E&R ORGANISATIE

Het Platform Economie & Ruimte de aanjager  voor uw sector overschrijdende business zoals nog niet getoond in de Benelux

 

Waarom het Platform Economie & Ruimte?

Platform Economie & Ruimte (E&R) is dé sectoroverstijgende ontmoetingsplek voor ondernemende personen uit de Gouden Driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Vooruitdenkers die op zoek zijn naar nieuwe samenwerkingsverbanden om sneller profijt te hebben van innovaties. Op zoek naar nieuwe business met oog voor de logica van de plek binnen de Benelux.

 

Sneller, slimmer door sector overstijgend samen te werken.

 

Vooruitdenken en op tijd veranderen is een must omdat onze economie in hoog tempo verandert. We bevinden ons in een sociaal-economische transitie die alleen te begrijpen is door regelmatig in contact te treden met voorlopers uit andere sectoren. Immers bedrijven en kennisinstituten moeten minimaal drie jaar vooruit kunnen kijken om te overleven. Vooruitdenken is willen veranderen, willen vernieuwen. Door hun kennis te delen met de andere leden.

 

Platform E&R helpt u sneller de juiste stap vooruit te zetten in nieuwe business: 

  • Door kansrijke nieuwe business vroegtijdig op de agenda te zetten en te realiseren
  • Door kansrijke nieuwe ruimtelijke projecten vroegtijdig op de agenda te zetten en die te realiseren
  • Door het bieden van toegang tot innovatieve personen en bedrijven
  • Door het bieden van toegang tot de wereldwijde database over innovaties "InnovationCurve365"
  • Door het bieden van extra podium voor exposure

 


< Terug naar de top van de pagina
Voor wie is Platform E&R bedoeld?

Het Platform E&R is bedoeld voor ondernemers, kenniswerkers en overheidsbestuurders uit de Gouden Driehoek die willen excelleren in hun vakgebied. Groeibriljanten die geen behoefte hebben aan netwerkborrels, maar aan een slim netwerk dat waarde genereert.

 

Klanten laten zich niet meer verleiden door een aanbod dat geen rekening houdt met hun vraag. We ontkomen er daarom niet aan om op zoek te gaan naar nieuwe gedeelde maatschappelijke, economische en ecologische waarden op basis van een onderbouwd historisch, politiek, economisch, sociaal en technisch perspectief. E&R biedt dit perspectief en kijkt hierbij gericht naar de vraag: waar is morgen en overmorgen behoefte aan? E&R legt de focus op innovatie waarmee de leden sneller nieuwe business weten te genereren.

 

< Terug naar de top van de pagina
Werkwijze en doel van het Platform E&R

Het Platform E&R helpt u om beter te re-ageren op veranderende marktomstandigheden. De E&R Kopgroepen samen zorgen voor de cross-overs om over de eigen grenzen van uw werkveld te kijken naar ideeen waar uw organisatie een voorsprong op anderen kan nemen.

 

Platform E&R is een zelfregulerende netwerkorganisatie. Gericht op het formuleren en uitvoeren van gemeenschappelijke doelen. Zich in de tijd ontwikkelend inspelen op de kansen die zich voordoen met een sterke focus op:

  • 3x B = Behoefte x Belofte x Bewijs
  • Effect = Impact x Acceptatie

 

< Terug naar de top van de paginaE&R Inspiratie document als start voor het realiseren van projecten

De leden van E&R ontmoeten en inspireren elkaar tijdens de E&R Bijeenkomsten. De E&R Bijeenkomsten worden voorbereid door innovatiestrategen, actieve leden die als E&R Koplopers vanuit een van de E&R Kopgroepen zich verdiepen in een bepaald thema die  tot grote veranderingen zullen leiden waar je als ondernemer zeker rekening mee moet houden. De E&R Kopgroepen werken aan het vergroten aan inzicht op een bepaald thema en zoeken naar de kansen die zich aandienen en leggen hun ideeen vast in E&R Inspiratie document die dienen als aanzet voor nieuwe business van de leden.

