NIEUWE BUSINESS


Het Platform Economie & Ruimte (E&R)

 

E&R is dé sector overstijgende ontmoetingsplek voor leiders uit de Gouden Driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Vooruitdenkers die op zoek zijn naar nieuwe samenwerkingsverbanden om sneller profijt te hebben van innovaties. Op zoek naar nieuwe business met oog voor de logica van de plek binnen de Benelux.

 

Vooruitdenken en op tijd veranderen is een must omdat onze economie in hoog tempo verandert. We bevinden ons in een sociaal-economische transitie die alleen te begrijpen is door regelmatig in contact te treden met voorlopers uit andere sectoren. Immers bedrijven en kennisinstituten moeten minimaal drie jaar vooruit kunnen kijken om te overleven. Vooruitdenken is willen veranderen, willen vernieuwen. Door hun kennis te delen met de andere leden. Ter inspiratie, verbeelding en verbinding op zoek naar nieuwe business.


< naar top van de pagina

 

Voor wie is E&R bedoeld? 

 

Het Platform Economie & Ruimte is bedoeld voor ondernemers, kenniswerkers en overheidsbestuurders uit de Gouden Driehoek die willen excelleren in hun vakgebied. Groeibriljanten die geen behoefte hebben aan netwerkborrels, maar aan een slim netwerk dat waarde genereert. E&R is sector overstijgend en biedt leden de mogelijkheid om te leren van experts buiten hun eigen vakgebied. Door samen op zoek te gaan naar de grote trends en door slimmer samen te werken. En zo nieuwe business te creëren. Zie voortgang E&R Projecten


< naar top van de pagina 


Waarom E&R?

 

Klanten laten zich niet meer verleiden door een aanbod dat geen rekening houdt met hun vraag. We ontkomen er daarom niet aan om op zoek te gaan naar nieuwe gedeelde maatschappelijke, economische en ecologische waarden op basis van een onderbouwd historisch, politiek, economisch, sociaal en technisch perspectief. E&R biedt dit perspectief en kijkt hierbij gericht naar de vraag: waar is morgen en overmorgen behoefte aan?

 

E&R legt de focus op innovatie door kennis te genereren vanuit onverwachte cross-overs en deze te verspreiden en toe te passen. Het is een leeromgeving die uitnodigt om actief vorm te geven aan kennisuitwisseling. En die antwoorden geeft op uw vragen over de economie van vandaag en morgen. Spiegelen en sparren is immers nodig om leidend te blijven in de actuele waarde-, business- en verdienmodellen.


< naar top van de pagina

  

E&R Projectgroepen voor actieve leden die meer willen 

Leden die meer willen dan het bijwonen van de inspirerende E&R Bijeenkomsten kunnen ook deelnemen aan een van de E&R Projectgroepen. E&R Projectgroepen zijn coherente eenheden van kennis, denkwijzen en methodes met een eigen cultuur. Deze bestaan uit tien tot vijftien leden en komen driemaal per jaar bijeen. In deze groepen ontmoeten opdracht gevende organisaties en opdracht nemende organisaties elkaar. Waarbij de opdracht gevende organisaties in de E&R Projectgroepen altijd de overhand hebben ten opzichte van opdrachtnemende organisaties. Eén van de bijeenkomsten die door de E&R Projectgroepen worden georganiseerd is tevens toegankelijk voor alle leden van E&R en andere belangstellenden. De thema’s omvatten op dit moment big data, internet of things, circulaire economie, industrie 4.0,  smart cities & smart citizens, leefbaarheid, voeding, de nieuwe kijk op assetmanagement, en de Campus Tour. Raadpleeg onze agenda.

 

De E&R Projectgroepen spelen een belangrijke rol in het aanjagen van veranderingen en in het toepassen van innovaties. Het gaat hierbij vooral om het verkrijgen van de inzichten die nodig zijn voor het teweegbrengen van de noodzakelijke verandering. Deelname is bovendien een eerste stap op weg naar het organiseren van eigen projecten en profilering.


