Transformatiepotentie van vastgoed op basis van data-analyse. Plus rondleiding in Caballero Fabriek


Architecten, projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers en medewerkers stadsontwikkeling en maatschappelijk vastgoed worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan het programma: transformatiepotentie van vastgoed en opwekken van zonnen energie:
31 oktober 2017 | van 14.30 – 18.00 uur | Caballero Fabriek te Den Haag

Noteer alvast volgende bijeenkomst naar Utrecht - ......... - Succesvol transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed  x december 2017 | Utrecht |  van 14.30 – 18.00 | (onder voorbehoud van datum en plaats) 

 

Programma: transformatiepotentie van vastgoed en opwekken van zonne-energie op de Caballero Fabriek

 

14:00 uur | Inloop en ontvangst met koffie en thee


14:30 uur | Welkom en korte toelichting op het programma door Cees van Beukering

 


15:00 uur | Duurzame energieopwekking op oude gebouwen xxxxxxxx door xxxxxxxx, xxxxxxxxx 

 1. -
 2. -

 

 • Alvast inlezen, zie: xxxxxxxx

 
16:00 uur | Casus Caballero Fabriek te Den Haag door xxx van xxxxxx

 
 

16.30 uur | Ronde tafelgesprekken in drie ronden van 20 minuten over het thema en de casus. 

 • 1e ronde: xxxxxxxxx? 
 • 2e ronde: xxxxxxxxxxxxx. Aandacht voor de eerste B van de 3xB’s: behoefte, belofte en bewijs.
 • 3e ronde: geven de negen aandachtsgebieden voldoende houvast voor het formuleren van een haalbare business case? 


17.30 uur | Samenvatting en reflectie op de bijeenkomst onder leiding van Cees van Beukering. Wat zijn de leerpunten? Afsluiting officiële programma


18:00 uur | Einde

Aanmelden

< Terug naar top van de pagina


Waarom het E&R Project transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed


Op vele plekken komen we leegstaand vastgoed tegen. Tel je het op in m2 vloeroppervlak dan hebben we het al snel over vele miljoenen m2 meters. Naarmate de leegstand toeneemt, neemt ook de verloedering toe en verdwijnt het leven en de business uit het gebouw en de locatie evenals de financiële waarden.


 

De uitdaging: van leeg naar volop in gebruik en dan toch weer van waarde! 

Stuurgroepleden van het E&R Project transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed

 
Cees van Beukering | +31651228420 | VastgoedBS | Voorzitter/secretaris stuurgroep - | Organisatie en moderator 
   
Vacature project innovatiespotter | InnovotionCurve365 |  


Project: nieuw leven in leegstaand vastgoed en de locatie

 • De E&R Bezoeken op locatie worden opgenomen in een publicatie "Inspiratiepaper transformeren en herbestemmen met aansprekende innovatieve praktijk voorbeelden "die wij aan leden van het Platform Economie & Ruimte als aan opleidingsinstellingen om niet ter beschikking stellen om zo ons steentje bij te dragen het vak op een hoger niveau te brengen
 • De resultaten van de E&R Bijeenkomsten worden verwerkt in het E&R Inspiratiedocument
 • Uitreiking van de E&R Pluim voor personen die op een bijzondere wijze leegstaand vastgoed en of de locatie weer nieuw leven heeft weten in te blazen. Van het project van de winnaar van de E&R Pluim wordt een film opname gemaakt die aan de ontvanger van de E&R Pluim ter beschikking wordt gesteld. De E&R Pluim wordt toegekend wanneer op 3 van de 4 hieronder genoemde aspecten op een onderscheidende wijze invulling is gegeven ten aanzien van:
  • Organisatie
  • Creativiteit (innovatie)
  • Toevoegen van reëel waarde (nuttig en betaalbaar voor de eindgebruiker)
  • Toevoegen van nieuwe inzichten (nieuwe kennis)

 

Uw project hier?

 


< Terug naar top van de pagina


E&R Inspiratiedocument succesvol transformeren en her bestemmen van locaties en vastgoed
 

Het transformeren en her bestemmen van locaties en vastgoed is een moeilijke, veel tijd vergende operatie. En dan hebben we het nog niet over de risico's en financiële onzekerheden. De negen aandachtsgebieden zien wij als goede basis voor de opbouw van een haalbare onderscheidende business case. Een eerste belangrijke stap op weg naar de realisatie. 


