Oplossingen voor de arbeidsmarkt. Recruitment: wat kun je zelf doen?

 • Kopzorgen voor ondernemers, hoe kom ik aan goede medewerkers?
 • Recruiters en HR-managers maken overuren in het vinden van goede medewerkers en beseffen dat zij allemaal in dezelfde vijver vissen die leeg is 
 • Recruiters en HR-managers zullen met alternatieve oplossingen moeten komen om het tekort aan medewerkers voor hun bedrijf op te lossen
 • Recruiters en HR-managers beseffen dat zij anderen nodig hebben om tot nieuwe ideeën te komen in het oplossen van het tekort aan medewerkers in hun bedrijf en dat bijeenkomsten over 'Arbeidsmarkt, code rood' niet alleen inspirerend zijn maar ook zinvol zijn om nieuwe verrassende zakelijke contacten te leggen.   


E&R Project 'Arbeidsmarkt, code rood. Alternatieven voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt'

 • Utrecht, kantoor UWV, Moeder Teresalaan 200, 3527 WB te Utrecht
 • 26 juni 2018
 • 14.30 - 17.30
 • Gratis voor leden, No-show-beleid
 • Niet-leden: € 125,- (ex. btw)

Aanmelden voor deze bijeenkomst >


Arbeidsmarkt, code rood. Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt
.

Werkgevers in de techniek, de ict en de gezondheidszorg hebben de grootst mogelijke moeite om geschikt personeel te vinden. Het is nu toch ‘alle hens aan dek’ om de vele vacatures te vervullen.

Het spreekt vanzelf dat alle betrokkenen er nu vooral op gericht zijn de problemen voor de korte termijn op te lossen maar gezien de technologische ontwikkelingen is het verstandig daarbij ook oog te hebben voor de midden lange termijn daar "De vierde industriële revolutie is begonnen. Klaus Helmrich van Siemens pleit voor een digitaal ecosysteem waarin data worden gedeeld tussen werknemers, leveranciers en klanten." FD van 14 mei 2018.


Werkgevers en in het bijzonder HR-managers en recruiters zijn nu aan zet om de tekorten aan arbeidskrachten voor hun eigen bedrijf aan te pakken:  

 • HR-managers en recruiters bereiden hun zoekgebied op zoek naar nieuwe medewerkers uit en bieden (her-) scholingsmogelijkheden aan in combinatie met garantie op werk
 • Werkgevers gaan hun werkzaamheden anders organiseren door de verhouding mens- machine te intensiveren met inzet van robots, big data, artificial intelligence en internet of things zodat met minder medewerkers de productiviteit opgevoerd kan worden. 
 • Doen werkgevers meer om hun medewerkers gezond en fit te ouden om het ziekteverzuim terug te dringen


E&R Project 'Arbeidsmarkt, code rood. Alternatieven voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt'

Het Platform Economie & Ruimte biedt HR-managers en recruiters een extra mogelijkheden om in contact met vooraanstaande personen uit het sectoroverstijgend netwerk van ondernemende personen uit de Gouden Driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid alternatieven te vinden voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt met als focus de technische markt, zorgmarkt en de markt van ICT.


Recruitment: wat kun je zelf doen?

Door de crisis hebben bedrijven nauwelijks geïnvesteerd in recruitment. Werving en opleiding van werknemers stond niet op de agenda. Nu de arbeidsmarkt aantrekt worden de gevolgen zichtbaar. Een groeiend aantal vacatures en deze zijn steeds moeilijker te vervullen. Wat zijn nu de belangrijkste trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Wat kunt u zelf doen? Op deze bijeenkomst neemt Karsten Bulling u mee in recruitment en benoemt een aantal welke stappen u zelf kunt zetten om nieuwe medewerkers te werven en te behouden.

Meer weten > UWV Kennis, cijfers en onderzoek

UWV - Amfors - Kansen op de arbeidsmarkt door innovatieve technologie


Arbeidsmarkt, code rood. Alternatieven voor het nu oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt

 • 17:15 | Welke conclusies kunnen we trekken en wat is het onderwerp op de volgende E&R Rondetafelbijeenkomst over de 'Arbeidsmarkt, code rood. Alternatieven voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt'
 • 17:30 | Na afloop staat is er gelegenheid tot netwerken


Aanmelden voor deze bijeenkomst >

 

E&R Project 'Arbeidsmarkt, code rood. Alternatieven voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt'

Stand van zaken per d.d. 2018-04-30:

Agenda: 

 • 18 september 2018 | Kansen op de arbeidsmarkt door innovatieve technologie - op bezoek op een praktijklocatie (nadere info volgt spoedig)
 • 15 november 2018 | Spanningen op de arbeidsmarkt | Wat kunnen we doen aan het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt met als topic 'omscholen' |
 • 6 maart 2019 | Inzet van VR/AR om kennis sneller aan nieuwe medewerkers over te brengen | E&R Rondetafelbijeenkomst over technische geschoold. Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt met als topic 'leren van kenners op een moderne manier'

E&R Roadmap 'alternatieven voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt'

De roadmap biedt handvatten hoe de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen. De roadmap dient HR-managers personeelsfunctionarissen en arbeidsbemiddelaars te inspireren tot alternatieven voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt te realiseren.   


