Hoe ziet het ziekenhuis van de toekomst er uit? E&R Ronde tafel bijeenkomst over efficiënte inzet van ziekenhuisvastgoed en over de actuele visie op ziekenhuisorganisaties


Zorg bestuurders, zorgmanagers, strategische beleidsmedewerkers van ziekenhuizen van en huisvesting- en vastgoedmanagers van ziekenhuizen en zorginstellingen u bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan onze “E&R Ronde tafel bijeenkomst: groeiende zorg krimpende ziekenhuizen. Ziekenhuis 2025, aandacht voor visie. 4 oktober 2017 | Ziekenhuis Bernhoven | Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden | van 10.30 – 13.30 | Inclusief eenvoudige lunch

Noteer alvast volgende E&R Ronde tafel bijeenkomst:

 • 7 december 2017 | Utrecht | E&R Ronde tafelbijeenkomst met als topic circulaire economie (programma onder voorbehoud)
 • 16 februari 2018 | Den Haag | E&R Ronde tafelbijeenkomst met als topic Financiële enginering (programma onder voorbehoud)
 • 6 april 2018 | Leiden | E&R Ronde tafelbijeenkomst met als topic big data driven busniness (programma onder voorbehoud)

 

Programma: groeiende zorg krimpende ziekenhuizen. Ziekenhuis 2025, aandacht voor visie

10:00 uur | Inloop en ontvangst met koffie/thee


10:30 uur | Welkom, toelichting op het programma en E&R Project ziekenhuis 2025 “centrum voor gezondheid en levensstijl” onder leiding van Cees van Beukering 

 • Roll call

  

 

 • Mededelingen over opmerkelijke en interessante innovaties m.b.t gezondheidszorg, gezondheid en levensstijl door onze project innovatiespotter, zie InnovationCurve365

 

11:00 uur | Hoe staat het met het efficiënt inzetten van ziekenhuisvastgoed. Door Henri Verploegh | Principal Consultant Business Advisory bij Arcadis


Bron, Arcadis benchmarking ziekenhuizen

12:00 uur | Bernhoven werkt aan de toekomst. Net als alle andere ziekenhuizen in Nederland moet Bernhoven steeds efficiënter werken: meer doen met minder! In dit filmpje leggen we u uit hoe wij samen met huisartsen, specialisten ouderengeneeskundigen, verloskundigen en zorgverzekeraars de zorg veranderen. Jan-Eric Slot MB MSc MBA CHCIO - CIO / CMIO Bernhoven12:30 uur | Gezamenlijke lunch en tevens ronde tafelgesprek onder leiding van Cees van Beukering

 • Eerste ronde. Groeiende zorg krimpende ziekenhuizen. Wanneer keert de wal het schip?
 • Tweede ronde. Ziekenhuis 2025 “centrum voor gezondheid en levensstijl”. Visievorming. Delen van praktijkervaringen.
 • Derde ronde, welke van de negen topics zouden we op een volgende bijeenkomst nader moeten bekijken?  


12:50 uur
 | Afronding en welke conclusies kunnen we trekken door Cees van Beukering


13:00 uur
 | Afsluiting

Aanmelden

< Terug naar top van de pagina

 

Waarom het programma ziekenhuis 2025 “centrum voor gezondheid en levensstijl”?
De wereldwijde vergrijzing is de belangrijkste reden voor hogere zorgkosten die door een vergrijzende samenleving ook steeds moeilijker is te dragen nopen de zorg anders te organiseren om tot kosten besparing te komen. Digitalisering van de zorg biedt de mogelijkheid dat mensen thuis zelf gewicht, hartslag en bloeddruk opmeten en zelf sturen naar de dokter en het ziekenhuisbezoek virtueel doen via bijvoorbeeld Skype en dat scheelt tijd, geld en behandelruimte in het ziekenhuis. 

Maar naast de toename van zorg door vergrijzing neemt ook de groei aan zorg toe door de zogenaamde "leefstijlziektes" als obesitas en diabetes. Door preventie is het mogelijk de groei aan "leefstijlziektes" in te dammen en mogelijk kleiner te maken.  

De gezondheidszorg wordt steeds kennisintensiever en door snel op elkaar volgende innovaties wordt de zorg ook kapitaalsintensiever waarbij de terugverdientijd steeds korter wordt. Het opstellen van een gezondheidszorg business case vergt steeds meer creativiteit. Financiers stellen hoge eisen aan de kwaliteit van het zorgconcept en de financiële vertaling daarvan en dat heeft gevolgen op de wijze van exploiteren van zorgvastgoed. Het is geen "appeltje-eitje" meer. 

