Mini-masterclass Circulaire gebiedsontwikkeling in hof van Cartesius in Utrecht


Mini-masterclass Circulaire gebiedsontwikkeling in hof van Cartesius in Utrecht als topic in het smart cities en smart citizens programma van het Platform Economie & Ruimte met oog voor de logica van de plek
 
| 25 mei 2018 | hof van Cartesius in Utrecht | van 13.00 tot 17.00 uur |

Binnen de Utrechtse regio willen de gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, Economic Board Utrecht, het Utrecht Sustainability Institute en Natuur- en Milieufederatie Utrecht in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu in een gezamenlijke alliantie en in samenwerking met andere partijen toewerken naar een ‘Cirkelregio Utrecht’. Het gaat in ‘Cirkelregio Utrecht’ om het Utrechtse ver- en gebruik van de goederen en diensten door Utrechtse bewoners en bedrijven. De partijen die afval als grondstof gebruiken voor (nieuwe) producten of diensten hoeven niet noodzakelijkerwijs in de cirkelregio te zijn gehuisvest. Maar afname van de grondstoffen en producten in de regio zelf verdient uit oogpunt van duurzaamheid wel de voorkeur. Wij wijzen u graag op het rapport: Strategische verkenning - op weg naar Cirkelregio Utrecht.

Mini-masterclass Circulaire gebiedsontwikkeling in hof van Cartesius in Utrecht  

Graag nodigen we je uit voor de gratis mini-masterclass voor Circulaire gebiedsontwikkeling op 25 mei aanstaande. Deze masterclass wordt georganiseerd door de Master of Urban & Area Development (MUAD) en het Platform Economie en Ruimte.

 

Programma

Tijdens deze mini-masterclass leer je meer over bottom up gebiedsontwikkeling en circulair bouwen.  Naast een rondleiding/wandeling door het gebied ga je zelf actief aan de slag in een werksessie.  De masterclass vindt plaats in hof van Cartesius in Utrecht, van 13.00 tot 17.00 uur.

 

Voor wie?

Deze mini-masterclass is interessant voor professionals die werken in de stedelijke en gebiedsontwikkeling en die graag eens kennis willen maken met de MUAD en/of het Platform Economie en Ruimte.


Noteer alvast volgende E&R Rondetafel bijeenkomsten:

  • 21 september 2018 | Rotterdam | De rol van de burger in de slimmer stad - Cities as constructed niches - urban system en engineering
  • 7 december 2018 |Zwolle | Smart city (programma onder voorbehoud)
  • 15 februari 2019 | Utrecht - Werkspoorkwartier | Duurzame gebiedsontwikkeling (programma onder voorbehoud)
Aanmelden

 

< Terug naar top van de pagina


E&R Project smart cities & smart citizens

Stand van zaken per d.d. 2017-11-23
Projectteam Projectgroep Evaluatie team
     
E&R Inspiratiedocument

E&R Boekencafe over smart cities & smart citizens met steeds verschillende topic's

Evaluatie nog niet ingepland 
     
Praktijk 3 projecten. Zie werk in uitvoering Evaluatie nog niet ingepland
     


Deelnemers, projectgroepleden, aan het E&R Project 'smart cities & smart citizens' ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Whitepaper economie - ruimte. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 25 personen. Wilt u meedoen of heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Cees van Beukering, +316-51228420.


E&R Project smart cities & smart citizens

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden. Volgens de VN zal dat in 2050 opgelopen zijn tot tweederde. De stad heeft door de eeuwen heen mensen aangetrokken. Waarin schuilt toch die aantrekkingskracht? En waarom voelen we ons in de ene stad meer thuis dan in de andere? En waarom groeien sommige steden harder? Wat zijn daarbij bepalende factoren? Wat is de potentie en wat zijn obstakels? Deze bijeenkomsten staat in het teken van het E&R Project smart cities en smart citizens en is bedoeld om beleidsmakers te helpen bij het opstellen van hun omgevingsvisie en projectleiders bij het opstellen van hun projectopgaven. 

Daarnaast treedt per 2019 de omgevingswet in werking waarover wij in dit project de nodige aandacht aan zullen schenken.

Bij het maken van een omgevingsvisie en omgevingsplannen is het moment om nieuwe technologische mogelijkheden in te zetten om te komen tot smart citiy & smart citizes. In de leergang dat wordt gedragen door experts op een aantal topics waarmee u in uw stad extra waarde mee kunt creëren dat tot een nieuwe standaard leidt zoals nog niet getoond binnen de Benelux. De topics zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende omgevingsvisie ontstaat waaruit op een logische wijze een reeks van haalbare plannen voortkomen waar bewoners en profit en non profit ogranisaties mee gehoplen worden om samen te komen tot een betere stad. 

