Werken aan een haalbare business case langer zelfstandig thuis wonen met als topic ‘Zelfontwerpende oudere bewoner’


Zorgverleners, projectontwikkelaars, senioren, medewerkers van woningcorporaties en gemeenten betrokken bij langer zelfstandig thuis wonen, u bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan onze “E&R Ronde tafel bijeenkomst: werken aan een haalbare business case langer zelfstandig thuis wonen met als topic  ‘Zelfontwerpende oudere bewoner’. 
12 december 2017 bij xx te Spijkenisse | van 14.00 – 17.30 |


Noteer alvast volgende E&R Ronde tafelbijeenkomsten:

 • 20 februari 2018 | Utrecht |  E&R Ronde tafelbijeenkomst met als topic? (staat nog open)
 • 10 april 2018 | Rotterdam |  E&R Ronde tafelbijeenkomst met als topic? (staat nog open)
 • 5 juni 2018 | Rotterdam |  E&R Ronde tafelbijeenkomst met als topic? (staat nog open)

 

Programma, werken aan een haalbare business case langer zelfstandig thuis wonen met als topics  ‘Zelfontwerpende oudere bewoner’


Velen buigen zich over locaties die interessant zijn om een project voor langer thuis wonen te realiseren. Maar het is nieuw. Wat komt er allemaal bij kijken en hoe kom ik tot een haalbare business case. Op deze bijeenkomst staan we bij de topic participatie en netwerk & ondersteuning als een van de negen belangrijke topics stil.


13:30 uur | Inloop

14:00 uur | Welkom en toelichting op het programma door Cees van Beukering


14:10 uur | Waarom 'creating ideas for life' op Innovitapark door René Verhoeven
 • Beleid voor de korte en langere termijn


15:00 uur |Kennismaking en voortgang E&R Project "langer zelfstandig thuis wonen" door Cees van Beukering en Bert van de Wijdeven.

 • Rol call

 


15:30 uur | Op basis van een veranderende vraag, veranderende zorg en toenemende technische mogelijkheden zijn steeds meer innovatieve initiatieven in wonen met zorg herkenbaar. Maar hoe worden deze ontwikkelingen gefinancierd? De traditionele financiers (banken) zijn terughoudend door de recente financiële crisis. Innovatieve ontwikkelingen vragen dan ook om innovatieve financieringsvormen. Of zijn deze alternatieven niet zo nieuw als gedacht? Irma Langeraert, founder van Ilfa Treasury Support en het maatschappelijk fundingplatform Anders Financieren vertelt u er alles over.”


Waarom maken wij allemaal vaak domme financiële keuzes?


16:00 uur | Ronde tafelgesprekken in drie ronden van 20 minuten over de topic betaalbaarheid, financiën en uitdaging. 

 • 1e ronde: betaalbaarheden. Hoe belangrijk is het en hoe gaan we het regelen? Ingeleid door Rob Hagens 
 • 2e ronde: financiën. Hoe belangrijk is het en hoe gaan we het regelen? Ingeleid door Bert van de Wijdeven
 • 3e ronde: welke aansprekende voorbeelden zijn er en waarom moeten we daarvan kennis nemen? Ingeleid door Cor Verhaar

 

17:00 uur | Welke conclusies kunnen we trekken en wat is het onderwerp op de volgende E&R Ronde tafel inspiratie bijeenkomst over: "langer zelfstandig thuis wonen" en waar zullen we die bijeenkomst houden? Onder leiding van Bert van de Wijdeven


17:30 uur | Afronding door Cees van Beukering

Aanmelden

< Terug naar top van de pagina

 

Waarom is het onderwerp Langer zelfstandig thuis wonen interessant

Het aantal senioren neemt de komende jaren enorm toe. Ook de levensduur stijgt nog sterk door daardoor wordt deze groei extra versterkt. De generatie die er aan komt denkt anders over ouder worden en ouder zijn. Deze senioren kunnen veel besteden en willen graag zo lang mogelijk de regie over hun leven en wonen in eigen hand houden. De druk op zorgkosten wordt heel groot. Een transformatie naar een andere samenleving is noodzakelijk.

In de huidige context spelen onder andere de overheid, welzijns- en zorginstellingen, de zorgverzekeraar, woningcorporaties en marktpartijen een belangrijke rol. 

