Actulaiteiten over kwaliteitsborging in het bouwtoezicht


U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan onze E&R Bijeenkomst “actualaiteiten over kwaliteitsborging in het bouwtoezicht" in samenwerking met bouwkaliteitplus 26 september 2017 | Amsterdam | van 14.30 – 17.30 |

Noteer alvast volgende bijeenkomst over private kwaliteitsborging in het bouwtoezicht: x november 2017 | Utrecht | van 14.30 – 17.30 |

Programma: actualaiteiten over kwaliteitsborging in het bouwtoezicht 

14.00 uur: Inloop

 

14.30 uur: Welkomstwoord door Cees van Beukering

 • Welkom en uitleg over het programma
 • Roll call

 


15.00 uur: actueel nieuws over kwaliteitsborging door ............ van Bouwkwaliteitpuls

 • -


15.30 uur: Pitch over kwaliteitsborging in het bouwtoezicht

 • Praktijkcasus/evaluatie rapport/product of proces presentatie door xxxxxxx

 

16:00 uur | Ronde tafelgesprekken in vier ronden van 20 minuten over kwaliteitsborg in het bouwtoezicht aan de hand van stellingen 

 • 1e ronde: zijn opdrachtgevers al vodoende op de hoogte over kwaliteitsborging in de bouw?
 • 2e ronde: wanneer schakel je de kwaliteitsborger in en wie doet dat?
 • 3e ronde: hoe communiceert de aannemer met de opdrachtgever over kwaliteit en hoe gaan ze om met geschillen?
 • 4e ronde: kwaliteit, budget en risico's. Hoe om te gaan met risico's?

 

17.00 - 17.30 uur: Conclusies en afsluiting door Cees van Beukering

Aanmelden 
 

< Terug naar top van de pagina

Waarom aandacht voor kwaliteitsborging van het bouwtoezicht
 

Het bewaken van kwaliteit in de bouw wordt steeds nadrukkelijker in handen gelegd van de private sector. Deze ontwikkeling is nieuw en hoe het in de praktijk goed gaat werken is nog geen uitgemaakte zaal, zie de casus Den Haag als een van de voorbeelden. Dat is de reden dat we het onderwerp kwaliteitsborging in het bouwtoezicht in het programma van het Platform Economie & Ruimte hebben opgenomen daar het platform opkomt voor opdrachtgevende partijen in de bouw. 

Belangrijke begrippen en bouwproces stappen van kwaliteitsborging van het bouwtoezicht zijn in het kort:

 

 • Kwaliteitsborger

De kwaliteitsborger moet ingeschreven zijn in een register, en is verplicht te werken met een voorgeschreven kwaliteitsborgingsinstrument.  Dat is een vastgestelde werkwijze van controle.

 

 • Bouwaanvraag

Het voorlopig ontwerp wordt ingediend bij de gemeente. De gemeente beoordeelt het plan op bestemmingsplan en eisen van welstand, en toetst of het gekozen instrument voor kwaliteitsborging past voor dit bouwplan.

 

 • Start bouw

De kwaliteitsborger toetst of het bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit. Voordat met de bouwwerkzaamheden wordt begonnen moet de aanvrager aan de gemeente laten weten dat het werk gaat beginnen en wie de kwaliteitsborger is.

 

 • Bouwtoezicht

Tijdens het werk ziet de kwaliteitsborger erop toe dat alles volgens de bouwvoorschriften wordt uitgevoerd. Eventuele afwijkingen meldt hij aan de aannemer en hij ziet erop toe dat de afwijkingen door de aannemer worden gecorrigeerd.

 

 • Verklaring

Als het werk klaar is, levert de aannemer het werk op en overhandigt een bouwdossier aan de opdrachtgever. Als dit in orde is geeft hij de kwaliteitsborger een verklaring af aan de opdrachtgever.

 

 • Gereedmelding

De opdrachtgever moet het werk voor ingebruikname gereedmelden bij de gemeente en daarbij de verklaring, die hij heeft gekregen van de kwaliteitsborger, overhandigen. 


