E&R Rondetafelbijeenkomst over maatschappelijk vastgoed te verduurzamen en slimmer te zijn met energie met inzet van big data


Vastgoedmedewerkers bij gemeenten, gemeenteraadsleden, vastgoedmanagers en vastgoedadviseurs. Welkom op onze actieve E&R Rondetafel bijeenkomst over maatschappelijk vastgoed verduurzamen (CO2-neutraal) en slimmer te zijn met energie met inzet van big data 28 september 2017 | Gemeente Noordoostpolder | E&R Rondetafel bijeenkomst van 09.30 – 12.30 | 

Noteer alvast volgende E&R Rondetafel bijeenkomst over sturen op heldere vastgoedinformatie en vastgoedexploitatie op basis van heldere uitgangspunten! 30 november 2017 | Gemeente Amsterdam | E&R Rondetafel bijeenkomst van 09.30 – 12.30 |


Programma: over maatschappelijk vastgoed verduurzamen (CO2-neutraal) en slimmer te zijn met energie met inzet van big data

 

09:30 uur | Ontvangst, welkom en uitleg van het programma door Cees van Beukering

 

 • Medededelingen over opmerkelijke en interessante innovaties m.b.t wonen door onze project innovatiespotter, zie InnovationCurve36509:50 uur
 |
 Voortgang “E&R Project gemeentelijke en maatschappelijke vastgoedexploitatie. Door Krist Dekkers lid van de stuurgroep van het project.


10:05 uur |
 Waarom 
is het belangrijk aandacht te besteden het verduurzamen (CO2-neutraal) en slim zijn mer energie bij het exploiteren van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. De praktijk van de gemeente Noordoostpolder. Casus verduurzaming Urkerweg in Emmeloord door xxxx.

 • Waarom zijn de onderwerpen verduurzamen, CO2-neutraal en slimmer zijn met energie belangrijke onderwerpen voor de gemeente Noordoostpolder
 • Beleid voor de korte en langere termijn
 • Praktijkcase
  • Wat waren de verwachtingen?
  • Welke resultaten zijn er behaald?
  • Wat zijn de leerpunten?


10:30 uur |
Over verduurzamen en slimer te zijn met energie bij het exploiteren van gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed. Door Chiel Boonstra en Rob Withaar van Talen Vastgoedonderhoud B.V.

 • Hoe ziet de busniss case er uit?
 • Hoe organiseer je draagvlak?
 • Wat zijn de succesfactoren

 

11:15 uur | Ronde tafelgesprekken in drie ronden van 15 minuten ingeleid met een korte stelling
 
12:00 uur | Welke conclusies kunnen we trekken en wat nemen we hiervan mee in het E&R Project gemeentelijke en maatschappelijk vastgoedexploitatie? Onder leiding van Cees van Beukering


Aanmelden
 

< Terug naar top van de pagina


Waarom E&R Project gemeentelijke en maatschappelijke vastgoedexploitatie

 

Gemeenten zijn de belangrijkste speler op het speelveld van vastgoed dat volop in beweging is. Men heeft veel vastgoed in exploitatie dat een hoge economische waarde vertegenwoordigt, waarnaast vele maatschappelijke organisaties baat hebben bij het gebruik van vastgoed dat in beheer is bij gemeenten. Rekenkamerrapportages, het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten, alsmede het stoppen van de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed, dwingen de beleidsmakers nog kritischer te kijken naar het hebben van vastgoed en de exploitatie daarvan. Dat brengt met zich mee dat gemeentelijke vastgoedteams en haar adviseurs worden uitgedaagd nog beter dan voorheen de exploitatie van gemeentelijk vastgoed ter hand te nemen.

 

Het Platform E&R en in het bijzonder de "E&R Projectgroep de nieuwe kijk op gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed” levert, in nauwe samenwerking met het Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed, een bijdrage in het slimmer exploiteren van de vastgoedportefeuille door te focussen op kennisdeling van en door beleidsmakers die werkzaam zijn bij gemeentelijke vastgoedbedrijven.
E&R Project gemeentelijke en maatschappelijke vastgoedexploitatie
Deelnemers aan het E&R Project "gemeentelijke en maatschappelijke vastgoedexploitatie" ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 15 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Paul Duijn, +316-11901140.  

 

Cees van Beukering  | +316-51228420 | PVM | Voorzitter Paul Duijn | Duijn Vastgoedmanagement & Huisvesting | paul.duijn@duijnvastgoed.nl | +316-11901140 | Programma
   
George Besseling | Wethouder Gemeente Drechterland | George.besseling@drechterland.nl |  Vincent Faesen | Rijksvastgoedbedrijf |
 
Vacature | Project innovatie spotter | InnovotionCurve365 | Greetje van Beers | info@AvviZO.nl | Secretaris

 

< Terug naar top van de pagina 


E&R Inspiratiedocument "onderscheidend in het verantwoord benutten van gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed"
  

Het inspiratiedocument moet de lezer helpen een beter antwoord kan worden gegeven op de vraag hoe gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed verantwoorden en beter te benutten. Met inzet van big data, internet of things, robotisering, circulaire economie, nieuwe materialen, CO2 reductie, en energie hoeft geen probleem te zijn lijken de mogelijkheden tot het beter benutten van gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed voor het oprapen. Het inspiratiedocument kan daarmee van dienst zijn om overheidsbestuurders en bestuurders van instellingen te wijzen op praktische haalbare ideeën. Het inspiratiedocument wordt gedragen door experts op een aantal cruciale onderwerpen waarop een antwoord moet worden gegeven om tot een onderscheidende integrale visie te komen zoals nog niet getoond binnen de Benelux. De onderwerpen zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende visie kan ontstaan. Het E&R Inspiratiedocument "onderscheidend in het verantwoord benutten van gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed" dat bij elke bijeenkomst wordt ingebracht om de discussie richting te geven en het inspiratiedocument aan te scherpen.

