Transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed: excursiemiddag over de St Jan Parkeergarage en direct omgeving in Den Bosch op maandag 25 september in samenwerking met de HAN


Architecten, projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers en medewerkers stadsontwikkeling en maatschappelijk vastgoed worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan het programma: 
excursiemiddag over de St Jan Parkeergarage en directe omgeving in Den Bosch op maandag 25 september in samenwerking met de HAN in het kader van het E&R Project transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed. 25 september 2017 | van 14.30 – 18.00 uur | inloop met koffie en thee in Restaurant xxx op nummer xx te Den Bosch (programma en datum onder voorbehoud) |


Noteer alvast volgende bijeenkomst naar Utrecht - ......... - Succesvol transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed  x december 2017 | Utrecht |  van 14.30 – 18.00 | (onder voorbehoud van datum en plaats) 

 

Programma: transformatiepotentie van vastgoed op basis van data-analyse in beeld gebracht


Velen buigen zich over het her ontwikkelen en herbestemmen van vrij gekomen fabriekslocaties en steeds blijkt hoe moeilijk het is hiervan een succes te maken. Wat komt er allemaal bij kijken en hoe kom ik tot een haalbare business case waarmee ik het onderscheid kan maken blijft actueel. Je laten inspireren en in contact komen met ervaringsdeskundigen kan hierin helpen. U bent van harte uitgenodigd.

 

Wat gaan we doen?


In een middagexcursie .......... we zijn druk doende om zo snel mogelijk ons programma bekend te maken. Hou deze pagina in de gaten en zoals u weet wij laten ten hoogste 15 deelnemers toe! 

Hoe is de opzet van het programma?

  

14.00 uur | inloop met koffie en thee in .................................. 

14.30 uur | Welkom en uitleg over de opzet van de middag door Evert Jan Krouwel

 

 

 


15.00 uur | Inleiding over de locatie en thema .......................... door ............... van ...................

15.30 uur | Over het project ........ door .......... ontwikkelaar bij .............

16.00 uur | Wandeling naar ..............

17.00 uur | Nabespreking olv Evert Jan Krouwel over ........................

17:30 uur | Afsluiting met mogelijkheid tot napraten


Aanmelden

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door: 
HAN Build environment post hbo opleidingen

 

< Terug naar top van de pagina


Waarom het E&R Project transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed


Op vele plekken komen we leegstaand vastgoed tegen. Tel je het op in m2 vloeroppervlak dan hebben we het al snel over vele miljoenen m2 meters. Naarmate de leegstand toeneemt, neemt ook de verloedering toe en verdwijnt het leven en de business uit het gebouw en de locatie evenals de financiële waarden.


 

De uitdaging: van leeg naar volop in gebruik en dan toch weer van waarde!

Stuurgroepleden van het E&R Project transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed

Cees van Beukering | +31651228420 | VastgoedBS | Voorzitter/secretaris stuurgroep Evert Jan Krouwel | diverse advies- en voorzittersfuncties en cursusleider post-HBO cursus herbestemmen en transformeren, Hengelo (Ov) | Organisatie en moderator 
   
Vacature project innovatiespotter | InnovotionCurve365 |  

 

< Terug naar top van de pagina


E&R Inspiratiedocument succesvol transformeren en her bestemmen van locaties en vastgoed
 

Het transformeren en her bestemmen van locaties en vastgoed is een moeilijke, veel tijd vergende operatie. En dan hebben we het nog niet over de risico's en financiële onzekerheden. De negen aandachtsgebieden zien wij als goede basis voor de opbouw van een haalbare onderscheidende business case. Een eerste belangrijke stap op weg naar de realisatie. 


De negen aandachtsgebieden biedt houvast voor het ontwikkelen als toetsen voor het succesvol transformeren en her bestemmen van locaties en vastgoed projecten.De negen aandachtsgebieden voor het succesvol transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed zijn:

 • Communicerende vaten
 • Arrangement voor de belanghebbenden. Eigenaren, gebruikers en omwonenden van het vastgoed en de locatie.
 • Specialismen voor bedrijven


De negen aandachtsgebieden het succesvol transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed

 • Gericht op de individuele gebruiker, bewoner en passant
 • Gericht op de individuele investeerder, bedrijf of instelling
 • Gericht op de omgeving.


