Arbeidsmarkt, code rood. Alternatieven voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt met als topic 'leren op maat'


Arbeidsmarkt, code rood. Alternatieven voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt met als topic 'leren op maat' | 9 april 2018 | Hogeschool van Utrecht | Utrecht | van 15.30 – 18.30 - voor en na de file! |
 

Programma: Arbeidsmarkt, code rood. Alternatieven voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt met als topic 'leren op maat

15:15 uur | Inloop en ontvangst met broodjes en koffie/thee


15:30 uur | Welkom, toelichting op het programma en over het E&R Project 'moderne werkgever' door Cees van Beukering en onze gastheer Klaas Mulder

 

16:00 uur | Praktijkcasus van de 'Moderne werkgever' over 'leren op maat' door xxx van bedrijf 

 

16:30 uur | Elevator pitch over 'leren op maat' door Klaas Mulder, onderwijsfilosoof en auteur van de Whitepaper Technisch geschoold? Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt

    

17:30 uur |Werk in uitvoering, presentatie door een van de projectgroepleden of experts van een van de drie projecten in uitvoering die wij op de voet volgen.

1e ronde: project VR E-Learnings voor bedrijven ingebracht door Mitchell de Mol


18:00 uur
 |  Welke conclusies kunnen we trekken en wat is het onderwerp op de volgende E&R Rondetafelbijeenkomst over 'technisch geschoold' en waar zullen we die bijeenkomst houden? Onder leiding van Cees van Beukering

Noteer alvast volgende E&R Rondetafelbijeenkomsten: 

  • 22 mei 2018 | Spanningen op de arbeidsmarkt | Wat kunnen we doen aan het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt met als topic 'omscholen' | Bij UWV in Utrecht 
  • 24 juli 2018 | Bedrijfsschool uit noodzaak | E&R Rondetafelbijeenkomst over technische geschoold? Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt met als topic 'leren van kenners'
  • 18 september 2018 | Personeelsmanagement anders 'einde intensieve mensenhouderij in het bedrijf' | E&R Rondetafelbijeenkomst over technische geschoold? Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt met als topic 'leren op energie'


18:30 uur
Na afloop staat een broodjes klaar en is er gelegenheid tot netwerken 
 

Aanmelden

 

< Terug naar top van de pagina

 

E&R Project moderne werkgever

Stand van zaken per d.d. 2017-11-24
Projectteam Projectgroep Evaluatie team
     
E&R Inspiratiedocument zie Whitepaper Technisch geschoold? Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt. Evaluatie nog niet ingepland 
     
Praktijk Drie projecten in uitvoering. Zie werk in uitvoering Evaluatie nog niet ingepland


Deelnemers, projectgroepleden,  aan het 'E&R Project moderne werkgever' als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Cissy van Hoof | Programmamanager | +316-31989929 | c.vanhoof@economie-ruimte.nl


De moderne werkgever heeft oog voor: talent strategie, werkbelasting, talentontwikkeling, prestatie management, leidershapsontwikkeling, carrière ontwikkeling, beloning en cultuur. Het komende jaar staat de mismatch op de arbeidsmarkt centraal.


Whitepaper Technisch geschoold? Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt
.

Werkgevers in de techniek, de ict en de gezondheidszorg hebben de grootst mogelijke moeite om geschikt personeel te vinden. Die tekorten komen niet als een verrassing, maar het is nu toch ‘alle hens aan dek’ om de vele vacatures te vervullen. Dat is een probleem voor werkgevers, maar ook voor de samenleving als geheel, want technologie is een fundament van welvaart en welzijn.

Het spreekt vanzelf dat alle betrokkenen er nu vooral op gericht zijn de problemen voor de korte termijn op te lossen. Bij- en omscholing, het aantrekken van personeel uit het buitenland en het ontwerpen van nieuwe oplossingen in de mens-machine-mix liggen dan voor de hand.

Maar tegelijkertijd moeten we ook bouwen aan solide systemen waarmee toekomstige problemen kunnen worden voorkomen.

Kopstukken uit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs laten zich horen. Misschien ligt daar de oplossing voor een deel van de problemen. Maar werkgevers in de topsegmenten van de markt zoeken de beste mensen voor hun bedrijven, en daarvoor moeten ook andere oplossingsrichtingen worden onderzocht.

Vanuit het Platform Economie en Ruimte nodigen we werkgevers uit om eens met enige afstand te kijken naar het ontstaan van de huidige tekorten en na te denken over een nogal andere strategie om veel betere jonge mensen veel beter op te leiden voor de functies waarvoor in de toekomst tekorten worden verwacht.

We vroegen Klaas Mulder een radicale analyse te schrijven van de relatie tussen publiek onderwijs, technologie en markt. Hij zette ook een idee op papier dat ons zou kunnen helpen om meer mensen rond hun 18de ‘baan-klaar’ af te leveren aan de arbeidsmarkt. Het is een prikkelend idee, dat ook als het niet zou worden gerealiseerd kan helpen om vastgeroeste denkbeelden ter discussie te stellen.

We denken dat dit stuk kan bijdragen aan het vinden van nieuwe antwoorden voor nu en in de toekomst. We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze zoektocht. 


De negen hulpbronnen als je wilt leren voor sociaal-technologische beroepen, moet je kunnen leren van sociaal-technologische hulpbronnen.

