Excursie 'Herbestemming van kerken en kloosters'

Wat speelt er?

 • Veel maatschappelijk staat leeg
 • Er is een tekort aan woningen
 • Banken trekken hun handen af van vastgoevastgoed die een energielabel hebben lager C
 • Roadmap 'transformeren en her bestemmen van locaties en vastgoed 2025'

Voor wie?

Architecten, projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers, aannmers en medewerkers stadsontwikkeling er is volop werk aan de winkel.

 

E&R Projectgroep 'transformeren en her bestemmen van locaties en vastgoed'

 • Den Haag, Cabalero fabriek
 • 24 september 2018 
 • 14.00 – 18.00 
 • Gratis voor leden, No-show-beleid
 • Niet-leden: € 95,- (ex. btw)

Aanmelden voor deze bijeenkomst > 

Programma: herbestemming van kerken en kloosters in Breda, nog te starten functieveranderingen en succesvolle transformaties (programma van 14 mei jl aan nieuwe programma wordt nog gewerkt)

13.45 uur | Inloop en ontvangst met koffie/thee in het vml. Capucijnerklooster aan de Schorsmolenstraat 13; getransformeerd in een centrum voor minder bedeelden


14.00 uur | Eerste onderdeel

Opening vanuit het Platform E&R  Evert Jan Krouwel, diverse advies- en voorzittersfuncties en cursusleider post-HBO cursus herbestemmen en transformeren                                                                 
Introductie op de aanpak van Leegstand en Transformatie door Merel Mulders & Anke Baeten-Habraken van de gemeente Breda

Toelichting op het programma door Marc Berends van de gemeente Breda & Lilian Goudzwarus van de Taskforce Religieus Erfgoed vanaf 14.20 uur

 

14.35 tot 15.00 uur | Tweede onderdeel

Bezoek aan de Amnakerk aan de Haagweg 1; een Neo-gotische kerk en ontwerp van Cuypers.  In 2002 is dit rijksmonument getransformeerd in een kantoorgebouw onder de naam Annastede. Volledig reversibel van opzet. Toelichting in het gebouw door Marc Berends

                                                                                   

15.00 tot 16.00 uur | Derde onderdeel                                                                                                                                                    

Bezoek aan de Elisabethkapel aan de Leuvenaarstraat 91. Deze kapel staat aan de vooravond van een transformatie. Met de aanwezigen willen we in een soort worksho met een drietal groepen op basis van een aantal harde data kijken naar mogelijke herbestemmingen van dit Neo-romaans kapelgebouw uit 1900. Aan het eind van deze sessie volgen korte presentaties 

 

                                                                      

16.15 tot 17.15 uur | Vierde onderdeel

Bezoek aan Hotel Nassau aan de Nieuwstraat 23; oorspronkelijk een deel van drie hofhuizen, later Franciscaner klooster. In 2013 start de transformatie, bestaande uit vijf rijksmonumenten-  van klooster naar kerk. Harry Kers van het Nationaal Restauratiefonds en zeer nauw betrokken bij het bouwproces, leidt ons rond door het gebouw


Werk in uitvoering > van 'innovatief' idee naar (meetbare) resultaten

Slim transformeren en her bestemmen van locaties en vastgoed doen we zo!


Onder het genot van een hapje& drankje een inspirerende discussie over te trekken conclusies rond dit specifieke thema onder leiding van Evert Jan Krouwel; tevens aangeven eerstvolgende bijeenkomst E&R in september                                                    

Vanaf 17.30 uur | Optioneel laatste deel

Bij voldoende belangstelling is een afsluitend etentje gepland in de Boterhal aan de Grote Markt 19. Op eigen kosten.    

 

Wie met de auto komt, kan gratis parkeren aan de Tramsingel ter hoogte van de Schorsmolenstraat 13 of de auto stallen in Parkeergarage De Barones aan de Nieuweweg 79 in de directe nabijheid van Hotel Nassau..


