Transformatie en her bestemmen van locaties en vastgoed anno 2025

Excursiemiddag naar de Binckhorst in Den Haag over 'transformatie en her bestemmen van de Binckhorsthaven locatie en vastgoed' ism de HAN

Wat speelt er?

 • Veel maatschappelijk vastgoed en gedateerd industrieel vastgoed staat leeg
 • Er is een tekort aan woningen
 • Banken trekken hun handen af van vastgoed die een energielabel hebben lager C
 • Focus op transformatie van bestaande vastgoedvoorraad naar andere functies zoals wonen en start up's
 • Toename van de investeringen in verduurzaming van gebouwen en het verlagen van het energiegebruik
 • Onzekerheid bij eigenaren van monumenten. D66-minister van Engelshoven wil fiscale monumentenaftrek inruilen voor subsidieregeling 
 • Projectontwikkelaar, architecten, vastgoedeigenaren, vastgoedinvesteerders, wethouders en beleidsmakers zien kansen tot het transformeren en her ontwikkelen van locaties en vastgoed tot aantrekkelijke plekken om er te verblijven. 

Voor wie?

Architecten, projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers, aannemers en medewerkers stadsontwikkeling er is volop werk aan de winkel.

Excursiemiddag naar de Binckhorst in Den Haag over 'transformatie en her bestemmen van de Binckhorsthaven locatie en vastgoed' ism de HAN

Binckhorsthaven: onderdeel van de Binckhorst (totaal 130 hectare) en oostelijk daarvan gelegen terrein. In de onmiddellijke nabijheid van het centrum en vol succesvolle transformaties en nog te starten functieveranderingen

 • Den Haag, Caballero fabriek, Saturnusstraat 60 in Den Haag
 • 24 september 2018 
 • 14.00 – 18.00 
 • Gratis voor leden, No-show-beleid
 • Niet-leden: € 95,- (ex. btw)

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

Programma: transformatie van de Binckhorsthaven in Den Haag  


14.00 – 14.15 uur | Inloop en ontvangst  
 • Koffie/thee in de Caballerofabriek  aan de Saturnusstraat 60 in Den Haag

14.15 – 14.50 uur | Start eerste onderdeel


 • De Caballerofabriek vanaf het water

 

 • Riëtte van der Werff – één van de pioniers en al 12 jaar lang met haar architectenbureau gevestigd op deze locatie – schetst in het kort een beeld van de ontwikkelingsgeschiedenis
 • Een ambtenaar -  werkzaam bij de gemeente als projectleider Binckhorst  - geeft een presentatie, waarin duidelijk wordt langs welke lijnen en onder welke voorwaarden de transformatie de komende jaren vorm krijgt.

14.50 – 15.45 uur | Tweede onderdeel

 • Rondleiding door de Caballerofabriek, waarbij Riëtte met name wijst op de historie, functieverdeling met diverse te huren bedrijfsruimtes en ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik. Daarbij worden drie bedrijfsruimtes kort bezocht.

 • Wandeling door een beperkt deel van het gebied op de route naar het derde onderdeel    

15.45 – 16.45 uur | Derde onderdeel

 • Bezoek aan Saturnusstraat 29 t/m 35. Het al jaren leegstaande pand heeft een oppervlakte van circa 2000m2 over 2 lagen. De bedoeling is om voor dit object – met gebruikmaking van een stevig aantal beschikbare data – in 3 of 4 groepen te werken aan mogelijke functies voor dit gebouw, inclusief een korte presentatie per groep. De partij, die dit pand in eigendom heeft, is hierbij aanwezig.

 

16.45 – 17.15 uur | Vierde onderdeel

 • Afronding van het programma onder leiding van Evert Jan met een hapje en drankje bij Kompaan aan de Saturnusstraat 55 of bij Mama Kelly aan de Saturnusstraat 100 met een vooruitblik naar de volgende excursie. 

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door:

 

 HAN Build environment post hbo opleidingen

 


