Prinsjesdag, wat moet je weten over de miljoenennota en de departementale begrotingen


E&R Ronde tafelbijeenkomst: Prinsjesdag, wat moet je weten over de miljoenennota en de departementale begrotingen


De derde dinsdag van september: Prinsjesdag. Een bijzondere dag ook voor u, want dan wordt bekend gemaakt hoe de rijksportemonnee voor het komende jaar eruit zal zien. Maar wat betekent dit nu echt voor u? Wat zijn de ontwikkelingen op het terrein van ruimtelijke ordening, bedrijventerreinen, verduurzaming van de bouw? Tijdens deze bijzondere masterclass, een na Prinsjesdag, wordt er met u nader gekeken naar de impact van de miljoenennota en de departementale begrotingen.
 

Wat gebeurt er op Prinsjesdag?De E&R Ronde tafelbijeenkomst wordt gegeven door Mariëlle van Oort, directeur bij Van Oort & Van Oort, de strategische partner in public affairs. Ieder jaar maakt dit bureau  direct na de publicatie van de miljoenennota en departementale begrotingen een uitgebreide analyse, waarbij de diverse begrotingen wordt doorgelicht, geanalyseerd en geduid. De resultaten hiervan worden tijdens deze bijeenkomst met u doorgenomen en bediscussieerd. Daarnaast worden de toekomstige politieke discussies in het kader van de verkiezingen betrokken bij deze analyses.

 

Opzet


In deze bijeenkomst krijgt u inzicht in de impact van Prinsjesdag en de manier waarop u het toekomstige beleid kunt beïnvloeden, ook naar aanloop van een nieuwe regeerperiode. De diverse departementale begrotingen en de miljoenennota zijn omvangrijk. Voor u zal sowieso worden gekeken naar de begrotingen Wonen & Rijksdienst, Infrastructuur& Milieu, Economische Zaken en Volksgezondheid, Welzijn & Cultuur (huisvesting zorg).  Maar wij horen ook graag van u welk onderwerp of domein u het meest interesseert! Hiermee geven wij u een unieke kans om zelf richting te geven aan de inhoud van deze masterclass. U kunt deze voorkeur aangeven via het aanmeldformulier voor de masterclass.

< Terug naar top van de pagina
 

E&R Ronde tafelbijeenkomst: Prinsjesdag, wat moet je weten over de miljoenennota en de departementale begrotingen

Relevante begrotingspassages en gevolgen beleid

Dit deel van de bijeenkomst gaat over de relevante begrotingspassages op het gebied van Economie en Ruimte. Er is voldoende ruimte voor meer gedetailleerde vragen en terplekke kan worden gezocht naar antwoorden op vragen in de begroting.

 

Toekomstperspectief

In het tweede deel van de masterclass wordt verder vooruit gekeken. De huidige begroting is de laatste begroting van dit kabinet. De bestaande ombuigingslijsten, de rapporten van diverse adviesorganen en de eerste conceptprogramma’s van de politieke partijen zijn op dat moment ook beschikbaar en zullen richting geven aan de politieke discussies op weg naar de verkiezingen. Tijdens het tweede deel van de masterclass kijken we daarom iets verder vooruit: wat kunnen we verwachten in de maanden die komen?

< Terug naar top van de pagina

Voor geïnteresseerden in het Platform Economie & Ruimte, E&R Koplopers en E&R Ambassadeurs van het Platform Economie & Ruimte. E&R Koplopers en E&R Ambassadeurs overleg.

14:00 uur | Welkom en agenda van de bijeenkomst onder leiding van Cees van Beukering (voorzitter) en Peter van Oort (secretaris)

 • Mededelingen
  • Vernieuwde website InnovationCurve365 nuttig voor het spotten van innovaties die ingezet kunnen worden in de E&R Projecten
 • Over E&R Projectgroepen: functies en functieomschrijvingen.
 • E&R Projectgroep formats
  • Projectvoorstel “ziekenhuis 2025 “centrum voor gezondheid en levensstijl””
  • Projectplan “de sociale (huur) woning van de toekomst”
  • Aanzet van een E&R Inspiratiedocument “de sociale (huurwoning) van de toekomst”
 • Stand van zaken E&R ECONOMIE/PROJECTEN, E&R Koplopers aan het woord
 • Stand van zaken E&R RUIMTE/PROJECTEN, E&R Koplopers aan het woord
 • Nieuws vanuit de regio, E&R Ambassadeurs aan het woord
 • Rondvraag

