E&R Ronde tafelbijeenkomst over de sociale woning van morgen met als onderwerp: circulaire keuken en fijnstofontwikkeling in de keuken in samenwerking met Bribus, TU Delft en TNO


Projectontwikkelaars van woningcorporaties, architecten, bouwbedrijven, toeleveranciers van de bouw, investeerders en provinciale en gemeentelijke medewerkers betrokken bij  woningbouwprogramma's, U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan onze “E&R Ronde tafelbijeenkomst over de sociale woning van morgen met als onderwerp: circulaire keuken en fijnstofontwikkeling in de keuken. 
7 september 2017 | bij The Network Kitchen - Bribus B.V - Marcusstraat 55 te Amsterdam | van 14.30 – 17.30 | 


Noteer alvast volgende E&R Ronde tafelbijeenkomst over de (sociale) huurwoning van de toekomst  9 november 2017 | Utrecht | van 14.30 – 17.30 |
 

Programma: over de sociale woning van morgen met als onderwerp: circulaire keuken en fijnstofontwikkeling in de keuken


14.00 uur
 | Inloop en ontvangst met koffie/thee

14.30 uur | Welkom en ontvangst door Cees van Beukering

 • Roll call

 


 • Medededelingen over opmerkelijke en interessante innovaties m.b.t wonen door onze project innovatiespotter, zie InnovationCurve365


 

15:00 uur | Introductie Bribus B.V en aanleiding onderzoeken circulaire keuken TU Delft en fijnstofontwikkeling in de keuken door Wim Diersen en Piet-Hein Kraakman. (Vanaf 1 januari 2021 moet elk nieuw op te leveren gebouw energieneutraal (BENG) zijn. De striktere eisen aan gebouwen zorgen ervoor dat deze, naast hoogwaardige isolatie- en installatietechnieken, ook in toenemende mate steeds luchtdichter worden gemaakt. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee als het gaat om een goed binnenklimaat: de afhankelijkheid van de voorzieningen voor de luchtverversing zal hierdoor verder toenemen. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij verdere ontwikkeling van gebouwen en woningen.)

15:15 uur | Presentatie van onderzoek naar circulaire keuken TU Delft, door Anne van Stijn en Vincent Gruis


15:45 uur
| Mogelijkheid tot interactie over dit onderwerp


16:15 uur | Presentatie van onderzoek naar fijnstofontwikkeling in de keuken TNO, door Wouter Borsboom en Piet Jacobs

Binnenshuis krijg je meer fijnstof binnen dan buiten. Na het koken blijft er nog uren fijnstof in de lucht hangen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO.

 

16:45 uur | Mogelijkheid tot interactie over dit onderwerp

 

17:15 uur | Welke conclusies kunnen we trekken en wat is het onderwerp op de volgende bijeenkomst over: "hoe ziet de sociale huurwoning van de toekomst er uit? en waar zullen we die bijeenkomst houden? Onder leiding van Johan Westra.

 
17:30 uur | Afsluiting door Cees van Beukering met mogelijkheid tot napraten


Aanmelden
 

< naar top van de pagina

 

Waarom het E&R Project ‘Hoe ziet de (sociale) huurwoning van de toekomst eruit?


Veel huurders met een smal budget, zoals bijvoorbeeld in de sociale huuromgeving, doen er alles aan om kosten te drukken. Eventuele incidentele uitgaven, maar ook andere externe omstandigheden (denk aan ziekte), leiden vaak tot problemen, omdat het budget dit in vele gevallen niet toestaat.


Het gevolg is een neergaande spiraal. Een opeenstapeling van problemen dus. Woningen worden slechter onderhouden om te bezuinigen, woonomstandigheden gaan daardoor achteruit, dit en stress leidt tot een ongezonde levensstijl, rekeningen worden niet meer betaald, etc. etc..


Uiteindelijk heeft dit ook gevolgen voor de verhuurder en de exploitatie. Grotere onzekerheid in cashflow, meer verloop, meer controle, meer werk …

 

Op welke manier kan deze vicieuze cirkel doorbroken worden? En vooral, op welke manier kan een huurwoning bijdragen aan het welzijn van de huurder en ontlasting van de verhuurder?E&R Project "hoe ziet de sociale huurwoning van de toekomst er uit"
Deelnemers aan het E&R Project "hoe ziet de sociale huurwoning van de toekomst er uit" ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 15 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Mols, +316-13268671 of u kunt een mail naar haar zenden om het projectvoorstel op te vragen, j.mols@economie-ruimte.nl.

Stuurgroepleden van het E&R Project "hoe ziet de sociale huurwoning van de toekomst er uit"

Johan Westra | Thuisvester |  
0162 - 491 102 | Voorzitter
Cees van Beukering  | +31651228420 | PVM | Programma
Marc JansenWoningstichting Valburg | Erik van der Linden | Openbaar Belang |
   
Jan Boot | De Kernen | Jan VrijsSkilpot | 
Richard de Moel | WeBuild |  Ronald van Lith | Area Wonen |
 
Vacature | Project innovatie spotter | InnovotionCurve365 | Jacqueline Mols | +316-13268671  j.mols@economie-ruimte.nl | Secretaris


< naar top van de pagina


E&R Inspiratiedocument "hoe ziet de (sociale) huurwoning van de toekomst er uit?"


Het inspiratiedocument moet de lezer helpen een beter antwoord kan worden gegeven op de vraag hoe de (sociale) huurwoning van de toekomst er uit ziet. Het inspiratiedocument dient toezichthouders, bestuurders, architecten, bouwers en de toeleverende industrie voor de bouw te inspireren een betere en een goedkopere woning in gebruik te realiseren zoals nog niet getoond binnen de Benelux. Het inspiratiedocument wordt gedragen door experts op een aantal cruciale onderwerpen waarop een antwoord moet worden gegeven om tot een onderscheidende integrale visie te komen. De onderwerpen zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende visie kan ontstaan. Het E&R Inspiratiedocument zal bij elke bijeenkomst wordt ingebracht om de discussie richting te geven, het inspiratiedocument aan te scherpen en de deelnemers hiermee een handvat aan te reiken.


De uitdaging
Realiseer een “state of the art” huurwoning die binnen de maximale woonlasten zeer aantrekkelijk is in beleving en de bewoner optimaal ondersteunt.


Een huurwoning is “state of the art” wanneer deze energiezuinig, duurzaam, comfortabel, esthetisch verantwoord en vooral betaalbaar is. Een droom voor iedere huurder en een verantwoorde exploitatie voor de verhuurder. Hoe kunnen de nieuwste proces- en productinnovaties hierin voorzien en de sociale huisvester van een betere uitgangssituatie  in de exploitatie heeft. 

  

De negen aandachtsgebieden biedt houvast voor het ontwikkelen als toetsen voor het succesvol exploiteren van sociaal wonen c.q. de sociale woning. (De licht blauwe aandachtsgebieden komen later nog aan de orde.) 

 
De negen aandachtsgebieden van "hoe ziet de (sociale) huurwoning van de toekomst er uit?"  

 • Zijn communicerende vaten
 • Arrangement voor de belanghebbenden.
 • Specialismen voor bedrijven

  

De negen aandachtsgebieden van "hoe ziet de (sociale) huurwoning van de toekomst er uit?"

 • Gericht op de individuele personen en huishoudens
 • Gericht op de individuele investeerder, bedrijf of instelling
 • Gericht op de omgeving.

 

Het is de uitdaging om voorgenoemde negen aandachtsgebieden in één integraal product te verenigen en daarvoor commitment krijgen bij bewoners, omwonenden, bezoekers, passanten, investeerders, gemeente maar ook projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen, architecten, bouwers te krijgen en samen te werken gericht op het waar maken van de beoogde belofte.

Daar Keulen en Aken ook niet op een dag is gebouwd zal ook de nieuwe sociale huurwoning in de loop van de tijd haar vorm krijgen. We spreken dan over een ontwikkelingslijn die mogelijk volgens onderstaand schema zou kunnen lopen.

 

In het opstellen van de business case zal het zakelijke succes onderbouwd worden of uw ambitie onder andere ingegeven door het raadplegen van het E&R Inspiratiedocument kan worden waar gemaakt. Over het opstellen van een succesvolle business case, zie onze E&R Masterclass snel slimmer in de bouw en infrastructuur business   

E&R Koplopers die een bijdrage leveren of zullen leveren aan het E&R Inspiratiedocument  

Eerste aanzet 
E&R Inspiratiedocument 
begin september 2017 beschikbaar

Masi Mohammadi | Prof. Architecture in Health at HAN University | Thema: empathisch wonen

Wessel van Beerendonk | Studio RAP | Thema: robot architectuur en maken

Gerben Hieminga | Econoom | expert / specialist | economie, risk management, energie, utilities, duurzaamheid, microfinanciering, CSR, MVO | Thema: circulaire economie en financiering 

Richard de Moel | WeBuild | Thema: Customer journey en mass customization  Hans van der Wielen | Thema: zelfmanagement van bewoners
Ewout Stolwijk | Thema: Customer journey in wonen Maarten van Ham | Huybregts Relou | Thema: Customer journey en mass customization
 
  Jacqueline Mols | +316-13268671  j.mols@economie-ruimte.nl | Eindredactie E&R Inspiratiedocument "hoe ziet de (sociale) huurwoning van de toekomst er uit?"

Inspirerende praktijkvoorbeelden

Van bezochte projecten worden nieuwsberichten gemaakt en in een publicatie bij elkaar gebracht die in eerste instantie wordt gedeeld van de leden van de E&R Projectgroep "hoe ziet de sociale huurwoning van de toekomst er uit" en voor een ieder beschikbaar zodra het boek uit komt en is gepresenteerd in het E&R Boekencafe. De leerpunten worden opgenomen in het E&R Inspiratiedocument de (sociale) huurwoning van de toekomst zodat de actualiteitswaarde van het inspiratiedocument hoog blijft.

 • Uitreiking van de E&R Pluim voor personen die op een bijzondere wijze sociale woningen heeft weten te realiseren die in beleving en in woonlasten onderscheidend zijn met reguliere projecten. Van het project van de winnaar van de E&R Pluim wordt een film opname gemaakt die aan de ontvanger van de E&R Pluim ter beschikking wordt gesteld. De E&R Pluim wordt toegekend wanneer op 3 van de 4 hieronder genoemde aspecten op een onderscheidende wijze invulling is gegeven ten aanzien van:
  • Organisatie
  • Creativiteit (innovatie)
  • Toevoegen van reëel waarde (nuttig en betaalbaar voor de eindgebruiker)
  • Toevoegen van nieuwe inzichten (nieuwe kennis)

 

Uw project hier? 

 

 

 

 


< naar top van de pagina

Aanbevolen pre-reading materials

 

 

 

 


< Terug naar top van de pagina


Praktische informatie over de bijeenkomst

Datum  | 7 september 2017
Tijd      | 13:30 - 17:00 uur 
Plaats   | Bij The Kitchen waar Bribus B.V partners is | Marcusstraat 55 te Amsterdam | informatie over locatie
Kosten  | Leden van het Platform Economie & Ruimte kunnen zonder kosten aan deze bijeenkomst deelnemen. Deelnemers aan het E&R Project "hoe ziet de sociale huurwoning van de toekomst er uit" hebben voorrang bij inschrijving. Er kunnen maximaal 20 personen aan deze bijeenkomst deelnemen.

Deelnemers aan het E&R Project "hoe ziet de sociale huurwoning van de toekomst er uit" ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 15 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Mols, +316-13268671 of u kunt een mail naar haar zenden om het projectvoorstel op te vragen, j.mols@economie-ruimte.nl.

Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij per keer een bijdrage van € 151,25 incl. BTW. Wij hanteren een no-show-beleid.

Door in te loggen kunnen leden van het Platform Economie & Ruimte zich eenvoudig opgeven voor deze bijeenkomst. Niet leden kunnen zich voor deze bijeenkomst opgeven door het onderstaand formulier in te vullen.


Tip
 voor niet-leden van het Platform Economie & Ruimte: wanneer u voornemens bent per jaar twee of meer bijeenkomsten bij te wonen, bent u goedkoper uit wanneer u zich als lid laat registreren omdat voor leden veel bijeenkomsten gratis zijn! Voor info


< Terug naar top van de pagina


20170709