Actualiteiten over slim VvE-beheer voor bestuurders en beheerders


VvE-bestuurders, VvE-eigenaren, VvE-beheerders, medewerkers van gemeenten en medewerkers van onderhoudsbedrijven u bent van harte welkom op onze E&R Ronde tafel bijeenkomst over VvE-dasboard 
22 november 2017 | Bij VVE Partner, Bedrijvencentrum New Element, Winthontlaan 200, 3526 KV te Utrecht | van 09.30 – 12.00 |

Noteer alvast volgende E&R Rondetafel bijeenkomsten:

 • 21 februari 2018 | Gemeente Utrecht | E&R Ronde tafelbijeenkomst met als topic wat is goed VvE Bestuursrisico's (programma onder voorbehoud)
 • 23 mei 2018 |  Gemeente Amsterdam | E&R Ronde tafelbijeenkomst met als topic VvE Beheer financieel gezond (programma onder voorbehoud)
 • 26 september 2018 | Gemeente Den Haag | E&R Ronde tafelbijeenkomst met als topic VvE Beheer en de juridische valkuilen (programma onder voorbehoud)

 

Programma: actualiteiten over VvE-Beheer over VvE-dasboard


09:15 uur
 | Inloop


09:30 uur |
 Ontvangst


10:00 uur |
 Actualiteiten over VvE Beheer

 

10:30 uur | Voortgang  over VvE-kader voor slim en duurzaam VvE beheer voor bestuurders en beheerders.


 • Praktijkvoorbeeld, realtime informatie over engergieverbruik door xxx 

 

10:45 uur | E&R Ronde tafel discussie over VvE-kader

 • Helpt het de VvE-eigenaar en de bestuurder in het aansturen van de VvE's?
 • Helpt het VvE-beheerders in het betet, sneller en goedkoper VvE-beheer?


11:45 uur | Afsluiting en welk thema zetten we de volgende keer op de agenda? Door Cees van Beukering


12:00 uur |
 Einde

Aanmelden

< Terug naar top van de pagina

Waarom slim en duurzaam VvE-Beheer voor bestuurders en beheerders

 Zie als voorbeeld Ektiv VvE Beheer bij RTL4 Woontips over meerjaren onderhoudsplan


VvE-eigenaren hebben er baat bij dat hun woningen goed worden beheerd en onderhouden zodat de woning zijn waarde blijft behouden en het plezier in wonen wordt gegarandeerd. De praktijk blijkt anders:
 • De VvE-vergaderingen lopen stroef
 • Het bepalen van de jaarlijkse VvE-vergoeding leidt tot veel discussie en het onderhoud laat te wensen over
 • Is het mogelijk zonnepanelen op het dak te plaatsen?
 • Hoe staat het met de wettelijke verplichtingen?
 • Er zijn vragen over de administratie, verzekeringen, aansprakelijkheid van bestuurders etc.


Daarnaast gaat de technologische veranderingen steeds sneller en die zullen de VvE's niet onberoerd laten. Vele product en procesinnovaties zien wij om ons heen ontstaan waarvan een enkele ook direct toepasbaar zal zijn bij VvE's zoals de verdere uitrol van digitale dienstverlening als energie opwekking, energie distributie en energie afrekening. 

Kortom goed VvE-Beheer doe je er niet zomaar tussen door.

Stuurgroep slim en duurzaam VvE Beheer

Wilfred Boerrigter | +316-46074841 | Wilfred@vvecentraal.nl | VvE Centraal |  Cees van Beukering | +31651228420 | PVM | VastgoedBS opleiding VvE-Beheer | Programma  
 
Hans Blaauw | +316-29562965 | hans@blaauwvastgoed.nl | innovatie spotter voor E&R Project smart en duurzaam VvE Beheer | InnovotionCurve365 Danny Maussen | vb&t VvE diensten | +316-11477008 | Secretaris  

  

< terug naar top van de pagina

E&R Inspiratiedocument VvE-kader voor slim en duurzaam VvE Beheer voor bestuurders en beheerders

 

Het inspiratiedocument moet de lezer helpen een beter antwoord kan worden gegeven op de vraag hoe het beheer van VvE's beter te doen dan gisteren. Met inzet van big data, internet of things, circulaire economie, nieuwe materialen, CO2 reductie, en energie hoeft dat geen probleem te zijn. Het inspiratiedocument kan daarmee van dienst zijn om verenigingen van VvE's te helpen om te komen tot praktische haalbare ideeën. 
 

De negen aandachtsgebieden bieden houvast om VvE's beter te benutten.