  • Beleidsvorming
  • Input voor de uitwerking van uw business cases 
E&R Kennisforum Economie & Ruimte 'de logica van de plek' met steeds weer nieuwe actuele thema's.

 

Praktijk. Werk in uitvoering

 

Project Smartdata city. Hans Nouwens van smartdatacity en smart city academie

 

Project: From safe to smart cities ingebracht door Epko van Nisselrooij, Business Development Manager bij AXIS Communications

 Axis-blog over Smart Cities


Video Case Study over Stratumseind in Eindhoven en de ontwikkeling naar Smart Cities 

Project 'Leergang smart cities & smart citizens' ingebracht door Cees van Beukering

Er zijn tal van uitdagingen zoals urbanisatie, digitalisatie, leegstand, krimp, etc. Deze opleiding helpt cursisten om grip te krijgen op de uitdagingen en vernieuwingen in het ruimtelijk vakgebied. Hoe kan men het beste omgaan met en gebruik maken van Smart Cities? Hoe kan men beslissingen maken met betrekking tot alle nieuwe ontwikkelingen? Deze opleiding  biedt u een integrale systematische benadering voor het op een juiste en doeltreffende manier aanpakken van vraagstukken omtrent Smart Cities en Smart Citizens. 

Voor nadere informatie: VastgoedBS Leergang smart cities & smart citizens

 < Terug naar top van de pagina

 

Experts

Elma van Beek Vlaanderen Oldenzeel Stichting de Levende Stad info@delevendestad.nl | +316-48338055 | Topic: de levende stad

Hans van den Brink | Topic: DNA en de economie van de regio en gemeenten | The History Store | info@historystore.nl |

Erwin van de Pol | Rijnconsult | 

Guido Jilderda
guido.jilderda@vanblend.com |+316-29540347 | Topic: innovatie | VANBLEND |

Epko van Nisselrooij RSE | Axis | Topic: public safety and security 

Bert Vermeij | business developer bij Esri Nederland en als wethouder van de gemeente Oudewater ervaringsdeskundige. | Topic: big data geo

Wout van der Toorn Vrijthoff | Creative  Solution |Emeritus associate professor 
Real Estate Management & Development 
Delft University of Technology, The Netherlands | Topic: leefbaarheid
Harry van Duijnhoven | Kragten | Topic: inrichting openbare ruimte
Paul Henkemans | Henkemans architectuur | Topic: stedenbouw Rob Luyk | binder groenprojecten | Topic: openbaar groen
Tjerk van Impelen | Topic: stationsgebied Utrecht CU2030 Arie Voorburg | Arcadis | Topic: Urbanisatie & transitie van steden
 
Niek Mouter | expert maatschappelijke
kosten baten analyse
 | Topic: maatschappelijke kosten baten analyse
Zie ons leden register wie onze experts zijn
   
< Terug naar top van de pagina  
   
Projectgroepleden  
   
Brigitte Hulscher | Voorzitter |  Cees van Beukering | VastgoedBS | Vice voorzitter
 
George Besseling | Wethouder Gemeente Drechterland | George.besseling@drechterland.nl  
David Rutgers | Project innovatie spotter | InnovotionSpotter | Jacqueline Mols | +316-13268671 | j.mols@economie-ruimte.nl | Programmamanager
 
  Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn

 

Aanmelden en praktische informatie

Datum | 25 mei 2018 Mini-masterclass Circulaire gebiedsontwikkeling in hof van Cartesius in Utrecht | Tijd | 13:00 - 17:00 uur | Plaats | hof van Cartesius in Utrecht | info over locatie | Kosten | Deelname is kosteloos voor leden van het Platform Economie & Ruimte en experts en docenten van de leergang smart city & smart citizens van de VastgoedBS (Docenten die aan deze bijeenkomst willen deelnemen kunnen zich opgeven door een mail te zenden naar Cees van Beukering c.vanbeukering@economie-ruimte.nl). Leden van de E&R Projectgroep 'smart city & smart citizens' hebben voorrang bij inschrijving. Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte wij een bijdrage van € 95,-- excl. BTW (€ 114,95 incl. BTW). no-show-beleid

Heeft u ideeën. Neem contact op met: Jacqueline Mols, +316-13268671 | j.mols@economie-ruimte.nl |

 

20180420