Transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed: excursiemiddag over de St Jan Parkeergarage en direct omgeving in Den Bosch op maandag 25 september in samenwerking met de HAN


Architecten, projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers en medewerkers stadsontwikkeling en maatschappelijk vastgoed worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de
excursiemiddag over de St Jan Parkeergarage en directe omgeving in Den Bosch op maandag 25 september in samenwerking met de HAN in het kader van het E&R Project transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed. 25 september 2017 | van 14.30 – 18.00 uur | start in de parkeergarage Sint Jan, uitgang Hekellaan 25 te Den Bosch.

Noteer alvast volgende E&R Rondetafel bijeenkomsten:

 • 12 februari 2018 | Den Haag | Caballero fabriek | E&R Rondetafel bijeenkomst met als topic industriële monumenten "duurzaam in energie"en waar plaatsen we de zonnepannelen?
 • 21 mei 2018 | Utrecht | E&R Rondetafel bijeenkomst met als topic herontwikkeling van gebieden en vastgoed een kansrijke business case? (programma, en locatie nog in optie) 

 

Programma: transformatiepotentie van vastgoed op basis van data-analyse in beeld gebracht


Centrale vraag: hoe meet je de transformatiepotentie van een object of gebied en welke indicatoren moet je daarvoor in kaart brengen?

Velen buigen zich over het her ontwikkelen en herbestemmen van karakteristieke gebouwen en steeds blijkt hoe moeilijk het is hiervan een succes te maken. Wat komt er allemaal bij kijken en hoe kom ik tot een haalbare businesscase? Waarmee kan ik het onderscheid maken? Je laten inspireren en in contact komen met ervaringsdeskundigen kan hierin helpen. U bent van harte uitgenodigd.

 

Wat gaan we doen?

In een middagexcursie stellen we een deel van Den Bosch aan de noordzijde van de St. Jan parkeergarage centraal. We bewegen ons in een relatief klein gebied, dat geheel binnen de historische kern van ‘s- Hertogenbosch ligt. Binnen een afstand van anderhalve kilometer bezoeken we een aantal locaties, die getransformeerd zijn of worden.

Hoe is – onder voorbehoud - de opzet van het programma?


14.30 – 14.45 uur | verzamelen bij de uitgang van de parkeergarage St. Jan aan de zijde van de Hekellaan 25. Zie voor meer info over deze prachtige garage www.parkeergaragestjan.nl    


14.45 – 14.50 uur | korte wandeling naar Groot Tuighuis aan de Bethaniëstraat 4. Van oorsprong een katholieke kerk en later in gebruik als o.a. kazerne en museum. Nu is het een kantoor en depot voor de gemeentelijke afdeling Bouwhistorie Archeologie en Monumenten. Het gebouw is een rijksmonument.  

14.50 – 15.20 uur | Evert Jan Krouwel geeft in het Groot Tuighuis een korte introductie op het thema. De gemeente Den Bosch heeft een centraal aanspreekpunt voor herbestemming van monumenten met een Herbestemmingsteam, waarin meerdere disciplines samenwerken. Ook is een digitaal goed toegankelijk overzicht beschikbaar van herbestemmingslocaties. Zo kunnen investeerders snel gefaciliteerd worden. Peter Duijkers van het H- team houdt een presentatie over de werkwijze en het rendement van deze  aanpak.

 

 Interieur Groot Tuighuis als museum in 1968 en de huidige situatie


15.20 - 15.30 uur | wandeling naar het voormalig rijksarchief aan de Waterstraat 20. Het gebouw uit 1883 staat al enige tijd leeg. Het is een rijksmonument met lage verdiepingsvloeren en een bijzondere constructie. Dat maakt het vinden van een  herbestemming - mede gezien de redengevende beschrijving - niet gemakkelijk.


15.30 – 16.00 uur | Inmiddels is een herbestemming gevonden en ligt er zelfs al een vergunning! Het pand is eigendom van de TPN-groep Vastgoedontwikkeling uit Den Bosch. Hans Bulsink van de TPN-groep en/of Jeroen van de Ven van TARRA architectuur& stedenbouw verzorgen een korte presentatie in het gebouw.  

 

Waterstraat 20/ hoek Anne Frankplein


16.00 – 16.15 uur | wandeling naar Pompen en Verlouw aan de Vughterstraat 276/280 . Een garagebedrijf uit 1932, waarvan het casco enkele jaren geleden is gerestaureerd. De achter gelegen hallen stammen deels uit de vijftiger – en zestiger jaren en in authentieke staat. Zie ook: http://www.wijnenarchitectuur.nl/pdf/WA-PenV-Den%20Bosch.pdf

 

Tot juli 2017 is het nog in gebruik geweest als tijdelijke expositieruimte. De gemeente is eigenaar van het complex

 

Voormalige Ford-garage aan de Vughterstraat 276/280

 

Bedrijfshal Pompen en Verlouw

16.15 – 16.45 uur | Johan van den Eijnden van de afdeling Erfgoed ’s-Hertogenbosch geeft een rondleiding door het pand, vertelt over de geschiedenis ervan en de zoektocht naar een goede herbestemming van het pand.

16.40 – 16.45 uur | wandeling naar Restaurant Lokaal 1650 aan de Korte Putstraat 27. (gelegen in de richting van de parkeergarage St. Jan)


Cafe-Restaurant De Buurt aan de koningsweg 100

16.45 – 17.15 uur | nabespreking olv Evert Jan Krouwel over de transformatiepotentie van het gebied als geheel en de bezochte objecten afzonderlijk onder het genot van een hapje en drankje. Hoe meet je die potentie, waar zit de kracht en wat zijn de mogelijke bedreigingen?

De leerpunten van het project worden opgenomen in het E&R Inspiratiedocument succesvol transformeren en her bestemmen van locaties en vastgoed

Presentaties zijn na de bijeenkomst onder nieuws terug te vinden op deze website en in de publicatie, inspirerende praktijkvoorbeelden, die aan de leden van de E&R Projectgroep succesvol transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed wordt verstrekt.

18.00 – 19.30 uur | voor wie dat wil, kan met de organisatie op eigen gelegenheid en eigen kosten een maaltijd gebruiken.


Aanmelden


Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door: 
HAN Build environment post hbo opleidingen

 

< Terug naar top van de pagina


Waarom het E&R Project transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed


Op vele plekken komen we leegstaand vastgoed tegen. Tel je het op in m2 vloeroppervlak dan hebben we het al snel over vele miljoenen m2 meters. Naarmate de leegstand toeneemt, neemt ook de verloedering toe en verdwijnt het leven en de business uit het gebouw en de locatie evenals de financiële waarden.


 

De uitdaging: van leeg naar volop in gebruik en dan toch weer van waarde!

E&R Projectgroep transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed

Cees van Beukering | +31651228420 | VastgoedBS | Voorzitter/secretaris stuurgroep Evert Jan Krouwel | diverse advies- en voorzittersfuncties en cursusleider post-HBO cursus herbestemmen en transformeren, Hengelo (Ov) | Programma en moderator 
   
Vacature project innovatiespotter | InnovotionCurve365 |  

 

< Terug naar top van de pagina


E&R Inspiratiedocument succesvol transformeren en her bestemmen van locaties en vastgoed
 

Het transformeren en her bestemmen van locaties en vastgoed is een moeilijke, veel tijd vergende operatie. En dan hebben we het nog niet over de risico's en financiële onzekerheden. De negen aandachtsgebieden zien wij als goede basis voor de opbouw van een haalbare onderscheidende business case. Een eerste belangrijke stap op weg naar de realisatie. 


De negen topics bieden houvast voor het ontwikkelen als toetsen voor het succesvol transformeren en her bestemmen van locaties en vastgoed projecten.

De negen topics voor het succesvol transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed zijn:

 • Communicerende vaten
 • Arrangement voor de belanghebbenden. Eigenaren, gebruikers en omwonenden van het vastgoed en de locatie.
 • Specialismen voor bedrijven


De negen topics voor het succesvol transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed

 • Gericht op de individuele gebruiker, bewoner en passant
 • Gericht op de individuele investeerder, bedrijf of instelling
 • Gericht op de omgeving.


Het is de uitdaging om voorgenoemde negen aandachtsgebieden in één integraal product te verenigen en daarvoor commitment krijgen bij gebruikers, bewoners, passanten, investeerders, gemeente maar ook projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen, architecten, bouwers te krijgen en samen te werken gericht op het waar maken van de beoogde belofte.

