Duurzaam & smart asset management


Strategisch vastgoedmanagers, beleidsadviseurs, inkopers, assetmanagers, vastgoedmanagers en aannemers u bent van harte welkom op onze E&R Ronde tafel bijeenkomst over: duurzaam & smart asset management voor woningcorporaties | 
3 oktober 2017 | Vitens te Soestduinen | van 09:30 – 12:30 | Inclusief een gezamenlijk te gebruiken eenvoudige lunch | Nog 15 plaatsen beschikbaar!

Noteer alvast volgende E&R Rondetafelbijeenkomsten:

 • 5 december 2017 | Den Haag | E&R Rondetafelbijeenkomst in samenwerking met de NVDO met als topic? (te behandelen topic staat nog open)
 • 30 januari 2018 | Rotterdam | E&R Rondetafelbijeenkomst met als topic? (te behandelen topic staat nog open)

 

Programma: duurzaam asset management bij Vitens, Pompstastion Soestduinen (info en zie info)


09:00 uur | 
Inloop


09:30 uur | 
Ontvangst en toelichting op het programma door Cees van Beukering

 • Terugblik op de vorige bijeenkomst. Zie onder nieuws om de presentaties te raadplegen.
 • Roll call

 


09:45 uur | Waarom en voortgang E&R Project duurzaam asset management. Door Peter Meeuwis, senior assetmanager bij Portaal en voorzitter van de stuurgroep.


10:00 uur | Asset management bij Vitens over asset management door Evert van Harn specialist vastgoed en rentmeester NVR waarbij we stil staan bij het onderwerp duurzaamheid

Om alvast kennis van te nemen Vitens Innovation Playground

  

10:45 uur | Duurzaam asset management bij woningcorporaties door Gabby van Meer

11:15 uur |
E&R Rondetafelgesprekken in drie ronden over duurzaam asset management. Op zoek naar de sleutel van het succes.

 • Eerste ronde, Johan Duut (Procab): wonen en energiebalans. hoe gaat de verrekening met het enrgiebedrijf georganiseerd worden wanneer de woning meer energie levert dan zij verbruikt?
 • Tweede ronde, Dirk Spooren (Woonbedrijf Eindhoven): energietransitie, hoe ziet het businessmodel voor de woningcorporatie er uit?
 • Derde ronde, Peter Meeuwis (Portaal Utrecht): levert de energietransitie voor alle belanghebbende voordelen op. Voor de bewoner, voor de woningcorportie en investeerders?


12:15 uur
 | Welke conclusies kunnen we trekken en wat nemen we hiervan mee in het E&R Project duurzaam assetmanagement bij woningcorporaties? Onder leiding van Peter Meeuwis, senior assetmanager bij Portaal en voorzitter van de stuurgroep.


12:30 uur |
Afsluiting door Cees van Beukering met mogelijkheid tot napraten bij de broodjeslunch

 

Aanmelden

< Terug naar top van de pagina

Waarom het E&R Project duurzaam & smart asset management voor asset eigenaren

Asset Management Improve performance and safety while reducing costs by up to 25%

 

Asset management is trending topic bij woningcorporaties. Veel woningcorporaties hebben onlangs een start gemaakt. De verwachtingen zijn hooggespannen zowel bij directies als medewerkers. Wat vinden de nieuwe asset managers er zélf van en wat kunnen we leren van andere organisaties zoals van de Industrie, Waterschapen en Railinfrastructuur bedrijven.

 

Als ervaringsdeskundigen werken we aan vernieuwing en verbetering die toepasbaar zijn in de huidige praktijk bij de woningcorporatie. De thema’s zijn:

 • Processen en instrumenten asset management
 • Anders samenwerken voor een beter rendement
 • Inzet van de ISO 55000 norm voor asset management bedoeld als instrument voor eigenaren van kapitaalgoederen ('asset eigenaren') om hun 'assets' gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren afgestemd op de behoeften van de stakeholders.
 • Asset management en Integrated Reporting (IR)
 • Asset management, balanceren tussen functionele waarde, kosten en riscio.

E&R Project duurzaam & smart asset management voor asset eigenaren

Deelnemers aan het E&R Project duurzaam asset ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 15 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Averell van den Bos | +316-22687598 | averell@theserviceconcept.com of met Gabby van Meer | +316-48234725 | gabby.vanmeer@compris.eu

Stuurgroepleden van het E&R Project duurzaam & smart asset management voor asset eigenaren
  
Cees van Beukering  | +31651228420 | PVM | Voorzitter Averell van den Bos | +31622687598 | averell@theserviceconcept.com | Programma
Peter Meeuwis | Portaal | +316-20017197 
peter.meeuwis@portaal.nl |
Dirk Spooren | Woonbedrijf Eindhoven | +316-53557611 | d.spooren@woonbedrijf.com |
Johan Duut | Procap | Innovatie spotter | InnovotionCurve365 | Gabby van Meer | +316-48234725 | gabby.vanmeer@compris.eu |Secretaris

  

< Terug naar top van de pagina

E&R Inspiratiedocument duurzaam & smart asset management

Het inspiratiedocument moet de lezer helpen een beter antwoord kan worden gegeven op de vraag hoe assetmanagement georganiseerd kan worden. Het inspiratiedocument kan daarmee van dienst zijn voor toezichthouders, bestuurders en managers om hun eigen vraagstukken beter in te vullen. Het inspiratiedocument wordt gedragen door experts op een aantal cruciale onderwerpen waarop een antwoord moet worden gegeven om tot een onderscheidende integrale visie te komen. De onderwerpen zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende visie kan ontstaan. Het E&R Inspiratiedocument duurzaam & smart assetmanagement dat bij elke bijeenkomst wordt ingebracht om de discussie richting te geven en het inspiratiedocument aan te scherpen.