De negen aandachtsgebieden bieden houvast in onderscheidend en verantwoord benutten van gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed. (De licht blauwe aandachtsgebieden komen later nog aan de orde.) 

 

De negen aandachtsgebieden zijn: 

 • Communicerende vaten
 • Arrangement voor de belanghebbenden.
 • Specialismen voor bedrijven

 

De negen aandachtsgebieden zijn:

 • Gericht op de individuele personen, organisaties en instellingen
 • Gericht op de individuele investeerder, bedrijf of instelling
 • Gericht op de omgeving

 

Het is de uitdaging om voorgenoemde negen aandachtsgebieden in één integraal product te verenigen en daarvoor commitment krijgen bij de gebruikers, huurders, bezoekers, passanten, investeerders, gemeente maar ook projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen, architecten, bouwers te krijgen en samen te werken gericht op het waar maken van de beoogde belofte.

In het opstellen van de business case zal het zakelijke succes onderbouwd worden of uw ambitie onder andere ingegeven door het raadplegen van het E&R Inspiratiedocument wordt gehaald. Over het opstellen van een succesvolle business case, zie onze E&R Masterclass snel slimmer in de bouw en infrastructuur business   

E&R Koplopers die een bijdrage leveren aan het E&R Inspiratiedocument "onderscheidend in het verantwoord benutten van gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed" 

 

 

Eerste aanzet 
inspiratiedocument 
oktober 2017 beschikbaar

Jan Veuger | Lectoraat Maatschappelijk
Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Gronngen 
j.veuger@corporaterem.nl | +316-22995312 | Thema: benchmarking

 
Niek Mouter | expert maatschappelijke
kosten baten analyse
 | Thema: maatschappelijke kosten baten analyse
Gabby van Meer | +31648234725 | gabby.vanmeer@compris.eu | Thema:  assetmanagement en duurzaamheid  
 
Bert Vermeij | business developer bij Esri Nederland en als wethouder van de gemeente Oudewater ervaringsdeskundige. Ellen-Jane van Straten | HEMM | Thema: vastgoedstrategie maatschappelijk vastgoed  
 
Krist Dekkers | Thema: rekenkamer en opgavengestuurd werken | Partners+Pröpper | +316-43371239| k.dekkers@partnersenpropper.nl  Vacature | Redactie E&R Inspiratiedocument "onderscheidend in het verantwoord benutten van gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed"

 

< naar top van de pagina


Inspirerende praktijkvoorbeelden


Van bezochte projecten worden nieuwsberichten gemaakt en in een publicatie bij elkaar gebrcht die in eerste instantie wordt gedeeld van de leden van de E&R Projectgroep succesvol transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed en voor een ieder beschikbaar zodra het boek uit komt en is gepresenteerd in het E&R Boekencafe. De leerpunten worden opgenomen in het E&R Inspiratiedocument "onderscheidend in het verantwoord benutten van gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed" zodat de actualiteitswaarde van het inspiratiedocument hoog blijft.

 • Uitreiking van de E&R Pluim voor personen die op een bijzondere wijze leegstaand vastgoed en of de locatie weer nieuw leven heeft weten in te blazen. Van het project van de winnaar van de E&R Pluim wordt een film opname gemaakt die aan de ontvanger van de E&R Pluim ter beschikking wordt gesteld. De E&R Pluim wordt toegekend wanneer op 3 van de 4 hieronder genoemde aspecten op een onderscheidende wijze invulling is gegeven ten aanzien van:
  • Organisatie
  • Creativiteit (innovatie)
  • Toevoegen van reëel waarde (nuttig en betaalbaar voor de eindgebruiker)
  • Toevoegen van nieuwe inzichten (nieuwe kennis)

 

Uw project hier?

 

 

< Terug naar top van de pagina


Aanbevolen pre-reading materials

 

< Terug naar top van de pagina

 

Praktische informatie

Datum | 28 september 2017
Tijd | 09:30 - 12:30 uur 
Plaats | Gemeente Noordoostpolder
Kosten | Leden van het Platform Economie & Ruimte kunnen zonder kosten aan deze bijeenkomst deelnemen. Deelnemers van het E&R Project: "onderscheidend in het verantwoord benutten van gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed" en E&R Register Qualified SMAT Asset Manager (QSAM) hebben voorrang bij inschrijving.

Deelnemers aan het E&R Project gemeentelijke en maatschappelijke vastgoedexploitatie ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 15 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Paul Duijn | paul.duijn@duijnvastgoed.nl | +316-11901140 | 

 

Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij en bijdrage van € 151,25 incl. BTW. Wij hanteren een no-show-beleid.


< Terug naar top van de pagina


Aanmelden

Door in te loggen kunnen leden van het Platform Economie & Ruimte zich eenvoudig opgeven voor deze bijeenkomst. Niet leden kunnen zich voor deze bijeenkomst opgeven door het onderstaand formulier in te vullen.

Tip voor niet-leden van het Platform Economie & Ruimte: wanneer u voornemens bent per jaar twee of meer bijeenkomsten bij te wonen, bent u goedkoper uit wanneer u zich als lid laat registreren omdat voor leden veel bijeenkomsten gratis zijn! Voor info

 

< Terug naar top van de pagina20170718