Langer zelfstandig thuis wonen anno 2025

klantrelatie verbeteren met in zet van Big Data. Ervaringen van de woningcorporatie De Alliantie

Wat speelt er?

 • In de komende decennia groeit het aantal ouderen spectaculair
 • Verpleeghuizen kampen nu al met personeelstekorten en kunnen steeds moeilijker de gevraagde zorg verlenen
 • Het aantal 75-plussers die alleen wonen stijgt enorm de komende tijd, met als gevolg vereenzaming,  
 • Ouderen omarmen bewezen techniek – steeds minder digibeten onder ouderen 
 • Bijna alle specialisten ouderengeneeskunde voorspellen ernstige gezondheidsrisico’s voor ouderen die door het kabinetsbeleid langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Zij denken dat ondervoeding, uitdroging en valincidenten fors zullen toenemen
 • De zorg voor kwetsbare ouderen is voor vele mantelzorgers een te zware belasting
 • Langer thuis wonen is de wens van veel ouderen aangezien mensen thuis in hun vertrouwde omgeving vaak beter af en vooral gelukkiger zijn
 • Langer zelfstandig thuis wonen een uitdaging voor velen. Tijd voor een vernieuwende aanpak en wat zijn de ervaringen van De Alliantie als het gaat om het onderhouden van de klantrelatie

Hoe te komen tot beter klantinzicht? Ervaringen van De Alliantie

Innovatief denken (‘out-of-the-box’) en gebruikmaken van nieuwe tools en mogelijkheden is ook precies hetgeen dat Woningcorporatie De Alliantie toepast om te weten te komen hoe zij een huurder kunnen helpen om bij De Alliantie te komen huren. Gezien de snel veranderende wereld met al haar nieuwe technologieën waarin we leven wordt de levensvatbaarheid van deze oplossingen alleen steeds korter. Voorheen kon je met een tijdelijke oplossing soms prima 10 jaar vooruit, nu moeten we leren om hier wendbaar en flexibel op in te spelen. Het is een kwestie van continue aanpassen, bijstellen.” Om erachter te komen hoe ze een huurder centraal kunnen stellen heeft De Alliantie een drietal werkwijzen ingezet.
1. Allereerst zijn ze gestart met het programma Klantinzicht. Door het analyseren van zowel interne als externe data kreeg De Alliantie inzicht in hoe haar huurders eruit zien, zoals o.a. inzicht in het percentage kwetsbare huurders op het gebied van hun financiële positie, gezondheid en zelfredzaamheid.
2. Werken met voorspellende modellen geeft De Alliantie inzicht hoe de klantvraag zich gaat ontwikkelen en de impact die dat heeft op haar dienstverlening.
3. Met behulp van de methodiek ‘customer journey’ voor zowel nieuwe als vertrekkende huurders de klantreis in kaart gebracht. Welke emoties ervaren huurders eigenlijk tijdens dit proces in contact met De Alliantie? Waar doen we het goed, wat kan beter?

En dit alles binnen een kader - van klantinzicht - ondernemingsplan - klantfeedback

Voor wie?

Ouderen, zorgverleners, zorginstellingen, ondernemers in de zorg, wethouders, beleidsambtenaren, facilitaire managers, gebouwbeheerders en projectleiders die hun oog hebben voor langer zelfstandig thuis wonen van nu. morgen en overmorgen. 

Praktische informatie

 • De Alliantie Jan van der Heijdenstraat 36, 1221 EJ Hilversum
 • 4 oktober 2018
 • 14.30 – 17.30 (Projectgroepleden van 13.45 - 14.15 projectgroepoverleg)
 • Gratis voor leden, No-show-beleid
 • Niet-leden: € 125,- (ex. btw)

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

Programma: klantrelatie verbeteren met in zet van Big Data. Ervaringen van de woningcorporatie De Alliantie 

 • 14:15 | Inloop
 • 14:30 | Welkom en toelichting - Cees van Beukering
 • 15:30 | Klantinzicht op basis van big data maakt innoveren makkelijker door Ewout Stolwijk, senior marketeer bij woningcorporatie De Alliantie en Johan Westerbeek van PerfectPlace
  • Innovatief denken = ‘out-of-the-box’ denken
  • Hoe gaat De Alliantie om met de snel veranderende wereld met al haar nieuwe sleuteltechnologieën
   • Beter klantinzicht met inzet van Big Data
   • ‘customer journey’ -  klantrelatie
   • Design thinking om blijvend te innoveren om de klantrelatie te verbeteren
 • 16:30 | Werk in uitvoering - strategie = executie > van 'innovatief' idee naar (meetbare) resultaten
 • Slim met big data om de klantrelatie te verbeteren voor langer zelfstandig wonende doen we zo!
 • 17:30 | Conclusies en het onderwerp voor de volgende E&R Rondetafelbijeenkomst

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

E&R Project Langer zelfstandig thuis wonen 2025- De grijze golf zal langer zelfstandig thuis wonen

Nederland vergrijst in hoog tempo. Niet alleen worden de babyboomers elk jaar ouder, maar door verbeterende zorgtechnieken blijven mensen gemiddeld ook steeds langer leven. Dit leidt tot een toenemende druk op voorzieningen en de zorgsector. Om het financiële aspect beheersbaar te houden worden vanuit overheidswege bestaande structuren ontmanteld. De voormalige verzorgingsgebouwen bestaan niet meer. Mensen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen terwijl ‘wonen en zorg worden gescheiden’. Als gevolg hiervan zijn partijen uit verschillende sectoren (wonen, zorg, overheid, maar ook beleggers, ontwikkelaars) op zoek naar werkbare en betaalbare mogelijkheden om deze groeiende groep te bedienen. De lokale overheid heeft de regie gekregen om deze transitie vorm te geven. We zien diverse initiatieven ontstaan om beleid om te zetten in kansen.

