Slimmer in afvalstromen.

Wat speelt er?

 • Slimmer in afvalstromen
 • Wat voor de een afval is, is voor de ander grondstof
 • Nieuwe business met circulaire economie 
 • Bedrijventerreinen en vastgoed verduurzamen
 • Roadmap 'Smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen 2025'

Voor wie?

Ondernemers, wethouders, beleidsambtenaren, parkmanagers, facilitaire managers, gebouwbeheerders en projectleiders die hun organisatie, huisvesting en locatie ‘futureproof’ willen maken. 

Praktische informatie

 • De Rooij milieutechniek - Tielenstraat 10 - 5145 RD Waalwijk
 • 26 september 2018 
 • 15.30 – 18.30 
 • Gratis voor leden, No-show-beleid
 • Niet-leden: € 125,- (ex. btw)

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

De Rooij milieutechniek: Welkom in de wereld van innovatieve afvalverwerkingsmachines

De Rooij Milieutechniek staat voor een bedrijf dat zich al jarenlang inzet op het gebied van afvalverwerkingmachines. Dit door toonaangevende producten en totaalprojecten op de markt te zetten die passen bij de klant en juist de standaard oplossingen zo universeel mogelijk te houden.

.....

....

Programma: Smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen 2025

 • 16:00 | Over slim omgaan met (afval)stromen en rondleiding bij De Rooij Milieutechniek over slimmer in afvalstromen. 'Zien is geloven'
 • 17:00 | Werk in uitvoering - strategie = executie > van 'innovatief' idee naar (meetbare) resultaten
Slim met goederenstromen bij smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen 2025 doen we zo!
 • 18:15 | Conclusies
 • 18:30 | Einde

Aanmelden voor deze bijeenkomst > 

E&R-Project: smart bedrijven duurzame bedrijventerreinen 2025

Stand van zaken

Agenda:

 • 13 november 2018 | Minicongres - actualiteiten over smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen ism de HAN Kenniscentrum duurzame bedrijventerreinen | Bedrijventerrein Kleefse Waard te Arnhem | (onder voorbehoud)
 • 7 maart 2019 | Havenbedrijf Amsterdam | E&R Rondetafelbijeenkomst - Havenbedrijf wordt batterij voor de regio (onder voorbehoud)
 • 23 mei 2019 | Unipro de groenste fabriek binnen de Benelux Haaksbergen | E&R Rondetafelbijeenkomst - Duurzaamheid. (onder voorbehoud)

Smart bedrijven - industrie 4.0 - duurzaamheid - circulaire economie

Industrie 4.0 is opgekomen door de opkomst van IoT, goedkopere en kleinere sensors, vernieuwingen op het gebied van cloud computing en analytics zorgt ervoor dat de maakindustrie zich steeds meer digitaal gaat transformeren. Dit wordt de 4e Industriële Revolutie, Smart Industry of Industry 4.0 genoemd. Deze transformatie naar de Smart Factory betekent dat alle relevante data worden geaggregeerd en geanalyseerd, en dat hierop zo veel mogelijk administratieve als ‘maak’ handelingen worden geautomatiseerd. In de Smart Factory maken sensors, machines, werknemers en processen deel uit van een connected ecosysteem dat het productieproces drastisch zal veranderen en hiermee ook de lay out van bedrijfsvastgoed als bedrijfsterreinen.

Daarnaast worden bedrijven gehouden aan de standaarden van Integrated reporting (IR). IR is de samenvattende rapportage waarin organisaties aangeven hoe zij duurzaam opereren en hoe strategie, governance, prestaties en vooruitzichten (maatschappelijke) waarde opleveren voor de korte, middellange termijn. Bedrijven die kiezen voor IR sturen niet alleen op financieel resultaat maar op de zes kapitaalstromen: financieel kapitaal, intellectueel kapitaal, sociaal- relatie kapitaal, natuurlijk kapitaal, materieel kapitaal en menselijk kapitaal.

