Circulaire economie in de praktijk van wecycle en op bezoek bij Coolrec


Circulaire economie 
in de praktijk van wecycle en op bezoek bij Coolrec. In het kader van het E&R Project SMART bedrijven, duurzame bedrijventerreinen Op 24 mei 2018 bij wecycle | van 15:30 – 18:30 |

Unilever, Walmart en L’Oreal willen dat al hun plastic verpakkingen uiterlijk 2025 van recyclebaar plastic zullen zijn. Moeilijk haalbaar aldus Thoden van Velzen en Molenveld in het NRC van 25 februari 2018. ‘De multinationals zal het wel lukken, die hebben er geld voor maar voor het midden- en kleinbedrijf zal het moeilijk zijn al dus Molenveld’. Dus voor het midden- en kleinbedrijf een enorme uitdaging om mee te kunnen in de concurrentiestrijd met de multinationals. De uitdaging zit het in het ontwerpen van slimme verpakkingen die makkelijker zijn te recyclen dan de huidige verpakkingen, de keten van recycling te vereenvoudigen en het proces van recyclen goedkoper te maken. In onze opvatting van de E&R Projectgroep smart bedrijven, duurzamen bedrijventerreinen is er op korte termijn winst te behalen door slimheid, duurzaamheid en circulaire economie samen te pakken in een intergrale aanpak die in eerste instantie niet makkelijk is maar meer winst geeft dan wanneer duruzaamheid en cicualire economie afzonderlijk in de busines worden opgenomen.    

 

Programma: 24 mei met als topic circulaire economie in de praktijk van wecycle


15:00 uur
 | Inloop en ontvangst met koffie/thee

15:30 uur | Welkom en toelichting op het programma en het E&R Project 'smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen' door Cees van Beukering en Raymond Onink, van wecycle

 

15:45 uur | De praktijk van wecycle door Raymond Onink, van wecycle.


Om voor te proeven zie navolgende fimpjes op navolgende website

16:15 uur | Rondleiding op locatie bij Coolrec 'zien is geloven'

16:45 uur | Praktijkcasus verduurzamen van bedrijventerreinen ingeleid door Mario Berends

 • Van 'gewaagde' ambitie van smart bedrijven op duruzame bedrijventerreinen gaan voor smart, duurzaamheid en circulaire economie!
 • Gewaagde ambitie vergt leiderschap en een sterk team van specialisten en generalisten
 • Beter en sneller in business door samenwerking met Platform Economie & Ruimte 


17:45 uur |Werk in uitvoering, presentatie door een van de projectgroepleden of experts van een van de drie projecten in uitvoering die wij op de voet volgen.

Project: MKB bedrijven wekken evenveel energie op als ze gebruiken. Op weg naar energie neutraal! ingebracht door Jaap Kortman van KORTMAN Duurzame gebiedsontwikkeling


18:15 uur |
 Welke conclusies kunnen we trekken en wat is het onderwerp op de volgende E&R Rondetafelbijeenkomst over 'smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen' en waar zullen we die bijeenkomst houden?


Noteer alvast volgende E&R Rondetafelbijeenkomsten:

 • 26 september 2018 | Unipro de groenste fabriek binnen de Benelux Haaksbergen | E&R Rondetafelbijeenkomst met als topic duurzaamheid. (programma onder voorbehoud)
 • 14 november 2018 | Bedrijfslocatie in Noord Brabant | E&R Rondetafelbijeenkomst met als onderwerp E&R Projectvoorstel duurzame bedrijventerreinen en vastgoed met als topic: waar te beginnen met het verduurzamen van bedrijventerreinen en bedrijven.
 • februari 2019 | Havenbedrijf Amsterdam | E&R Rondetafelbijeenkomst met als topic "Havenbedrijf wordt batterij voor de regio" (programma onder voorbehoud)


18:30 uur | Einde


Aanmelden


< naar top van de pagina


E&R Project smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen 

Stand van zaken per d.d. 2017-11-23
Projectteam Projectgroep Evaluatie team
     
E&R Inspiratiedocument 30% gereed zie E&R Inspiratiedocument 'Realiseer of revitaliseer voor 2025 bedrijventerreinen tot smart en duurzame bedrijventerreinen' Evaluatie nog niet ingepland 
     
Praktijk 2 projecten. Zie werk in uitvoering Evaluatie nog niet ingepland

Deelnemers, projectgroepleden, aan het E&R Project "duurzame bedrijven" ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 25 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Mols, +316-13268671 of u kunt een mail naar haar zenden om het E&R Projectvoorstel op te vragen, j.mols@economie-ruimte.nl.

E&R Visiedocument "Realiseer of revitaliseer vóór 2025 een smart en duurzame bedrijventerrein zoals deze nog niet binnen de Benelux te vinden is” 

Het visiedocument moet u helpen om een beter antwoord te geven op de vraag hoe duurzame bedrijven en bedrijventerreinen die gekozen hebben voor de circulaire economie van de toekomst eruit (kunnen) gaan zien. Het visiedocument dient ondernemers, bestuurders en projectleiders van opdrachtverlenende bedrijven als medewerkers van opdrachtuitvoerende organisaties zoals  bankiers, accountants, juristen, organisatie- & communicatieadviseurs, pr & marketingadviseur, aannemingsbedrijven, leveranciers van data- & telecommunicatiediensten, energiebedrijven, ingenieurs en architecten te inspireren om hun bedrijf ‘futureproof’ te maken en bedrijfshuisvesting en bedrijfslocatie.

Het visiedocument wordt gedragen door experts op een aantal topics waarmee extra waarde wordt gecreëerd dat tot een nieuwe standaard leidt zoals nog niet getoond binnen de Benelux. De topics zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende visie ontstaat en een reëel "toekomstbestendige business" haalbaar is.

