Organisatie

Platform E&R is een zelfregulerende netwerkorganisatie aangestuurd door projectgroepleden, experts en ambassadeurs, actieve leden van het Platform E&R. Actieve leden van het Platform E&R. Het actieve lidmaatschap van een E&R biedt een aantal extra privileges. Actieve leden hebben altijd voorrang bij inschrijving van E&R Bijeenkomsten. Zij zullen ook steeds als eerste worden gevraagd E&R te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van deskundige, rapporteur, waarnemer, adviseur, lid van aanbeveling, commissaris, jurylid, enz. 

De actieve leden worden ondersteund door het E&R Bureau en het Platform E&R wordt bijgestaan door E&R Raad van advies


20171230