De roadmap wordt gedragen door experts en leidt tot een nieuwe standaard binnen de Benelux. De onderwerpen zijn verweven in een samenhangende visie. Deze u kunt gebruiken voor beleidsvorming of ten behoeve van werk in uitvoering.

De roadmap geeft tijdens de bijeenkomsten richting aan de discussie. De discussie gaat steeds over een van de bouwstenen en zorgt daaropvolgend weer voor aanscherping van de roadmap.

  

Roadmap

De roadmap helpt u om door middel van innovaties gestructureerd tot grote meerwaarde te komen. Zie werk in uitvoering voor drie actuele praktijkvoorbeelden.

Praktijk. Werk in uitvoering

Project VR E-Learnings voor bedrijven ingebracht door Michell de Mol

Functies c.q. VR E-Learnings voor bedrijven
Train complexe bedrijfssituaties die het uiterste van je vaardigheden vragen. Het opleiden van medewerkers wordt vaak bestempeld als een tijdrovend en duur proces. Iedereen moet op dezelfde dag ingedeeld worden, de participanten zijn niet inzetbaar voor het bedrijf en vaak zijn de resultaten niet meetbaar. Op deze vraag springt Edumara in met haar onderwijskundige kennis. Het platform van Edumara leidt medewerkers flexibel op door een combinatie te maken tussen het leren van theorie, het beleven van een praktijksituatie en het toetsen van je kennis. De resultaten zijn meetbaar, inzichtelijk waardoor progressie bijgehouden kan worden. Gebouwd op veler vraag van bedrijven, uitgevoerd door onderwijsspecialisten. Meer informatie in onderstaande video.


Project AR in het onderwijs ingebracht door Mitchell de Mol

Veel volwassenen en kinderen weten niet beter dan dat er op school uit boeken geleerd moet worden. Niet gek, aangezien het een beproefd model is wat zich allang heeft bewezen in het onderwijs. Toch is er een grote groep leerlingen die het lastig vindt om te leren door alleen te lezen. Helaas bieden de bijgevoegde afbeeldingen ook niet altijd de oplossing waardoor leerlingen essentiële onderwerpen niet goed snappen. Dit zorgt voor ongemotiveerde leerlingen. Door in te spelen op de problemen die docenten en leerlingen bij ons aankaartte, hebben we een unieke oplossing ontwikkeld dat werkt op de huidige schoolboeken. Lastige onderwerpen komen letterlijk in 3D uit de boeken zodra de leerling er een willekeurige smartphone op houdt. Op deze manier kan er visueel geleerd worden en daarnaast op een hele interactieve manier. Leerlingen bestempelen deze leermethodiek als interessanter, leuker en beter te begrijpen.  Meer informatie in onderstaande video.


 

Project servcie concept op basis van mixed reality ingebracht door Averell van den Bos

Het service concept brengt de sterke punten van augmented-mixed reality en 3D visualisatie bij elkaar tot een krachtige leermethode. Statisch lesmateriaal en juridisch gedreven handleidingen behoren binnenkort tot het verleden. Onze applicaties faciliteert nieuw lesmateriaal en positioneert een nieuwe efficiënte vakman. Door onze aanpak voorziet de applicatie in een of meerdere van de onderstaande doelstellingen die direct zullen leiden tot prestatieverbeteringen en kostenbesparingen.

Experts

 
Richard van Tilborg | Partner innovatieve technologie / Director SMART bij Ordina | Richard.van.Tilborg@ordina.nl | +316-51017492 | Topic: mixreality Hans Smaal | Fontys Hogeschool | Topic: robotica
Jos OostenbrinkROC Horizon College - Noord Holland | Topic: onderwijshuisvesting Harm Rozie | Topic: Leermethode Collin
Krist Dekkers | Partners+Pröpper | +316-43371239| k.dekkers@partnersenpropper.nl |Topic: opgavengestuurd werken Averell van den Bos | +31622687598 | averell@theserviceconcept.com | Gilde 2.0 - ontwikkeling van vakmanschap nieuwe stijl | Topic: mixed reality

Marjolijn Wibbelink | Partner MCG | Topic: gedragsverandering en verandermanagement

Mitchell de Mol | Founder & CEO AVRGE INTERNATIONAL B.V. | +316
Karsten Bulling | Topic: landelijk adviseur werkgeversdienstverlening bij UWV-WERKbedrijf Klaas Mulder | onderwijsfilosoof  | Auteur Whitepaper Technisch geschoold? Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt
 
  Zie ons leden register wie onze experts zijn
   
Projectgroepleden  
 
Cees van Beukering | +31651228420 | VastgoedBS | Voorzitter Cissy van Hoof | Programmamanager | +316-31989929 | c.vanhoof@economie-ruimte.nl
 
Averell van den Bos | +31622687598 | averell@theserviceconcept.com | Gilde 2.0 - ontwikkeling van vakmanschap nieuwe stijl |InnovatieSpotter Krist Dekkers | Partners+Pröpper | +316-43371239| k.dekkers@partnersenpropper.nl |
 
  Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn

Deelnemen aan het project?

 • Projectgroepleden ontvangen updates van het E&R Roadmap alsmede, ex-ante en ex-post rapporten
 • Maximaal 25 deelnemers per E&R-Project
 • Meedoen of vragen? Neem contact op met Cissy van Hoof +316-31989929 - c.vanhoof@economie-ruimte.nl