Nieuwe bouwen en exploiteren van woningen met als thema de klant aan het stuur. Wie durft?


Woonconsulenten, architecten, bouwers, woningcorporatie bestuurders, directeuren en medewerkers en makelaars u bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan onze “E&R Ronde tafel bijeenkomst: energie+ bouwen en exploiteren van woningen met de klant aan het stuur in het kader van het E&R Project "samen, sneller, slimmer bouwen en exploiteren van woningen voor opdrachtgevers" 
21 september 2017 (datum onder voorbehoud) | bij HaagWonen - te Den Haag | van 09.30 – 13.30 | Inclusief eenvoudige lunch

Noteer alvast volgende bijeenkomst met als thema circulaire economie: december 2017 (datum en plaats onder voorbehoud) | Rotterdam | van 10.30 – 13.30 |
  

Programma: duurzaam bouwen en exploiteren van woningen met de klant aan het stuur. Wie durft?


09:30 uur |
 Inloop en ontvangst met koffie/thee

10:00 uur | Welkom en toelichting op het programma door Cees van Beukering 

 

 

10:30 uur | Duurzaam bouwen en exploiteren van woningen met als uitgangspunt de filosofie van The Natural Step door Arthur Pronk van HaagWonen.

 • Ambitie van Haag Wonen
 • Aanbesteding
 • Beoordelen van het ontwerp en de business case

Om alvast kennis van te nemen - met als voorbeeld Woonbedrijf Eindhoven


11:00 uur |
 Mobiliseren en organiseren van betrokkenheid van bewoners bij het ontwerpen en exploiteren van woningen. De ervaringen van Locali bij het betrekken van burgers bij initiatieven op lokaal niveau waarbij de customer journey als werkwijze wordt gehanteerd door Frank du Mosch van Locali


Om alvast kennis van te nemen
 

11:30 uur | Ronde tafelgesprekken in drie ronden van 20 minuten over het betrekken van bewoners bij het ontwerpen en exploiteren van woningen ingeleid door Paul Duijn van De Woonschakel

 • 1e ronde: Waarom zou ik de huurder belasten door ze te betrekken bij een ontwerp of exploitatie? Ze hebben toch geen verstand van de materie en de huidige generatie wil toch ontzorgt worden!
 • 2e ronde: De klant moet de mogelijkheid hebben om vanuit een catalogus zijn woning samen te kunnen stellen. Een nieuwe auto bestel je toch ook vanuit een boekje met de bijbehorende opties!
 • 3e ronde: Een klant heeft toch ook geen invloed op het uiterlijk en het onderhoud van een auto en wat heeft de huurder nu aan duurzaamheid? Een gemiddelde autorijder wil zo min mogelijk naar de garage. En zo wil de huurder dat de verhuurder zo min mogelijk langs komt!

 

12:50 uur | Welke conclusies kunnen we trekken en wat nemen we hiervan mee in het E&R Project samen sneller slimmer bouwen en exploiteren van woningen? Onder leiding van Cees van Beukering


13:00 uur - 14:00 uur 
| Eenvoudige broodjeslunch

Aanmelden
 

< terug naar top van de pagina


Samen, sneller, slimmer bouwen en exploiteren van woningen voor opdrachtgevers

Belangrijke spelers in het vernieuwen van het bouwen en exploiteren van woningen zijn opdrachtgevers die haar toeleveranciers weten uit te dagen met nieuwe oplossingen te komen die bewoners als huurder of eigenaar van woningen aanspreken. Bezien vanuit het:

 • Klantperspectief: scoort blijvend boven de 7 als het gaat om customer en employee journey
 • Vastgoed perspectief: architectonisch, energie+  en duurzaam gebouw passend in haar omgeving
 • Financieel perspectief: total cost of ownership gebaseerd op circulaire economie. En de exploitatiekosten kunnen nog verder omlaag door inzet van big data en internet of things!
 • Innovatie perspectief: Ontwerp en productie: evaluatief gebouwd. Gebouw heeft een groot accommodatie vermogen.