15:45 uur | Afsluiting

Reserveer alvast in uw agenda de volgende E&R Koplopers en E&R Ambassadeurs overleg en combineer dat met E&R Boekencafé:

 • 7 december 2017 | Den Haag | E&R Koplopers en E&R Ambassadeurs overleg van 14:00 - 17:00 uur en E&R Boekencafé van 19.00 – 22.00 | met als tocpic gemeentelijke omgevingsvisie. Het nut van de omgevingsvisie? 
 • 19 april 2018 | Den Haag | E&R Koplopers en E&R Ambassadeurs overleg van 14:00 - 17:00 uur en E&R Boekencafé van 19.00 – 22.00 | met als tocpic duurzaamheid in de stadcirculaire economie in de stad
 • 20 september 2018 | Den Haag | E&R Koplopers en E&R Ambassadeurs overleg van 14:00 - 17:00 uur en E&R Boekencafé van 19.00 – 22.00 | met als tocpic circulaire economie in de stad


Aansluitend hebben wij voor u nog twee aanbevelingswaardige bijeenkomsten op de agenda staan.

 

Van 16:00 uur tot 17:00 uur | E&R Ronde tafelbijeenkomst: Prinsjesdag, wat moet je weten over de miljoenennota en de departementale begrotingen

Van 19:00 uur tot 21:30 uur | E&R Boekencafé over de stad als decor voor kennisontwikkeling

Tussen 17:00 en 19:00 | dineren wij bij het restaurant Lof der Zotheid in Den Haag, Breitnerlaan 84  Als u daar bij wilt zijn dient u dit vooraf bij ons te melden zodat wij een plekje voor u kunnen reserveren. Het diner is voor eigen rekening.


Aanmelden


< Terug naar top van de pagina

 

Voor wie is de masterclass en wat levert het op?


Deze E&R Ronde tafelbijeenkomst is voor ondernemers, kenniswerkers en overheidsbestuurders die zich bezighouden met ruimtelijke ordening en huisvesting. Na deze masterclass bent u volledig op de hoogte over de miljoenennota en heeft u een goed grip op wat de plannen van het kabinet zijn het komende jaar. Daarnaast heeft u zicht op mogelijke ontwikkelingen op weg naar een nieuw kabinet.


< Terug naar top van de pagina

Organisatie

 

 
Marielle van Oort | Directeur Van Oort & Van Oort en directeur PA-academie | aandachtsgebied public affairs en communicatie   
   
   

 

< Terug naar top van de pagina


Praktische informatie

Datum | 21 september 2017

Tijd | 16:00 - 17:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur inclusief borrel
Plaats | PA-academie, Benoordenhoutseweg 88, Den Haag | contactpersoon aldaar Katinka Gémesi | 070-3242765

Kosten | Leden van het Platform Economie & Ruimte kunnen zonder kosten aan deze bijeenkomst deelnemen. Er kunnen maximaal 20 personen, nog 16 plaatsen beschikbaar. Om voor deze bijeenkomst als lid gratis in te kunnen schrijven moet u wel inloggen! Voorafgaand aan deze bijeenkomst is er overleg met de actieve leden van de verschillende E&R Projectgroepen van 13:30 uur tot 15:30 uur. 


Wanneer u als lid van het Platform Economie & Ruimte tot uiterlijk een week voor het event zich niet via de e-mail heeft afgemeld brengen wij € 75,- in rekening excl BTW.

Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij en bijdrage van € 151,25 incl BTW.

 

< Terug naar top van de pagina


Door in te loggen kunnen leden van het Platform Economie & Ruimte zich eenvoudig opgeven voor deze bijeenkomst. Niet leden kunnen zich voor deze bijeenkomst opgeven door het onderstaand formulier in te vullen.

Tip voor niet-leden van het Platform Economie & Ruimte: wanneer u voornemens bent per jaar twee of meer bijeenkomsten bij te wonen, bent u goedkoper uit wanneer u zich als lid laat registreren omdat voor leden veel bijeenkomsten gratis zijn! Voor info


< Terug naar top van de pagina

 

20170917 .