 • De overheid stuurt aan op eigen verantwoordelijkheid en stimuleert de oudere langer zelfstandig thuis te wonen zolang het kan. Als ouderen gezond blijven, kunnen zij zelfstandig blijven wonen met relatief weinig zorg. Maar als zij gezondheidsklachten krijgen, kunnen aangepaste woningen of extra zorg nodig zijn. Gemeentes geven advies en informatie. Wie het niet meer alleen redt, kan dit aangeven bij de gemeente. De gemeente bespreekt dan wat iemand nog wel zelf kan. En welke rol mantelzorgers (familie, vrienden of buren) kunnen spelen. De gemeente kan zo nodig ondersteuning thuis bieden via de Wmo.  
 • De zorgverzekeraar zal in deze ontwikkeling aandacht moeten hebben voor de kosten van de zorg, de mogelijkheden van domotica en e-health (monitoring op afstand) maximaal willen benutten en zich moete richten op preventieve gezondheidszorg. 
 • Welzijns- en zorginstellingen zullen hun positie en aanbod moeten heroverwegen en zich meer op preventie moeten richten en anders gaan samenwerken met andere stakeholders. 
 • De woningcorporaties kunnen het voortouw nemen bij de noodzakelijk aanpassingen, zowel op het vlak van energieopwekking als voor de comfort verbeterende aanpassingen, maar ook mensen stimuleren om tijdig keuzes te maken. 
 • Voor marktpartijen denkt ING dat de markt van seniorendiensten is potentieel 14 miljard groot is. Naar de opvatting van ING is de markt nog onderontwikkeld. Nieuwe seniorendiensten richten zich vooral op ouderen met hoge inkomsten maar al vrij snel zal ook de markt van de lage inkomens steeds meer door woningcorporaties en zorgaanbieders worden geboden. Ter ondersteuning van de marktpartijen volgende aanbevelingen geformuleerd:
  • Breng de markt grondig in kaart
  • Verleg de focus van wonen en zorg naar ontzorging en comfort
  • Verleid de klant
  • Specialiseer voor meer onderscheid
  • Maak slim gebruik van technologie
  • Ontwikkel toekomstbestendig vastgoed
  • Werk samen in regio en wijk
  • Ontwikkel diensten die elkaar versterken
  • Werk aan een klantgerichte maar ook klant gestuurde cultuur
  • Benader kansen en uitdagingen zakelijk
 • De huidige en toekomstige oudere is vitaler, zelfbewuster en welvarende en neemt geen genoegen met het aanbod. De hedendaagse oudere zoekt zelf zijn weg in het vinden van oplossingen en moet daaro veel meer vraag-gestuurd worden benaderd.


HET E&R Project langer zelfstandig thuis wonen
“Als je plezierig oud wilt worden, moet je er op tijd mee beginnen. Deze Spaanse zegswijze typeert de transitie die wij moeten doormaken. Vele partijen variërend van de zorg, de overheid, de bouwers, corporaties, maar ook de betrokkenen zelf – u en ik dus- moeten een integrale oplossingen omarmen. Met het projectvoorstel Langer Zelfstandig Thuis Wonen wil het Platform Economie & Ruimte zo’n integrale stap zetten. Niet  met een dik boekwerk, maar gewoon met het maken van een werkboek voor iedereen die met deze materie aan de slag wil. 

Leden van de E&R Projectgroep langer zelfstandig thuis wonen willen zelf of in samenwerking met anderen voor 2025 projecten realiseren, anders dan tot nu toe getoond, waardoor mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen
E&R Project "langer zelfstandig thuis wonen"
Deelnemers aan het E&R Project "langer zelfstandig thuis wonen" ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 15 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Mols, +316-13268671 of u kunt een mail naar haar zenden om het projectvoorstel op te vragen, j.mols@economie-ruimte.nl.  

