Smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen voor koplopers

Laat u informeren over de actuele praktijk over duurzaamheid

 • Ondernemers hebben er baat dat bedrijvenparken smart en duurzaam zijn als dat gepaard gaat met toename van productiviteit, verlaging van de energiekosten en milieubelasting en waarbij de huisvesting ook nog meer waard wordt.
 • Medewerkers en relaties van bedrijven op aantrekkelijke smart bedrijventerreinen komen daar graag werken, zeker wanneer de werkomgeving state of the art is en er veel te zien en te beleven valt. Dat stimuleert dat de productiviteit, de innovatie en het welbevinden.
 • Verouderde bedrijventerreinen bieden een kans om met industriële opschaling van decentrale duurzame opwekking en opslag van energie en ze kunnen zodoende waarde creëren in de energietransitie.

 

 • Als deelnemer van die 'Mini congres' wordt u bijgesproken over de allerlaaste ontwikkeligen door vooraanstaande sprekers en door ondernemers die u al zijn voorgegaan en die graag hun successen met u willen delen.
 • Het 'Mini congres' is een initatief van het Centrum voor Meervoudige Waardecreatie (CMV) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en van Platform Economie & Ruimte om meerwaarde creëren door slim gebruik te maken van nieuwe 'sleuteltechnologieën' voor het ontwikkelen van nieuwe business en daarop aansluitend bedrijfshuisvesting en bedrijventerreinen te verduurzamen zodat ondernemers op tijd kunnen voldoen aan de eisen die de Rijksoverheid stellen als het gaat om het nemen van milieu maatregelen.
 • Wilt u als ondernemer direct aan de slag maar ontbreekt menskracht en of kennis dan kunt u zich aanmelden voor het coachingstraject waar studenten van de HAN en experts van CMV en van het Platform Economie & Ruimte voor u klaar staan om u te helpen uw doelen te realiseren.        

Voor wie?

Ondernemers, parkmanagers, facilitaire managers, gebouwbeheerders, projectleiders die hun organisatie, huisvesting en locatie ‘futureproof’ willen maken, wethouders en beleidsambtenaren, . 

Praktische informatie

 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) - Ruitenberglaan 31 in Arnhem
 • 14 maart 2019 
 • 08.00 – 10.30 met na alfoop gelegenheid tot netwerken inclusief bescheiden ochtendlunch vanaf 07:30 uur 
 • Gratis voor leden, No-show-beleid
 • Niet-leden: € 125,- (ex. btw)

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

Programma:

 • 07:30 | Inloop
 • 08:00 | Welkom en toelichting op het programma - Huub Schoenaker - HAN - CMW - moderator en Mario Berends - projectarchitect - stip op de horizon. E&R Koplopers 'Smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen'
  • Elevator pitch:
   • Koplopers aan het woord: stand van zaken over hun vernieuwende projecten.
  • Van lineaire economie naar circulaire economie door Rob Westerdijk | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen - voorkom uw 'Kodak moment!'
  • Rijksoverheid en gemeentelijke overheid en banken leggen de lat steeds hoger als het gaat over duurzaamheid en circulaire economie - voorkom dat 'Handhavers' lastig worden door ... van de ... bank 
 • 08:45 | Werk in uitvoering - strategie = executie > van idee naar meetbare resultaten - ondernemers met elkaar in gesprek 
Smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen kiezen de praktische weg wat direct geld oplevert en past bij de actuele maatschappelijke agenda. 
In twee ronden in groepen van ten hoogste 8 personen onder leiding van........... een van de lectoren van de HAN aan de slag met vier 'topics' waar de voordelen voor ondernemers voor het oprapen ligen! 

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

Agenda:

 • 14 mei 2019 | 11:00 - 13:00 | Amsterdam | InnovationTour - van 11:00 uur tot 13:00 uur inclusief lunch - Building Holland - rai - Amsterdam
 • 19 september 2019 | Unipro de groenste fabriek binnen de Benelux Haaksbergen | E&R Rondetafelbijeenkomst - Duurzaamheid. (onder voorbehoud)
 • 12 november 2019 | Havenbedrijf Amsterdam | Havenbedrijf wordt batterij voor de regio (onder voorbehoud)

MBA

  Smart citizens & smart cities (Nederlandstalige MBA - Haagse Hogeschool - in voorbereiding

E&R Koplopers: smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen

 • Smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen voor koplopers. Een win-win situatie voor ondernemers en lokale samenleving voor welvaart en welzijn met betrekking tot bedrijvigheid heeft aandacht voor: economie van de omgeving, uitstraling bedrijventerrein, arbeidsmarkt, werkgelegenheid, scholing, cultuur en ontspanning, veiligheid en gezondheid, de energietransitie 'niet meer fossiel', duurzaamheid en circulaire economie als belangrijke onderwerpen.
 • De InnovationSpoter houdt via de website www.InnovationSpotter.com van het Platform Economie & Ruimte in de gaten welke nieuwe producten en diensten interessant zijn om te volgen om uiteindelijk toe te passen. 

