Digitaal anno 2025

Toekomst van de Digitale stad - Excursiemiddag naar  Big Data Value Center in Almere

Wat speelt er?

 • Nederland laat digitale toekomst schieten (FD 13 juni 2018)
 • Toekomstige digitalisering wordt gedomineerd door beschikbaarheid van uiterst snelle 5G netwerken
 • Omringende landen zijn hard bezig 5G-netwerken uit te rollen en in Nederland komt het niet van de grond
 • Als 5G-netwerken niet van de grond komen blijven uiterst nuttige veelbelovende toepassingen buiten ons bereik en raken we economische achterop
 • Voor 'mobiel internet van de toekomst' zijn snelheid en connectiviteit doorslaggevende succesfactoren voor bedrijvigheid en 'digitale' verbondenheid tussen burgers onderling en slimme apparaten. Te denken aan het monitoren van zorgvragers thuis, zelfrijdende auto's, smart city toepassingen zoals het ophalen van afval, reguleren van verkeersstromen, handhaven, smart industrie en de webshops 
 • Laat u informeren en beleef Big Data Value Center Almere en laat u bijpraten over actuele zaken over PP Samenwerken aan de Smart City Ontwikkeling.  

Toekomst van de digitale stad - Dutch Smart City Strategie 

Voor wie?

 • Smart city en big data deskundigen, 5G-deskundigen en leveranciers, stedenbouwkundigen, wethouders, leden van provinciale staten, gemeenteraadsleden, beleidsmedewerkers bij de overheid, adviseurs. juristen en aannemers laat u inspireren en wij zien u graag en horen u graag op deze bijeenkomst.   

Praktische informatie

 • Big Data Value Center Almere, Wisselweg 33, 1314 CB Almere
 • ? oktober 2018
 • 15.30 – 18.30 - (Projectgroepleden van 14.30 - 15.15)
 • Gratis voor leden, No-show-beleid
 • Niet-leden: € 125,- (ex. btw) - € 151,25 (incl. btw)

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

Programma: PP Samenwerken aan de Smart City Ontwikkeling, utopie of haalbare realiteit? ‘Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor een volgende stap in de realisatie van de smart city’

 • 15.15 | Ontvangst
 • 15.30 | Welkom en toelichting op programmatoelichting door Brigitte Hulscher
 • 15.45 | Big Data Value Center Almere: rol van data bij stedelijke ontwikkeling
 • 16:00 | PP Samenwerken aan de Smart City Ontwikkeling, utopie of haalbare realiteit? ‘ Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor een volgende stap in de realisatie van de smart city’ door Brigitte Hulscher onderzoeker
  • Presentatie uitkomsten en discussie over de stellingen
 • 16:30 | Werk in uitvoering > van 'innovatief' idee naar (meetbare) resultaten onder leiding van Erwin van de Pol
Hoe gaan steden en bedrijven samenwerken om klaar te staan voor de digitale toekomst?
 • 17:00 | Conclusies en behoeftepeiling voor komende bijeenkomst
 • 13:00 | Afsluiting - hapje - drankje - netwerken

Aanmelden voor deze bijeenkomst > 

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door:

 HAN Build environment post hbo opleidingen 

E&R-Project digitaal 2025

PP Samenwerken aan de Smart City Ontwikkeling, utopie of haalbare realiteit? ‘ Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor een volgende stap in de realisatie van de smart city’    

In januari 2017 is de smart strategie NL aangeboden aan premier Rutte met een oplegger van de de steden.

In deze oplegger stonden onder andere de randvoorwaarden genoemd waaronder de smart city ontwikkelingen in NL tot wasdom zouden kunnen komen. Van belang om als NL economisch rendement te halen uit een wereldwijde ontwikkeling en te zorgen dat we voorop blijven lopen. Ons complementair en gezamenlijk internationaal profileren met smart city projecten was een van de uitgangspunten.

