Modern wonen is slimmer en goedkoper met energie

 • Kopzorgen voor woningzoekenden voor het vinden van een betaalbare woning
 • Kopzorgen voor opdrachtgevers in de bouw nu het tekort aan arbeidskrachten en grondstoffen de bouw doet stagneren
 • Kopzorgen bij aannemers die de prijzen van onderaannemers en van leveranciers zien stijgen en deze niet kunnen doorberekenen bij opdrachtgevers
 • Kortom de woningmarkt en de vastgoedmarkt in het algemeen raakt oververhit met alle gevolgen van dien, hoe houden we wonen bereikbaar, betaalbaar en leuk?  
 • Het begint met prettige wonen en als dat ook nog energie zuinig kan dan hlept dat de woonlasten te drukken.
 • Vastgoedinvesteerders, woningcorporatie bestuurders, projectleiders hebben er baat bij om geïnformeerd te worden over de allerlaatste mogelijkheden over geodata en big data om met succes te acteren op de vastgoed- en woningmarkt. De bijeenkomst zal u inspireren, u helpen aan nieuwe ideeën en is zinvol voor het opdoen van nieuwe verrassende zakelijke contacten.   


E&R-Projectgroep 'De (sociale) woning van de toekomst'

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

Hoe houden we wonen bereikbaar, betaalbaar en leuk?

De wereld is volop in beweging en dat uit zich ook in veranderende woonwensen. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe waardoor de opgebouwde woningvoorraad – overwegend bedoeld voor gezinnen  – steeds minder passend is. Door de vergrijzing is er vraag naar nieuwe woon- en zorgconcepten. Jongeren zijn minder honkvast, hebben minder behoefte aan eigen bezit en wisselen gemakkelijker van woning. Daarnaast wordt de groep met gescheiden personen, statushouders, arbeidsmigranten en studenten steeds groter.

Bovenstaande ontwikkelingen dagen uit om woningen met lagere woonlasten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het terugdringen van energielasten. Woningen die naast veilig en gezond, ook comfortabel zijn en uitgerust met aansprekende technische snufjes die het woonplezier van de bewoners verbeteren.

Flexibiliteit in wonen helpt de bewoner meebewegen met veranderende woonwensen en een veranderende markt. Stedelijke regio's kennen een andere dynamiek dan landelijke regio's. Flexwonen gaat over veranderingen in woonvormen, service, regelgeving, financiering, huurcontracten en huurprijzen. De flexwoner is in aantocht. Hoe speelt u daarop in?

Over woonlasten gesproken

Programma: modern wonen is slimmer en goedkoper met energie

 • 15.15 | Ontvangst
 • 15.30 | Welkom en Programmatoelichting - Cees van Beukering en onze gastheer Gert Jan van der Valk van Fides Wonen
 • 16.00 | Projectpresentatie over modern wonen is slimmer en goedkoper met energie - xxx - Fides Wonen
 • 17:00 | Werk in uitvoering > van 'innovatief' idee naar (meetbare) resultaten
 • Slim in modern wonen en goedkoper met energie in het project 'De (sociale) woning van de toekomst' doen we zo!
 • 18:15 | Conclusies
 • 18:30 | Afsluiting

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

E&R Project: De (sociale) woning van de toekomst

Stand van zaken

Agenda:

 • 29 november 2018 | 15.30 – 18.30 | Heerhugowaard | Energieproducerend wonen, NeroZero-woning, comfortabel en gezond | Willem Koppen - Koppenbouwexperts 
 • 28 februari 2019 | 15.30 – 18.30 | Utrecht | Mini-congres 'Wonen en geluk'
 • 21 mei 2019 | 15.30 – 18.30 | Delft | DreamHall - 'Innoveren' doe je zo! 

Visie

De E&R Roadmap geeft antwoord op de vraag hoe de (sociale) woning van de toekomst eruit kan zien. De roadmap wordt gedragen door experts en leidt tot een nieuwe standaard binnen de Benelux. De onderwerpen zijn verweven in een samenhangende visie en voorzien van een realistisch uitvoeringsprogramma. 

De roadmap biedt tijdens de bijeenkomsten houvast voor discussie. De discussie zorgt voor aanscherping van de roadmap. De bouwstenen genoemd in de donkerblauwe velden zijn op eerdere bijeenkomsten aan de orde geweest en de resultaten hiervan zijn te lezen in de roadmap.