Toenemende concurrentie stimuleert innovatie: technologie en ICT (smartpil, eHealth, zorg-Robot) als mogelijkheid betere en goedkopere zorg te kunnen bieden. Toename van betere en snellere zorg op afstand met als gevolg minder ziekhuis oppervlak nodig in de toekomst?

Een van de innovatieve voorbeelden. Hololens in Medicine: amazing demo from Microsoft Build 2016
 

Conclusie:
Opkomende innovatie-storm in de zorg die huidig business model doet wankelen wanneer met inzet van Internet of Things de zorgvrager voortdurend medisch wordt gecoacht en de zorgaanbieder minder in beeld hoeft te komen bij de zorgvrager en de gang naar het ziekenhuis ook minder hoeft te doen! Hoeveel ziekenhuis huisvesting hebben we morgen en overmorgen nog nodig, hoe moet dat er dan uitzien en wat mag huisvesting kosten?  


Het programma ziekenhuis 2025 “centrum voor gezondheid en levensstijl”  is actueel gezien sterk veranderende marktomstandigheden en door de hoeveelheid zorginnovaties tot gevolg heeft dat 50% van het huidige ziekenhuisvastgoed leeg komt te staan. Reden genoeg om aandacht te besteden aan ziekenhuiszorg en ziekenhuisvastgoed.

E&R Project ziekenhuis 2025 “centrum voor gezondheid en levensstijl”
Deelnemers aan het E&R Project ziekenhuis 2025 “centrum voor gezondheid en levensstijl” ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 15 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Greetje van Beers | info@AvviZO.nl | +316-17236350 | Project secretaris

E&R Stuurgroep leden E&R Project ziekenhuis 2025 “centrum voor gezondheid en levensstijl” 

Cees van Beukering  | VastgoedBS | Voorzitter stuurgroep a.i. | +316-51228420 Greetje van Beers | info@AvviZO.nl | Programmamanager | +316-17236350

 

Tom de Groot | db-m - Cordaan |  Tndegroot@gmail.com | +316-83671784 | Innovatie Spotter stuugroep | InnovotionSpotter |

Peter van Oort peter@vanoortenvanoort.nl | Secretaris stuurgroep | +316-43877529

 

 

< Terug naar top van de pagina 


E&R Inspiratiedocument ziekenhuis 2025 “centrum voor gezondheid en levensstijl”

Het inspiratiedocument moet de lezer helpen een beter antwoord kan worden gegeven op de vraag hoe de zorgcampus 2025 er uit kan zien. Het inspiratiedocument kan daarmee van dienst zijn voor zorgbestuurders, zorgmanagers en huisvestingsmanagers om hun eigen vraagstukken beter in te vullen. Het inspiratiedocument wordt gedragen door experts op een aantal cruciale onderwerpen waarop een antwoord moet worden gegeven om tot een onderscheidende integrale visie te komen. De onderwerpen zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende visie kan ontstaan. Het E&R Inspiratiedocument ziekenhuis 2025 “centrum voor gezondheid en levensstijl” komt bij elke bijeenkomst aan de orde en dient om de discussie richting te geven.
    
 

 

De negen topics bieden houvast voor het ontwikkelen als toetsen van ziekenhuisorganisaties en ziekenhuislocaties en ziekenhuishuisvesting. (De donker blauwe topics komen later nog aan de orde.)

De negen topics van het ziekenhuis 2025 “centrum voor gezondheid en levensstijl” zijn: 

 • Communicerende vaten
 • Arrangement voor de belanghebbenden.
 • Specialismen voor bedrijven

 

De negen topics van het ziekenhuis 2025 “centrum voor gezondheid en levensstijl”

 • Gericht op de individuele zorgvragers en zorgverleners
 • Gericht op de individuele investeerder, bedrijf of instelling
 • Gericht op de omgeving.

 

Het is de uitdaging om voorgenoemde negen topics in één integraal product te verenigen en daarvoor commitment krijgen bij zorgvragers, zorgverleners, bezoekers, passanten, investeerders, gemeente maar ook projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen, architecten, bouwers te krijgen en samen te werken gericht op het waar maken van de beoogde belofte.