Daar Keulen en Aken ook niet op een dag is gebouwd zullen ook alle hiervoor genoemde topics niet een in keer toegepast worden in te transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed. We spreken dan over een ontwikkelingslijn die mogelijk volgens onderstaand schema zou kunnen lopen.


Teamleden die een bijdrage leveren aan het E&R Inspiratiedocument: succesvol transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed

 

Eerste concept
inspiratiedocument 
begin december 2017 beschikbaar

Jan-Willem Santing | Manager Real Estate Advisory at Deloitte  | Marktkansen

 

 

Jurjen van Beek | Gemeente Rotterdam| +316-11260133 |

Nick Snellaars | architectuur en transformatie van de gebouwde omgeving| Humble Martens Architectuur en Stedelijk Ontwerp in Maastricht 

 

Huub Kamphuis | bouwkosten, projectmanagement en gezonde gebouwen | +316-53779691 | huub@ksbkm.nl  

Sander Smoes | business case van huisvestingsvraagstukken |smoes ontwerpen - architectuur & 
stadsontwerpen, Rotterdam
 | +316-22287769 |

 
   
  Evert Jan Krouwel | diverse advies- en voorzittersfuncties en cursusleider 
post-HBO cursus herbestemmen en transformeren, Hengelo (Ov) | Redactie inspiratiedocument
 

 

< Terug naar top van de pagina

Inspirerende praktijkvoorbeelden

Van bezochte projecten worden nieuwsberichten gemaakt en in een publicatie bij elkaar gebrcht die in eerste instantie wordt gedeeld van de leden van de E&R Projectgroep succesvol transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed en voor een ieder beschikbaar zodra het boek uit komt en is gepresenteerd in het E&R Boekencafe. De leerpunten worden opgenomen in het E&R Inspiratiedocument succesvol transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed zodat de actualiteitswaarde van het inspiratiedocument hoog blijft.

 • Uitreiking van de E&R Pluim voor personen die op een bijzondere wijze leegstaand vastgoed en of de locatie weer nieuw leven heeft weten in te blazen. Van het project van de winnaar van de E&R Pluim wordt een film opname gemaakt die aan de ontvanger van de E&R Pluim ter beschikking wordt gesteld. De E&R Pluim wordt toegekend wanneer op 3 van de 4 hieronder genoemde aspecten op een onderscheidende wijze invulling is gegeven ten aanzien van:
  • Organisatie
  • Creativiteit (innovatie)
  • Toevoegen van reëel waarde (nuttig en betaalbaar voor de eindgebruiker)
  • Toevoegen van nieuwe inzichten (nieuwe kennis)

 

Uw project hier?

 


< Terug naar top van de pagina


Aanbevolen pre-reading materials 

 

 


< Terug naar top van de pagina

 

Praktische informatie en organisatie

Datum  | 25 september 2017 |
Tijd      | 14:30 - 18:00 uur |
Plaats   | parkeergarage Sint Jan, uitgang Hekellaan 25 te Den Bosch | Locatie
Kosten  | Gratis voor leden van het Platform Economie & Ruimte en voor oud cursisten van de Post HBO Cursus herbestemmen en transformeren. Deelnemers aan het E&R Project succesvol transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed en E&R Register Qualified Business Developer (QBD) leden hebben voorrang bij inschrijving. Er zijn nog 12 plaatsen beschikbaar.


Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij een bijdrage van € 75,-- excl. BTW (€ 90,75 incl. BTW)Wij hanteren een no-show-beleid.


Heeft u vragen over dit programma dan kunt u contact opnemen met Evert Jan Krouwel | ejk@evertjankrouwel.nl | +316-10660963 |


< Terug naar top van de pagina

 

Door in te loggen kunnen leden van het Platform Economie & Ruimte zich eenvoudig opgeven voor deze bijeenkomst. Niet leden kunnen zich voor deze bijeenkomst opgeven door het onderstaand formulier in te vullen.


Tip
 voor niet-leden van het Platform Economie & Ruimte: wanneer u voornemens bent per jaar twee of meer bijeenkomsten bij te wonen, bent u goedkoper uit wanneer u zich als lid laat registreren omdat voor leden veel bijeenkomsten gratis zijn! Voor info


< Terug naar top van de pagina

 

20170921