De negen aandachtsgebieden biedt houvast voor het ontwikkelen als toetsen voor het succesvol transformeren en her bestemmen van locaties en vastgoed projecten.

 


De negen aandachtsgebieden voor het succesvol transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed zijn:

 • Communicerende vaten
 • Arrangement voor de belanghebbenden. Eigenaren, gebruikers en omwonenden van het vastgoed en de locatie.
 • Specialismen voor bedrijven


De negen aandachtsgebieden het succesvol transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed

 • Gericht op de individuele gebruiker, bewoner en passant
 • Gericht op de individuele investeerder, bedrijf of instelling
 • Gericht op de omgeving.


Het is de uitdaging om voorgenoemde negen aandachtsgebieden in één integraal product te verenigen en daarvoor commitment krijgen bij gebruikers, bewoners, passanten, investeerders, gemeente maar ook projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen, architecten, bouwers te krijgen en samen te werken gericht op het waar maken van de beoogde belofte. 

In het opstellen van de business case zal het zakelijke succes onderbouwd worden of uw ambitie onder andere ingegeven door het raadplegen van het E&R Inspiratiedocument kan worden waar gemaakt. Over het opstellen van een succesvolle business case, zie onze E&R Masterclass snel slimmer in de bouw en infrastructuur business   


Teamleden die een bijdrage leveren aan het E&R Inspiratiedocument: succesvol transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed

 

Eerste concept
inspiratiedocument 
begin oktober 2017 beschikbaar

Jan Rip | Thema: bouwkosten

 

 

Sara Stroux | Ass. Prof. Delft University of Technology | Section Heritage & Architecture HA,  Faculty of Architecture te Delft | 0031.(0)6.39251180 | s.a.stroux@tudelft.nl

Riëtte van der WerfDE WERFF architectuur | +316-26344967 | Thema: transformatie

 

Huub Kamphuis | bouwkosten, projectmanagement en gezonde gebouwen | +316-53779691 | huub@ksbkm.nl  

Sander Smoes | business case van huisvestingsvraagstukken |smoes ontwerpen - architectuur & 
stadsontwerpen, Rotterdam
 | +316-22287769 |

 

 
Jan-Willem Santing | Manager Real Estate Advisory at Deloitte  | Marktkansen  Jurjen van Beek | Gemeente Rotterdam| +316-11260133 |  

 

< Terug naar top van de pagina

E&R Ex-post analyse om te leren

Van recent in gebruik genomen langer zelfstandig thuis wonen projecten worden ex-post analyses uitgevoerd. De doelstelling van het uitvoeren van de ex-post analyse is om te toetsen of verwachtingen zijn uitgekomen en daaruit te leren voor komende projecten. De resultaten van de ex-post analyses worden op de E&R Bijeenkomsten gedeeld. De leerpunten worden opgenomen in het E&R Inspiratiedocument succesvol transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed zodat de actualiteitswaarde van het inspiratiedocument hoog blijft.


< Terug naar top van de pagina


Aanbevolen pre-reading materials 

 

 


< Terug naar top van de pagina

 

Organisatie

Heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Riëtte van der Werf | DE WERFF architectuur | +316-26344967

 

< Terug naar top van de pagina


Praktische informatie

Datum   | 31 oktober 2017
Tijd       | 14:30 - 18:00 uur | aanvang voorprogramma om 12:30 uur 
Plaats    | Saturnusstraat 60 te Den Haag | Info
Kosten   | Gratis voor leden van het Platform Economie & Ruimte. Deelnemers aan het E&R Project succesvol transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed en E&R Register Qualified Business Developer (QBD) leden hebben voorrang bij inschrijving. Er zijn nog 12 plaatsen beschikbaar.


Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij en bijdrage van € 125,-- excl. BTW (€ 151,25 incl. BTW)Wij hanteren een no-show-beleid.


< Terug naar top van de pagina

 

Door in te loggen kunnen leden van het Platform Economie & Ruimte zich eenvoudig opgeven voor deze bijeenkomst. Niet leden kunnen zich voor deze bijeenkomst opgeven door het onderstaand formulier in te vullen.


Tip
 voor niet-leden van het Platform Economie & Ruimte: wanneer u voornemens bent per jaar twee of meer bijeenkomsten bij te wonen, bent u goedkoper uit wanneer u zich als lid laat registreren omdat voor leden veel bijeenkomsten gratis zijn! Voor info


< Terug naar top van de pagina

 

20170703