Doelstellingen

 • Koploper te blijven in smart bedrijven en duurzaamheid
 • Realiseren van 'smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen 2025' projecten

Wat levert deelname op als?

 • Lid van de stuurgroep
  • Stuurgroepleden kunnen zonder verder kosten deelnemen aan alle E&R Bijeenkomsten die gehouden worden op aansprekende locaties en inleiders, Experts die ons informeren over nieuwe ontwikkelingen. Stuurgroepleden ontvangen daarnaast updates van het projectplan, roadmap 'smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen voor koplopers' alsmede, ex-ante en ex-post rapporten
  • Stuurgroepleden kunnen inschrijven voor coachingExperts staan tussen de bijeenkomsten door klaar om stuurgroepleden te coachen om hun kennis en vaardigheden uit te breiden om een nog betere opdrachtgever en aanbieder te zijn in 'smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen voor koplopers'. De vele vragen die bij 'smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen voor koplopers' opkomen kunnen in gezamenlijke en individuele coaching sessies worden beantwoord. Evaluatie-studie: ben je voldoende gecoacht? Zet dan gezamenlijk je skills in om een evaluatie uit te voeren van één van de vele gerealiseerde 'smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen' projecten in de Benelux. Doe aanbevelingen voor optimalisatie, wij projecten op hun onderlinge synergie. Help héél de Benelux mee om slimmer te worden! Innoveren: door deel te nemen, blijf je aangehaakt bij de voorhoede. Sluit je aan en help de agenda uit te breiden in de richting die jij voor ogen hebt voor jouw 'smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen'. Daarbij is de InnovationSpoter van de projectgroep behulpzaam die www.InnovationSpotter.com van het Platform Economie & Ruimte in de gaten houdt om te zien welke nieuwe producten en diensten interessant zijn om te volgen om toe te passen bij 'smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen 2025'. 
 • Experts, onze experts zetten ons op het spoor van nieuwe producten en diensten om onze doelstelling waar te maken. Bent u zelf expert of kent u iemand die u als expert zou willen aanbevelen dan horen wij dat graag van u.
 • Geslaagden van een van de door het Platform Economie & Ruimte erkende opleidingen kunnen zich in een van de E&R Register laten registeren waardoor u de bijeenkomsten zonder kosten kan bijwonen, voor aanmelden ga naar: Meedoen
 • U kunt ook per bijeenkomst mee doen. Ga naar: Aanmelden voor deze bijeenkomst >
 • Informele zakelijke setting met maximaal 25 deelnemers
 • Over onze aanpak, zie 'over ons' 
 • Meedoen of vragen? Neem contact op met Jacqueline Mols | +316-13268671  j.mols@economie-ruimte.nl | Programmamanager 

Experts

 

Barry Meddeler | Tauw | big data en energie

Sander Berkhout | Alliander, duurzame gebiedsontwikkeling | 
Business ontwerp

Huub Schoenaker | HAN mbt verduurzamen van bedrijfsterreinen | Big data driven business

Jaap Kortman | Kortman duurzame gebiedsontwikkeling | Energie+ en financiering

Rob Westerdijk | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Circulaire economie Bas Bijtelaar | ESRI Nederland | Big data driven business
Jannes Slomp | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | We share Bas Sanders | Sander Machinebouw | Ambassadeur biomimicry nl | Biomimicry in practice
Joost Okkema | OBL werklocaties | okkema@obl-werklocaties.nl | Business case Mark Kok | Gemeente Bergen op Zoom bedrijventerrein Lage Meren Meilust | Kwartiermaker
 Jos Gallé | GBTechniek | Energie  Matthijs Brandt | Afvalwijzer.com | Afval-(inzamel) effiency
   
Henri Smits | Trifaire BV | Bestuur, Innovatie en Business case Zie ons leden register wie onze experts zijn
   

Stuurgroepleden

 
Cees van Beukering |PVM/ VastgoedBS | Simon Bos | Tauw |
   
  Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn
   

Projectorganisatie

 
Mario Berends | blauwstaete | marioberends@planet.nl | 
Projectarchitect
Jacqueline Mols | +316-13268671  j.mols@economie-ruimte.nl | Programmamanager
 
Robert Hehakaya | Viggen group | InnovotionSpotter Cees van Beukering | Moderator .