs de sleutel tot geluk en welvaart als passie en werken in fusie gaan maar dat gaat niet vanzelf. Het is hierom dat wij het E&R Project "leren anno 2025" op de agenda gezet hebben daar we met zo veel veranderingen worden geconfronteerd die beter is te duiden wanneer je met meerdere personen vanuit verschillende bedrijven die ook nog verschillende sectoren vertegenwoordigen eerder de kansen ziet.


E&R Project "leren anno 2025"
Deelnemers aan het E&R Project "leren anno 2025" ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument "leren anno 2025"als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Project "leren anno 2025" is gelimiteerd tot ten hoogste 15 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Cees van Beukering, +316-51228420. 

Stuurgroepleden van het E&R Project "leren anno 2025 en haar leeromgeving

Klaas Mulder | werkzaam op de Hogeschool van Utrecht Averell van den Bos | +31622687598 | averell@theserviceconcept.com | Gilde 2.0 - ontwikkeling van vakmanschap nieuwe stijl |Programma
Richard van Tilborg | Director SMART bij Ordina met als aandachtsgebied educatie | Richard.van.Tilborg@ordina.nl | +316-51017492 | Project innovatie spotter | InnovotionCurve365 | Cees van Beukering | +31651228420 | VastgoedBS | Secretaris


< Terug naar top van de pagina
 


E&R Inspiratiedocument "leren anno 2025" 

Het inspiratiedocument moet de lezer helpen een beter antwoord kan worden gegeven op de vraag hoe de leren er in 2025 er uit kan zien. Het inspiratiedocument kan daarmee van dienst zijn voor studenten, docenten, onderwijsbestuurders, onderwijsmanagers en huisvestingsmanagers om hun eigen vraagstukken beter in te vullen. Het inspiratiedocument wordt gedragen door experts op een aantal topics waarop een antwoord moet worden gegeven om tot een onderscheidende integrale visie te komen. De onderwerpen zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende visie kan ontstaan. Het E&R Inspiratiedocument "leren anno 2025" komt bij elke bijeenkomst aan de orde en dient om de discussie richting te geven.
    
 

 

De negen topics bieden houvast voor het ontwikkelen als toetsen over leren anno 2025.

De negen topics van de leren anno 2025 zijn: 

 • Communicerende vaten
 • Arrangement voor de belanghebbenden.
 • Specialismen voor bedrijven

 

De negen topics van de leren anno 2025

 • Gericht op de individuele leerlingen, docenten en haar begeleiders
 • Gericht op de individuele investeerder, bedrijf of instelling
 • Gericht op de omgeving.

 

Het is de uitdaging om voorgenoemde negen topics in één integraal product te verenigen en daarvoor commitment krijgen bij leerlingen, ouders, onderwijzers, onderwijsbestuurders, gemeente maar ook projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen, architecten, bouwers te krijgen en samen te werken gericht op het waar maken van de beoogde belofte.

In het opstellen van de business case zal het zakelijke succes onderbouwd worden of uw ambitie onder andere ingegeven door het raadplegen van het E&R Inspiratiedocument kan worden waar gemaakt. Over het opstellen van een succesvolle business case, zie onze E&R Masterclass snel slimmer in onderwijs business   

E&R Koplopers die een bijdrage leveren aan het E&R Inspiratiedocument: leren anno 2025

 
E&R Inspiratiedocument. Eerste versie begin december 2017 beschikbaar Hans Smaal | Fontys Hogeschool | Thema: ..
Jos Oostenbrink | ROC Horizon College - Noord Holland | Thema: onderwijshuisvesting Harm Rozie |
 
Richard van Tilborg | Partner innovatieve technologie / Director SMART bij Ordina | Richard.van.Tilborg@ordina.nl | +316-51017492 | Thema: .. Vacature eindredacteur E&R Inspiratiedocument "leren anno 2025"

   

< Terug naar top van de pagina


Inspirerende praktijkvoorbeelden


Van bezochte projecten worden nieuwsberichten gemaakt en in een publicatie bij elkaar gebracht die in eerste instantie wordt gedeeld van de leden van de E&R Projectgroep leren anno 2025 en voor een ieder beschikbaar is zodra het boek uit komt en is gepresenteerd in het E&R Boekencafé. De leerpunten worden opgenomen in het E&R Inspiratiedocument "leren anno 2025" zodat de actualiteitswaarde van het inspiratiedocument hoog blijft.

 • Uitreiking van de E&R Pluim voor personen die op een bijzondere wijze het overbrengen van kennis en vaardigheden "leren" heeft weten te realiseren. Van het project van de winnaar van de E&R Pluim wordt een film opname gemaakt die aan de ontvanger van de E&R Pluim ter beschikking wordt gesteld. De E&R Pluim wordt toegekend wanneer op 3 van de 4 hieronder genoemde aspecten op een onderscheidende wijze invulling is gegeven ten aanzien van:
  • Organisatie
  • Creativiteit (innovatie)
  • Toevoegen van reëel waarde (nuttig en betaalbaar voor de eindgebruiker)
  • Toevoegen van nieuwe inzichten (nieuwe kennis)

 

Uw project hier?

Leren 1  
   Van recent in gebruik genomen onderwijslocaties worden ex-post analyses uitgevoerd. De doelstelling van het uitvoeren van de ex-post analyse is om te toetsen of verwachtingen zijn uitgekomen en daaruit te leren voor komende projecten. De resultaten van de ex-post analyses worden op de E&R Bijeenkomsten gedeeld. De leerpunten worden opgenomen in het E&R Inspiratiedocument "leren anno 2025" zodat de actualiteitswaarde van het inspiratiedocument hoog blijft.


< Terug naar top van de pagina


Aanbevolen pre-reading materials
 

 

< Terug naar top van de pagina

 

Praktische informatie

Datum | 16 november 2017
Tijd |
 14:00 - 17:30 uur 
Plaats | xxxxx onderwijscampus | xxx | route
Kosten | Leden van het Platform Economie & Ruimte kunnen zonder kosten aan deze bijeenkomst deelnemen. Deelnemers van het project leren anno 2025 hebben voorrang bij inschrijving. Er kunnen maximaal 15 personen, nog 10 plaatsen beschikbaar.

Deelnemers aan het E&R Project leren anno 2025 ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 15 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Cees van Beukering, +316-51228420


Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij en bijdrage van € 151,25 incl. BTW. Wij hanteren een no-show-beleid.

 

Door in te loggen kunnen leden van het Platform Economie & Ruimte zich eenvoudig opgeven voor deze bijeenkomst. Niet leden kunnen zich voor deze bijeenkomst opgeven door het onderstaand formulier in te vullen.

Tip
 voor niet-leden van het Platform Economie & Ruimte: wanneer u voornemens bent per jaar twee of meer bijeenkomsten bij te wonen, bent u goedkoper uit wanneer u zich als lid laat registreren omdat voor leden veel bijeenkomsten gratis zijn! Voor info


< Terug naar top van de pagina20170901