E&R Projectgroepen zijn procesaanjagers
waarbij de projectgroepgroepleden en experts hun uitgesproken meningen met de overige deelnemers delen. Ze inspireren mensen, zowel direct als over grote afstand. Ze zijn in staat complexiteit tot eenvoud terug te brengen. Resultaatgericht. Een vooruitdenker uit het goede hout gesneden!

Zij weten ook dat die kansen vragen om ingrijpende investeringen in de economie, ruimtelijke inrichting en huisvesting. En om een heldere visie die antwoord geeft op het ‘wat’ en ‘waarom’. Voor draagvlak met in ons achterhoofd de 3xB formule: behoeftebelofte en bewijs. 

 

De E&R Bijeenkomsten bieden leden inspiratie, nieuwe, onverwachte contacten en een podium om eigen ideeën, producten en diensten te tonen.

 

E&R Ambassadeurs

De E&R Projectgroepen worden ondersteunt door onze ambassadeurs in de provincie binnen de Benelux die de lokale ontwikkelingen op de voet volgen en de E&R Projectgroepen tippen en helpen bij het onderhouden van de contacten op locatie.

 

Platform E&R is een zelfregulerende netwerkorganisatie aangestuurd door experts en ambassadeurs, actieve leden van het Platform E&R. Actieve leden van E&R zijn tevens basis lid van het Platform E&R. Het actieve lidmaatschap van een E&R biedt een aantal extra privileges. Actieve leden hebben altijd voorrang bij inschrijving van E&R Bijeenkomsten. Zij zullen ook steeds als eerste worden gevraagd E&R te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van deskundige, rapporteur, waarnemer, adviseur, lid van aanbeveling, commissaris, jurylid, enz.   

 

U kunt via de website aangeven uitgenodigd te willen worden voor een van de E&R Projectgroepen of om op te treden als ambassadeur in uw provincie. Zie hiervoor Lidmaatschap. 


< naar top van de pagina
  

E&R "T"rend jaarcongres

Op het jaarlijkse E&R "T"rend jaarcongres presenteren alle E&R Projectgroepen zich waardoor de deelnemers aan het congres in een korte tijd op vele terreinen worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen naast het opdoen van nieuwe contacten.

 

De E&R Projectgroepen zijn de diep verankerde poten van de "T" vol kennis en ervaring over een specifiek vakgebied. Op het E&R “T”rend jaarcongres worden de verbanden gelegd om kennis vanuit de ene E&R Projectgroep over te brengen naar de andere E&R Projectpgroep. Het E&R "T"rend jaarcongres functioneert als de breed oriënterende dwarsbalk voor het leggen van verbanden. Zo wordt nieuwe kennis gegenereerd vanuit onverwachte cross-overs. Het is een optimale leeromgeving die uitnodigt om actief vorm te geven aan kennisuitwisseling. En die voeding geeft aan actuele business modellen.

 

< naar top van de pagina 

 

Kennis delen

Naast de E&R Bijeenkomsten georganiseerd door de E&R Projectgroepen biedt E&R haar leden tal van mogelijkheden om hun kennis en expertise te vergroten, onder meer door nuttige verwijzingen naar:

  • Nationale, regionale en gemeentelijke ontwikkelingsmaatschappijen
  • Statistische informatie
  • Informatie over innovaties en leden van het platform kunnen zich gratis abonneren op de website InnovationCurve365
  • Een overzicht van recent verschenen boeken over economie, bestuur, transitie, ruimtelijke inrichting, huisvesting en landen, regio’s en steden.

 

E&R Kennisforum smart cities en smart citizen

Drie keer per jaar is er een E&R Kennisforum smart cities en smart citizen. Leden vertellen dan welke boeken ze voor u hebben gelezen en wat zij er van vonden. Deelnemers aan het E&R Kennisforum smart cities en smart citizen hebben de mogelijkheid om mee te praten over de thematiek van de betreffende boeken en kan na afloop een van de uitgestalde boeken gratis worden mee genomen.

 

E&R Masterclasses

E&R organiseert verschillende E&R Masterclasses waarin door andere opleidingsinstituten nog niet is voorzien. De E&R Masterclasses helpen deelnemers om hun theoretische en praktische ontwikkeling tot meesterschap te brengen.

 

< naar top van de pagina

 

Lid worden van E&R?


Ga naar: aanmelden   

20180317