Wonen anno 2025

Slimmer in ‘nul-op-de-meter’ FidesWonen maakt haar huizen als nieuw, ‘comfortabel & duurzaam’ zoals nog niet te zien binnen de Benelux.

Wat speelt er?

 • energietransitie – ‘nul-op-de-meter’ om de energielasten voor bewoners te verlagen en om uitstoot van CO2 in het kader van het Energieakkoord - de energietransitie opgave
 • energietransitie - verschuiving van de belasting op elektriciteit naar belasting op gas - CO2 heffing en vliegbelasting?
 • energierekening omlaag met allen isoleren helpt alleen als bewoners zuinig met energie omgaan - woningcorporaties zetten energiecoach in om bewoners bewust te maken over hun energieverbruik
 • FidesWonen koploper in 'nul-op-de-meter' woningen en wil graag haar opgedane ervaringen delen

FidesWonen bouwt en knapt oudere huurwoningen op om de energielasten voor haar huurders te verlagen en om de CO2 uitstoot te reduceren. Want de verouderde isolatie maakt de energierekening voor haar huurders onnodig hoog. FidesWonen bouwt en moderniseert haar woningen met een 'nul-op-de-meter' aanpak. Er komt een nieuwe schil om de oude huurwoning en alle onderdelen worden klant en klaar geleverd en geplaatst. Zonnepanalen in plaats van dakpannen en een schoorsteen. De zonnepanelen weken elektriciteit op nodig voor de warmtepomp die gebruik maakt van aardwarmte en om elektrisch te koken.

Nul-op-de-meterrenovatie betekent voor bewoners en wat een energieprestatievergoeding inhoudt. Raadpleeg onderstaande video

 

Resultaat: woonlasten zijn in een gemiddeld jaar en bij ‘normaal’ gebruik in energieverbruik waarschijnlijk ‘0’ of zelfs minder en minder CO2 uitstoot!

Voor wie?

Woningcorporatie bestuurders, vastgoedmanagers, woonconsulenten, toezichthouders, leden van de Raad van Commissarissen, woningbeleggers, projectontwikkelaars, leden van bewoners en inspraakcommissies, wethouders, gemeenteraadsleden, stedenbouwkundigen, architecten, financiers en bouw- en installatiebedrijven en adviseurs die werk maken van wonen voor nu straks en morgen.     

Praktische informatie

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

Programma: Slimmer in ‘nul-op-de-meter’ FidesWonen maakt haar huizen als nieuw, ‘comfortabel & duurzaam’ zoals nog niet te zien binnen de Benelux.

 • 15.15 | Ontvangst
 • 15.30 | Welkom en Programmatoelichting - Cees van Beukering en onze gastheer Gert Jan van der Valk van Fides Wonen
  • Elevator pitch:
   • E&R Project 'De (sociale) woning van de toekomst' - voorzitter Johan Westra, bestuurder/directeur Thuisvester
   • Over innovaties – Richard de MoelInnovationSpotter
   • Mededelingen over de Massterclass design thinking voor woningcorporaties door Tibor Gossen
 • 16.00 | Nul-op-de-meter aanpak van Fides Wonen voor een comfortabel en duurzaam huis voor nu straks en later. Door Eric Droogendijk en Jan Maliepaard, projectleiders Fides Wonen
  • Visie
  • Resultaten - van 'innovatief' idee naar (meetbare) resultaten
 • 17:00 | Werk in uitvoering > zien en voelen is geloven onder leiding van Tibor Gossen
 • Projectbezoek van een innovatieve aanpak van een recente 'Nul-op-de-meter' woningproject

  - Kortevliet Dirksland (nieuwbouw)

  - Hyacintenstraat Sommelsdijk (bestaande bouw)

 • 18:15 | Conclusies
 • 18:30 | Na afloop gelegenheid tot netwerken.

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

E&R Project: De (sociale) woning van de toekomst - Hoe houden we wonen bereikbaar, betaalbaar en leuk?

De wereld is volop in beweging en dat uit zich ook in veranderende woonwensen. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe waardoor de opgebouwde woningvoorraad – overwegend bedoeld voor gezinnen  – steeds minder passend is. Door de vergrijzing is er vraag naar nieuwe woon- en zorgconcepten. Jongeren zijn minder honkvast, hebben minder behoefte aan eigen bezit en wisselen gemakkelijker van woning. Daarnaast wordt de groep met gescheiden personen, statushouders, arbeidsmigranten en studenten steeds groter.

Bovenstaande ontwikkelingen dagen uit om woningen met lagere woonlasten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het terugdringen van energielasten. Woningen die naast veilig en gezond, ook comfortabel zijn en uitgerust met aansprekende technische snufjes die het woonplezier van de bewoners verbeteren.