Het is de uitdaging om voorgenoemde negen aandachtsgebieden in één integraal product te verenigen en daarvoor commitment krijgen bij gebruikers, bewoners, passanten, investeerders, gemeente maar ook projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen, architecten, bouwers te krijgen en samen te werken gericht op het waar maken van de beoogde belofte. 

In het opstellen van de business case zal het zakelijke succes onderbouwd worden of uw ambitie onder andere ingegeven door het raadplegen van het E&R Inspiratiedocument kan worden waar gemaakt. Over het opstellen van een succesvolle business case, zie onze E&R Masterclass snel slimmer in de bouw en infrastructuur business   

Teamleden die een bijdrage leveren aan het E&R Inspiratiedocument: succesvol transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed

 

Eerste concept
inspiratiedocument 
begin februari 2017 beschikbaar

Jan-Willem Santing | Manager Real Estate Advisory at Deloitte  | Marktkansen

 

 

Jurjen van Beek | Gemeente Rotterdam| +316-11260133 |

Nick Snellaars | architectuur en transformatie van de gebouwde omgeving| Humble Martens Architectuur en Stedelijk Ontwerp in Maastricht 

 

Huub Kamphuis | bouwkosten, projectmanagement en gezonde gebouwen | +316-53779691 | huub@ksbkm.nl  

Sander Smoes | business case van huisvestingsvraagstukken |smoes ontwerpen - architectuur & 
stadsontwerpen, Rotterdam
 | +316-22287769 |

 
   
  Evert Jan Krouwel | diverse advies- en voorzittersfuncties en cursusleider 
post-HBO cursus herbestemmen en transformeren, Hengelo (Ov) | Redactie inspiratiedocument
 

 

< Terug naar top van de pagina

Inspirerende praktijkvoorbeelden

Van bezochte projecten worden nieuwsberichten gemaakt en in een publicatie bij elkaar gebrcht die in eerste instantie wordt gedeeld van de leden van de E&R Projectgroep succesvol transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed en voor een ieder beschikbaar zodra het boek uit komt en is gepresenteerd in het E&R Boekencafe. De leerpunten worden opgenomen in het E&R Inspiratiedocument succesvol transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed zodat de actualiteitswaarde van het inspiratiedocument hoog blijft.

 • Uitreiking van de E&R Pluim voor personen die op een bijzondere wijze leegstaand vastgoed en of de locatie weer nieuw leven heeft weten in te blazen. Van het project van de winnaar van de E&R Pluim wordt een film opname gemaakt die aan de ontvanger van de E&R Pluim ter beschikking wordt gesteld. De E&R Pluim wordt toegekend wanneer op 3 van de 4 hieronder genoemde aspecten op een onderscheidende wijze invulling is gegeven ten aanzien van:
  • Organisatie
  • Creativiteit (innovatie)
  • Toevoegen van reëel waarde (nuttig en betaalbaar voor de eindgebruiker)
  • Toevoegen van nieuwe inzichten (nieuwe kennis)

 

Uw project hier?

 


< Terug naar top van de pagina


Aanbevolen pre-reading materials 

 

 


< Terug naar top van de pagina

 

Praktische informatie en organisatie

Datum  | 25 september 2017 |
Tijd       | 14:30 - 18:00 uur |
Plaats   | .......... Den Bosch | Locatie xxx
Kosten  | Gratis voor leden van het Platform Economie & Ruimte en voor oud cursisten van de Post HBO Cursus herbestemmen en transformeren. Deelnemers aan het E&R Project succesvol transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed en E&R Register Qualified Business Developer (QBD) leden hebben voorrang bij inschrijving. Er zijn nog 12 plaatsen beschikbaar.


Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij een bijdrage van € 75,-- excl. BTW (€ 90,75 incl. BTW)Wij hanteren een no-show-beleid.


Heeft u vragen over dit programma dan kunt u contact opnemen met Evert Jan Krouwel | ejk@evertjankrouwel.nl | +316-10660963 |


< Terug naar top van de pagina

 

Door in te loggen kunnen leden van het Platform Economie & Ruimte zich eenvoudig opgeven voor deze bijeenkomst. Niet leden kunnen zich voor deze bijeenkomst opgeven door het onderstaand formulier in te vullen.


Tip
 voor niet-leden van het Platform Economie & Ruimte: wanneer u voornemens bent per jaar twee of meer bijeenkomsten bij te wonen, bent u goedkoper uit wanneer u zich als lid laat registreren omdat voor leden veel bijeenkomsten gratis zijn! Voor info


< Terug naar top van de pagina

 

20170706