Wonen 2025 voor koplopers

Code rood. Alternatieve manieren om de mismatch op de sociale- en middenhuurmarkt van woningen op te lossen

Bij AMVEST 'Thuis in de Nederlandse woningmarkt'

Slimmer in onderhoud met inzet van drones, artificiële intelligentie en sensoren

 • Gemeente hebben haast, want de bouwplannen raken op
 • Nieuwe koopwoningen worden het snelst duurder
 • Bestrijding scheefwoningen. Huurders in sociale huurwoningen die te goedkoop wonen schuiven niet op
 • Innovatie om goedkoper en sneller de mis match op de woningmarkt aan te pakken. Bijvoorbeeld slimmer in woningonderhoud met inzet van drones, artificiële intelligentie en sensoren i.s.m. Octo specialisten in datacollectie & sturing

Voor koplopers in wonen

Projectontwikkelaars, woningcorporatie bestuurders, vastgoedmanagers, woonconsulenten, toezichthouders, leden van de Raad van Commissarissen, woningbeleggers, projectontwikkelaars, leden van bewoners en inspraakcommissies, wethouders, gemeenteraadsleden, stedenbouwkundigen, architecten, financiers en bouw- en installatiebedrijven en adviseurs die werk maken van wonen voor nu straks en morgen.     

Praktische informatie

 • AMVEST, Zeeburgerkade 1184 te Amsterdam
 • 20 februari 2019
 • 15.30 – 18.30 (Projectgroepleden van 14.45 - 15.15 projectgroepoverleg)
 • Gratis voor leden, No-show-beleid
 • Niet-leden: € 125,- (ex. btw)

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

Programma (concept):

 • 15.15 | Ontvangst
 • 15.30 | Welkom en Programmatoelichting - Tibor Goossensmodertor, en onze gastheer Wim Wensing, Chief Investment Officer bij AMVEST
 • 16.00 | Mismatch op de woningmarkt. Welke alternatieven manieren zijn er om de mis match op de sociala- en middenhuurmarkt van woningen op te lossen door Wim Wensing, Chief Investment Officer bij AMVEST
  • De visie en agenda van AMVEST - Woongebieden van morgen - Rekening houden met de effecten hier, nu, elders en later.
  • Daarom investeren in duurzame ontwikkeling, in de breedste zin:
   • GRESB ‘Green Star’ als niet-financiële criteria: Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). 
   • Portfoliobeheer criteria: Investeren in betaalbare woningen, toekomstbestendig wonen voor ouderen en goed bestuur
   • Innovatie. Nieuwe ‘sleutel technologieën’. Hoe gaat AMVEST om met de mogelijkheden van de nieuwe ‘sleutel technologieën’?
   • Verduurzamen van bestaande woningen, AMVEST kiest voor energielabel ‘A’ omdat dat op termijn goedkoper is dan bestaande woningen te verduurzamen naar energielabel ‘B’!
 • 17.30 | Werk in uitvoering > zien en voelen is geloven. Slimmer in onderhoud met inzet van drones, artificiële intelligentie en sensoren door Dirk Huibers van Octo
  • De winst van werken in het onderhoud met sensoren en drones voor de woningeigenaren, bewoners en bouwbedrijven waardoor het onderhoud beter, sneller en goedkoper kan worden uitgevoerd.
  • Meerjaren onderhoudsplan en duurzaamheid - warmtescan maken met drones 
  • Werken met pro-active dashboards in het beheer en onderhoud op basis van big data komen er aan!

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

Agenda

 • 20 februari 2019 | 15.30 – 18.30 | Oss bij CyBe | Sneller, beter en goedkoper wonen met inzet van nieuwe technologieen.  
 • 10 april 2019 | 11:00 - 13:00 | Amsterdam | InnovationTour - van 11:00 uur tot 13:00 uur inclusief lunch - Building Holland - rai - Amsterdam
 • 4 juli 2019 | 15.30 – 18.30 | Helmomd | Mini-congres 'Brainport Smart District' de modernste woonwijk van Nederland (datum onder voorbehoud)
 • 10 oktober 2019 | 15.30 – 18.30 | Studio WeBuild | Almere
 • 12 december 2019 | 15.30 – 18.30 | Thuisvester Oosterhout

Wonen 2025 voor koplopers

Oplossingen voor het oplossen van de mismatch op de sociale- en middenhuurmakt van woningen

