Bouwnijverheid


Onze koplopers uit de bouwnijverheid met hun expertise

Evert Jan Krouwel | 
diverse advies- en 
voorzittersfuncties en cursusleider 
post-HBO cursus herbestemmen en transformeren, Hengelo (Ov)

Huub Kamphuis | thema: aandachtsgebied bouwkosten, projectmanagement en gezonde gebouwen | +316-53779691 | huub@ksbkm.nl 

Jurjen van Beek | architectuur en transformatie van de gebouwde omgeving| Gemeente Rotterdam 
| 06-112 601 33 |

Nick Snellaars | architectuur| 
Humble Martens Architectuur en Stedelijk Ontwerp in Maastricht 

Joost Wijnen | Auteur van de 
publicatie "Regie over informatie BIM voor Woningcorporaties"  aedes. Oadis | +316-46273405 | jw@oadis.com
Jan Rip | Het nieuwe bouwen | 
+316-26364927  | Bouwkostendeskundige | jan.rip@jrc2000.nl
Marianne Stehouwer | 
marianne.stehouwer@entorno.nl| +31102470633 |entorno ondernemerscoöperatie U.A. |  Project: Kwaliteitsborging in de Bouw
Instituut voor Bouwkwaliteit 
| Geregeld BV, Lendahand | Kwaliteitsborging
Romy Schneider | Business case | OASE Vastgoedadvies & 
Architectuur |
Laura Dinkla | Circulaire economie | Dinkladesign | 
laura@dinkladesign.nl |
 Sander Smoes | business case van huisvestingsvraagstukken | smoes ontwerpen - architectuur & 
stadsontwerpen // proces- & projectmanagement, smoes vastgoed - vastgoedontwikkeling, Rotterdam
 
| 06-222 877 69 |
 Ger van der Zanden | 
Het nieuwe bouwen 
| +316-5375020  | Business Development Manager at DRBG
Peter Ligthart  | peter@ligthartadvies.nl | +31651033342 | Expertisecentrum kwaliteitsborging in de bouw i.o Ted van Loosbroek | 
gebouwinstallaties | Deerns
Tom de Groot | db-m - Cordaan |   Tndegroot@gmail.com | +316-83671784 | Wouter Pocornie | Architect & Urbanist | EGM architecten BV
Jörn-Ole Stellmann | associate partner, architect bij Wiegerinck architectuur stedenbouw Cees van Beukering  | PVM | +316-51228420 |

 

< Terug naar top van de pagina

 

De E&R Projecten waarbij onze koplopers uit de bouwnijverheid bij betrokken zijn

Project: succesvol transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed


- Projectfase: 
initiatief fase
- Project doel: 

 • Ervaringen delen en hierover publiceren door het uitbrengen van nieuwsberichten en het uitgeven van een reader waarin opgenomen actualiteiten over kwaliteitsborging in de bouw.
 • Toekennen van de E&R Pluim aan personen die op een bijzondere wijze invulling hebben gegeven aan het nieuwe bouwen.
 • Helpen bij het transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed

- Projectorganisatie: Evert Jan Krouwel | ejk@evertjankrouwel.nl | +316-10660963
- Projectresultaat: E&R Inspiratiedocument in conceptfase
- Eerst komende bijeenkomst: eerste bijeenkomst

< Terug naar top van de pagina

Project: sneller, slimmer, samen bouwen en exploiteren van vastgoed voor opdrachtgevers


- Projectfase: 
in opstartfase
- Project doel: 

 • Ervaringen delen en deze vastleggen in het E&R Inspiratiedocument als aanzet tot het realiseren van het project.
 • Het project volgen en daarover publiceren
 • Toekennen van de E&R Pluim aan personen die op een bijzondere wijze invulling hebben gegeven aan het nieuwe bouwen.

- Projectorganisatie: Consultatie van stuurgroep en projectgroep leden. Wilt u mee doen dan kunt u contact opnemen met Cees van Beukering | +316-51228420 | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl |
- Projectresultaat: projectplan in conceptfase
- Eerst komende bijeenkomst: eerste bijeenkomst

< Terug naar top van de pagina


Project: actualiteiten over kwaliteitsborging in de bouw


- Projectfase: 
in opstartfase
- Project doel: 

 • Ervaringen delen en hierover publiceren door het uitbrengen van nieuwsberichten en het uitgeven van een reader waarin opgenomen actualiteiten over kwaliteitsborging in de bouw.
 • Toekennen van de E&R Pluim aan personen die op een bijzondere wijze invulling hebben gegeven aan het borgen van kwaliteit in de bouw.

- Projectorganisatie: Consultatie van stuurgroep en projectgroep leden. Wilt u mee doen dan kunt u contact opnemen met Cees van Beukering | +316-51228420 | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl | en Marianne Stehouwer | marianne.stehouwer@entorno.nl | coördinatie | +31102470633
- Projectresultaat: projectplan in conceptfase
- Eerst komende bijeenkomst: kwaliteitsborging in de bouw


< Terug naar top van de pagina


Project: Veilig & Gezond Wonen


- Projectfase: 
in uitvoering
- Project doel: 

 • Ervaringen delen en hierover publiceren door het uitbrengen van nieuwsberichten en het uitgeven van een reader waarin opgenomen actualiteiten over kwaliteitsborging in de bouw.
 • Toekennen van de E&R Pluim aan personen die op een bijzondere wijze invulling hebben gegeven aan het bevorderen van veiligheid en gezondheid in woongebouwen.

- Projectgroep: projectgroep leden afkomstig van Wbv de Sleutels, Havensteder, ieder1, Portaal, Waterweg wonen, Woonbedrijf en Woonpunt.
- Projectresultaat: zie website Veilig & Gezond Wonen
- Eerst komende bijeenkomst: Risicomanagement voor woningcorporaties


< Terug naar top van de pagina


Project: Zorgcampus van de toekomst

 

- Projectfase: initiatie fase - blauwdruk E&R Inspiratiedocument "zorgcampus van de toekomst" gereed - uitwerking 1e onderscheidende thema van de 9 

- Project doel: 

 • Ervaringen delen en deze vastleggen in het E&R Inspiratiedocument als aanzet tot het realiseren van het project.
 • Het project volgen en daarover publiceren
 • Toekennen van de E&R Pluim aan personen die op een bijzondere wijze invulling hebben gegeven aan het nieuwe bouwen.

- Projectorganisatie: Consultatie van stuurgroep en projectgroep leden. Wij zijn nog op zoek naar vier personen die ons team kan versterken, Wilt u mee doen dan kunt u contact opnemen met Cees van Beukering | +316-51228420 | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl |
- Projectresultaat: projectplan in conceptfase
- Eerst komende bijeenkomst: bijeenkomst

 

< Terug naar top van de pagina


Algemene informatie over E&R Projecten en E&R Koplopers

Heeft u algemene vragen over het Platform Economie & Ruimte en de functie van koploper dan kunt u contact opnemen met Cees van Beukering | +316-51228420 | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl |

Of ga naar de webpagina met informatie over: 

 

< Terug naar top van de pagina


20170403