E&R Project transformeren en her bestemmen van locaties en vastgoed anno 2025

Door de snel veranderende economie verliezen locaties en hun vastgoed steeds sneller hun functie met als gevolg oplopende leegstand. Door oplopende leegstand komt de financiële exploitatie onder druk te staan en is het steeds moeilijker om te investeren. Wanneer het om vastgoed van oudere datum gaat komt daar nog bovenop dat het vastgoed gedateerd is in architectuur, indeling, afmetingen en vooral energetische onaantrekkelijk is. Oude gebouwen die een energielabel hebben minder dan ‘energie label C’ verliezen hun marktwaarde daar bedrijven en vooral bedrijven die voorstaan op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) die gebouwen negeren als huisvestingslocatie daar het vastgoed de doelstelling van de bedrijven niet worden ondersteund. Daarnaast zijn beleggers en financiers ook niet meer bereid geld te steken in vastgoed die niet duurzaam is en waar de uitgangspunten van de circulaire economie niet worden gevolgd. Oud vastgoed is om voornoemde reden op voorhand voor de toekomst niet kansloos daar oud vastgoed ons iets laat zien vanuit het verleden wat de moeite waard is om behouden gezien historische waarde. Het is de uitdaging om gedateerd vastgoed en hun locaties die hun functie hebben verloren nieuw leven in te blazen door het oude vastgoed en de locatie zodanig te transformeren dat het “oude vastgoed en de locatie” weer toekomst heeft. En let wel oud vastgoed weer weten te hergebruiken is pas echt duurzaam.

Nadere informatie:

Stand van zaken 

Visie: transformeren en her bestemmen van locaties en vastgoed anno 2025. Een win-win situatie voor gebeid- en vastgoedontwikkelaars, de locatie en de gebruikers voor een gelukkig en aangenaam verblijf met aandacht voor: flexibiliteit in het accommoderen van functies, versterken van de omgeving, ingericht op klantwensen, duurzaam en energie slim, duurzame financiële exploitatie, modern in techniek en service, bedrijfsprocessen en services zijn big data gedreven, circulaire economie en delen in gebruik als belangrijke onderwerpen bij het succesvol her ontwikkelen van locaties en vastgoed voor nu morgen en straks.

Roadmap: De roadmap biedt de deelnemers houvast hoe het transformeren en her bestemmen van locaties en vastgoed anno 2025 beter te doen dan gisteren. Met inzet van nieuwe 'sleuteltechnologieën' zoals big data, internet of things, circulaire economie, etc. De roadmap wordt gedragen door projectgroepleden en experts die weten hoe nieuwe 'sleuteltechnologieën' in te zetten voor het creëren van extra waarde zoals nog niet getoond binnen de Benelux. De roadmap geeft richting aan de discussies op de bijeenkomsten.
.

Agenda: 

 • 12 november 2018 | Coberco terrein Arnhem (onder voorbehoud)
 • 25 februari 2019 | Utrecht
 • 17 juni 2019 | Nijmegen

Deelnemen aan het project:

 • Projectgroepleden ontvangen updates van het projectplan, roadmap 'transformeren en her bestemmen van locaties en vastgoed anno 2025 tot bruisende locaties' alsmede, ex-ante en ex-post rapporten
 • Maximaal 25 deelnemers
 • Over onze aanpak, zie 'over ons'
 • Over wie zoal bij ons zijn aangesloten, zie 'LnkedIngroep'
 • Meedoen of vragen? Neem contact op met Evert Jan Krouwel - ejk@evertjankrouwel.nl - +316-10660963

Experts

Harry Kers | Restauratiefonds | Monumenten, herbestemming en restauratiesubsidie - financiering Jan-Willem Santing | Manager Real Estate Advisory at Deloitte  | Big data en marktkansen
Jurjen van Beek | Gemeente Rotterdam| Restauratie Jan Rip | Bouwkosten
 
Huub Kamphuis | Bouwkosten, projectmanagement en gezonde gebouwen Peter Duijkers | Gemeente 's-Hertogenbosch | Stadsontwikkeling afdeling Erfgoed | Restauratie, subsidiering en herbestemmen
Maarten Donkers | Rabobank Hoofd Kennis & Sturing at Rabo Real Estate Finance | Vastgoedmarkt en duurzaamheid Ronald Camps | Ontwikkelaar bij Borghese Real Estate | Business case
 
Sara Stroux | Assistant professor TU Delf  Bouwkunde, Architectural Engineering +Technology, Heritage & Cultural Value | Herbestemmen van vastgoed Johan Pot | Unica | Duurzame energie 
Johan Valster | De Hallen Amsterdam | Herontwikkeling en exploitatie Zie ons leden register wie onze experts zijn
   

Projectgroepleden en project aanjagers

 
Evert Jan Krouwel | diverse advies- en voorzittersfuncties en cursusleider post-HBO cursus herbestemmen en transformeren, Hengelo (Ov) | Programmamanager en moderator | +316-10660963 | ejk@evertjankrouwel.nl Riette van der Werff | DE WERFF Architecten | 06–26344967 | Programmamanager voor de Randstad |
 
Jan van den Ham | +316-55082203 | jvdham500@gmail.com | InnovotionSpotter | Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn