E&R Ronde tafelbijeenkomst over de sociale woning van morgen met als topic "flexibiliteit"


Projectontwikkelaars van woningcorporaties, architecten, bouwbedrijven, toeleveranciers van de bouw, investeerders en provinciale en gemeentelijke medewerkers betrokken bij  woningbouwprogramma's, U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan onze “E&R Ronde tafelbijeenkomst over de sociale woning van morgen met als topic 
"flexibiliteit"9 november 2017 | bij - te - in Belgie | van 15.30 – 18.30 | 


Noteer alvast volgende E&R Ronde tafelbijeenkomsten:

 • 14 december 2017 | Utrecht bij De Alliantie | van 15.30 – 18.30 |
 • 18 janauari 2018 | Plaats en organisatie nog niet bekand | van 15.30 – 18.30 |
 • 15 februari 2018 | Plaats en organisatie nog niet bekand | van 15.30 – 18.30 |
 • 5 april 2018 | Plaats en organisatie nog niet bekand | van 15.30 – 18.30 |
 • 7 juni 2018 | Plaats en organisatie nog niet bekand | van 15.30 – 18.30 |
 

Programma: over de sociale woning van morgen met als topic "flexibiliteit"


15.00 uur
 | Inloop en ontvangst met koffie/thee

15.30 uur | Welkom en ontvangst door Cees van Beukering

 • Roll call

 


 • Medededelingen over opmerkelijke en interessante innovaties m.b.t wonen door onze project innovatiespotter, zie InnovationSpotter


 

16:00 uur | Introductie over "flexibiliteit", technisch of in financiering of in huur of in functie of in gebruik of in ??? door xx

Zie onderstaand filmpje ter inspiratie over "Flexible Homes Walkthrough" van Sonali Praharaj

16:45 uur | Mogelijkheid tot interactie over dit onderwerp

 

17:15 uur | Welke conclusies kunnen we trekken en wat is het onderwerp op de volgende bijeenkomst over: "hoe ziet de sociale huurwoning van de toekomst er uit? en waar zullen we die bijeenkomst houden? Onder leiding van Johan Westra.

 
18:30 uur | Afsluiting door Cees van Beukering met mogelijkheid tot napraten


Aanmelden
 

< naar top van de pagina

 

Waarom het E&R Project ‘Hoe ziet de (sociale) huurwoning van de toekomst eruit?


Veel huurders met een smal budget, zoals bijvoorbeeld in de sociale huuromgeving, doen er alles aan om kosten te drukken. Eventuele incidentele uitgaven, maar ook andere externe omstandigheden (denk aan ziekte), leiden vaak tot problemen, omdat het budget dit in vele gevallen niet toestaat.


Het gevolg is een neergaande spiraal. Een opeenstapeling van problemen dus. Woningen worden slechter onderhouden om te bezuinigen, woonomstandigheden gaan daardoor achteruit, dit en stress leidt tot een ongezonde levensstijl, rekeningen worden niet meer betaald, etc. etc..


Uiteindelijk heeft dit ook gevolgen voor de verhuurder en de exploitatie. Grotere onzekerheid in cashflow, meer verloop, meer controle, meer werk …

 

Op welke manier kan deze vicieuze cirkel doorbroken worden? En vooral, op welke manier kan een huurwoning bijdragen aan het welzijn van de huurder en ontlasting van de verhuurder?E&R Project "hoe ziet de sociale huurwoning van de toekomst er uit"
Deelnemers aan het E&R Project "hoe ziet de sociale huurwoning van de toekomst er uit" ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 15 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Mols, +316-13268671 of u kunt een mail naar haar zenden om het projectvoorstel op te vragen, j.mols@economie-ruimte.nl.