Samen, sneller, slimmer bouwen en exploiteren van vastgoed is nodig en haalbaar gelet op de wens tot CO2 reductie, de inzet van Internet of Things, de inzet van robots bij het realiseren van bouwwerken, de mogelijkheden van 3D printen, de inzet van zelfhelende materialen, etc. Reden genoeg om aandacht te besteden sneller, slimmer samen bouwen en exploiteren van woningen voor opdrachtgevers. Zie ook de bouwagenda die dit jaar is verschenen De Bouwagenda

Op een van de vorige bijeenkomsten schonken wij aandacht aan BIM dat van nut is bij het bouwen en exploiteren van woningen omdat het helpt bij:

 • het voorspellen van de prestaties, ruimtelijk, functioneel, technisch en financieel van de te bouwen woningen
 • het visualiseren van het ontwerp waardoor het met andere ook niet deskundige goed is te communiceren over het ontwerp
 • het in beeld brengen van risico’s waardoor kostbare fouten kunnen worden voorkomen
 • het beter kunnen exploiteren van de woningen door gebruik te maken van de xD mogelijkheden waardoor op een veelheid van aspecten kan worden ingezoomd
 • het inzetten van BIM door deze te koppelen aan het internet of things waardoor de het beheer en de exploitatie van woningen nog slimmer, beter en goedkoper, georganiseerd kan worden< Terug naar top van de pagina

E&R Inspiratiedocument "samen, sneller, slimmer bouwen en exploiteren van woningen voor opdrachtgevers"

  

Het inspiratiedocument moet de lezer helpen een beter antwoord kan worden gegeven op de vraag over het nieuwe bouwen. Het nieuwe bouwen zal ingaan op circulaire economie, nieuwe materialen, CO2 reductie, total cost of ownership, big data en internet of things, AR, VAR, etc.. Het inspiratiedocument kan daarmee van dienst zijn voor toezichthouders, bestuurders en managers om hun eigen vraagstukken beter in te vullen. Het inspiratiedocument wordt gedragen door experts op een aantal cruciale onderwerpen waarop een antwoord moet worden gegeven om tot een onderscheidende integrale visie te komen zoals nog niet getoond binnen de Benelux. De onderwerpen zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende visie kan ontstaan. Het E&R Inspiratiedocument "samen, sneller, slimmer bouwen en exploiteren van woningen" dat bij elke bijeenkomst wordt ingebracht om de discussie richting te geven en het inspiratiedocument aan te scherpen, Inhoud: 


De negen aandachtsgebieden bieden houvast voor het realiseren als toetsen in de zoektocht sneller, samen, slimmer bouwen en exploiteren van woningen. (De donker blauwe aandachtsgebieden komen later nog aan de orde.) 

 

 

De negen aandachtsgebieden voor succesvol sneller, samen, slimmer bouwen en exploiteren van woningen voor opdrachtgevers:

 • Communicerende vaten
 • Arrangement voor de belanghebbenden zoals bewoners, ondernemers, eigenaren, omwonenden van het vastgoed.
 • Specialismen voor bedrijven

 

De negen aandachtsgebieden voor succesvol sneller, samen, slimmer bouwen en exploiteren van woningen voor opdrachtgevers. 

 • Gericht op de individuele bewoner, eigenaar, bezoeker, dienstverlener, passant en omwonende.
 • Gericht op de individuele investeerder, bedrijf of instelling, gemeente en provincie.
 • Gericht op de omgeving.

 

Het is de uitdaging om voorgenoemde negen aandachtsgebieden in één integraal product te verenigen en daarvoor commitment krijgen bij bewoners, ondernemers, dienstverleners, passanten, omwonenden, investeerders, gemeente, provincie maar ook projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen, architecten, bouwers te krijgen en samen te werken gericht op het waar maken van de beoogde belofte.

In het opstellen van de business case zal het zakelijke succes onderbouwd worden of uw ambitie onder andere ingegeven door het raadplegen van het E&R Inspiratiedocument ka worden waar gemaakt. Over het opstellen van een succesvolle business case, zie onze E&R Masterclass snel slimmer in de bouw en infrastructuur business    

Stand van zaken

De resultaten van de bijeenkomt worden opgenomen in het E&R Inspiratiedocument "samen, sneller, slimmer bouwen en exploiteren van woningen" die aan deelnemers E&R Projectgroep ter beschikking worden gesteld. Van de negen aandachtsgebieden zijn er per dd 20170601 twee aandachtsgebieden ingevuld.
 