Hoe het werkt. Infosessie Wet Kwaliteitsborging Greenworks Academy 23-2-2017


Wat zijn de juridische veranderingen die het wetsvoorstel Kwaliteitsborging met zich mee brengen. Het gaat niet alleen om wijziging in het Bouwbesluit 2012 maar ook om wijziging Woningwet, Wet algemene bepaligen omgevingsrecht en Burgelijk Wetboek. Te denken aan:

 • Verruiming van aansprakelijkheid bij verborgen gebreken!
 • Omkering van bewijslast!
 • Gevolgen voor privaatrechtelijke verhoudingen
 • Geschillen binnen het stelsel van kwaliteitsborging!
Wat verwacht de opdrachtgever, de architect, de woningbouwvereniging of de aannemer van de kwaliteitsborger? Welke aspecten zijn belangrijk? Belangrijke vragen zijn: 
 • Vertrouwelijk en onafhankelijk: hoe herken je dit bij een kwaliteitsborger?
 • Hoe kan het toegevoegde waarde leveren voor de opdrachtgever?
 • Hoe kan het toegevoegde waarde leveren voor de aannemer?
 • Kwaliteit. Wie bepaalt dat? De opdrachtgever of de kwaliteitsborger?
 • Een systeem is niet waterdicht. Wat zijn de risico´s en zijn deze te verzekeren?


Waarom zijn deze E&R Bijeenkomsten over actualiteiten over kwaliteitsborging in het bouwtoezicht zo belangrijk?


Tot nieuwe inzichten kom je het snelst als je de vraagstelling vanuit verschillende invalshoeken bekijkt zodat u goed geïnformeerd bent over de nieuwe wetgeving over de private kwaliteitsborging in de bouw adequaat in uw eigen bedrijfsprocessen weet in te voeren.

Stuurgroepleden van het E&R Project kwaliteitsborging in het bouwtoezicht

Cees van Beukering | +316-51228420 | VastgoedBS | Voorzitter Marcel Ponjée | Bouwkwaliteitplus | +316-14004458 | Programma 
   
Vacature | Project innovatie spotter | InnovotionCurve365 | Vacature | Secretaris 


< Terug naar top van de pagina


E&R Koplopers over kwaliteitsborging in de bouw  


Leren van aansprekende praktijkvoorbeelden die de moeite waard zijn om te bezoeken zullen wij zeker op de agenda zetten. Wilt u een praktijkvoorbeeld of een casus bespreken laat het ons weten. U kunt contact opnemen met een van onderstaande personen: 

Peter Ligthart  | peter@ligthartadvies.nl | +316-51033342 | Expertisecentrum kwaliteitsborging in de bouw i.o.

Instituut voor Bouwkwaliteit | Geregeld BV, Lendahand

 

   
Eric Houtman | Plangarant |  


< Terug naar top van de pagina


Aanbevolen pre-reading materials


 

 

 

 

< Terug naar top van de pagina 
 

Praktische informatie

Datum | 26 september 2017
Tijd      | 14:30 - 17:30 uur inclusief eenvoudig broodjesmaaltijd
Plaats  | Amsterdam | informatie over locatie spoedig bekend 
Kosten| Leden van het Platform Economie & Ruimte kunnen zonder kosten aan deze bijeenkomst deelnemen. Leden van de E&R Kopgroep kwaliteitsborging in het bouwtoezicht en E&R Register Qualified SMAT Asset Manager (QSAM) hebben voorrang bij inschrijving.

 

Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij en bijdrage van € 90,75 incl. BTW. Wij hanteren een no-show-beleid.

 

Heeft u vragen over dit E&R Project kwaliteitsborging in het bouwtoezicht dan kunt u contact opnemen met Cees van Beukering | +316-51228420 |

 

Door in te loggen kunnen leden van het Platform Economie & Ruimte zich eenvoudig opgeven voor deze bijeenkomst. Niet leden kunnen zich voor deze bijeenkomst opgeven door het onderstaand formulier in te vullen.

Tip
 voor niet-leden van het Platform Economie & Ruimte: wanneer u voornemens bent per jaar twee of meer bijeenkomsten bij te wonen, bent u goedkoper uit wanneer u zich als lid laat registreren omdat voor leden veel bijeenkomsten gratis zijn! Voor info

  

< Terug naar top van de pagina


20170709