Van smart city-IoT naar slim samenleven voor koplopers

Praktijkcase Living Lab Stratumseind 2.0 Eindhoven

 • Meer en meer wordt met het Internet verbonden, ook in de stad. Internet of Things (IoT) / Smart City is een ontwikkeling waaraan steden nauwelijks lijken te kunnen ontsnappen
 • Wat betekent dit voor de manier waarop beleidsmakers over de stad moeten nadenken? Lantaarnpalen worden vervangen door een ‘smart grid’ met talloze mogelijkheden, maar welke wil je binnen welke termijn?
 • Steden die groeien, lopen vast op het verkeer. Hoe ontwikkel je oplossingen voor ‘mobility-as-a-service’?
 • Experimenteren gebeurt in steden veelal in Living Labs die op enige afstand van het ambtelijk apparaat staan. Maar hoe gaan na verloop van tijd de nieuwe technologieën geïntegreerd worden in de verouderde afdelingen?
 • Bestuurders willen burgers en lokale ondernemers laten zien wat zij voor hen gedaan hebben. Hoe doe je dat, als je een tender moet uitzetten, nieuwe samenwerkingsverbanden aan moet gaan, nieuwe taal moet leren over technologie waarvan pas straks duidelijk wordt wat die precies doet? 
 • De overheid is geen succesvolle speler als het gaat om het inkopen van software. Wat kun je als ambtenaar leren over IoT / Smart City? Hoe moet je erover denken? Wat zijn fouten die je niet wilt maken?
 • Vooralsnog is de ontwikkeling van Smart City voor een groot deel gedreven door technologie. Wat kun je in een stad doen om sneller door te ontwikkelen? Welke oplossingen zijn er al? Hoe kun je meer voor en met je inwoners gaan doen?

Voor koplopers zoals  

 • Ondernemers in IoT / Smart City, app ontwikkelaars, ontwikkelaars van next generation internet technologie, wethouders, beleidsambtenaren, en Smart City projectleiders   

Praktische informatie

 • Big Data Value Center Almere, Wisselweg 33, 1314 CB Almere
 • 26 maart 2019 (datum onder voorbehoud)
 • 15.30 – 18.30 - (Projectgroepleden van 14.30 - 15.15)
 • Gratis voor leden, No-show-beleid
 • Niet-leden: € 125,- (ex. btw) - € 151,25 (incl. btw)

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

Programma:

 • 15.15 | Ontvangst
 • 15.30 | Welkom en toelichting op programmatoelichting door Cees van Beukering en CeesJan Mol - projectarchitect - stip op de horizon. E&R Koplopers 'Van smart city-IoT naar slim samenleven 2025'
  • Elevator pitch:
   • Koplopers aan het woord: stand van zaken over hun 'field labs c.q. projecten'
 • 15.45 | Praktijkcase Living Lab Stratumseind 2.0 Eindhoven door Tinus Kanters, Projectmanager Living Lab, Stratumseind 2.0
  • Wacht niet tot morgen maar pak nu de winst van de bewezen praktijk van Living Lab Stratumseind 2.0
  • Van kennisnemen naar implementatie
  • Aanbod: 
   • coaching traject voor smart city beleidsmakers
   • coaching traject voor technische smart city doeners  
 • 16:30 | Werk in uitvoering > van 'innovatief' idee naar (meetbare) resultaten onder leiding van Erwin van de Pol
Van smart city-IoT naar slim samenleven 2025
 • Why?
 • How?
 • What?

Aanmelden voor deze bijeenkomst > 

Agenda:

 • 5 juli 2019 | Den Bosch | Digitale toekomst van nu, morgen en nabije toekomst (programma onder voorbehoud)
 • 8 oktober 2019 | Zwolle | Smart city (programma onder voorbehoud)
 • 20 februari 2020 | Rotterdam | De rol van de burger in de slimmer stad - Cities as constructed niches - urban system en engineering (programma onder voorbehoud)

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door:

 HAN Build environment post hbo opleidingen 

E&R-Project Van Smart City / IoT naar Slim Samenleven 2025 – De technologie moet zinvolle toepassing krijgen

Niet iedere stad heeft dezelfde middelen om de nieuwste Internet of Things technologie te implementeren, of om ‘roadmaps’ te laten maken voor de digitale transitie van publieke verlichting. Eindhoven heeft die middelen al wel ingezet, roadmaps gemaakt en Living Labs ingericht. Maar ook voor Eindhoven zijn de investeringen te groot om zelf alleen te kunnen blijven investeren.

Via dit project kunnen beleidsambtenaren, ICT’ers, bestuurders, MKBers en andere innovators toegang krijgen tot wat in Eindhoven is geleerd. Hoe kun je aankijken tegen de digitale transitie van je stad? Wat heb je ervoor nodig? Hoe kun je roadmaps gebruiken om de ontwikkeling te plannen? Wat betekent het voor duurzaamheid? Antwoorden op deze en talloze andere vragen kun je via dit project krijgen, inclusief de Smart City StarterK!t – de software waarop Eindhoven nu haar smart city doorontwikkelt.

Wanneer steden, bij voorkeur in het Brabantse, op dezelfde software, met dezelfde instrumenten, hun ontwikkelbudgetten delen, kan bovendien een tweede deel van dit project worden gerealiseerd: samen voorop gaan lopen. Door de aanwezigheid van Philips is er in Eindhoven een goede connectie met het Internet, daterend van begin jaren ’90 van de vorige eeuw, toen Philips één van de eerste bedrijven wereldwijd was die met Cisco een Internet infrastructuur realiseerde. Nu alles in de stad met het Internet verbonden wordt, is het zaak om industrie in Brainport te stimuleren nieuwe apparaten, applicaties en services hiervoor te blijven ontwikkelen. Wat willen bewoners, ondernemers en bezoekers over een aantal jaren dat Internet of Things voor hen doet? Wat willen zij van hun ‘slimme stad’? Wat zijn de zinvolle toepassingen waar de Smart City ontwikkeling toe moet leiden, die kansen bieden voor onze industrie en MKB?