Experts die een bijdrage leveren aan het E&R Inspiratiedocument "samen, sneller, slimmer bouwen en exploiteren van woningen voor opdrachtgevers"

 

Eerste aanzet 
inspiratiedocument 
begin november 2017 beschikbaar
Joost Wijnen | Auteur van de publicatie "Regie over informatie BIM voor Woningcorporaties" geschreven in opdracht van de vereniging van woningcorporaties aedes. Oadis | +316-46273405 | jw@oadis.com

Spencer Schols | Bo-Ex | +316-23513926 |

Ewout Stolwijk | De Alliantie | Marketing en customer journey in wonen

Thijs Luijkx | t.luijkx@watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl
| 06 44219940 | Benchmark voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen

Cees van Beukering  | +316-51228420 | | PVM | Veilig & Gezond Wonen
   
   


< Terug naar top van de pagina


Inspirerende praktijkvoorbeelden om van te leren


Ter inspiratie IcDUBO

 
IcDUBO  

 

Benchmark voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen

Watkostdebouwvaneenhuurwoning is een webbased benchmark voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen. De benchmark is gestart in 2011 en bevat inmiddels meer dan 600 projecten van 37 corporaties. Corporaties gebruiken de benchmark om te sturen op de kostprijs-kwaliteitverhouding van nieuwbouw, zowel voor projecten als op strategisch niveau.

De database is representatief voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen in Nederland. De data zijn daarom ook bruikbaar voor onderzoek en advies. Bijvoorbeeld met het onderzoek Rendabel Sociaal Bouwen voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De benchmark wordt uitgebreid toegelicht op de website www.watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl | voor informatie Thijs Luijkx | 316-44219940 |


De leerpunten worden opgenomen in het E&R Inspiratiedocument "samen, sneller, slimmer bouwen en exploiteren van woningen voor opdrachtgevers" zodat de actualiteitswaarde van het inspiratiedocument hoog blijft.

 
< Terug naar top van de pagina


Aanbevolen pre-reading materials 


< Terug naar top van de pagina


Praktische informatie

Datum | 21 september 2017
Tijd |
 09:30 - 13:30 uur inclusief eenvoudig broodjes lunch
Plaats | Bij HaagWonen, Waldorpstraat 80, 2521 CD te Den Haag routebeschrijving 
Kosten | Leden van het Platform Economie & Ruimte kunnen zonder kosten aan deze bijeenkomst deelnemen. Leden van de E&R Projectgroep samen, sneller, slimmer bouwen en exploiteren van woningen voor opdrachtgevers hebben voorrang bij inschrijving en krijgen steeds na afloop het bijgewerkte E&R Inspiratiedocument toegezonden. Maximaal 20 personen en er zijn nog 15 plaatsen beschikbaar.

Deelnemers aan het E&R Project "samen, sneller slimmer bouwen en exploiteren van woningen voor opdrachtgevers" ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 15 personen. Mee doen, zie ons projectvoorstel die begin mei beschikbaar is en heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Cees van Beukering +316-51228420

Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij en bijdrage van € 151,25 incl. BTW. Wij hanteren een no-show-beleid


Heeft u algemene vragen over de projecten dan kunt u contact opnemen met Joost Wijnen | +316-46273405 | jw@oadis.com

< Terug naar top van de pagina


Door in te loggen kunnen leden van het Platform Economie & Ruimte zich eenvoudig opgeven voor deze bijeenkomst. Niet leden kunnen zich voor deze bijeenkomst opgeven door het onderstaand formulier in te vullen.

Tip
 voor niet-leden van het Platform Economie & Ruimte: wanneer u voornemens bent per jaar twee of meer bijeenkomsten bij te wonen, bent u goedkoper uit wanneer u zich als lid laat registreren omdat voor leden veel bijeenkomsten gratis zijn! Voor info


< Terug naar top van de pagina20170710