Omgevingsvisie voor koplopers

Grip op stedelijke thema's

 • Ontwikkeling van de economie in stad en regio: smart city-oplossingen, ruimte voor bedrijventerreinen
 • Toekomstbestendig wonen: de bouwopgave kantitatief en kwalitatief met aandacht voor de middengroepen en voor langer zelfstandig thuis wonen, de stad leefbaar maken ook voor de oudere bewoner
 • Activering van mensen die langs de kant staan: inclusief arbeidsmarkt 
 • Transformatie in het sociaal domein: toegang en zorg dichtbij en hamernen op preventie
 • Aanpak van problematische schulden: gericht op armoede bestrijding
 • De transitie naar een duurzamen samenleving: ruimtelijke ingrepen

Voor 

 • Wethouders, Gemeenteraadsleden, beleidsambtenaren, planologen, stedenbouwkundigen, infra- en bouwondernemers, projectleiders. Laat u inspireren en wij horen u graag op deze bijeenkomst.

Praktische informatie

 • Utrecht 
 • 15 februari 2019 (nog niet definitief)
 • 09.30 – 12.30
 • Gratis voor leden, No-show-beleid
 • Niet-leden: € 125,- (ex. btw) - € 151,25 (incl. btw) 

Aanmelden voor deze bijeenkomst > 

Programma 

 • 09.15 | Ontvangst
 • 09.30 | Welkom en toelichting op programmatoelichting door Erwin van de Pol
  • Elevator pitch:
   • Boekentip 'De levende stad'
   • Praktijkcase 'Omgevingsvisie voor koplopers', Elma van Beek projectarchitect
   • Verslag over InnovationTour door Cees van Beukering, InnovationSpotter
 • 09.45 | De Levende Stad door Elma van Beek
  • Het wezen van De Levende Stad. Denk en werkkader
  • De Levende Stad gemeten. Toelichting op de 'tool' van De Levende Stad  
 • 10:15 | Stedelijke thema's versus omgevingsvisie - actueel praktijkvoorbeeld - Gemeente 
  • Delen van successen
  • Leerpunten
 • 10:45 | Werk in uitvoering > Nieuwe gemeentelijke ambities in samenhang - onderleggers voor de omgevingsvisie onder. Cees van Beukering en Erwin van de Pol
Gemeentelijke thema's - nieuwe ambities in samenhang - omgevingsvisie
 • 12:00 | Conclusies
 • 13:00 | Afsluiting - eenvoudige lunch - netwerken

Aanmelden voor deze bijeenkomst > 

Agenda:

 • 12 april 2019 | Den Bosch | De transitie naar een duurzame samenleving - Gemeentelijk ambitie van nu, straks en morgen (programma onder voorbehoud)
 • 5 juli 2019 | Zwolle | Ontwikkeling van de economie in stad en regio - Gemeentelijk ambitie van nu, straks en morgen (programma onder voorbehoud)
 • 26 oktober 2019 | 12.00 - 18.30 | Eindhoven | InnovationTour Smart City, smart citizens - Dutch Design Week (DDW) Eindhoven 
 • - december 2019 | Rotterdam | Transformatie in het sociale domen - Gemeentelijk ambitie van nu, straks en morgen (programma onder voorbehoud)

Opleiding 

Smart gebiedsontwikkeling - omgevingsvisie

Vastgoed Business School logo

Zie voor meer informatie: https://vastgoedbs.nl/cursus/smart-cities-smart-citizens/ 

Omgevingsvisie voor koplopers

Steeds meer mensen wonen in de stad en dit zal in de toekomst alleen nog maar toenemen. Naast de demografische toename worden door de nieuwe 'sleuteltechnologieën' zoals Big Data, Internet of Things, 3D Printen hele zakelijke en sociale weefsels op de kop gezet. De dynamiek in steden zal alleen maar toenemen en de beelden die wij hebben over de stad zullen wij steeds vaker moeten bijstellen. Een levendige stad met betrokken bewoners begint bij het in kaart brengen van de behoeften van bewoners, bedrijfsleven, onderwijs, zorg, cultuur, mobiliteit etc. Het is aan de lokale overheid om haar stedelijk visie - omgevingsvisie - te ontwikkelen en uit te voeren. De stad is een levend systeem waarin mensen zich optimaal kunnen ontplooien. Van Beek verkent de praktische, duurzame oplossingen om dit voor elkaar te krijgen en benoemt de spelers op het gebied van ruimtelijke ordening, planologie, stedenbouw en projectontwikkeling. Inhoudelijk sluit het boek van Elma van Beek aan bij 'Nieuw krachtenveld, nieuwe paradigma's' en 'Identiteit en ruimte'. 