 

Roadmap

De roadmap dient toezichthouders, bestuurders, architecten, bouwers (en hun leveranciers) te inspireren betere, goedkopere woningen te realiseren door innovaties die meerwaarde leveren op een gestructureerde wijze in praktijk te brengen. Zie ter inspiratie werk in uitvoering van drie actuele praktijkvoorbeelden die wij op de voet volgen. 

Praktijk: Werk in uitvoering

De volgende projecten uit voortgekomen uit deze E&R-Projectgroep:

 • Project: Empatisch wonen, Prof. Masi Mohammadi - TUe en HAN
  • Bij het duurzaam ontwikkelen van een woonconcept wordt veelal gestreefd naar een evenwicht tussen het economische (Profit), ecologische (Planet) en sociale (People) domein, het Triple-P-principe. In het project ‘Empathische Woning’ richt het onderzoek zich met name op het ecologische en sociale domein omdat in het verleden enerzijds te weinig aandacht is besteed aan de sociale component en anderzijds te veel aan de economische component. Zie empatisch wonen
 • Project: Robotarchitectuur | Wessel van Beerendonk - Studio RAP
  • In het ontwerpproces van RAP wordt gebruik gemaakt van innovatieve digitale ontwerptechnieken. De ontwerpen worden geproduceerd met behulp van 3D printers en industriële robotarmen. Studio RAP kan een digitale bouwmeester worden genoemd. Hun ontwerpen kenmerken zich door expressieve unieke vormen die volgen vanuit een geavanceerde combinatie van nieuwe materialen en digitale productietechnologieën. Zie Studio RAP
 • Project: Circulaire economie en financiering, Gerben Hieminga - ING
  • Door de groeiende wereldbevolking loopt het model van de lineaire economie tegen haar grenzen aan. Een sterke toename van de CO2-uitstoot, opwarming van de aarde en uitputting van grondstoffen zijn het resultaat. De urgentie en noodzaak tot een circulaire economie nemen toe. Het klimaatakkoord van Parijs en de Sustainable Development Goals zijn belangrijke stappen in de goede richting. Zie ook ING over circulaire economie

Experts  

Piet Jacobs | Researcher at TNO Energy and Comfort Systems |
Binnenklimaat

Masi Mohammadi | Prof. Architecture in Health at HAN University |
Empathisch wonen

Wessel van Beerendonk | Studio RAP | Robotarchitectuur

Gerben Hieminga | Econoom | expert / specialist | economie, risk management, energie, utilities, duurzaamheid, microfinanciering, CSR, MVO |
Circulaire economie en financiering 

Richard de Moel | WeBuild |
Customer journey en mass customization 
Hans van der Wielen | Topic: zelfmanagement van bewoners
Ewout Stolwijk | De Alliantie |
Customer journey in wonen
Maarten van Ham | Huybregts Relou |  
Customer journey en mass customization
Anne van Stijn | TU Delft | Topic: Circulaire economie Vincent Gruis | Professor of Housing Management at Delft University of Technology | Topic: Circulaire economie
 
Babak Mirzaie | Expivi | Topic: IT applicaties en Customer journey Zie ons leden register wie onze experts zijn
   

Projectgroepleden

 
Johan Westra | Thuisvester |  
0162 - 491 102 | Voorzitter
Ronald van Lith | Area Wonen |
Marc Jansen | Woningstichting Valburg | Erik van der Linden | Openbaar Belang |
Jan Boot | De Kernen | Jan Vrijs | Skilpot |
Gert Jan van der Valk | FidesWonen Richard de Moel | WeBuild |
 
  Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn
   

Projectrealisatie

 
   
Cees van Beukering | +31651228420 | VastgoedBS | Vice voorzitter | Richard de Moel | WeBuild | Project innovatie spotter | InnovotionSpotter |
   
Vacature voor procesaanjager innovatie Jacqueline Mols | +316-13268671  j.mols@economie-ruimte.nl | Programmamanager en eindredactie E&R Roadmap "de(sociale) woning van de toekomst'

Deelnemen aan het project?

 • Projectgroepleden ontvangen updates van het E&R-visiedocument alsmede, ex-ante en ex-post rapporten
 • Maximaal 25 deelnemers per E&R-Project
 • Meedoen of vragen? Neem contact op met Jacqueline Mols, 06-13268671 - j.mols@economie-ruimte.nl