Stand van zaken

Visie: Langer zelfstandig thuis wonen 2025. Een win-win situatie voor de ouder wordende bewoners, woningeigenaren en zorgverleners in het gelukkig, prettig en goedkoper langer zelfstandig thuis wonen als ooit voorzien met aandacht voor: wonen, betaalbaarheid en finacien, veiligheid, mobiliteit, leefstijl & voeding, participatie, uitdaging, netwerk & ondersteuning en verplichting & ontspanning als belangrijke onderwerpen in het langer zelfstandig gelukkig en betaalbaar wonen van nu, straks en morgen.

Roadmap: de roadmap biedt de deelnemers aan het project houvast in de vraag hoe de geformuleerde visie van 'Langer zelfstandig thuis wonen 2025' te realiseren met inzet van nieuwe 'sleuteltechnologieën' zoals big data, internet of things, virtual en augmentend reality, kunstmatige intelligentie, robotisering, biomimicry, etc. De roadmap wordt gedragen door projectgroepleden en experts die weten hoe nieuwe 'sleuteltechnologieën' in te zetten voor het creëren van extra waarde zoals nog niet getoond binnen de Benelux. De roadmap geeft richting aan de discussies op de bijeenkomsten.

Agenda

 • 20 december 2018 | Helmond | De praktijk van nu - Vivalib bouwt 25 woningen voor Brainport Smart district Helmond
 • 28 maart 2019 | Puttershoek | 3D Printen van voedsel - praktijkevaluatie - Zorgwaard
 • 30 mei 2019 | Amsterdam | 

Deelnemen aan het Project

 • Projectgroepleden ontvangen updates van het projectplan, roadmap 'Langer zelfstandig thuis wonen 2025' alsmede, ex-ante en ex-post rapporten
 • Maximaal 25 deelnemers
 • Over onze aanpak, zie 'over ons'
 • Over wie zoal bij ons zijn aangesloten, zie 'LnkedIngroep'
 • Meedoen of vragen? Neem contact op met Jacqueline Mols | +316-13268671  j.mols@economie-ruimte.nl

Experts

Bert van de Wijdeven | Lekkerthuisblijvenwonen | Jongere ouderen

Aad de Kool |Adviseur Raad van Bestuur bij Lelie Zorggroep | Netwerk & ondersteuning

Ceel Elemans | ING Sectormanager Public | Marktkansen in wonen en zorg groeien | Marktvraag, behoefte en risico

Phyllis den Brok | Phliss Hetzelfde anders zien | Auteur van het boek ‘Meer eten minder zorg’ | Voeding

Irma Langeraert | Directeur ILFA Treasury Support | Financiering

Froukje Sleeswijk Visser | Industrieel Ontwerp van de TU Delft | myfutures.nl | Zelf ontwerpende bewoner
Geert van der Heijden | sectorspecialist Gezondheidszorg bij Rabobank Nederland | Gezondheidszorg Joke Vroegop | voormalig wethouder gemeente Zuidplas | Openbaar bestuur
Franklin van Doesburg | ISA Bewegingsanalyse | Bewegingsanalyse Angela Kunne | ZorgButler | Terug naar de eenvoud: warmte, liefde en respect met aandacht.  
 
Stefan Kusters | SOR | Portefeuillemanagement & waardesturing Johan Westerbeek | Perfect Place | Omgevingsanalyse voor verhoging vastgoedrendement
   
  Zie ons ledenregister voor onze experts

Projectgroepleden

 
Alvin Riley | Riley projectmanagement | Aad de Kool | Lelie Zorggroep |
Rob Wassenberg |Woongoed Zeist | Guido van de Logt | Livio
Marloes van der Meulen Ramp | Heijmans | Hassan Najja | SOR Woningcorporatie Rotterdam |
George Besseling | Wethouder Gemeente Drechterland | Alex Smits | Rotterdamse Ouderen Bond |Reader | 
Ad Verhagen | Zorg-waard Erik van den Brand | Estea |
   
  Zie ons ledenregister voor onze projectgroepleden
   

Project aanjagers

 
Cees van Beukering | Moderator | +31651228420 | Tjebbe Will | +316-48479505 | Project innovatie spotter | InnovotionSpotter |
 
Rob Hagens | Director at Vivalib NL | Vivalib | Moderator | Jacqueline Mols | +316-13268671  j.mols@economie-ruimte.nl | Programmamanager .