Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

 

Onze koplopers uit de wereld van de product en distributie van handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

Sander Berkhout | Alliander 
sander,berkhout@allianderdgo.nl | 
+316-51829048  
Remko van der Lugt | Wetenschappelijk adviseur van de kopgroep | Lector Co-design Hogeschool Utrecht |

Paul Henkemans |  | info@paulhenkemans.nl |

Mario Berends | E&R Koploper de nieuwe kijk op duurzaamheid en CO2 reductie | Heuvelrug Wonen | marioberends@planet.nl |

Berend Aanraad | adviseur van de kopgroep | The Natural Step | berend.aanraad@thenaturalstep.org | Cees van Beukering  | PVM | +316-51228420

    

< Terug naar top van de pagina


De E&R Projecten waarbij onze koplopers uit de wereld van de product en distributie van handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht


Project: ..........

- Projectfase: 
- Projectgroep: consulatie van kopgroepleden. U kunt zich aanmelden bij Cees van Beukering
- Project doel: 

  • Ervaringen delen en hierover te publiceren door het uitbrengen van nieuwsberichten, het delen van de kennis via internet en het houden van bijeenkomsten.
  • Toekennen van de E&R Pluim aan personen.

- Projectresultaat: 
- Eerst komende bijeenkomst:


< Terug naar top van de pagina


Algemene informatie over E&R Projecten en E&R Koplopers

Heeft u algemene vragen over het Platform Economie & Ruimte en de functie van koploper dan kunt u contact opnemen met Cees van Beukering | +316-51228420 | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl |

Of ga naar de webpagina met informatie over: 

 

< Terug naar top van de pagina

 

20170403