INNOVATIEVE EN DUURZAME INFRASTRUCTUUR & HUISVESTING

Menselijke activiteiten veranderen door technelogische, sociaal economische veranderingen. De digitale mogelijkheden, de demografische veranderingen en zorgen om het klimaat nopen om de ruimtelijke inrichting aan te passen en geschikt te maken voor de toekomst.

De E&R RUIMTE/projecten zijn projecten waar de doorbraak op een haalbare business case snel gevonden kan worden door sector overstijgend samen met koplopers uit de verschillende sectoren samen te werken. En die voortdurend scherp in de "klant" wensen in de gaten houden en daarop acteren. Om dat zij weten dat een project pas kan beginnen wanneer de behoefte zich heeft geuit.
 
      

Bij blijven door: 

 

20171016