Stuurgroepleden van het E&R Project "langer zelfstandig thuis wonen"

Alvin Riley | Riley projectmanagement | Aad de Kool | Lelie Zorggroep |
Rob Wassenberg |Woongoed Zeist | Guido van de Logt | Livio
Marloes van der Meulen Ramp | Heijmans | Hassan Najja | SOR Woningcorporatie Rotterdam |
 
George Besseling | Wethouder Gemeente Drechterland |  
Cees van Beukering | PVM | +31651228420 | Vicevoorzitter stuurgroep Tjebbe Will | +316-48479505 | Programmamanager stuurgroep

Cor Verhaar | +316-20610018 | Project innovatie spotter stuurgroep | InnovotionCurve365 | Jacqueline Mols | +316-13268671  j.mols@economie-ruimte.nl | Secretaris stuurgroep

 

< Terug naar top van de pagina


E&R Inspiratiedocument langer zelfstandig thuis wonen
 

Het inspiratiedocument moet de lezer helpen een beter antwoord kan worden gegeven op de vraag hoe langer zelfstandig thuis wonen op een moderne manier kan worden ingevuld. Het inspiratiedocument dient toezichthouders, zorgbestuurders, architecten, bouwers en dienstverleners in de zorg en huisvesting te inspireren goede en toekomstbestendige huisvesting voor oudere te organiseren zoals nog niet getoond binnen de Benelux. Het inspiratiedocument wordt gedragen door experts op een aantal cruciale onderwerpen waarop een antwoord moet worden gegeven om tot een onderscheidende integrale visie te komen. De onderwerpen zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende visie kan ontstaan. Het E&R Inspiratiedocument zal bij elke bijeenkomst wordt ingebracht om de discussie richting te geven, het inspiratiedocument aan te scherpen en de deelnemers hiermee een handvat aan te reiken.


De uitdaging

Senioren (maar ook mensen met een fysieke of geestelijke  beperking) hebben het recht om zelfstandig te blijven wonen in hun vertrouwde  omgeving. Maar ook het recht om eigen regie te houden over de zorg die men nodig heeft en het netwerk dat daarbij hoort. De negen aandachtsgebieden zien wij als goede basis voor de opbouw van het E&R Inspiratie document langer zelfstandig thuis wonen


De negen topics bieden houvast voor het ontwikkelen als toetsen van langer zelfstandig thuis wonen projecten. (De licht blauwe topics komen later nog aan de orde.)
 De negen topics voor langer zelfstandig thuis wonen zijn:

 • Communicerende vaten
 • Arrangement voor de cliënt
 • Specialismen voor bedrijven


De negen topics voor langer zelfstandig thuis wonen vraagt professionele aanpak

 • Gericht op de individuele coaching
 • Gericht op de groepsbenadering
 • Gericht op de omgeving.


Het is de uitdaging om voorgenoemde negen topics in één integraal product te verenigen en daarvoor commitment krijgen bij consumenten, investeerders, zorgorganisaties, woningbezitters, maar ook ontwikkelaars, installatiebedrijven, opleidingsinstituten en stedenbouwkundige ontwerpers Integraal betekent samenwerking zoeken met de alle stakeholders en dat operationeel maken.

Daar Keulen en Aken ook niet op een dag is gebouwd zal ook de nieuwe sociale huurwoning in de loop van de tijd haar vorm krijgen. We spreken dan over een ontwikkelingslijn die mogelijk volgens onderstaand schema zou kunnen lopen.


In het opstellen van de business case zal het zakelijke succes onderbouwd worden of uw ambitie onder andere ingegeven door het raadplegen van het E&R Inspiratiedocument waar gemaakt kan worden. Over het opstellen van een succesvolle business case, zie onze E&R Masterclass snel slimmer in de zorg business    

E&R experts die een bijdrage hebben geleverd aan het E&R Inspiratiedocument

Eerste aanzet 
inspiratiedocument 
begin oktober 2017 beschikbaar.

Aad de Kool |Adviseur Raad van Bestuur bij Lelie Zorggroep | Thema: netwerk & ondersteuning

Ceel Elemans | ING Sectormanager Public | Marktkansen in wonen en zorg groeien |  Thema: marktvraag, behoefte en urgentie

Rob Hagens | Director at Vivalib NL   | rorhagens@upcmail.nl | 
+316-50251553 | Moderator

 

  Bert van de Wijdeven | Lekkerthuisblijvenwonen | info@professionalisering.nl | +316-41671958 Redactie E&R Inspiratiedocument langer zelfstandig thuis wonen

 

< Terug naar top van de pagina

 

Inspirerende voorbeelden, Vivalib een moderne oplossing voor langer zelfstandig thuis wonen Multi-generationeel ontwerpen is de uitdaging en dat gaat verder dan denken in stenen. Het betekent ook werkende controleerbare IT oplossingen in de woningen van zeer hoog niveau mee nemen in de integrale aanpak. Hierbij gaat het niet alleen om robotica, maar ook de inzet van nanotechnologie via bio chips, telemedicine en EPD-bezit gekoppeld aan smartphone apps onder regie van de eigenaar.