Het E&R Visiedocument dat bij elke bijeenkomst wordt ingebracht om de discussie richting te geven en het visiedocument aan te scherpen. De topics genoemd in de donker blauwe velden zijn op eerdere bijeenkomsten aan de orde geweest en zijn de resultaten van de bijeenkomsten in het E&R Visiedocument opgenomen.In de praktijk is het E&R Visiedocument inzetbaar voor:

Inkijkexemplaar van E&R Visiedocument 
binnenkort in pdf te downloaden beschikbaar.

< naar top van de pagina

Praktijk. Werk in uitvoering

Project 'Afvalwijzer' ingebracht door Matthijs Brandt

Hoe u geld kunt besparen én verdienen aan het efficiënt inzamelen van afval! 


Voordelen:
 • Wat zijn de voordelen voor de ondernemer...............
 • Welke persoonlijke voordelen biedt het voor de ondernemer ..................
 

Project Energie+ ingebracht door Martin Koppenhol Bestuurder at WM3 Energie BV

Feiten. pilot collectieve verduurzaming klein bedrijventerrein in Westwoud

 • initiatief vanuit de Gemeente Drechterland genomen
 • Deze pilot moet voorbeeld worden voor 2 grotere bedrijventerreinen in de Gemeente
 • Samenwerking wethouder en ambtenaren 
 • Westwoud heeft 3 grotere bedrijven die al individueel bezig zijn met verduurzamen en 2 bedrijven die onderhuren
 • Het doel wordt zelfs in overleg uitgebreid naar volledige revitalisering van Westwoud 
 • Men denkt nog na over een BV (Esco) omdat de schaalgrootte zo klein is.

Wat zijn de voordelen voor de ondernemer:

 • meer draagkracht voor initiatieven en gezamenlijke doelen
 • ontzorging en samenwerking
 • collectief ontslaat je van individuele auditrapportages naar handhaving
 • persoonlijke voordelen zijn service, financieringsmogelijkheden en PR

 Voor nadere toelichting zie youtube filmpje op website www.bepositief.nl


Project MKB bedrijven wekken evenveel energie op als ze gebruiken. Op weg naar energie neutraal! ingebracht door Jaap Kortman van KORTMAN duuzame gebiedsontwikkeling

Op een smart bedrijventerrein van de toekomst wekken MKB bedrijven evenveel energie op als ze gebruiken. De businesscase daarvoor is positief en het gebouw ziet er toekomstbestendig uit. Samen met het initiatief BE+ maken we 250 bedrijventerreinen energiepositief. In deze presentatie ga ik in op de leerervaringen van het eerste jaar 2017 van partners en parkmanagers die bezig zijn het initiatief op 18 terreinen in Nederland uit te voeren. Wat zijn de meest kansrijke aanpakken, waarom dot een bedrijf (niet) mee, welke financieringen, waar kan het vastlopen en hoe krijgen we een hoog percentage deelnemend bedrijven?


< naar top van de pagina
 

Experts

Barry Meddeler | Tauw | Topic: big data en energie

Sander Berkhout | Alliander, duurzame gebiedsontwikkeling | 
sander,berkhout@allianderdgo.nl | +31 51829048 | Topic: -

Huub Schoenaker | hs@tarmo.nl | +31651605455 | Verbinding met de HAN mbt verduurzamen van bedrijfsterreinen | Topic: Big data driven business

Jaap Kortman | Kortman duurzame gebiedsontwikkeling | Topic: Energie+ en financiering

Rob Westerdijk | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Topic: circulaire economie Bas Bijtelaar | ESRI Nederland | Topic: Big data driven business
Jannes Slomp | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Topic: we share Martin Koppenhol  | WM3 Energy |Topic: Marktvraag en urgentie
Simon Bos | Tauw | Topic: big data en energie Mark Kok | Gemeente Bergen op Zoom bedrijventerrein Lage Meren Meilust | Topic: kwartiermaker
 Mario Berends | blauwstaete | marioberends@planet.nl | Redactie E&R Visiedocument succesvol ondernemen en het verduurzamen van bedrijventerreinen en vastgoed Joost Okkema | OBL werklocaties | okkema@obl-werklocaties.nl | Topic: business case
Bas Sanders | Sander Machinebouw | Ambassadeur biomimicry nl |Topic: Biomimicry in practice Zie ons leden register wie onze experts zijn
   
< naar top van de pagina  
   
Projectgroepleden  
Cees van Beukering | +316-51228420 | VastgoedBS | Voorzitter a.i. Simon Bos | Tauw |
Huub Schoenaker | hs@tarmo.nl | +316-51605455 | HAN mbt verduurzamen van bedrijfsterreinen | Jacqueline Mols | +316-13268671  j.mols@economie-ruimte.nl | Programmamanager
Jos Gallé | GBTechniek | Voor project innovatie spotter | InnovotionSpotter Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn

 

< Terug naar top van de pagina

Praktische informatie en organisatie

Datum | 24 mei 2018 Tijd | 15:30 - 18:30 uur inclusief borrel en eenvoudig diner voor eigen rekening Plaats | Grevelingenweg 3, 3313 LB Dordrecht info | Kosten | Leden van het Platform Economie & Ruimte kunnen zonder kosten aan deze bijeenkomst deelnemen. Deelnemers aan het project: Smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen en E&R Register Qualified SMAT Asset Manager (QSAM) leden hebben voorrang bij inschrijving.

Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij per bijeenkomst een bijdrage van € 151,25 incl. BTW. Wij hanteren een no-show-beleid.


20180317