De flexwoner is in aantocht. Flexibiliteit in wonen. E&R Rondetafelbijeenkomst over de (sociale) woning van morgen met als topics 'flexibiliteit' en 'duurzaamheid'


De flexwoner is in aantocht. E&R Rondetafelbijeenkomst over de (sociale) woning van morgen met als topics 'flexibiliteit' en 'duurzaamheid'
5 april 2018 | Bij ICDuBo 'het grootste en meest inspirerende centrum voor duurzaam bouwen in Nederland' te Rotterdam | van 15.30 – 18.30 |

De flexwoner daagt u uit de ‘magische formule’ in flexwonen te vinden! 

De wereld volop in beweging en dat laat zich ook zien in woonwensen die steeds sneller veranderen. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe waardoor de opgebouwde woningvoorraad – die overwegend is bedoeld voor gezinnen met gemiddeld twee kinderen – steeds minder passend is. Zo zorgt de vergrijzing ervoor dat de vraag naar nieuwe woon- en zorgconcepten toeneemt. Jongeren zijn minder honkvast, hebben minder behoefte aan eigen bezit en wisselen gemakkelijker van woning. En laten we de almaar grotere groep van urgenten, gescheiden personen, statushouders, arbeidsmigranten en studenten niet vergeten die om welke reden dan ook woonruimte nodig hebben.

 

Bovenstaande ontwikkelingen dagen uit om woningen met lagere woonlasten te ontwikkelen waar onder het terugdringen van energielasten door de woningen te verduurzamen. Woningen die naast veilig en gezond, ook comfortabel zijn uitgerust met aansprekende technische snufjes die het woonplezier van de bewoners verbeteren. Flexibiliteit in wonen helpt de bewoner in het meebewegen met zijn veranderende woonwensen waarbij we natuulijk in de gaten moeten houden dat stedelijke regio's een andere dynamiek kennen dan landelijke regio's. Flexwonen gaat over veranderingen in woonvormen, service, regelgeving en financiering, huurcontracten en huurprijzen. En dat is even wennen, voor alle betrokkenen. Kortom: de flexwoner is in aantocht en hoe speelt u daarop in?!

Verduurzamen van woningen om de woonlasten te verminderen en is ook nog goed voor het milieu. 

Over het verduurzamen van woningen is in kleine kring al veel bekend en het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) maakt duurzaam bouwen inzichtelijk en tastbaar voor het brede publiek. Het ICDuBo inspireert, informeert, adviseert en verbindt alle partijen die betrokken zijn bij het duurzaam (her)ontwikkelen en beheren van vastgoed: van opdrachtgevers tot toeleveranciers, van zorginstellingen tot onderwijsinstellingen en van overheid tot consument. Vraag en aanbod worden actief bij elkaar gebracht, tijdens congressen, evenementen en themabijeenkomsten. Dit leidt tot meer kennis bij onze partners, een kwalitatief hoogwaardig netwerk en betere marktkansen.

ICDuBo beschikt over een voor iedereen toegankelijke locatie met een enorme showroom van 2500 m2, die een volledig overzicht biedt van de nieuwste oplossingen op het gebied van duurzaam bouwen en duurzaam wonen. Door deze unieke opzet is het grootste duurzaamheidscentrum van Europa.
In ICDuBo draait het om tasten, zien, horen en ruiken, maar ook om het ontdekken van nieuwe bouwpartners. Met ruim 250 aangesloten partijen stimuleert en faciliteert ICDuBo kennisdeling en samenwerkingsverbanden tussen overheid, onderwijs, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Doel is daadwerkelijk concrete resultaten te boeken en duurzame ambities waar te maken.

De focus ligt hierbij op kennistoepassing: er wordt al genoeg gepraat over duurzaamheid, het is nu tijd voor actie.

 

De flexwoner daagt u uit de ‘magische formule’ in flexwonen te vinden. E&R Rondetafelbijeenkomst over de (sociale) woning van morgen met als topics 'flexibiliteit' en 'duurzaamheid'.