De roadmap wordt gedragen door experts die extra waarde weten te creëren zoals nog niet getoond binnen de Benelux. De roadmap dat bij elke bijeenkomst wordt ingebracht om de discussie richting te geven om de roadmap aan te scherpen met de laatst bekende inzichten zodat de actualiteitswaarde van de raodmap gewaarborgd blijft. De roadmap is gestoeld op 9 bouwstenen die als kralen in een ketting zijn geregen waardoor een haalbare samenhangende visie ontstaat. De bouwstenen genoemd in de donker blauwe velden zijn op eerdere bijeenkomsten aan de orde geweest en zijn de resultaten van de bijeenkomsten in de roadmap opgenomen.


Roadmap

De roadmap helpt u om innovaties gestructureerd in uw eigen tempo en naar aandachtsgebied in te zetten om stap voor stap meerwaarde te creëren. Zie werk in uitvoering voor drie actuele praktijkvoorbeelden.  

Roadmap Duurzame bedrijventerreinen

Praktijk. Werk in uitvoering

Project - 'Afvalwijzer' ingebracht door Matthijs Brandt

Hoe u geld kunt verdienen aan het efficiënt inzamelen van afval inspelend op efficient in informatie- en goederenstromen.

Project - Op weg naar energieneutraal! 

Door Jaap Kortman van KORTMAN duuzame gebiedsontwikkeling

Op een smart bedrijventerrein wekken MKB bedrijven evenveel energie op als ze gebruiken. De businesscase daarvoor is positief en het gebouw ziet er toekomstbestendig uit. Samen met het initiatief BE+ maken we 250 bedrijventerreinen energiepositief. In deze presentatie ga ik in op de leerervaringen van het eerste jaar 2017 van partners en parkmanagers die bezig zijn het initiatief op 18 terreinen in Nederland uit te voeren.

 • Wat zijn de meest kansrijke aanpakken? 
 • Waarom doet een bedrijf (niet) mee? 
 • Welke financieringen?
 • Waar kan het vastlopen? 
 • Hoe krijgen we een hoog percentage deelnemende bedrijven?

 Experts

Barry Meddeler | Tauw | Topic: big data en energie

Sander Berkhout | Alliander, duurzame gebiedsontwikkeling | 
sander,berkhout@allianderdgo.nl | +31 51829048 | Topic: -

Huub Schoenaker | hs@tarmo.nl | +31651605455 | Verbinding met de HAN mbt verduurzamen van bedrijfsterreinen | Topic: Big data driven business

Jaap Kortman | Kortman duurzame gebiedsontwikkeling | Topic: Energie+ en financiering

Rob Westerdijk | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Topic: circulaire economie Bas Bijtelaar | ESRI Nederland | Topic: Big data driven business
Jannes Slomp | Lector at HAN university Arhnem-Nijmegen | Topic: we share Bas Sanders | Sander Machinebouw | Ambassadeur biomimicry nl |Topic: Biomimicry in practice
Joost Okkema | OBL werklocaties | okkema@obl-werklocaties.nl | Topic: business case Mark Kok | Gemeente Bergen op Zoom bedrijventerrein Lage Meren Meilust | Topic: kwartiermaker
 Jos Gallé | GBTechniek | Topic: energie  Zie ons leden register wie onze experts zijn
   

Projectgroepleden

 
Cees van Beukering | +316-51228420 |PVM/ VastgoedBS | Voorzitter a.i. Simon Bos | Tauw |
   
  Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn
   

Project aanjagers

 
 
Vacature voor procesaanjager innovatie  Robert Hehakaya | Viggen group |InnovotionSpotter
 
 Mario Berends | blauwstaete | marioberends@planet.nl | 
Redactie E&R Roadmap 'smart bedrijven, duurzame bedrijventerreinen 2025
Jacqueline Mols | +316-13268671  j.mols@economie-ruimte.nl | Programmamanager

Deelnemen aan het project?

 • Projectgroepleden ontvangen updates van het E&R-visiedocument alsmede, ex-ante en ex-post rapporten
 • Maximaal 25 deelnemers per E&R-Project
 • Meedoen of vragen? Neem contact op met Jacqueline Mols, 06-13268671 - j.mols@economie-ruimte.nl