 • Voor woningzoekende op de sociale- en middenhuurdersmarkt wordt het met de dag steeds moelijker om in stedelijke gebieden een fatsoenlijk en betaalbare huurwoning te vinden. Oplopende wachtlijsten, oplopende huren in het vrije huursegment voor steeds minder woonruimte en woonkwaliteit. Daarnaast stuurt de overheid er op aan dat bewoners langer zelfstandig thuis blijven wonen en helpen de CO2 te reduceren.
 • Projectontwikkelaars en bouwers die moeilijk aan bouwlocaties kunnen komen en als zij een bouwlocatie hebben dan wordt het bouwtempo gefrustreerd door het tekort aan bouwmensen en bouwmateriaal en staat de winstmarge onderdruk door oplopende lonen en materiaalprijzen.
 • Gemeenten die kampen met een tekort aan bouwlocaties. Daarnaast moeten nieuwe woningen en de bestaande woningvoorraad verduurzamen om zo een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot in het kader van het energieakkoord. Met het oog op de vergrijzing stuurt de overheid aan op langer zelfstandig thuis wonen en zal een groot deel van de bestaande woningvoorraad als nieuwbouw woningen hiervoor geschikt gemaakt moeten worden
 • Dan hebben we nog te maken met de vele nieuwe 'sleuteltechnologieën'. De InnovationSpoter houdt via de website www.InnovationSpotter.com van het Platform Economie & Ruimte in de gaten welke nieuwe producten en diensten interessant zijn om te volgen om uiteindelijk toe te passen om betere en goedkopere woningen te realiseren 

Doelstellingen

 • Koploper te blijven in wonen
 • Realiseren van uw eigen 'Wonen 2025' projecten

Wat levert deelname op als?

 • Lid van de Projectgroep
  • Projectleden kunnen zonder verder kosten deelnemen aan alle E&R Bijeenkomsten die gehouden worden op aansprekende locaties en inleiders. Experts die ons informeren over nieuwe ontwikkelingen. Projectleden ontvangen daarnaast updates van het projectplan, roadmap 'Wonen 2025' alsmede, ex-ante en ex-post rapporten.
  • Projectleden kunnen inschrijven voor coaching: Experts staan tussen de bijeenkomsten door voor u klaar om projectgroepleden te coachen om hun kennis en vaardigheden uit te breiden om een nog betere opdrachtgever te zijn en de slagingskans van deze wonen 2025 projecten te verhogen. De vele vragen die hierbij opkomen kunnen in gezamenlijke en individuele coaching sessies worden beantwoord gedurende het project. Evaluatie-studie: ben je voldoende gecoacht? Zet dan gezamenlijk je skills in om een evaluatie uit te voeren van één van de vele gerealiseerde woningprojecten in de Benelux. Doe aanbevelingen voor optimalisatie en/of transformatie, wijs projecten op hun onderlinge synergie. Help héél de Benelux mee om slimmer te worden! Innoveren: door deel te nemen, blijf je aangehaakt bij de voorhoede. Sluit je aan en help de agenda uit te breiden in de richting die jij voor ogen hebt voor jouw 'Wonen 2025' projecten. Daarbij is de InnovationSpotter van de projectgroep behulpzaam die www.InnovationSpotter.com van het Platform Economie & Ruimte in de gaten houdt om te zien welke nieuwe producten en diensten interessant zijn om te volgen.
 • Experts, onze experts zetten ons op het spoor van nieuwe producten en diensten om onze doelstelling waar te maken. Bent u zelf expert of kent u iemand die u als expert zou willen aanbevelen dan horen wij dat graag van u.
 • Geslaagden van een van de door het Platform Economie & Ruimte erkende opleidingen kunnen zich in een van de E&R Register laten registeren waardoor u de bijeenkomsten zonder kosten kan bijwonen, voor aanmelden ga naar: Meedoen
 • U kunt ook per bijeenkomst mee doen. Ga naar: Aanmelden voor deze bijeenkomst >
 • Informele zakelijke setting met maximaal 25 deelnemers
 • Over onze aanpak, zie 'over ons'
 • Meedoen of vragen? Neem contact op met Jacqueline Mols | +316-13268671  j.mols@economie-ruimte.nl

Experts  

Ewout Stolwijk | De Alliantie | 
Customer journey in wonen

Masi Mohammadi | Prof. Architecture in Health at HAN University |
Empathisch wonen

Richard de Moel | WeBuild |
Customer journey en mass customization

Rik van der Wansem | Esri | Geo en big data

Wessel van Beerendonk | Studio RAP | Robotarchitectuur Simon Bos | Syntraal | Slim met energie
Piet Jacobs | Researcher at TNO Energy and Comfort Systems | 
Binnenklimaat
Vincent Gruis | Professor of Housing Management at Delft University of Technology | Circulaire economie
 
Babak Mirzaie | Expivi | IT applicaties en Customer journey Zie ons leden register wie onze experts zijn
   

Projectgroep

 
Johan Westra | Thuisvester |  
0162 - 491 102 | Voorzitter stuurgroep 
Ronald van Lith | Area Wonen |
Marc Jansen | Woningstichting Valburg | Erik van der Linden | Openbaar Belang |
Jan Boot | De Kernen | Jan Vrijs | Skilpot |
Gert Jan van der Valk | FidesWonen Richard de Moel | WeBuild |
 
  Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn
   

Projectorganisatie

 
   
Tibor Goossens | tgo@odss.nl | Moderator en lid van de stuurgroep Jacqueline Mols | +316-13268671  j.mols@economie-ruimte.nl | Programmamanager
 
Richard de Moel | WeBuild | InnovotionSpotter | Cees van Beukering | PVM / VastgoedBS | Vice voorzitter stuurgroep .