 

Programma: over de woning van morgen met als topics 'flexibiliteit' en 'duurzaamheid' 


15.15 uur
 | Inloop en ontvangst met koffie/thee

15.30 uur | Welkom en toelichting op het programma door Cees van Beukering en onze gastheer Aart van der Wilt van ICDuBo

 

16.00 uur | Presentatie ‘De flexwoner is in aantocht’ 

  • Introductie ‘flexibiliteit in wonen’ door Jan Vrijs, oprichter en zaakvoerder Skilpod. Het Belgische Skilpod ontwerpt en produceert volledige woningbouwprojecten in haar eigen productieatelier.

 

Zie onderstaand filmpje ter inspiratie over "Flexibele Homes Walkthrough" van Sonali Praharaj

16.30 uur | Rondleiding door het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) onder de begeleiding van Aart van der Wilt van ICDuBo

  • Hoe kunnen we duurzamer ontwerpen, bouwen en renoveren en ervoor zorgen dat het woningbezit gebruiksvriendelijk, betaalbaar en rendabel blijft? De rondleiding in ICDuBo biedt inspiratie om antwoord te geven op deze vraag.


Zie onderstaand filmpje om voor te proeven18:00 uur |Werk in uitvoering 

Pitch door een van de projectgroepleden over de (sociale) huurwoning van de toekomst.


18:15 uur | Welke conclusies kunnen we trekken


Noteer alvast volgende E&R Ronde tafelbijeenkomsten:

  • 7 juni 2018 | Hoe houden we wonen betaalbaar voor iedereen. Actualiteiten over de woningmarkt en Greystar, een buitenlandse woningbelegger aan het woord die impact weet te maken met zijn projecten | van 15.30 – 18.30 | Utrecht |
  • 27 september 2018 | Projectbezoek bij Fides Wonen in Zeeland | van 15.30 – 18.30 | Midelharnis | (programma onder voorbehoud)
  • 29 november 2018 | Energie producerend wonen, NeroZero-woning, maar dan ook comfortabel en gezond door Willem Koppen van Koppenbouwexperts | van 15.30 – 18.30 | Heerhugowaard | (programma onder voorbehoud)

 

18:30 uur | Afsluiting en de mogelijkheid tot napraten

Aanmelden

 

< naar top van de pagina


E&R Project hoe ziet de (sociale) huurwoning van de toekomst er uit?

Stand van zaken per d.d. 2017-11-26
Projectteam Projectgroep Evaluatie team
     
E&R Inspiratiedocument

Voor 50% gereed. Zie E&R Inspiratiedocument de (sociale) huurwoning van de toekomst

Evaluatie nog niet ingepland 
     
Praktijk Drie projecten in uitvoering. Zie werk in uitvoering Evaluatie nog niet ingepland
     


Deelnemers, projectgroepleden, aan het E&R Project 'hoe ziet de sociale huurwoning van de toekomst er uit' ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Visiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 25 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Mols, +316-13268671 of u kunt een mail naar haar zenden om het projectvoorstel op te vragen, j.mols@economie-ruimte.nl

 

E&R Visiedocument 'hoe ziet de (sociale) huurwoning van de toekomst er uit?'


Het Visiedocument moet de lezer helpen een beter antwoord kan worden gegeven op de vraag hoe de (sociale) huurwoning van de toekomst er uit ziet. Het Visiedocument dient toezichthouders, bestuurders, architecten, bouwers en de toeleverende industrie voor de bouw te inspireren een betere en een goedkopere woning in gebruik te realiseren. Het inspiratiedocument wordt gedragen door experts op een aantal topics waarmee extra waarde wordt gecreëerd dat tot een nieuwe standaard leidt zoals nog niet getoond binnen de Benelux. De topics zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende visie ontstaat.  

Het E&R Visiedocument dat bij elke bijeenkomst wordt ingebracht om de discussie richting te geven en het inspiratiedocument aan te scherpen. De topics genoemd in de donker blauwe velden zijn op eerdere bijeenkomsten aan de orde geweest en zijn de resultaten van de bijeenkomsten in het E&R Visiedocument opgenomen.


In de praktijk is het E&R Inspiratiedocument inzetbaar voor:

 

Inkijkexemplaar van E&R Visiedocument in pdf te downloaden ter informatie

 

Praktijk. Werk in uitvoering

Vanuit de bijeenkomsten worden de deelnemers gestimuleerd opgedane ideeën in uitvoering te brengen. Aan de top drie ideeën geven wij extra aandacht.

