Naam van je dienst

Gratis

Uitnodiging voor Gratis Webinar: "Ergonomische Woningbouw en de Kosten"
Datum: 22 februari 2024


Ontdek de wereld van ergonomische woningbouw en de bijbehorende kosten tijdens ons gratis webinar georganiseerd door Woningbouw en wonen 2.0 Kennistafel.


Thema: Ergokosten in Woningbouw
Gepresenteerd door Casadata.nl, duikt dit webinar in de essentiële vraag: "Wat mag een ergonomische woning kosten?" Verwacht een grondige uiteenzetting over de Ergokosten, zoals opgenomen in de 'Top 100 van meest slimme, duurzame, en circulaire woningen in Nederland en Vlaanderen' door Casadata.nl.


Interactieve Sessie met Experts
Sluit aan bij een interactieve dialoog met onze kostendeskundigen. Na een introductie over de online kostendatabase van ergonomische voorzieningen en maatregelen, openen we de vloer voor uw vragen en feedback. Hoe beoordeelt u de gebruiksvriendelijkheid en duidelijkheid van de database? Welke aspecten mist u of vindt u onduidelijk? Uw input is waardevol en helpt ons de databestanden verder te verfijnen.


Sprekers:

  • Ing. Boudewijn Messink, met een rijke ervaring in de bouwbranche en expert in praktijkgerichte kosteninformatie voor woningen en gebouwen bij Casadata.
  • Wim Pasman, grondlegger van het 'Handboek voor Toegankelijkheid' en ontwikkelaar van diverse kosteninformatie voor aanpassingen in woningen voor ouderen en gehandicapten bij Casadata.


Praktische informatie

Wanneer: 22 februari 2024 van 13.00 tot 14.00 uur. 

Waar: Webinar

Kosten: gratis en E&R Koplopers hebben wel voorrang bij inschrijving 

.
Voor meer informatie: E&R Kennistafel duurzame woningbouw en wonen 2.0 


Dit webinar biedt een unieke kans om direct met deskundigen in gesprek te gaan over de financiële aspecten van ergonomisch bouwen. Neem deel aan deze virtuele klas en leer meer over integraal toegankelijk bouwen en de ervaringen van anderen.