Samenstelling stuurgroep van het E&R Project "hoe ziet de sociale huurwoning van de toekomst er uit"

Johan Westra | Thuisvester |  
0162 - 491 102 | Voorzitter
Ronald van Lith | Area Wonen |
Marc JansenWoningstichting Valburg | Erik van der Linden | Openbaar Belang |
   
Jan Boot | De Kernen | Jan VrijsSkilpot | 
 
Richard de Moel | WeBuild |   
Cees van Beukering  | +31651228420 | PVM | Vice voorzitter | Programma Jacqueline Mols | +316-13268671  j.mols@economie-ruimte.nl | Secretaris en redactie E&R Inspiratiedocument "hoe ziet de (sociale) huurwoning van de toekomst er uit?"
   
Vacature | Project innovatie spotter | InnovotionCurve365 |


< naar top van de pagina


E&R Inspiratiedocument "hoe ziet de (sociale) huurwoning van de toekomst er uit?"


Het inspiratiedocument moet de lezer helpen een beter antwoord kan worden gegeven op de vraag hoe de (sociale) huurwoning van de toekomst er uit ziet. Het inspiratiedocument dient toezichthouders, bestuurders, architecten, bouwers en de toeleverende industrie voor de bouw te inspireren een betere en een goedkopere woning in gebruik te realiseren zoals nog niet getoond binnen de Benelux. Het inspiratiedocument wordt gedragen door experts op een aantal cruciale topics waarop een antwoord moet worden gegeven om tot een onderscheidende integrale visie te komen. De onderwerpen zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende visie kan ontstaan. Het E&R Inspiratiedocument zal bij elke bijeenkomst wordt ingebracht om de discussie richting te geven, het inspiratiedocument aan te scherpen en de deelnemers hiermee een handvat aan te reiken.


De uitdaging
Realiseer een “state of the art” huurwoning die binnen de maximale woonlasten zeer aantrekkelijk is in beleving en de bewoner optimaal ondersteunt zoals dat behoeft in de tijdgeest van nu en later.


Een huurwoning is “state of the art” wanneer deze energiezuinig, duurzaam, comfortabel, esthetisch verantwoord en vooral betaalbaar is. Een droom voor iedere huurder en een verantwoorde exploitatie voor de verhuurder. Hoe kunnen de nieuwste proces- en productinnovaties hierin voorzien en de sociale huisvester van een betere uitgangssituatie  in de exploitatie heeft. 

  

De negen topics biedt houvast voor het ontwikkelen als toetsen voor het succesvol exploiteren van sociaal wonen c.q. de sociale woning. (De licht blauwe topics komen later nog aan de orde.) 

 
De negen topics van "hoe ziet de (sociale) huurwoning van de toekomst er uit?"  

 • Zijn communicerende vaten
 • Arrangement voor de belanghebbenden.
 • Specialismen voor bedrijven

  

De negen topics van "hoe ziet de (sociale) huurwoning van de toekomst er uit?"

 • Gericht op de individuele personen en huishoudens
 • Gericht op de individuele investeerder, bedrijf of instelling
 • Gericht op de omgeving.

 

Het is de uitdaging om voorgenoemde negen aandachtsgebieden in één integraal product te verenigen en daarvoor commitment krijgen bij bewoners, omwonenden, bezoekers, passanten, investeerders, gemeente maar ook projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen, architecten, bouwers te krijgen en samen te werken gericht op het waar maken van de beoogde belofte.

Daar Keulen en Aken ook niet op een dag is gebouwd zal ook de nieuwe sociale huurwoning in de loop van de tijd haar vorm krijgen. We spreken dan over een ontwikkelingslijn die mogelijk volgens onderstaand schema zou kunnen lopen.