  • E&R Inspiratie document, inhoudsopgave: aanleiding, aanpak (rol en betekenins van het expertteam, ambitie voor nu en morgen, ambitie voor de toekomst, drietrapambitie), visie van de kopgroep, de 9 belangrijkste aandachtsgebieden voor een state of te art oplossing, samenhangende haalbare ambitie, het expertteam en colofon. 

 
< Terug naar de top van de pagina

 

E&R Kopgroepen voor actieve leden die meer willen 

Leden die meer willen dan het bijwonen van de inspirerende E&R Bijeenkomsten kunnen ook deelnemen aan een van de E&R Kopgroepen. E&R Kopgroepen zijn coherente eenheden van kennis, denkwijzen en methodes met een eigen cultuur. Deze bestaan uit tien tot twintig leden en komen driemaal per jaar bijeen. In deze groepen ontmoeten opdrachtgevende organisaties en opdrachtnemende organisaties elkaar. Waarbij de opdrachtgevende organisaties in de E&R Kopgroepen altijd de overhand hebben ten opzichte van opdrachtnemende organisaties. Raadpleeg voor de meest actuele informatie over de E&R Kopgroepen de navolgende webpagina E&R Kopgroepen.

 

De E&R Kopgroepen spelen een belangrijke rol in het aanjagen van veranderingen en innovaties. Het gaat hier vooral om het verkrijgen van de inzicht die nodig is voor het teweegbrengen van het creëren van kansen. Zo brengt elke E&R Kopgroep elk jaar haar vooruitblik uit over hun thema. Daarnaast publiceert elke E&R Kopgroep haar E&R Inspiratie document en brengt zij verslag uit aan welke personen die die op bijzondere wijze nieuwe business ontwikkelen of ruimtelijke opgaven hebben gerealiseerd de E&R Pluim is uitgereikt.

Tik met de enter knop op een van de plaatjes waarmee u de youtube film van een van de koplopers kunt activeren en meer te weten kunt komen over hun thema en hun business en ruimtelijke projecten. Wilt u weten wie bij ons zijn aangesloten tik dan met de op het linkedin.  

 

< Terug naar de top van de paginaE&R Agenda

De E&R Bijeenkomsten bieden leden gratis de kans inspiratie en nieuwe onverwachte contacten op te doen. Ze bieden leden een podium om eigen ideeën, producten en diensten te tonen. Zie onze agenda

Waarbij wij u ook nog graag wijzen op twee bijzondere activitieten:

  • E&R Boekencafé: Enkele keren per jaar is er een E&R Boekencafé. Leden vertellen dan welke boeken ze voor u hebben gelezen en wat zij er van vonden. Deelnemers aan het E&R Boekencafé hebben de mogelijkheid om mee te praten over de thematiek van de betreffende boeken. Na afloop kunt u zonder kosten een van de uitgestalde boeken mee naar huis nemen. Zie hiervoor E&R Boekencafé
  • E&R Masterclasses: E&R organiseert verschillende E&R Masterclasses waarin door andere opleidingsinstituten nog niet is voorzien. De E&R Masterclasses helpen deelnemers om hun theoretische en praktische ontwikkeling tot meesterschap te brengen en de verschillende theorieën soepel in de praktijk toe te passen. Zie E&R Kennis

  

< Terug naar de top van de pagina 

Lid worden

Lidmaatschap. U kunt kiezen uit een van de vier lidmaatschapsvormen: goud (koplopers en ambassadeurs: initiatiefnemers voor nieuwe business), zilver (koplopers die als expert mee werken aan nieuwe business), bedrijfslidmaatschap of platina (E&R Qualified register leden)


Wilt u weten wie bij ons zijn aangesloten tik dan op “LinkedIn” 

Op de hoogte blijven, meld u aan voor de nieuwsbrief.

< Terug naar de top van de pagina


20161208