De Levende Stad meettool: De Levende Stad meettool helpt bestuurders en bewoners in het aansturen van de stedenbouwkundige invulling van de stad als onderlegger van de omgevingsvisie.

Doelstellingen

 • Koploper te blijven als deskundige in 'De Levende Stad'
 • Realiseren van state of the art visie - omgevingsvise - over 'De Levende Stad' van nu, straks en later

Wat levert deelname op als?

 • Lid van de projectgroep
  • Projectgroepleden kunnen zonder verder kosten deelnemen aan alle E&R Bijeenkomsten die gehouden worden op aansprekende locaties en inleiders, Experts die ons informeren over nieuwe ontwikkelingen. Projectgroepleden ontvangen daarnaast updates van het projectplan, roadmap 'De Levende Stad, Stad om in te leven' alsmede, ex-ante en ex-post rapporten
  • Projectgroepleden kunnen inschrijven voor coaching: Experts helpen u om op een slimme manier de 'De Levende Stad meettool' te gebruiken voor het onderbouwen van de omgevingsvisie als het blijvend monitoren van de Stad. Wat is het nut van de meettool? Wie zijn de gebruikers van de meettool? Hoe gaan we om met de meet resultaten van de meettool en op welke wijze gebruiken we de meettool voor het onderbouwen van de omgevingsvisie? Deze en andere vragen kunnen in gezamenlijke en individuele coaching sessies worden beantwoord. Evaluatie-studie: ben je al bekend met 'De Levende Stad meettool'? Ben je voldoende gecoacht? Zet dan gezamenlijk je skills in om een evaluatie uit te voeren van één van de vele stedelijke projecten in de Benelux. Doe aanbevelingen voor optimalisatie, wij projecten op hun onderlinge synergie. Help héél de Benelux mee om slimmer te worden! Innoveren: door deel te nemen, blijf je aangehaakt bij de voorhoede. Sluit je aan en help de agenda uit te breiden in de richting die jij voor ogen hebt voor jouw stad! Daarbij is de InnovationSpoter van de projectgroep behulpzaam die www.InnovationSpotter.com van het Platform Economie & Ruimte in de gaten houdt om te zien welke nieuwe producten en diensten interessant zijn om te volgen.
 • Experts, onze experts zetten ons op het spoor van nieuwe producten en diensten om onze doelstelling waar te maken. Bent u zelf expert of kent u iemand die u als expert zou willen aanbevelen dan horen wij dat graag van u.
 • Geslaagden van een van de door het Platform Economie & Ruimte erkende opleidingen kunnen zich in een van de E&R Register laten registeren waardoor u de bijeenkomsten zonder kosten kan bijwonen, voor aanmelden ga naar: Meedoen
 • U kunt ook per bijeenkomst mee doen. Ga naar: Aanmelden voor deze bijeenkomst >
 • Informele zakelijke setting met maximaal 25 deelnemers
 • Over onze aanpak, zie 'over ons'
 • Meedoen of vragen? Neem contact op met Jacqueline Mols, +316-13268671 - j.mols@economie-ruimte.nl

Experts

 

Niek Mouter | expert maatschappelijke
kosten baten analyse
 | Maatschappelijke kosten baten analyse

Bert Vermeij | Esri Nederland en voormalig wethouder | Big data geo

Wout van der Toorn Vrijthoff | Creative  Solution |Emeritus associate professor 
Real Estate Management & Development 
Delft University of Technology, The Netherlands | Leefbaarheid
Harry van Duijnhoven | Kragten | Inrichting openbare ruimte
Paul Henkemans | Henkemans architectuur | Stedenbouw Rob Luyk | binder groenprojecten | Openbaar groen
Tjerk van Impelen | Stationsgebied Utrecht CU2030 Arie Voorburg | Arcadis | Urbanisatie & transitie van steden
 
 
  Zie ons leden register wie onze experts zijn

Projectgroepleden

 
Cees van Beukering | +31651228420 | VastgoedBS Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn
 

Projectorganisatie

 
Elma van Beek Vlaanderen Oldenzeel | Stichting de Levende Stad | Projectarchitect Jacqueline Mols, +316-13268671 - j.mols@economie-ruimte.nl | Programmamanger
Guido JilderdaVANBLEND | InnovationSpotter Erwin van de Pol | Rijnconsult | Moderator | .