Werken anno 2025

Robot als uitzendkracht - ‘best practice’ in het oplossen van de tekorten op de arbeidsmarkt

Wat speelt er?

 • Ondernemers en recruiters op bezoek bij Smart Robotics het nieuwe uitzendbureau voor robots.
 • Kopzorgen voor ondernemers, hoe kom ik aan goede medewerkers?
 • Recruiters en HR-managers maken overuren in het vinden van goede medewerkers en beseffen dat zij allemaal in dezelfde vijver vissen die leeg is 
 • Recruiters en HR-managers bereiden hun zoekgebied op zoek naar nieuwe medewerkers uit en bieden (her-) scholingsmogelijkheden aan in combinatie met garantie op werk
 • Ondernemers gaan hun werkzaamheden anders organiseren door de verhouding mens- machine te intensiveren met inzet van robots, big data, artificial intelligence en internet of things zodat met minder medewerkers de productiviteit opgevoerd kan worden
 • Doen ondernemers meer om hun medewerkers gezond en fit te ouden om het ziekteverzuim terug te dringen
 • Ondernemers beseffen dat zij anderen nodig hebben om tot nieuwe ideeën te komen in het oplossen van het tekort aan medewerkers in hun bedrijf. Wij richten ons op ondernemers die vooruitkijken en gewezen willen worden op innovatieve ideeën in het oplossen van de tekorten in hun arbeidsmarkt. Deze bijeenkomsten zal u inspireren en helpen in het vinden van nieuwe ideeën en contacten om het beste te halen uit uw medewerkers en in het vinden van nieuwe medewerkers

Robot als uitzendkracht - ‘best practice’ in het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt - op bezoek bij Smart-Robotics 
Dankzij Smart Software kunnen robots van Smart-Robotics zich, met minimale instructies van een medewerker, gemakkelijk aanpassen aan een nieuwe taak of veranderingen in de omgeving of het productassortiment. Daarnaast zorgt het werken met cobots voor een veilige samenwerking tussen mens en robot. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface en het -zelfcorrigerend vermogen zijn de cobots makkelijk te gebruiken. En let wel iedereen kan samenwerken met robots van Smart-Robotics.

Resultaat: hogere productiviteit van uw medewerkers die weten wat je met robots kunt doen. 'Smart, Safe & Simple'

Voor wie?

Ondernemers, personeelsfunctionarissen, medewerkers van werving en selectie bureaus, opleiders, verandermanagers, beleidsmedewerkers bij de overheid die meebewegen in de arbeidsmarkt van nu straks en morgen. 

Praktische informatie

 • Smart-Robotics, De Maas 8 te Best
 • 18 september 2018
 • 15.30 - 18.30 (Projectgroepleden van 14.45 - 15.15 projectgroepoverleg)
 • Gratis voor leden, No-show-beleid
 • Niet-leden: € 125,- (ex. btw)

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

Robot als uitzendkracht - ‘best practice’ in het oplossen van de tekorten op de arbeidsmarkt - ism Smart-Robotics te Best

 • 18:00 | Welke conclusies kunnen we trekken en wat is het onderwerp op de volgende E&R Rondetafelbijeenkomst over de 'Arbeidsmarkt, code rood. Alternatieven voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt'
 • 18:30 | Na afloop gelegenheid tot netwerken.


Aanmelden voor deze bijeenkomst >

 

E&R Project 'Arbeidsmarkt, code rood. Alternatieven voor het oplossen van de tekorten op de arbeidsmarkt'

‘Technologie vernietigt banen, maar het vernietigt geen werk.’ Zo luidde in 1960 de conclusie van een speciale Amerikaanse commissie die de invloed van technologie op de arbeidsmarkt onderzocht. ........ Technologische vooruitgang zorgde voor baanverlies, maar ook voor nieuwe welvaart en voor nieuw werk elders. ...... In 1807 werkt bijna 37% van de Nederlanders in de landbouw. Zo’n 14% heeft een baan in de industrie en nijverheid en ongeveer een op de tien werkt in de handel. In de jaren daarna neemt de relatieve werkgelegenheid in de landbouw gestaag af. Aan het eind van de 19e eeuw werkt nog maar 30% op het land. Het aandeel van de industrie stijgt juist. In de eerste helft van de 20ste eeuw wordt de industrie zelfs de grootste werkgever. Na de Tweede Wereldoorlog zet de mechanisering van de landbouw versneld door. Momenteel is nog maar 2% van de Nederlanders in die sector werkzaam. ......... wie bang is dat robot en computer zullen leiden tot langdurige massawerkloosheid, moet de grafiek toch geruststelling bieden. De wereld verandert snel, maar onze economie en arbeidsmarkt hebben tekens de veerkracht heeft gehad om zich daaraan aan te passen.


