Onze aanpak

Samen sneller slimmer doen

De wereld verandert. De komende tijd zullen bedrijven meer veranderingen ondergaan dan in de afgelopen twintig jaar. De huidige trends zullen iedere ondernemer, uit zowel de profit- als non-profitsector, raken. De deelnemers aan de 'Projecten 2025' worden uitgedaagd zo veel mogelijk te profiteren van de tien sleuteltechnologieën waaruit nieuwe business ontstaat.Het Platform Economie & Ruimte biedt u de mogelijkheid om:

 • Uw nieuwe product of dienst te promoten dan wel te toetsen
 • Uw nieuwe product of dienst  samen met anderen sneller en goedkoper te ontwikkelen
 • Uw zakelijk netwerk uit te breiden

Het doel

Het doel van het platform is meerwaarde creëren voor mens en maatschappij door slim gebruik te maken van nieuwe 'sleuteltechnologieën' voor het ontwikkelen van nieuwe business en daarop aansluitend slimmer omgaan met ruimte. 

Deelnemers van het platform vormen een vooraanstaand zelfregulerend sectoroverstijgend netwerk voor ondernemende personen uit de Gouden Driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Doeners die door kennisuitwisseling en persoonlijke netwerkintroducties elkaar helpen binnen E&R Projectgroepen nieuwe business te ontwikkelen. 

E&R Projectgroepen - 'fieldlabs'

Leden van het Platform Economie & Ruimte helpen elkaar door samen E&R-Projectgroepen te vormen om zo goed mogelijk te reageren op veranderende marktomstandigheden. De projectgroepen werken als 'fieldlabs' bewust en actief samen met personen uit andere sectoren om middels cross-overs nieuwe business te genereren door op een slimme manier innovatieve producten en diensten toe te passen. De E&R Projectgroependeelnemers sluiten met elkaar een 'coalition of the willing' en leggen dat vast in een projectplan dat om de twee jaar tegen het licht wordt gehouden en bijgesteld.

In de E&R Projectgroepen is veel aandacht voor de cultuur van doen, in plaats van praten. De toetreding tot een projectgroep kent een hoge entreedrempel. Eerst wordt er gekeken of de vertegenwoordiger van een bedrijf, opleidingsinstituut of overheid binnen de projectgroep past en nieuwe kennis toevoegt. Daarna wordt gekeken of de vertegenwoordiger de visie deels of in haar geheel ten uitvoer weet te brengen in zijn eigen werkomgeving. De projectgroepen tellen ieder 15 tot 25 deelnemers en werken drie tot vijf jaar samen bestaande uit personen uit verschillende sectoren die enerzijds zeer deskundig zijn op een enkel gebied 'experts' en die kunnen samenwerken met personen die de systeemintegratie, projectarchitect, voor hun rekening nemen. De projectgroepen worden in hun denken en actie aangejaagd door een team van design thinkers.

De E&R Projectgroepen kenmerken zich door: 
 • Een positief krachtenveld te ontketenen
 • Échte samenwerking te organiseren
 • Leervermogen te vergroten
 • Creativiteit aan te wenden
 • Doorzettingsvermogen te tonen

De E&R Projectgroepen laten zich bijstaan door ambassadeurs die namens E&R contacten onderhouden met 'innovatieve' bedrijven binnen de Benelux, InnovationSpotters die de wereldwijde digitale bibliotheek van de InnovationSpotter onderhouden, ervaringsdeskundigen ( vertegenwoordigers van bewonerscommissie, cliëntenraden etc.) en experts.  

Aanpak

 • Een E&R-Projectgroep start wanneer helder is dat er markt is voor het idee, product of dienst en de urgentie ervan hoog is.
 • Na de marktoriëntatie wordt er een onderscheidende ambitie ontwikkeld met meerwaarde voor mens en maatschappij zoals nog niet eerder gezien binnen de Benelux.

Ambitie in twee stappen

 1. Het nu waarbij we aandacht schenken aan bewustwording (A) en huidige realiteit (B)
 2. De toekomst. Op zoek naar creatieve oplossingen (C) en prioriteiten (D)


(Bron: Natural Step. Berend Aanraad)

Design thinking

De modertor van de bijeenkomsten heeft de taak om met de inzet van design thinking tools de deelnemers tot creatieve oplossingen aan te zetten. 

InnovationTour

Op onze website InnovationSpotter kunt u inchecken voor een InnovationTour langs een reeks van innovatieve producten en diensten verspreid over de gehele wereld waarmee u uw voordeel mee kunt doen.

Voor meer informatie over onze nieuwe business en slimmer met ruimte projecten, zie: 

Samenhang van de projecten - Slim gelukkig zijn en samenleven & Slim werken -

Vanwege de samenhang is het nodig in een sectoroverstijgend netwerk met ondernemende personen uit de Gouden Driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid te werken om tot bijzondere 'gedragen' projecten te komen zoals deze nog niet zijn gerealiseerd binnen de Benelux.

De 
vier belangrijkste op elkaar inwerkende krachten om tot bijzondere projecten te komen zijn (A) marktvraag, (B) context voor bedrijvenstrategie en rivaliteit, (C) factoromstandigheden en (D) verwante ondersteunende bedrijfstakken.
.

Meedoen

Meedoen is groeien in competitie en competitie - ontwikkelen - ondernemerschap en slim samenwerken met resultaat.