In Frankrijk heeft de overheid een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld, genaamd Silver Economy. Vivalib was in 2013 de winnaar op het punt zelfstandig wonen. Dit keurmerk sluit ook aan bij de Europese programma’s gerelateerd aan het oplossen van de gevolgen van de huidige demografische ontwikkeling gekenmerkt door vergijzing en krimp.

Van Frankrijk naar Nederland.
Evolutief bouwen en ontwerpen is gekoppeld aan sociale duurzaamheid en eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap van burgers. Maar het is ook een positief toekomstgericht antwoord op de bezuinigingen in de en als invulling voor principe van de participatiemaatschappij.

Evolutief bouwen: het omgekeerde van aanpasbaar bouwen en ontwikkelen.
Vivalib gaat uit van de mens die zelf kiest, verantwoordelijk is, controle wil hebben over techniek, maar ook over het patiëntendossier en kritisch naar de zorg kijkt en participeert. Deze mens wil wonen in een omgeving die zichzelf aanpast als dat vanwege (meest) fysieke gebreken nodig is. Is "Evolutief bouwen". En dat voor een betaalbare prijs. Dit laatste geldt ook voor de zorgverzekeraar, het gemeentelijke WMO loket, de corporatie, gerelateerde zorgleveranciers etc.  


Een nieuw product ontwikkel je altijd met lokale partners

Het ontwikkelen van een innovatief concept dient te gebeuren door middel van co-creatie. Dat betekent ook dat het uiteindelijke resultaat nooit een kopie zal zijn van iets wat elders in Europa is ontwikkeld. Het is maatwerk. Maar door gebruik te maken van bewezen resultaten komt je snel in een operationele uitvoeringsfase terecht. En negeer innovaties niet. Want toenemende concurrentie stimuleert innovatie: - technologie en ICT (smartpil, eHealth, zorg-Robot) als mogelijkheid betere en goedkopere zorg te kunnen bieden > toename van betere en snellere zorg op afstand, we hebben het dan over innovaties.


De lessen van de inspirerende voorbeelden worden opgenomen in het E&R Inspiratiedocument langer zelfstandig thuis wonen zodat de actualiteitswaarde van het inspiratiedocument hoog blijft.


< Terug naar top van de pagina


Aanbevolen pre-reading materials:

   


< Terug naar top van de pagin
a

 

Praktische informatie en organisatie

 

Datum | 12 december 2017
Tijd      | 13:30 - 17:30 uur
Plaats  | Bij xx te Spijkenisse


Kosten | Leden van het Platform Economie & Ruimte kunnen zonder kosten aan deze bijeenkomst deelnemen. Er kunnen maximaal 20 personen aan deelnemen. Leden van de E&R Projectgroep langer zelfstandig thuis wonen hebben voorrang bij inschrijving. Er zijn nog 15 plaatsen beschikbaar!


Deelnemers aan het E&R Project langer zelfstandig thuis wonen ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 15 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Mols, +316-13268671 of u kunt een mail naar haar zenden om het projectvoorstel op te vragen, j.mols@economie-ruimte.nl.


Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij een bijdrage van € 151,25 incl. BTW. Wij hanteren een no-show-beleid.

 

Door in te loggen kunnen leden van het Platform Economie & Ruimte zich eenvoudig opgeven voor deze bijeenkomst. Niet leden kunnen zich voor deze bijeenkomst opgeven door het onderstaand formulier in te vullen.

 

Tip voor niet-leden van het Platform Economie & Ruimte: wanneer u voornemens bent per jaar twee of meer bijeenkomsten bij te wonen, bent u goedkoper uit wanneer u zich als lid laat registreren omdat voor leden veel bijeenkomsten gratis zijn! Voor info


< Terug naar top van de pagina20170920