(Bron FD 2 maart 2018 en figuur CBS)

Nadere informatie:

Stand van zaken

Visie: werkgevers in de techniek, de ict en de gezondheidszorg hebben de grootst mogelijke moeite om geschikt personeel te vinden. Het is nu toch ‘alle hens aan dek’ om de vele vacatures te vervullen. Werken 2025. Permanente (om)scholing en focus op human skills, een win-win situatie voor werkenden en werkgevers voor gelukkig werken heeft aandacht voor: uitdagende en aantrekkelijke werkomgeving, gezond leven & werken, uitdaging & persoonlijke ontwikkeling, loopbaan & mobiliteit, samenwerken in netwerken, mens & machine verhouding, kunstmatige inteligentie, 21e eeuw vaardigheden en arbeidsparticipatie dat past bij de agenda van nu, straks en later.


Roadmap:
 de roadmap biedt de deelnemers aan het project houvast in de vraag hoe de geformuleerde visie over het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt van nu, straks en later' te realiseren met inzet van nieuwe 'sleuteltechnologieën' zoals: robotisering, big data, internet of things, virtual en augmentend reality, kunstmatige inteligentie, 3D-printen, etc. De roadmap wordt gedragen door projectgroepleden en experts die weten hoe nieuwe 'sleuteltechnologieën' in te zetten voor het creëren van extra waarde zoals nog niet getoond binnen de Benelux. De roadmap geeft richting aan de discussies op de bijeenkomsten.

Agenda

 • 15 november 2018 | Spanningen op de arbeidsmarkt | Wat kunnen we doen aan het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt met als topic 'omscholen' |
 • 6 maart 2019 | Inzet van VR/AR om kennis sneller aan nieuwe medewerkers over te brengen | E&R Rondetafelbijeenkomst over technische geschoold. Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt met als topic 'leren van kenners op een moderne manier'
 • 11 juni 2019 | Kansen op de arbeidsmarkt door innovatieve technologie - op bezoek op een praktijklocatie (nadere info volgt spoedig)

Deelnemen aan het project

 • Projectgroepleden ontvangen updates van het projectplan, roadmap 'Arbeidsmarkt, code rood. Alternatieven voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt' alsmede, ex-ante en ex-post rapporten
 • Maximaal 25 deelnemers
 • Over onze aanpak, zie 'over ons'
 • Over wie zoal bij ons zijn aangesloten, zie 'LnkedIngroep'
 • Meedoen of vragen? Neem contact op met Cissy van Hoof +316-31989929 - c.vanhoof@economie-ruimte.nl

Experts

 
Hans Smaal | Fontys Hogeschool | Robotica Harm Rozie | Leermethode Collin

Marjolijn Wibbelink | Partner MCG | Gedragsverandering en verandermanagement

Mitchell de Mol | Founder & CEO AVRGE INTERNATIONAL B.V. | Kennisoveerdracht middels augmented reality  
Karsten BullingUWV-WERKbedrijf | Arbeidsvraagstukken Zie ons leden register wie onze experts zijn
   

Projectgroepleden

 
   
Cees van Beukering | PVMVastgoedBS Jos Oostenbrink | ROC Horizon College - Noord Holland
Krist Dekkers | Partners+Pröpper Klaas Mulder | onderwijsfilosoof  | Auteur Whitepaper Technisch geschoold? Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt
 
  Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn
   

Project aanjagers

 
   
Nicolaas Fritz Zondervan | Projectuitvoerder en projectarchitect Klaas Mulder  Cissy van Hoof | Programmamanager | +316-31989929 | c.vanhoof@economie-ruimte.nl
   
Averell van den Bos | +31622687598 | averell@theserviceconcept.com | Gilde 2.0 - ontwikkeling van vakmanschap nieuwe stijl |InnovatieSpotter . Richard van Tilborg | Founder van CoVince | Moderator