Wijkbedrijf - vooraankondiging


U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan onze “E&R Project wijkbedrijf. Programma: wat zijn de succesfactoren van een goed lopend wijkbedrijf? 
xx december 2017 | Utrecht | van 13.30 – 17.30 |


Noteer alvast volgende bijeenkomst over de drivende krachten van een succesvole buurteconomie? xx april 2018 | Den Bosch | van 13.30 – 17.30 |
 

Programma: wat zijn de succesfactoren van een goed lopend wijkbedrijf?

13.30 uur | Inloop en ontvangst met koffie/thee

14.00 uur | Welkom en ontvangst door Cees van Beukering

 • Reflectie op de vorige bijeenkomst (verslag en presentaties)
 • Roll call

 


14:15 uur
 |
 Waarom en voortgang project: wijkbedrijf. Door xxxxxxx, werkzaam bij xxxxxxxxxx

 • E&R Inspiratiedocument, het onderscheidende wijkbedrijf
  • E&R Inspiratiedocument nuttig voor u voor beleidsvorming
  • E&R Inspiratiedocument nuttig voor projectleiders


14:30 uur | Succesfactoren van het wijkbedrijf door xxxxx, werkzaam bij xxxxxxxxx

 • -

Om alvast kennis van te nemen "KAW Fabrique | Hoe run je een wijkbedrijf?


15:30 uur | Op zoek naar de extra waarde van een wijkbedrijf.

 • Eerste ronde, wat levert het wijkbedrijf nu eigenleijk op?
 • Tweede ronde, hoe houd je het wijkbedrijf scherp?
 • Derde ronde, welk thema is actueel?


16:45 uur
 | Welke conclusies kunnen we trekken en wat is het onderwerp op de volgende bijeenkomst over het onderscheidende wijkbedrijf. Onder leiding van xxxx.

 
17:00 uur | Afsluiting door Cees van Beukering met mogelijkheid tot napraten


18:00 uur
 | Einde

Aanmelden

 

< naar top van de pagina

 

Waarom het project wijkbedrijf


xxxxxxxxxxxx


Project:
 de gezonde buureconomie kan ook bij ons

Ter inspiratie......... 

 

 

 

 


< naar top van de pagina

E&R Inspiratiedocument de onderscheidende wijkbedrijf


Het inspiratiedocument moet de lezer helpen een beter antwoord kan worden gegeven op de vraag hoe een gezonde buurteconomie er uit ziet. Het inspiratiedocument dient ondernemers, bestuurders, welzijnswerkers, woningcorporatie medeweerkers, politie, architecten en bouwers te inspireren een beter draaiende buurteconmie te realiseren zoals nog niet getoont binnen de Benelux. Het insiratiedocument wordt gedragen door experts op een aantal curciale onderwerpen waarop een antwoord moet worden gegeven om tot een onderscheidende integrale visie te komen. De onderwerpen zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende visie kan ontstaan. Het E&R Inspiratiedocument zal bij elke bijeenkomst wordt ingebracht om de discussie richting te geven, het inspiratiedocument aan te scherpen en de deelnemers hiermee een handvat aan te reiken.


De uitdaging
Realiseer een aantrekkelijke en toekomstbestendige buurteconomie.


Een aantrekkelijke en toekomstbestendige buurteconommie is “state of the art” wanneer deze xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Een droom voor een ieder. Hoe kunnen de nieuwste proces- en productinnovaties xxxxxxxxxxx. 

  

De negen aandachtsgebieden biedt houvast voor het ontwikkelen als toetsen van buurteconomieen - wijkbedrijf. 

 

Bron: White paper economie & ruimte van C. van Beukering


De negen aandachtsgebieden zijn:  

 • Communicerende vaten
 • Arrangement voor de belanghebbenden.
 • Specialismen voor bedrijven

  

De negen aandachtsgebieden zijn:

 • Gericht op de individuele personen, huishoudens, profit en non profit organisaties
 • Gericht op de individuele investeerder, bedrijf of instelling
 • Gericht op de omgeving.

 

Het is de uitdaging om voorgenoemde negen aandachtsgebieden in één integraal product te verenigen en daarvoor commitment krijgen bij bewoners, profit en non profit organisaties, bezoekers, passanten, investeerders, gemeente maar ook projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen, architecten, bouwers te krijgen en samen te werken gericht op het waar maken van de beoogde belofte.
 
In het opstellen van de business case zal het zakelijke succes onderbouwd worden of uw ambitie onder andere ingegeven door het raadplegen van het E&R Inspiratiedocument kan worden waar gemaakt. Over het opstellen van een succesvolle business case, zie onze E&R Masterclass briljante business   

E&R Koplopers die een bijdrage leveren of zullen leveren aan het E&R Inspiratiedocument

  

Eerste aanzet 
inspiratiedocument 
begin juli 2017 beschikbaar

Elma van Beek | Stichting de Levende Stad

 

Hans van den Brink | The History Store - de ziel van de stad in verhalen gevat

Dr. Roland Goetgeluk | Woningmarktonderzoek

 

Jan van leeuwen | Maatschappelijk vastgoed Cees van Beukering | PVM | +31651228420 |

E&R Ex-post analyse om te leren


Regelmatig worden van buurteconomieenen worden analyses uitgevoerd. De doelstelling van het uitvoeren van analyses is om te toetsen of verwachtingen zijn uitgekomen en daaruit te leren voor komende projecten. De resultaten van de analyses worden op de E&R Bijeenkomsten gedeeld. De leerpunten worden opgenomen in het E&R Inspiratiedocument  "gezonde buurteconomie kan ook bij ons" zodat de actualiteitswaarde van het inspiratiedocument hoog blijft.


< naar top van de pagina

Aanbevolen pre-reading materials

 

 

 

 

 

< Terug naar top van de pagina

Organisatie

Heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Cees van Beukering | +316-51228420 | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl | of bij .............. | voorzitter van de stuurgroep van het project |  .........
 

< Terug naar top van de pagina


Praktische informatie

Datum  | xx december 2017
Tijd      | 14:00 - 17:30 uur 
Plaats   | xxxxxxxxxxxxx | informatie over locatie
Kosten  | Leden van het Platform Economie & Ruimte kunnen zonder kosten aan deze bijeenkomst deelnemen. Leden van de E&R Kopgroep buurteconomie en van de E&R Kopgroep smart city & smart citizens hebben voorrang bij inschrijving. Om voor deze bijeenkomst als lid gratis in te kunnen schrijven moet u wel inloggen! Er kunnen maximaal 20 personen aan deze bijeenkomst deelnemen.

Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij en bijdrage van € 151,25 incl. BTW. Wij hanteren een no-show-beleid.

Door in te loggen kunnen leden van het Platform Economie & Ruimte zich eenvoudig opgeven voor deze bijeenkomst. Niet leden kunnen zich voor deze bijeenkomst opgeven door het onderstaand formulier in te vullen.


Tip
 voor niet-leden van het Platform Economie & Ruimte: wanneer u voornemens bent per jaar twee of meer bijeenkomsten bij te wonen, bent u goedkoper uit wanneer u zich als lid laat registreren omdat voor leden veel bijeenkomsten gratis zijn! Voor info


< Terug naar top van de pagina


20170821