Toekomstgericht wonen over ‘Netwerk & Ondersteuning’ bij de SOR In Rotterdam


Toekomstgericht wonen over ‘Netwerk & Ondersteuning’ bij de SOR In Rotterdam. Zorgverleners, projectontwikkelaars, senioren, medewerkers van woningcorporaties en gemeenten betrokken bij langer zelfstandig thuis wonen, u bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan onze 'E&R Ronde tafel bijeenkomst: werken aan een haalbare business case langer zelfstandig thuis wonen' .
Op 12 april 2018 | Rotterdam bij de SOR | Langer zelfstandig thuis wonen met als topic: Netwerk & Ondersteuning| van 14.30 – 17.30 |

 

Programma, toekomstgericht wonen over ‘Netwerk & Ondersteuning’ bij de SOR In Rotterdam


Velen buigen zich over locaties die interessant zijn om een project voor langer zeflstandig thuis wonen te realiseren. Maar het is nieuw. Wat komt er allemaal bij kijken en hoe komt het van de grond daar de Nederlandse bevolking in een rap tempo vergrijst en de groeiende vraag naar (ouderen)zorg en passend wonen achterblijft. De Rijksoverheid onderkent de urgentie en heeft daarom een 'Transitieagenda Langer zelfstandig wonen' opgesteld waarin de lokale overheid een belangrijke aanjager is van deze transitie.

De SOR is dé ouderenhuisvester van de regio Rotterdam heeft u de meeste keuze uit een gevarieerd woningaanbod: betaalbare en veilige huurappartementen. Voor ieder wat wils. Mét bijbehorende dienstverlening.

In Rotterdam, Spijkenisse, Krimpen aan den IJssel, Oud-Beijerland, Brielle en Oostvoorne wonen inmiddels zo'n 7.500 huishoudens in een SOR-woning.

Dankzij ruim 30 jaar ervaring kent SOR de woonwensen voor een fijne en veilige woonomgeving van de 50+ bewoner. Een thuis waar u zichzelf kan zijn. Met de mogelijkheid voor het onderhouden van sociale contacten. Uw behoefte aan veiligheidontmoeting en gemak staat voorop. Op deze bijeenkomst zullen we dieper ingaan op 'Netwerk & Ondersteuning' waarbij de SOR hun erveringen en hun toekomstperspectief met ons wil delen.


14:15 uur | Inloop

14:30 uur | Welkom en toelichting op het programma door Cees van Beukering en onze gastheer Hassan Najja van de SOR


15:00 uur |
Over 'Netwerk & Ondersteuing' door Hassan Najja van de SOR

 

15:30 uur | Expert - Hans van de Wielen


16:30 uur |
Werk in uitvoering, presentatie door één van de projectgroepleden of experts van één van de drie projecten in uitvoering die wij op de voet volgen.

Project Woonzorgwijzer ingebracht door Bert van de Wijdeven


17:00 uur |
Welke conclusies kunnen we trekken en wat is het onderwerp op de volgende E&R Rondetafelbijeenkomst over 'Langer zelfstandig thuis wonen' en waar zullen we die bijeenkomst houden? Onder leiding van Cees van Beukering

Noteer alvast volgende E&R Ronde tafelbijeenkomsten:

  • 31 mei 2018 | Helmond | Langer zelfstandig thuis wonen in de praktijk van nu, project Brandenburg waar Vivalib 25 woningen gaat bouwen in het kader van het programma van Brainport Smart district Helmond
  • 4 oktober 2018 | Amsterdam | E&R Ronde tafelbijeenkomst met als topic? (staat nog open)
  • ? december 2018 | Utrecht | E&R Ronde tafelbijeenkomst met als topic? (staat nog open)


17:30 uur | Afronding

Aanmelden


< Terug naar top van de pagina

 

E&R Project Langer zelfstandig thuis wonen

Stand van zaken per d.d. 2017-11-23
Projectteam Projectgroep Evaluatie team
     
E&R Inspiratiedocument Voor 30% gereed zie E&R Inspiratiedocument 'langer zelfstandig thuis wonen' Evaluatie nog niet ingepland 
     
Praktijk Drie projecten in uitvoering. Zie werk in uitvoering Evaluatie nog niet ingepland
     


Deelnemers, projectgroepleden, aan het E&R Project 'Langer zelfstandig thuis wonen' ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 25 personen. Wilt u meedoen of heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Mols, +316-13268671. U kunt haar ook een mail sturen om het projectvoorstel op te vragen. j.mols@economie-ruimte.nl. Zie wie onze projectgroepleden zijn.E&R Visiedocument 'langer zelfstandig thuis wonen'

Het E&R Visiedocument moet u helpen een beter antwoord te geven op de vraag hoe aansprekende en onderscheidende langer zelfstandige thuiswoonprojecten van de toekomst eruit zien. Het E&R Visiedocument dient oudere bewoners, ondernemers in de zorg, bestuurders, architecten, bouwers en de toeleverende industrie voor de bouw en toezichthouders te inspireren hun onderneming nóg beter aan te sturen en tevens hoe op een goedkopere manier en maatschappelijk wenselijke wijze langer zelfstandig thuis wonen gerealiseerd kan worden.

