Smart cities en smart citizens met als topic het DNA van de locatie bij AXIS Experience center Rotterdam


Wethouders, stedenbouwkundigen, planologen, sociaal geografen, projectontwikkelaars van de stedelijke omgeving u bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan de discussie over smart cities en smart citizens met als thema het DNA van de locatie bij AXIS Experience center Rotterdam
:  
10 november 2017 | AXIS Experience center Rotterdam | van 09.30 – 12.00 | Inclusief eenvoudige lunch na afloop

Noteer alvast volgende E&R Rondetafel bijeenkomsten:

 • 26 janauari 2018 | Gemeente Eindhoven/Helmond | E&R Ronde tafelbijeenkomst met als topic mobiliteit (programma onder voorbehoud)
 • 9 maart 2018 |  Gemeente Den Haag | E&R Ronde tafelbijeenkomst met als topic security (programma onder voorbehoud)
 • 20 april 2018 |  Gemeente Utrecht | E&R Ronde tafelbijeenkomst met als topic Healthy Urban Living (programma onder voorbehoud)


Programma: smart cities en smart citizens met als thema het DNA van de locatie bij AXIS Experience center Rotterdam

09:30 uur
 | Ontvangst, welkom en uitleg van het programma door Cees van Beukering


09:35 uur | Waarom de opleiding "smart cities & smart citizens" van de VastgoedBS door Cees van Beukering

 • Roll Call


10:00 uur | Het DNA van de plek door Hans van den Brink hoofddocent van de opleiding "smart cities & smart citizens" van de VastgoedBS

11:00 uur
 | De ontluikende praktijk van "smart cities & smart citizens" programma door Epko van Nisselrooij van AXIS over de topic Creating safer cities

Axis-blog over Smart Cities

Video Case Study over Stratumseind in Eindhoven en de ontwikkeling naar Smart Cities

11:30 uur | Discussie en wat nemen we van wat we gehoord hebben mee bij het formuleren van:

 • De gemeentelijke omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een, verplicht door de gemeenteraad op te stellen, integrale visie met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn
  • Stedelijke visie en beleid 
  • Stedelijke projecten 


12:00 uur
 | Afsluiting met gezamenlijk te gebruiken eenvoudige lunch. En wij wijzen un nog graag op:


Aanmelden

 

< Terug naar top van de pagina


Hans Nans Nouwens van smartdatacity in het E&R Boekencafé over smart cities en smart citizens met steeds weer nieuwe actuele thema's 

 
Smart cities en smart citizens:
Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden. Volgens de VN zal dat in 2050 opgelopen zijn tot tweederde. De stad heeft door de eeuwen heen mensen aangetrokken. Waarin schuilt toch die aantrekkingskracht? En waarom voelen we ons in de ene stad meer thuis dan in de andere? En waarom groeien sommige steden harder? Wat zijn daarbij bepalende factoren? Wat is de potentie en wat zijn obstakels? Deze bijeenkomsten staat in het teken van het E&R Project smart cities en smart citizens en is bedoeld om beleidsmakers te helpen bij het opstellen van hun omgevingsvisie en projectleiders bij het opstellen van hun projectopgaven. 

Doelen

 • Inzicht in wat een Smart City is en hoe deze zichzelf vernieuwt en ontwikkelt
 • Begrip van hoe een stad zich bewust kan zijn van de eigen kracht en in de geest van die kennis kan handelen
 • Begrip van hoe het eigen karakter van de stad tot uitdrukking komt in de economische ontwikkeling en de ruimtelijke ordening
 • Inzicht in hoe de stad een gezonde, veilige en aangename leefomgeving vormt, die de ontwikkeling van de mensen faciliteert

Stuurgroep smart city & smart citizens

 
Cees van Beukering | PVM | Voorzitter

 Vacature | Programma

 

Vacature  | innovatie spotter | InnovotionSpotter |

Greetje van Beers | info@AvviZO.nl | Secretaris 

< Terug naar top van de pagina

E&R Koplopers en docenten die een bijdrage leveren of zullen leveren aan het smart city & smart citizens opleidingsprogramma van de VastgoedBS

 

Voor informatie over de opleiding smart citye & smart citizens die wordt verzorgd door de VastgoedBS

Elma van Beek Vlaanderen Oldenzeel | Stichting de Levende Stad info@delevendestad.nl | +316-48338055 |

Hans van den Brink | DNA en de economie van de regio en gemeenten | The History Store | info@historystore.nl |

Guido Jilderda
guido.jilderda@vanblend.com |+316-29540347 |innovatie | VANBLEND |

   
  Iris van de Craats | VastgoedBS - Manager assistent | i.vandecraats@vastgoedbs.nl | 088 - 091 00 00


< Terug naar top van de pagina 

 

Expertisecentrum: Stichting de Levende Stad
De bijeenkomsten worden kennis inhoudelijk ondersteunt door Stichting de Levende Stad. Voor informatie kunt u contact opnemen met:


Elma van Beek | Stichting de Levende Stadinfo@delevendestad.nl | +316-48338055


< Terug naar top van de pagina
 

 

Praktische informatie en organisatie

Datum | 10 november 2017
Tijd |
 09:30 - 12:00 uur inclusief lunch na afloop
Plaats | AXIS Communications BV, Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle aan den IJssel | info over locatie
Kosten | Deelname is kosteloos voor leden van het Platform Economie & Ruimte en docenten van de leergang smart city & smart citizens van de VastgoedBS. Leden van de E&R Projectgroep "smart city & smart citizens"die betrokken zijn bij het ontwikkelen van "smart city & smart citizens" hebben voorrang bij inschrijving. Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte en docenten van de leergang smart city & smart citizens van de VastgoedBS vragen wij een bijdrage van € 95,-- excl. BTW (€ 114,95 incl. BTW).

Wij hanteren een no-show-beleid: wanneer u zonder afmelding tot uiterlijk een week voor het event zich niet via de e-mail heeft afgemeld brengen wij € 75,- euro (excl. BTW) in rekening.

Door in te loggen kunnen leden van het Platform Economie & Ruimte zich eenvoudig opgeven voor deze bijeenkomst. Niet leden kunnen zich voor deze bijeenkomst opgeven door het onderstaand formulier in te vullen.


Organisatie


Heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Cees van Beukering | 06-51228420


< Terug naar top van de pagina


20170915