De negen topics bieden houvast voor het ontwikkelen als toetsen hoe asset management in te vullen. (De licht blauwe topics komen later nog aan de orde.) 


De negen topics zijn: 

 • Communicerende vaten
 • Arrangement voor de belanghebbenden.
 • Specialismen voor bedrijven

 

De negen topics zijn:

 • Gericht op de individuele personen en huishoudens
 • Gericht op de individuele investeerder, bedrijf of instelling
 • Gericht op de omgeving.

 

Het is de uitdaging om voorgenoemde negen topics in één integraal product te verenigen en daarvoor commitment krijgen bij asset gebruikers, asset eigenaren, asset leveranciers en investeerders te krijgen en samen te werken gericht op het waar maken van de beoogde belofte.

In het opstellen van de business case zal het zakelijke succes onderbouwd worden of uw ambitie onder andere ingegeven door het raadplegen van het E&R Inspiratiedocument kan worden waar gemaakt. Over het opstellen van een succesvolle business case, zie onze E&R Masterclass snel slimmer in business   

E&R Koplopers die een bijdrage leveren aan het E&R Inspiratiedocument duurzaamheid & smart asset management

Eerste aanzet 
inspiratiedocument 
eind september 2017 beschikbaar
Joost Wijnen |aandachtsgebied open BIM.
Auteur van de publicatie "Regie over informatie BIM voor Woningcorporaties" geschreven in opdracht van de vereniging van woningcorporaties aedes. Oadis | +316-46273405 | jw@oadis.com | Thema: BIM
Johan Duut | Procap | +316-40366894 | Thema: energie efficient Hilda Feenstra | +316-25299700 | localworks | Auteur van het boek 'Duurzaam zijn moet je Durven' | Thema: duurzaamheid en assetmanagement
Averell van den Bos | +31622687598 | averell@theserviceconcept.com | Thema: Augmented-Mixed Reality  Gabby van Meer | +316-48234725 | gabby.vanmeer@compris.eu | Redactie E&R Inspiratiedocument duurzaamheid & smart asset management 
   
   


< naar top van de pagina

Inspirerende praktijkvoorbeelden

Van bezochte projecten worden nieuwsberichten gemaakt en in een publicatie bij elkaar gebracht die in eerste instantie wordt gedeeld van de leden van de E&R Projectgroep duurzaam & smart asset management voor asset eigenaren en voor een ieder beschikbaar zodra het boek uit komt en is gepresenteerd in het E&R Boekencafe. De leerpunten worden opgenomen in het E&R Inspiratiedocument duurzaam & smart asset management zodat de actualiteitswaarde van het inspiratiedocument hoog blijft.

 • Uitreiking van de E&R Pluim voor personen die op een bijzondere wijze aan duurzaam & smart asset management invulling heeft weten te geven. Van het project van de winnaar van de E&R Pluim wordt een film opname gemaakt die aan de ontvanger van de E&R Pluim ter beschikking wordt gesteld. De E&R Pluim wordt toegekend wanneer op 3 van de 4 hieronder genoemde aspecten op een onderscheidende wijze invulling is gegeven ten aanzien van:
  • Organisatie
  • Creativiteit (innovatie)
  • Toevoegen van reëel waarde (nuttig en betaalbaar voor de eindgebruiker)
  • Toevoegen van nieuwe inzichten (nieuwe kennis)

 

Uw project hier?


Voorbeeld 1:
 RFID Technology for the Railroad Industry -- The Gold Standard


Voorbeeld 2:
A new opportunity for electric heating systems in the era of Nearly Zero-Energy Building construction - EPBD 2020 nZEB


< naar top van de pagina

Aanbevolen pre-reading materials

 

 

< Terug naar top van de pagina

 

Praktische informatie en organisatie

Datum | 3 oktober 2017
Tijd      | 09:30 - 13:30 uur inclusief eenvoudige lunch
Plaats  | Bij Vitens. Van Weerdenpoelmanweg 2 te Soestduinen. Route 
Kosten | Leden van het Platform Economie & Ruimte kunnen zonder kosten aan deze bijeenkomst deelnemen. Deelnemers aan het E&R Project duurzaam asset management voor asset eigenaren en E&R Register Qualified Smart Asset Manager (QSAM) hebben voorrang bij inschrijving. Er zijn nog 15 plaatsen beschikbaar!

Deelnemers aan het E&R Project duurzaam asset management voor eigenaren ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 15 personen. Informatie en aanmelden voor E&R Project. Heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Averell van den Bos | +31622687598 | averell@theserviceconcept.com of met Gabby van Meer | +316-48234725 | gabby.vanmeer@compris.eu

Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij per bijeenkomt een bijdrage van € 125,- excl. BTW (€ 151,25 incl. BTW)Wij hanteren een no-show-beleid

 

< Terug naar top van de pagina


Door in te loggen kunnen leden van het Platform Economie & Ruimte zich eenvoudig opgeven voor deze bijeenkomst. Niet leden kunnen zich voor deze bijeenkomst opgeven door het onderstaand formulier in te vullen.


Tip
 voor niet-leden van het Platform Economie & Ruimte: wanneer u voornemens bent per jaar twee of meer bijeenkomsten bij te wonen, bent u goedkoper uit wanneer u zich als lid laat registreren omdat voor leden veel bijeenkomsten gratis zijn! Voor info


< Terug naar top van de pagina20170914