 

In het opstellen van de business case zal het zakelijke succes onderbouwd worden of uw ambitie onder andere ingegeven door het raadplegen van het E&R Inspiratiedocument kan worden waar gemaakt. Over het opstellen van een succesvolle business case, zie onze E&R Masterclass snel slimmer in de bouw en infrastructuur business   

E&R Koplopers die een bijdrage leveren of zullen leveren aan het E&R Inspiratiedocument  

Eerste aanzet 
E&R Inspiratiedocument 
begin oktober 2017 beschikbaar

Masi Mohammadi | Prof. Architecture in Health at HAN University | Topic: empathisch wonen

Wessel van Beerendonk | Studio RAP | Topic: robot architectuur en maken

Gerben Hieminga | Econoom | expert / specialist | economie, risk management, energie, utilities, duurzaamheid, microfinanciering, CSR, MVO | Topic: circulaire economie en financiering 

Richard de Moel | WeBuild | Topic: Customer journey en mass customization  Hans van der Wielen | Topic: zelfmanagement van bewoners
Ewout Stolwijk | De Alliantie | Topic: Customer journey in wonen Maarten van Ham | Huybregts Relou | Topic: Customer journey en mass customization
Anne van Stijn | TU Delft | Topic: Circulaire economie Vincent Gruis | Professor of Housing Management at Delft University of Technology | Topic: Circulaire economie
 
Piet Jacobs | Researcher at TNO Energy and Comfort Systems | Topic: binnenklimaat  

Inspirerende praktijkvoorbeelden

Van bezochte projecten worden nieuwsberichten gemaakt en in een publicatie bij elkaar gebracht die in eerste instantie wordt gedeeld van de leden van de E&R Projectgroep "hoe ziet de sociale huurwoning van de toekomst er uit" en voor een ieder beschikbaar zodra het boek uit komt en is gepresenteerd in het E&R Boekencafe. De leerpunten worden opgenomen in het E&R Inspiratiedocument de (sociale) huurwoning van de toekomst zodat de actualiteitswaarde van het inspiratiedocument hoog blijft.

 • Uitreiking van de E&R Pluim voor personen die op een bijzondere wijze sociale woningen heeft weten te realiseren die in beleving en in woonlasten onderscheidend zijn met reguliere projecten. Van het project van de winnaar van de E&R Pluim wordt een film opname gemaakt die aan de ontvanger van de E&R Pluim ter beschikking wordt gesteld. De E&R Pluim wordt toegekend wanneer op 3 van de 4 hieronder genoemde aspecten op een onderscheidende wijze invulling is gegeven ten aanzien van:
  • Organisatie
  • Creativiteit (innovatie)
  • Toevoegen van reëel waarde (nuttig en betaalbaar voor de eindgebruiker)
  • Toevoegen van nieuwe inzichten (nieuwe kennis)

 

Uw project hier? 

 

 

 

 


< naar top van de pagina

Aanbevolen pre-reading materials

 

 

 


< Terug naar top van de pagina


Praktische informatie over de bijeenkomst

Datum  | 9 november 2017
Tijd      | 15:30 - 18:30 uur 
Plaats   | Bij x te Belgie | informatie over locatie volgt nog
Kosten  | Leden van het Platform Economie & Ruimte kunnen zonder kosten aan deze bijeenkomst deelnemen. Deelnemers aan het E&R Project "hoe ziet de sociale huurwoning van de toekomst er uit" hebben voorrang bij inschrijving. Er kunnen maximaal 20 personen aan deze bijeenkomst deelnemen.

Deelnemers aan het E&R Project "hoe ziet de sociale huurwoning van de toekomst er uit" ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 15 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Mols, +316-13268671 of u kunt een mail naar haar zenden om het projectvoorstel op te vragen, j.mols@economie-ruimte.nl.

Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij per keer een bijdrage van € 151,25 incl. BTW. Wij hanteren een no-show-beleid.

Door in te loggen kunnen leden van het Platform Economie & Ruimte zich eenvoudig opgeven voor deze bijeenkomst. Niet leden kunnen zich voor deze bijeenkomst opgeven door het onderstaand formulier in te vullen.


Tip
 voor niet-leden van het Platform Economie & Ruimte: wanneer u voornemens bent per jaar twee of meer bijeenkomsten bij te wonen, bent u goedkoper uit wanneer u zich als lid laat registreren omdat voor leden veel bijeenkomsten gratis zijn! Voor info


< Terug naar top van de pagina


20170914