Smart cities en smart citizens met als thema het DNA van de locatie


Wethouders, stedenbouwkundigen, planologen, sociaal geografen, projectontwikkelaars van de stedelijke omgeving u bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de discussie over sSmart cities en smart citizens met als thema het DNA van de locatie
:  
29 september 2017 | Hogeschool Utrecht, locatie Koningsbergerstraat 9 te Utrecht | van 10.00 – 12.00 | Inclusief eenvoudige lunch

Noteer alvast volgende bijeenkomst over smart cities en smart citizens?:  10 november 2017 | Utrecht | van 10.00 – 12.00 |

Programma: smart cities en smart citizens met als thema het DNA van de locatie

09:00 uur
 | Inloop en ontvangst met koffie/thee en cake

 

09:30 uur | Welkom en toelichting op het programma door Cees van Beukering

 

  • Roll Call


10:00 uur
 | Wat heeft gemeente xxx met "Smart city & smart citizens" door xxx van Gemeente xx van de afdeling Economische zaken.

  • Beleidsvisie
  • Projecten

 

10:30 uur | Wat is het DNA van de plek door Hans van den Brink hoofddocent van de leergang "Smart cities & smart citizens"

11:15 uur | Discussie en wat nemen we van wat we gehoord hebben mee bij het formuleren van:

  • Beleid 
  • Projecten 


12:00 uur
 | Afsluiting met gezamenlijk te gebruiken eenvoudige lunch


Aanmelden (alleen voor leden van het Platform Economie & Ruimte)

 

< Terug naar top van de pagina


Hans Nans Nouwens van smartdatacity in het E&R Boekencafé over smart cities en smart citizens met steeds weer nieuwe actuele thema's 

 
Conclusie:
Opkomende Uber-storm in de stedelijke omgeving die huidige business modellen doet wankelen wanneer het spektakel van de Internet of Things breed word uitgerold. Het Uber-effect zal verder gaan dan de taxi en retail branche en de vraag is in welke sectoren zal die uitrol het eerst doen plaats vinden en wat betekend dat voor de stedelijke samenleving en welke ruimtelijke gedaante gaat het krijgen is de vraag? 
 

Stuurgroep smart city & smart citizens


 
Cees van Beukering | PVM en VastgoedBS | Voorzitter

 

 

 

Vacature  | innovatie spotter | InnovotionCurve365 |

 

< Terug naar top van de pagina

E&R Koplopers en docenten die een bijdrage leveren of zullen leveren aan het smart city & smart citizens opleidingsprogramma van de VastgoedBS

 

Voor informatie over de opleiding smart citye & smart citizens die wordt verzorgd door de VastgoedBS

Elma van Beek Vlaanderen Oldenzeel | Stichting de Levende Stad info@delevendestad.nl | +316-48338055 |

Hans van den Brink | DNA en de economie van de regio en gemeenten | The History Store | info@historystore.nl |

Guido Jilderda
guido.jilderda@vanblend.com |+316-29540347 |innovatie | VANBLEND |

   
  Iris van de Craats | VastgoedBS - Manager assistent | i.vandecraats@vastgoedbs.nl | 088 - 091 00 00


< Terug naar top van de pagina 

 

Expertisecentrum: Stichting de Levende Stad
De bijeenkomsten worden kennis inhoudelijk ondersteunt door Stichting de Levende Stad. Voor informatie kunt u contact opnemen met:


Elma van Beek | Stichting de Levende Stadinfo@delevendestad.nl | +316-48338055


< Terug naar top van de pagina
 

 

Praktische informatie en organisatie

Datum | 29 september 2017
Tijd |
 09:30 - 12:00 uur inclusief lunch na afloop
Plaats | Utrecht | Hogeschool Utrecht, locatie Koningsbergerstraat 9 | info over locatie
Kosten | Leden van het Platform Economie & Ruimte als docenten van de leergang smart city & smart citizens van de VastgoedBS kunnen zonder kosten aan deze bijeenkomst deelnemen. Leden van de E&R Projectgroep smart city & smart citizens hebben voorrang bij inschrijving. Er kunnen maximaal 15 personen, nog 4 plaatsen beschikbaar.

Deze bijeenkomst staat alleen open voor leden van het Platform Economie & Ruimte. Dus als u nog geen lid bent en wilt deelnemen aan deze bijeenkomt dan dient u zich eerst als lid aan te melden, zie lidmaatschap.

Wij hanteren wel een no-show-beleid.

 

Door in te loggen kunnen leden van het Platform Economie & Ruimte zich eenvoudig opgeven voor deze bijeenkomst. Niet leden kunnen zich voor deze bijeenkomst opgeven door het onderstaand formulier in te vullen.

Organisatie


Heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Cees van Beukering | 06-51228420


< Terug naar top van de pagina


20170629