Project: Empatisch wonen, Prof. Masi Mohammadi TUe en HAN

Bij het duurzaam ontwikkelen van een woonconcept wordt veelal gestreefd naar een evenwicht tussen het economische (Profit), ecologische (Planet) en sociale (People) domein, het Triple P principe. In het project ‘Empathische Woning’ richt het onderzoek zich met name op het ecologische en sociale domein omdat in het verleden enerzijds te weinig aandacht is besteed aan de sociale component en anderzijds te veel aan de economische component. 

Voor informatie zie website empatisch wonen
 

Project: robot architectuur en maken, Wessel van Beerendonk van Studio RAP

In het ontwerpproces van RAP wordt gebruik gemaakt van innovatieve digitale ontwerptechnieken waarna het deze ontwerpen deels zelf produceert met behulp van 3D printers en industriële robotarmen. Doormiddel van digitale fabricage eigent RAP zich de rol van digitale bouwmeester toe. De ontwerpen van RAP kenmerken zich door expressieve unieke vormen die volgen vanuit de geavanceerde combinatie van nieuwe materialen en digitale productie technologieën.

Voor informatie zie website Studio RAP

 

Project: circulaire economie en financiering, Gerben Hieminga ING

Circulaire economie als alternatief voor de lineaire economie. Door de groeiende economie en wereldbevolking loopt het model van de lineaire economie tegen haar grenzen aan. Een sterke toename van de CO2 uitstoot, niet duurzame opwarming van de aarde en uitputting van grondstoffen zijn het resultaat. De urgentie en noodzaak tot een meer circulaire economie nemen toe. Het klimaatakkoord van Parijs en de Sustainable Development Goals zijn belangrijke stappen in de goede richting.

Voor informatie zie website ING over circulaire economie

 

Experts  

Piet Jacobs | Researcher at TNO Energy and Comfort Systems | Topic: binnenklimaat

Masi Mohammadi | Prof. Architecture in Health at HAN University | Topic: empathisch wonen

Wessel van Beerendonk | Studio RAP | Topic: robot architectuur en maken

Gerben Hieminga | Econoom | expert / specialist | economie, risk management, energie, utilities, duurzaamheid, microfinanciering, CSR, MVO | Topic: circulaire economie en financiering 

Richard de Moel | WeBuild | Topic: Customer journey en mass customization  Hans van der Wielen | Topic: zelfmanagement van bewoners
Ewout Stolwijk | De Alliantie | Topic: Customer journey in wonen Maarten van Ham | Huybregts Relou | Topic: Customer journey en mass customization
Anne van Stijn | TU Delft | Topic: Circulaire economie Vincent Gruis | Professor of Housing Management at Delft University of Technology | Topic: Circulaire economie
 
Babak Mirzaie | Expivi | Topic: IT applicaties en Customer journey Zie ons leden register wie onze experts zijn
   
< Terug naar top van de pagina  
   
Projectgroepleden  
   
Johan Westra | Thuisvester |  
0162 - 491 102 | Voorzitter
Ronald van Lith | Area Wonen |
Marc Jansen | Woningstichting Valburg | Erik van der Linden | Openbaar Belang |
Jan Boot | De Kernen | Jan Vrijs | Skilpot |
 
Gert Jan van der Valk | FidesWonen  
 
Richard de Moel | WeBuild | En project innovatie spotter | InnovotionSpotter | Jacqueline Mols | +316-13268671  j.mols@economie-ruimte.nl | Programmamanager en eindredactie E&R Visiedocument "hoe ziet de (sociale) huurwoning van de toekomst er uit?"
Cees van Beukering | +31651228420 | VastgoedBS | Vice voorzitter | Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn


< Terug naar top van de pagina


Praktische informatie over de bijeenkomst

Datum  | 5 april 2018  | Tijd | 15:30 - 18:30 uur Plaats | Bij ICDubo, RDM Centraal Magazijn (haven 2600), Directiekade 2, 3089 JA Rotterdam | informatie over locatie Kosten  | Leden van het Platform Economie & Ruimte kunnen zonder kosten aan deze bijeenkomst deelnemen. Projectgroepleden aan het E&R Project 'hoe ziet de (sociale) huurwoning van de toekomst er uit' hebben voorrang bij inschrijving. Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij per keer een bijdrage van € 151,25 incl. BTW. no-show-beleid.

Heeft u ideeën. Neem contact op met: Jacqueline Mols, +316-13268671

20180302