 

De negen aandachtsgebieden voor beter VvE Beheer zijn: 

 • Communicerende vaten
 • Arrangement voor de belanghebbenden zoals eigenaren, omwonenden en dienstverleners aan VvE's.
 • Specialismen voor bedrijven


De negen aandachtsgebieden voor succesvol VvE Beheer zijn: 

 • Gericht op de individuele bewoner
 • Gericht op de individuele eigenaar, VvE, bedrijf en gemeente.
 • Gericht op de omgeving

 

Het is de uitdaging om voorgenoemde negen aandachtsgebieden in één integraal product te verenigen en daarvoor commitment krijgen bij de VvE's en gemeente te krijgen en samen te werken gericht op het waar maken van de beoogde belofte.

In het opstellen van de business case zal het zakelijke succes onderbouwd worden of uw ambitie onder andere ingegeven door het raadplegen van het E&R Inspiratiedocument kan worden waar gemaakt. Over het opstellen van een succesvolle business case, zie onze E&R Masterclass snel slimmer in de bouw en infrastructuur business
 

Team van experts die een bijdrage leveren aan het E&R Inspiratiedocument slim en duurzaam VvE Beheer

Eerste aanzet 
E&R inspiratiedocument 
begin oktober 2017 beschikbaar

Piet van Herwijnen | +316-22984794 | p.van.herwijnen@hetnet.nl | VvE Etimago |SMART VvE-beheer

 

Wilfred Boerrigter | +316-46074841 | Wilfred@vvecentraal.nl | VvE Centraal | Danny Maussen | vb&t VvE diensten | +316-11477008 |  
 
Lennart van Ommen | 0800 2668328 | l.vanommen@convect.nl | DGA at Convect Beheer bv | Software voor VvE-beheer  Hans Blaauw | +316-29562965 |hans@blaauwvastgoed.nl | Renovatie, onderhoud en energie inkoop | Blaauw Vastgoed|  
   
  Yvonne Klompen |  Y.klompen@vastgoedbs.nl | Secretariele ondersteuning

 

< Terug naar top van de pagina

Inspirerende praktijkvoorbeelden

 

Van bezochte projecten worden nieuwsberichten gemaakt en in een publicatie bij elkaar gebrcht die in eerste instantie wordt gedeeld van de leden van de E&R Projectgroep smart en duurzaam VvE Beheer en voor een ieder beschikbaar zodra het boek uit komt en is gepresenteerd in het E&R Boekencafe. De leerpunten worden opgenomen in het E&R Inspiratiedocument smart en duurzaam VvE Beheer zodat de actualiteitswaarde van het inspiratiedocument hoog blijft.

 

 • Uitreiking van de E&R Pluim voor personen die op een bijzondere wijze invulling geven aan VvE Beheer. Van het project van de winnaar van de E&R Pluim wordt een film opname gemaakt die aan de ontvanger van de E&R Pluim ter beschikking wordt gesteld. De E&R Pluim wordt toegekend wanneer op 3 van de 4 hieronder genoemde aspecten zoals genoemd in het inspiratiedocument op een onderscheidende wijze invulling is gegeven ten aanzien van:
  • Organisatie
  • Creativiteit (innovatie)
  • Toevoegen van reëel waarde (nuttig en betaalbaar voor de eindgebruiker)
  • Toevoegen van nieuwe inzichten (nieuwe kennis)


< Terug naar top van de pagina


Aanbevolen pre-reading materials
< Terug naar top van de pagina


Praktische informatie en organisatie

Datum | 22 november 2017
Tijd | 09:30 - 12:00 uur
Plaats | Op kantoor van VvE Partner, Bedrijvencentrum New Element, Winthontlaan 200, 3526 KV te Utrecht. Routebeschrijving. Gastheer Remco van den Heuvel
Kosten | Leden van het Platform Economie & Ruimte kunnen gratis deelnemen aan deze bijeenkomst. Deelnemers aan het project: smart VvE-beheer & service hebben voorrang bij inschrijving.


Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij en bijdrage van € 90,75 incl. BTW. Wij hanteren een no-show-beleid.

Heeft u vragen over de projecten dan kunt u contact opnemen met Piet van Herwijnen | +316-22984794 | p.van.herwijnen@hetnet.nl 


Door in te loggen kunnen leden van het Platform Economie & Ruimte zich eenvoudig opgeven voor deze bijeenkomst. Niet leden kunnen zich voor deze bijeenkomst opgeven door het onderstaand formulier in te vullen.

Tip
 voor niet-leden van het Platform Economie & Ruimte: wanneer u voornemens bent per jaar twee of meer bijeenkomsten bij te wonen, bent u goedkoper uit wanneer u zich als lid laat registreren omdat voor leden veel bijeenkomsten gratis zijn! Voor info


< Terug naar top van de pagina20170921