Het E&R Visiedocument wordt gedragen door experts die op een aantal topics waarmee extra waarde wordt  gecreëerd dat tot een nieuwe standaard leidt zoals deze nog niet is getoond binnen de Benelux. De topics zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende visie ontstaat en een reële business case haalbaar is.

Het E&R Visiedocument wordt bij elke bijeenkomst ingebracht om de discussie richting te geven en het inspiratiedocument na elke bijeenkomst aangevuld en aangescherpt. De topics genoemd in de donker blauwe velden zijn op eerdere bijeenkomsten aan de orde geweest. De resultaten daarvan worden in het E&R Visiedocument opgenomen.

In de praktijk is het E&R Visiedocument inzetbaar voor:

Inkijkexemplaar van E&R Visiedocument
binnenkort in pdf te downloaden beschikbaar.


Praktijk. Werk in uitvoering

Vivalib project: welke uitgangspunten en processen spelen er  om tot een businessmodel te komen voor een keurmerk als Vivalib. Ingebracht door Rob Hagens

Voor meer informatie

 

Project WhoCares te ingebracht door Bert van de Wijdeven

Prijsvraag. Gezocht: innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken.

Voordelen:

  • Rijksbouwmeester Floris Alkemade: "Een stad die goed is ingericht voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben levert een betere stad op voor iedereen"

 

Voor meer informatie

Project Woonzorgwijzer ingebracht door Bert van de Wijdeven

De WoonZorgwijzer is een nieuw instrument dat dient ter ondersteuning van het (lokale) beleid op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning. Op een laag geografisch schaalniveau wordt inzichtelijk gemaakt waar mensen met een bepaalde aandoening wonen en welke beperkingen zij mogelijk ervaren. 

Voordelen:

  • Beter inzicht met vooruitzicht op betere zorg!

Voor meer informatie

Experts

Bert van de Wijdeven | Lekkerthuisblijvenwonen | info@professionalisering.nl | +316-41671958 | Topic: jongere ouderen

Aad de Kool |Adviseur Raad van Bestuur bij Lelie Zorggroep | Topic: netwerk & ondersteuning

Ceel Elemans | ING Sectormanager Public | Marktkansen in wonen en zorg groeien | Topic: marktvraag, behoefte en risico

Rob Hagens | Director at Vivalib NL   | rorhagens@upcmail.nl | 
+316-50251553 | Topic: wonen voor ouderen

Irma Langeraert | Directeur ILFA Treasury Support | Topic: financiering

Froukje Sleeswijk Visser | Industrieel Ontwerp van de TU Delft | myfutures.nl | Topic: zelfontwerpende bewoner
 
Geert van der Heijden | sectorspecialist Gezondheidszorg bij Rabobank Nederland | Topic: gezondheidszorg Joke Vroegop | voormalig wethouder gemeente Zuidplas | Topic: openbaar bestuur
Franklin van Doesburg | ISA Bewegingsanalyse | Topic: bewegingsanalyse Jacqueline Mols | +316-13268671  j.mols@economie-ruimte.nl | Eind redactie E&R Visiedocument langer zelfstandig thuis wonen
 
  Zie ons leden register wie onze experts zijn
   
< Terug naar top van de pagina  
   
Projectgroepleden  
   
Alvin Riley | Riley projectmanagement | Aad de Kool | Lelie Zorggroep |
Rob Wassenberg |Woongoed Zeist | Guido van de Logt | Livio
Marloes van der Meulen Ramp | Heijmans | Hassan Najja | SOR Woningcorporatie Rotterdam |
 
George Besseling | Wethouder Gemeente Drechterland |  
Cees van Beukering | VastgoedBS | +31651228420 | Vice voorzitter Jacqueline Mols | +316-13268671  j.mols@economie-ruimte.nl | Programmamanager
Tjebbe Will | +316-48479505 | Project innovatie spotter | InnovotionSpotter | Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn

 

Aanmelden en praktische informatie

 

Datum | 22 februari 2018 | Tijd | 14:30 - 17:30 uur Plaats | Bij de Rabobank in Utrecht| Croeselaan 28 | locatie Kosten | Leden van het Platform Economie & Ruimte kunnen zonder kosten aan deze bijeenkomst deelnemen. Projectgroepleden van de E&R Projectgroep Langer zelfstandig thuis wonen hebben voorrang bij inschrijving. Aan niet-leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij een bijdrage van € 151,25 incl. BTW. no-show-beleid


Heeft u ideeën. Neem contact op met: Jacqueline Mols, +316-13268671 | j.mols@economie-ruimte.nl.   

20180302