Economie

De wereld verandert. De komende tijd zullen bedrijven meer veranderingen ondergaan dan in de afgelopen twintig jaar. De huidige trends zullen iedere ondernemer, uit zowel de profit- als non-profit-sector, raken. Het gaat om overleven, groeien en bewustzijn om vooruit te denken. 

E&R-Economie-Projecten

De E&R-Economie-projecten realiseren nieuwe waarde door met koplopers uit verschillende sectoren samen te werken. Vertrekpunt voor E&R Economie-projecten is ons resilience-programma en de daaruitvolgende deelprogramma's over de mismatch op de arbeidsmarkt, circulaire economie, werken (industrie 4.0 c.q. smart industrie), gezondheidszorg, onderwijs, langer zelfstandig thuis wonen, etc.

Ter inspiratie, zie Gartner Top 10 Strategic Technology Trends 2018

Bijblijven door: 

  • Het bijwonen van sectoroverstijgende E&R Rondetafelbijeenkomsten op bijzondere locaties waar u als koploper wordt uitgedaagd tot het creeeren van nieuwe business, zie Agenda
  • Meedoen als projectgroeplid, expert, InnovationSpotter, amabassadeur of als deelnemer aan de E&R Rondetafelbijeenkomsten. Ga naar aanmelden