Smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen 2025

Slimmer in afvalstromen - voor de een afval, is voor de ander grondstof - circulaire economie in de praktijk

Wat speelt er?

 • Slimmer en goedkoper in afvalstromen
 • Bedrijventerreinen en vastgoed verduurzamen verhoogt het bedrijfsrendement
 • 'Smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen 2025' helpt u in het denken en doen op weg naar Smart industrie (Industrie 4.0) en van duurzaamheid naar circulaire economie als opkomend business paradigma
 • Afval, is voor de ander grondstof als concreet voorbeeld van circulaire economie - nieuwe business 

Voor wie?

Ondernemers, wethouders, beleidsambtenaren, parkmanagers, facilitaire managers, gebouwbeheerders en projectleiders die hun organisatie, huisvesting en locatie ‘futureproof’ willen maken. 

Praktische informatie

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

De Rooij milieutechniek: Welkom in de wereld van innovatieve afvalverwerkingsmachines

De Rooij Milieutechniek staat voor een bedrijf dat zich al jarenlang inzet voor het milieu door het ontwikkelen van duurzame innovatieve afvalverwerkingmachines.

Programma: Smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen 2025 over slimmer in goederenstromen - voor de afval, is voor de ander grondstof

 • 16:00 | Over slim omgaan met (afval)stromen en rondleiding door Arie de Rooij bij De Rooij Milieutechniek over slimmer in afvalstromen. 'Zien is geloven'
 • 17:00 | Werk in uitvoering - strategie = executie > van 'innovatief' idee naar (meetbare) resultaten
Slim met goederenstromen bij smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen 2025 doen we zo!
 • 18:15 | Conclusies
 • 18:30 | Einde

Aanmelden voor deze bijeenkomst > 

E&R-Project: smart bedrijven duurzame bedrijventerreinen 2025

Stand van zaken

Visie: Smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen 2025. Een win-win situatie voor ondernemers en lokale samenleving voor welvaart en welzijn met betrekking tot bedrijvigheid heeft aandacht voor: economie van de omgeving, uitstraling bedrijventerrein, arbeidsmarkt, werkgelegenheid, scholing, cultuur en ontspanning, veiligheid en gezondheid, de energietransitie 'niet meer fossiel', duurzaamheid en circulaire economie als belangrijke onderwerpen.

Roadmap: de roadmap biedt de deelnemers aan het project houvast in de vraag hoe de geformuleerde visie van 'Smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen 2025' te bereiken met inzet van nieuwe 'sleuteltechnologieën' zoals big data, internet of things, virtual en augmentend reality, kunstmatige intelligentie, etc. De roadmap wordt gedragen door projectgroepleden en experts die weten hoe nieuwe 'sleuteltechnologieën' in te zetten voor het creëren van extra waarde zoals nog niet getoond binnen de Benelux. De roadmap geeft richting aan de discussies op de bijeenkomsten.

Roadmap Duurzame bedrijventerreinen

Agenda:

 • 13 november 2018 | Minicongres - actualiteiten over smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen ism de HAN Kenniscentrum duurzame bedrijventerreinen | Bedrijventerrein Kleefse Waard te Arnhem | (onder voorbehoud)
 • 7 maart 2019 | Casus Eindhoven | Meest duurzame bedrijventerrein van de regio (onder voorbehoud)
 • 23 mei 2019 | Unipro de groenste fabriek binnen de Benelux Haaksbergen | E&R Rondetafelbijeenkomst - Duurzaamheid. (onder voorbehoud)
 • - september 2019 | Havenbedrijf Amsterdam | Havenbedrijf wordt batterij voor de regio (onder voorbehoud)

Deelnemen aan het project

 • Projectgroepleden ontvangen updates van het projectplan, roadmap 'Smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen 2025' alsmede, ex-ante en ex-post rapporten
 • Maximaal 25 deelnemers
 • Over onze aanpak, zie 'over ons'
 • Over wie zoal bij ons zijn aangesloten, zie 'LnkedIngroep'
 • Meedoen of vragen? Neem contact op met Jacqueline Mols | +316-13268671  j.mols@economie-ruimte.nl | Programmamanager

 

Experts

 

Barry Meddeler | Tauw | big data en energie

Sander Berkhout | Alliander, duurzame gebiedsontwikkeling | 
Business ontwerp

Huub Schoenaker | HAN mbt verduurzamen van bedrijfsterreinen | Big data driven business

Jaap Kortman | Kortman duurzame gebiedsontwikkeling | Energie+ en financiering

Rob Westerdijk | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Circulaire economie Bas Bijtelaar | ESRI Nederland | Big data driven business
Jannes Slomp | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | We share Bas Sanders | Sander Machinebouw | Ambassadeur biomimicry nl | Biomimicry in practice
Joost Okkema | OBL werklocaties | okkema@obl-werklocaties.nl | Business case Mark Kok | Gemeente Bergen op Zoom bedrijventerrein Lage Meren Meilust | Kwartiermaker
 Jos Gallé | GBTechniek | Energie  Zie ons leden register wie onze experts zijn
   

Projectgroepleden

 
Cees van Beukering |PVM/ VastgoedBS | Simon Bos | Tauw |
   
  Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn
   

Project aanjagers

 
Mario Berends | blauwstaete | marioberends@planet.nl | 
Projectarchitect
Jacqueline Mols | +316-13268671  j.mols@economie-ruimte.nl | Programmamanager
 
Robert Hehakaya | Viggen group |InnovotionSpotter Cees van Beukering | Moderator .