Als randvoorwaarden stonden onder andere genoemd: een de digitale infrastructuur als backbone, de governance en cultuur rond experimenten en innovatieve projecten, samenwerking (regionaal, landelijk) tussen steden, maar ook tussen meerdere overheden en steden, kennisinstellingen bedrijfsleven en overheden, educatie/employability (vraag - aanbod arbeidsmarkt) en internationale profilering. De brandende vraag is wat is daar nu van gerealiseerd en tegen welke bottlenecks lopen overheden, bedrijven en/of kennisinstellingen nu nog aan? 

Brigitte Hulscher maakte die tijd deel uit van het kernteam smart city strategie NL en coördineerde de inbreng van de G5 en treedt op deze bijeenkomst op als moderator en inspirator. 

In die tijd heeft ze ook gewerkt aan haar eindscriptie van de master management van cultuur en verandering en onderzocht wat aan de zijde van de overheid nodig zou zijn om de smart city ontwikkeling te kunnen faciliteren en accommoderen, en de kansen in het voordeel van de opgaven van de eigen stad te benutten. Het onderzoek en de de aanbieding van de smart city strategie NL zijn al weer enige tijd geleden. De vraag is of de uitkomsten van toen nu nog enige relevantie hebben of dat er nieuwe aspecten zijn waar actie op ondernomen moet worden. 

Nadere informatie:

Stand van zaken

Visie: Digitaal 2025 met aandacht voor: kwaliteit van werken, wonen en leefomgeving, cultuur en ontspanning, economische prestaties, efficiëntie van het bedrijfsleven, verwante ondersteunende diensten, infrastructuur en efficiëntie van de overheid als belangrijke onderwerpen die op een moderne manier zijn ingevuld.

Roadmap: de roadmap biedt de deelnemers aan het project houvast in de vraag hoe de geformuleerde visie van 'Digitaal 2025' te bereiken met inzet van nieuwe 'sleuteltechnologieën' zoals big data, internet of things, virtual en augmentend reality, kunstmatige intelligentie, etc. De roadmap wordt gedragen door projectgroepleden en experts die weten hoe nieuwe 'sleuteltechnologieën' in te zetten voor het creëren van extra waarde zoals nog niet getoond binnen de Benelux. De roadmap geeft richting aan de discussies op de bijeenkomsten.

Agenda:

 • 12 april 2019 | Den Bosch | Digitale toekomst van nu, morgen en nabije toekomst (programma onder voorbehoud)
 • 5 juli 2019 | Zwolle | Smart city (programma onder voorbehoud)
 • 27 september 2019 | Rotterdam | De rol van de burger in de slimmer stad - Cities as constructed niches - urban system en engineering

Deelnemen aan het project

 • Projectgroepleden ontvangen updates van het E&R Roadmap alsmede, ex-ante en ex-post rapporten
 • Maximaal 25 deelnemers per E&R-Project
 • Over onze aanpak, zie 'over ons'
 • Over wie zoal bij ons zijn aangesloten, zie 'LnkedIngroep'
 • Meedoen of vragen? Neem contact op met Jacqueline Mols, +316-13268671 - j.mols@economie-ruimte.nl

Experts

 
Bert Vermeij | Esri Nederland en voormalig wethouder | Big data geo Epko van Nisselrooij RSE | Axis | Public safety and security 
Brigitte Hulscher | Smart City Utrecht Niek Mouter | expert maatschappelijke
kosten baten analyse
 | Maatschappelijke kosten baten analyse
   
  Zie ons leden register wie onze experts zijn
   

Projectgroepleden

 
George Besseling | Wethouder Gemeente Drechterland |

Elma van Beek Vlaanderen Oldenzeel | Stichting de Levende Stad | De levende stad

Paul Henkemans | Henkemans architectuur | Stedenbouw Cees van Beukering | PVM / VastgoedBS |
Tjerk van Impelen | Stationsgebied Utrecht CU2030 Arie Voorburg | Arcadis | Urbanisatie & transitie van steden
 
 
  Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn
   

Projectorganisatie

 
Brigitte Hulscher | Smart City Utrecht | Voorzitter | 06-22235500 Jacqueline Mols | +316-13268671 | j.mols@economie-ruimte.nl | Programmamanager
David Rutgers | Project innovatie spotter | InnovotionSpotter | Erwin van de Pol | Rijnconsult | Moderator .