In het opstellen van de business case zal het zakelijke succes onderbouwd worden of uw ambitie onder andere ingegeven door het raadplegen van het E&R Inspiratiedocument ka worden waar gemaakt. Over het opstellen van een succesvolle business case, zie onze E&R Masterclass snel slimmer in de bouw en infrastructuur business   

E&R Koplopers die een bijdrage leveren aan het E&R Inspiratiedocument: ziekenhuis 2025 “centrum voor gezondheid en levensstijl”

 

Eerste concept
E&R inspiratiedocument 
begin oktober 2017 beschikbaar
Jörn-Ole Stellmann | associate partner, architect bij Wiegerinck architectuur stedenbouw | Topic: healing enviroment

 

Ted van Loosbroek | bedrijf kritische installaties in de zorg een strategische visie op assetmanagement Deerns | Topic: Energie+

Evelien Bouterse | Spaarne Gasthuis | Topic: healing environment

 
Richard van Tilborg | Partner innovatieve technologie / Director SMART | Richard.van.Tilborg@ordina.nl | +316-51017492 | Topic: big data driven business en internet of things Roland Goetgeluk | Market Analyst & Marketer at Games for Health Europe | Topic: gaming for health  
 
Gabby van Meer | +31648234725 | gabby.vanmeer@compris.eu | Topic: duurzaam assetmanagement Joost Wijnen | aandachtsgebied open BIM. Oadis | +316-46273405 | jw@oadis.com | Topic: BIM en internet of things  
Marcel Mijnster | Erasmus MC | Wouter Pocornie | Architect & Urbanist | pocs26@gmail.com | Redactie E&R Inspiratiedocument ziekenhuis 2025 “centrum voor gezondheid en levensstijl”

   

< Terug naar top van de pagina


Inspirerende praktijkvoorbeelden


Van bezochte projecten worden nieuwsberichten gemaakt en in een publicatie bij elkaar gebracht die in eerste instantie wordt gedeeld van de leden van de E&R Projectgroep ziekenhuis 2025 “centrum voor gezondheid en levensstijl” en voor een ieder beschikbaar is zodra het boek uit komt en is gepresenteerd in het E&R Boekencafe. De leerpunten worden opgenomen in het E&R Inspiratiedocument ziekenhuis 2025 “centrum voor gezondheid en levensstijl” zodat de actualiteitswaarde van het inspiratiedocument hoog blijft.

 • Uitreiking van de E&R Pluim voor personen die op een bijzondere wijze invulling heeft gegeven aan zorghuisvesting. Van het project van de winnaar van de E&R Pluim wordt een film opname gemaakt die aan de ontvanger van de E&R Pluim ter beschikking wordt gesteld. De E&R Pluim wordt toegekend wanneer op 3 van de 4 hieronder genoemde aspecten op een onderscheidende wijze invulling is gegeven ten aanzien van:
  • Organisatie
  • Creativiteit (innovatie)
  • Toevoegen van reëel waarde (nuttig en betaalbaar voor de eindgebruiker)
  • Toevoegen van nieuwe inzichten (nieuwe kennis)

 

Projecten die wij recent bezocht hebben en ons hebben geïnspireerd

 
 Van recent in gebruik genomen ziekhuislocaties projecten worden ex-post analyses uitgevoerd. De doelstelling van het uitvoeren van de ex-post analyse is om te toetsen of verwachtingen zijn uitgekomen en daaruit te leren voor komende projecten. De resultaten van de ex-post analyses worden op de E&R Bijeenkomsten gedeeld. De leerpunten worden opgenomen in het E&R Inspiratiedocument ziekenhuis 2025 “centrum voor gezondheid en levensstijl” zodat de actualiteitswaarde van het inspiratiedocument hoog blijft.


< Terug naar top van de pagina


Aanbevolen pre-reading materials
 

 

< Terug naar top van de pagina

 

Praktische informatie

Datum | 4 oktober 2017
Tijd |
 10:00 - 13:30 uur inclusief lunch
Plaats | Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden | route
Kosten | Leden van het Platform Economie & Ruimte kunnen zonder kosten aan deze bijeenkomst deelnemen. Deelnemers van het E&R Project ziekenhuis 2025 “centrum voor gezondheid en levensstijl” hebben voorrang bij inschrijving. Er kunnen maximaal 15 personen, nog 10 plaatsen beschikbaar.

Deelnemers aan het E&R Project ziekenhuis 2025 “centrum voor gezondheid en levensstijl” ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 15 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Greetje van Beers | info@AvviZO.nl | +316-17236350


Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij en bijdrage van € 151,25 incl. BTW. Wij hanteren een no-show-beleid.

 

Door in te loggen kunnen leden van het Platform Economie & Ruimte zich eenvoudig opgeven voor deze bijeenkomst. Niet leden kunnen zich voor deze bijeenkomst opgeven door het onderstaand formulier in te vullen.

Tip
 voor niet-leden van het Platform Economie & Ruimte: wanneer u voornemens bent per jaar twee of meer bijeenkomsten bij te wonen, bent u goedkoper uit wanneer u zich als lid laat registreren omdat voor leden veel bijeenkomsten gratis zijn! Voor info


< Terug naar top van de pagina20170920