De whitepaper biedt praktische handvatten voor:

 

Inkijkexemplaar, samenvatting 'Whitepaper Technisch geschoold? Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt' in pdf te downloaden. Wanneer u de whitepaper wenst te ontvangen dan kunt u die aanvragen door een mail te zenden naar c.vanbeukering@economie-ruimte.nl

 

Praktijk. Werk in uitvoering

 

Project VR E-Learnings voor bedrijven ingebracht door Michell de Mol

Functies c.q. VR E-Learnings voor bedrijven
Train complexe bedrijfssituaties die het uiterste van je vaardigheden vragen. Het opleiden van medewerkers wordt vaak bestempeld als een tijdrovend en duur proces. Iedereen moet op dezelfde dag ingedeeld worden, de participanten zijn niet inzetbaar voor het bedrijf en vaak zijn de resultaten niet meetbaar. Op deze vraag springt Edumara in met haar onderwijskundige kennis. Het platform van Edumara leidt medewerkers flexibel op door een combinatie te maken tussen het leren van theorie, het beleven van een praktijksituatie en het toetsen van je kennis. De resultaten zijn meetbaar, inzichtelijk waardoor progressie bijgehouden kan worden. Gebouwd op veler vraag van bedrijven, uitgevoerd door onderwijsspecialisten. Meer informatie in ondeerstaande video.


Project AR in het onderwijs ingebracht door Mitchell de Mol

Veel volwassenen en kinderen weten niet beter dan dat er op school uit boeken geleerd moet worden. Niet gek, aangezien het een beproefd model is wat zich allang heeft bewezen in het onderwijs. Toch is er een grote groep leerlingen die het lastig vindt om te leren door alleen te lezen. Helaas bieden de bijgevoegde afbeeldingen ook niet altijd de oplossing waardoor leerlingen essentiële onderwerpen niet goed snappen. Dit zorgt voor ongemotiveerde leerlingen. Door in te spelen op de problemen die docenten en leerlingen bij ons aankaartte, hebben we een unieke oplossing ontwikkeld dat werkt op de huidige schoolboeken. Lastige onderwerpen komen letterlijk in 3D uit de boeken zodra de leerling er een willekeurige smartphone op houdt. Op deze manier kan er visueel geleerd worden en daarnaast op een hele interactieve manier. Leerlingen bestempelen deze leermethodiek als interessanter, leuker en beter te begrijpen.  Meer informatie in onderstaande video.


 

Project servcie concept op basis van mixed reality ingebracht door Averell van den Bos

Het servcie concept brengt de sterke punten van augmented-mixed reality en 3D visualisatie bij elkaar tot een krachtige leermethode. Statisch lesmateriaal en juridisch gedreven handleidingen behoren binnenkort tot het verleden. Onze applicaties faciliteert nieuw lesmateriaal en positioneert een nieuwe efficiënte vakman. Door onze aanpak voorziet de applicatie in een of meerdere van de onderstaande doelstellingen die direct zullen leiden tot prestatieverbeteringen en kostenbesparingen.

 

< Terug naar top van de pagina 


Experts

 
Richard van Tilborg | Partner innovatieve technologie / Director SMART bij Ordina | Richard.van.Tilborg@ordina.nl | +316-51017492 | Topic: mixreality Hans Smaal | Fontys Hogeschool | Topic: robotica
Jos OostenbrinkROC Horizon College - Noord Holland | Topic: onderwijshuisvesting Harm Rozie | Topic: Leermethode Collin
Krist Dekkers | Partners+Pröpper | +316-43371239| k.dekkers@partnersenpropper.nl |Topic: opgavengestuurd werken Averell van den Bos | +31622687598 | averell@theserviceconcept.com | Gilde 2.0 - ontwikkeling van vakmanschap nieuwe stijl | Topic: mixed reality

Marjolijn Wibbelink | Partner MCG | Topic: gedragsverandering en verandermanagement

Mitchell de Mol | Founder & CEO AVRGE INTERNATIONAL B.V. | +316
 
  Klaas Mulder | onderwijsfilosoof  | Auteur Whitepaper Technisch geschoold? Een ander voorstel voor het oplossen van de tekorten in de arbeidsmarkt
 
  Zie ons leden register wie onze experts zijn
< Terug naar top van de pagina  
   
Projectgroepleden  
 
Cees van Beukering | +31651228420 | VastgoedBS | Voorzitter Cissy van Hoof | Programmamanager | +316-31989929 | c.vanhoof@economie-ruimte.nl
 
Averell van den Bos | +31622687598 | averell@theserviceconcept.com | Gilde 2.0 - ontwikkeling van vakmanschap nieuwe stijl |InnovatieSpotter Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn

    

< Terug naar top van de pagina

  

Aanmelden en praktische informatie

Datum | 9 april 2018 Tijd | 15:30 - 18:30 uur Plaats | Hogeschool van Utrecht te Utrecht | route Kosten | Leden van het Platform Economie & Ruimte kunnen zonder kosten aan deze bijeenkomst deelnemen. Deelnemers van het E&R Project 'moderne werkgever' hebben voorrang bij inschrijving. Aan niet-leden van het platform vragen wij en bijdrage van € 151,25 incl. BTW. no-show-beleid.


Heeft u ideeën. Laat het Cissy van Hoof weten | +316-31989929 | c.vanhoof@economie-ruimte.nl

20180220