Doelstellingen

 • Koploper te blijven als Smart City deskundige
 • Realiseren van Smart City projecten

Wat levert deelname op als?

 • Lid van de stuurgroep
  • Stuurgroepleden kunnen zonder verder kosten deelnemen aan alle E&R Bijeenkomsten die gehouden worden op aansprekende locaties en inleiders. Experts die ons informeren over nieuwe ontwikkelingen. Stuurgroepleden ontvangen daarnaast updates van het projectplan, roadmap 'Van smart city-IoT naar slim samenleven 2025' alsmede, ex-ante en ex-post rapporten.
  • Stuurgroepleden kunnen inschrijven voor Coaching: wat kan er worden geleerd van de Smart City ontwikkelingen in Eindhoven? Hoe kijk je aan tegen de ontwikkeling tot Smart City? Hoe maak je een roadmap? Hoe ga je ermee om? Hoe moet je tegen data aankijken? Hoe stimuleer je ondernemers om samen te werken? Deze en andere vragen kunnen in gezamenlijke en individuele coaching sessies worden aangeleerd. Software: Living Lab Stratumseind 2.0, onderdeel van Dutch Institute Technology Safety & Security, heeft de prototype software die in 5 jaar ontwikkeld was omgezet in stabiele FIWARE software. FIWARE is open source software waarin de Europese Commissie heeft geïnvesteerd om Europese onafhankelijkheid van software uit Silicon Valley te vergroten. De open source software van Living Lab Stratumseind 2.0 is nu gratis verkrijgbaar in de vorm van de Smart City StarterK!t (ondersteund door Atos). ICT’ers worden geholpen bij hun eerste technische implementatie. Wil je meer, wordt je in contact gebracht met Atos, voor ondersteuning van je eigen installatie in je stad (tegen basale tarieven). Ook word je verbonden met bedrijven die oplossingen hebben geleverd in Eindhoven en elders: 3D geluidsmicrofoons t.b.v. handhaving, videocamera’s voor crowd management, ’s werelds meest geavanceerde megamicrofoons voor inbraakdetectie, City Beacons voor een slimme binnenstadomgeving etc. Evaluatie-studie: ben je al bekend met Smart City? Ben je voldoende gecoacht? Zet dan gezamenlijk je skills in om een evaluatie uit te voeren van één van de vele Smart City projecten in Brabant. Doe aanbevelingen voor optimalisatie, wij projecten op hun onderlinge synergie. Help héél Brabant mee om slimmer te worden! Innoveren: door deel te nemen, blijf je aangehaakt bij de voorhoede. In Eindhoven wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een CityLab en een samenwerkingsverband rondom City-as-a-Living-Lab. In samenwerking met Brink Management & Advies wordt het concept van een Supercampus onderzocht: hoe kan een campus m.b.v. IoT en ‘Smart Business’-applicaties meer betekenen voor de lokale en regionale economie? De innovatie-agenda is nog niet uitputtend geformuleerd. Sluit je aan en help de agenda uit te breiden in de richting die jij voor ogen hebt voor jouw stad! De InnovationSpotter van de projectgroep houdt via de www.InnovationSpotter.com van het Platform Economie & Ruimte in de gaten welke nieuwe producten en diensten interessant zijn om te volgen. 
 • Experts, onze experts zetten ons op het spoor van nieuwe producten en diensten om onze doelstelling waar te maken. Bent u zelf expert of kent u iemand die u als exert zou willen aanbevelen dan horen wij dat graag van u.
 • Geslaagden van een van de door het Platform Economie & Ruimte erkende opleidingen kunnen zich in een van de E&R Register laten registeren waardoor u de bijeenkomsten zonder kosten kan bijwonen, voor aanmelden ga naar: Meedoen
 • U kunt ook per bijeenkomst mee doen. Ga naar: Aanmelden voor deze bijeenkomst >
 • Informele zakelijke setting met maximaal 25 deelnemers
 • Over onze aanpak, zie 'over ons' 
 • Meedoen of vragen? Neem contact op met Jacqueline Mols, +316-13268671 - j.mols@economie-ruimte.nl

Experts

 
Tinus Kanters | Projectmanager Living Lab, Stratumseind 2.0 Epko van Nisselrooij RSE | Axis | Public safety and security 
Brigitte Hulscher | Leiderschapsontwikkeling - stategie - stedelijke vraagstukken Niek Mouter | expert maatschappelijke
kosten baten analyse
 | Maatschappelijke kosten baten analyse
   
Bert Vermeij | Esri Nederland en voormalig wethouder | Big data geo Zie ons leden register wie onze experts zijn
   

Stuurgroepleden

 
George Besseling | Wethouder Gemeente Drechterland |

Elma van Beek Vlaanderen Oldenzeel | Stichting de Levende Stad | De levende stad

Paul Henkemans | Henkemans architectuur | Stedenbouw Arie Voorburg | Arcadis | Urbanisatie & transitie van steden
Tjerk van Impelen | Stationsgebied Utrecht CU2030 Cees van Beukering | PVM/VastgoedBS | Voorzitter projectgroep
 
 
  Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn

Projectorganisatie

 
CeesJan Mol | Projectarchitect | 06- Jacqueline Mols | +316-13268671 | j.mols@economie-ruimte.nl | Programmamanager
David Rutgers | Project innovatie spotter | InnovotionSpotter | Erwin van de Pol | Rijnconsult | Moderator .