Flexibiliteit in wonen helpt de bewoner meebewegen met veranderende woonwensen (zoals langer zelfstandig thuis wonen) en een veranderende markt (energietransitie, tekort aan vakkrachten en schaarste aan materialen en ruimte). Stedelijke regio's kennen een andere dynamiek dan landelijke regio's. Flexwonen (wen maar aan het nieuwe begrip) gaat over veranderingen in woonvormen, service, regelgeving, financiering, huurcontracten en huurprijzen. De flexwoner is in aantocht. Hoe speelt u daarop in.

Stand van zaken

Visie: wonen 2025. De (sociale) woning van 2025. Een win-win situatie voor bewoners en woningeigenaren in gelukkig en goedkoper wonen dan ooit met aandacht voor: de kwaliteiten van de regio ten aanzien van werk - onderwijs - zorg - cultuur en sport, leefomgeving - fysiek - digitaal als sociale kwaliteit, leef en woongeluk, participatie, service en dienstbaarheid, betaalbaarheid en aanpasbaarheid van het wonen met het oog op langer zelfstandig thuis wonen, betaalbaarheid van nutsvoorzieningen, betaalbaarheid van service en diensten, veiligheid en gezondheid, duurzaamheid 'nul op de meter' en circulair wonen en leven als belangrijke onderwerpen in het wonen van nu morgen en straks.

Roadmap: de roadmap biedt de deelnemers aan het project houvast in de vraag hoe de geformuleerde visie van 'Wonen (sociale) woning van 2025' te realiseren met inzet van nieuwe 'sleuteltechnologieën' zoals big data, internet of things, virtual en augmentend reality, kunstmatige intelligentie, robotisering, biomimicry, etc. De roadmap wordt gedragen door projectgroepleden en experts die weten hoe nieuwe 'sleuteltechnologieën' in te zetten voor het creëren van extra waarde zoals nog niet getoond binnen de Benelux. De roadmap geeft richting aan de discussies op de bijeenkomsten.


Agenda

 • 29 november 2018 | 15.30 – 18.30 | Heerhugowaard | Energieproducerend wonen, NeroZero-woning, comfortabel en gezond | Willem Koppen - Koppenbouwexperts 
 • 28 februari 2019 | 15.30 – 18.30 | Utrecht | Mini-congres 'Wonen en geluk'
 • 21 mei 2019 | 15.30 – 18.30 | Helmond  | De modernste woonwijk van Nederland 

Deelnemen aan het project

 • Projectgroepleden ontvangen updates van het projectplan, roadmap 'De (sociale) woning 2025' alsmede, ex-ante en ex-post rapporten
 • Maximaal 25 deelnemers
 • Over onze aanpak, zie 'over ons'
 • Over wie zoal bij ons zijn aangesloten, zie 'LnkedIngroep'
 • Meedoen of vragen? Neem contact op met Jacqueline Mols | +316-13268671  j.mols@economie-ruimte.nl

Experts  

Piet Jacobs | Researcher at TNO Energy and Comfort Systems |
Binnenklimaat

Masi Mohammadi | Prof. Architecture in Health at HAN University |
Empathisch wonen

Wessel van Beerendonk | Studio RAP | Robotarchitectuur

Gerben Hieminga | Econoom | expert / specialist | economie, risk management, energie, utilities, duurzaamheid, microfinanciering, CSR, MVO |
Circulaire economie en financiering

Richard de Moel | WeBuild |
Customer journey en mass customization 
Hans van der Wielen | Zelfmanagement van bewoners
Ewout Stolwijk | De Alliantie |
Customer journey in wonen
Maarten van Ham | Huybregts Relou |  
Customer journey en mass customization
Anne van Stijn | TU Delft | Circulaire economie Vincent Gruis | Professor of Housing Management at Delft University of Technology | Circulaire economie
 
Babak Mirzaie | Expivi | IT applicaties en Customer journey Zie ons leden register wie onze experts zijn
   

Projectgroepleden

 
Johan Westra | Thuisvester |  
0162 - 491 102 | Voorzitter
Ronald van Lith | Area Wonen |
Marc Jansen | Woningstichting Valburg | Erik van der Linden | Openbaar Belang |
Jan Boot | De Kernen | Jan Vrijs | Skilpot |
Gert Jan van der Valk | FidesWonen Richard de Moel | WeBuild |
 
  Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn
   

Project aanjagers

 
   
Cees van Beukering | PVMVastgoedBS | Projectarchitect | Jacqueline Mols | +316-13268671  j.mols@economie-ruimte.nl | Programmamanager
   
Richard de Moel | WeBuild | InnovotionSpotter | Tibor Gossen | Moderator .