Aanmelden voor deze bijeenkomst >

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door: 

HAN Build environment post hbo opleidingenE&R Project transformeren en her bestemmen van locaties en vastgoed

Stand van zaken per d.d. 2018-06-15:

Agenda: 

 • 12 november 2018 | Coberco terrein Arnhem (onder voorbehoud)
 • 25 februari 2019 | Utrecht
 • 17 juni 2019 | Nijmegen

 

E&R Roadmap transformeren en her bestemmen van locaties en vastgoed 2025

De roadmap moet u helpen om een beter antwoord te geven op de vraag hoe locaties en vastgoed succesvol getransformeerd kan worden. De roadmap dient ondernemers, bestuurders en projectleiders van opdrachtverlenende bedrijven als medewerkers van opdrachtuitvoerende organisaties zoals  bankiers, accountants, juristen, organisatie- & communicatieadviseurs, pr & marketingadviseur, aannemingsbedrijven, leveranciers van data- & telecommunicatiediensten, energiebedrijven, ingenieurs en architecten te inspireren om hun bedrijf ‘futureproof’ te maken en bedrijfshuisvesting en bedrijfslocatie.


De roadmap wordt gedragen door experts op een aantal topics waarmee extra waarde wordt gecreëerd dat tot een nieuwe standaard leidt zoals deze het nog is getoond binnen de Benelux. De topics zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende visie ontstaat en een reëel "toekomstbestenidge business" haalbaar is.

De roadmap dat bij elke bijeenkomst wordt ingebracht om de discussie richting te geven en de roadmap aan te scherpen. De bouwstenen genoemd in de donker blauwe velden zijn op eerdere bijeenkomsten aan de orde geweest en zijn de resulten van de bijeenkomsten in de roadmap opgenomen.


 

Roadmap

De roadmap helpt u om door middel van innovaties gestructureerd tot grote meerwaarde te komen. Zie werk in uitvoering voor drie actuele praktijkvoorbeelden.

Praktijk. Werk in uitvoering

 

Project: Vijf uitdagende thema's door co-creatie vertaald in de vernieuwde huisvesting van Liander in Duiven 

 • Het Nieuwe Werken 
 • Circulariteit
 • Energiepositief en CO2-neutraal
 • Relatie met gebied "Groene Allianties"
 • Integraliteit

 

Voor meer informatie

 

 

Experts

Riette van der Werff | DE WERFF Architecten | 06–26344967 | Jan-Willem Santing | Manager Real Estate Advisory at Deloitte  | Marktkansen
Jurjen van Beek | Gemeente Rotterdam| +316-11260133 | Jan Rip | Topic: bouwkostendeskundige
 
Huub Kamphuis | bouwkosten, projectmanagement en gezonde gebouwen | +316-53779691 | huub@ksbkm.nl Peter Duijkers | Gemeente 's-Hertogenbosch | Stadsontwikkleing afdeling Erfgoed | topic: restauratie, subsidiering en herbestemmen
Maarten Donkers | Rabobank Hoofd Kennis & Sturing at Rabo Real Estate Finance | Topic: vastgoedmarkt Ronald Camps | Ontwikkelaar bij Borghese Real Estate | Topic: Business case
 
Sara Stroux | Assistant professor TU Delf  Bouwkunde, Architectural Engineering +Technology, Heritage & Cultural Value| 06-39251180 | Topic : herbestemmen van vastgoed Johan Pot | Unica | Topic duurzame energie 
Johan Valster | De Hallen Amsterdam | Topic: herontwikkeling en exploitatie Harry Kers | Restauratiefonds | Topic: monumenten en herbestmming subsidie 
Evert Jan Krouwel | diverse advies- en voorzittersfuncties en cursusleider 
post-HBO cursus herbestemmen en transformeren, Hengelo (Ov) | Redactie visiedocument
Zie ons leden register wie onze experts zijn
   
   
   
< Terug naar top van de pagina  
   
Projectgroepleden  
Evert Jan Krouwel | diverse advies- en voorzittersfuncties en cursusleider post-HBO cursus herbestemmen en transformeren, Hengelo (Ov) | Programmamanager en moderator | +316-10660963 | ejk@evertjankrouwel.nl Riette van der Werff | DE WERFF Architecten | 06–26344967 | Programmamanager voor de Randstad |
 
Jan van den Ham | +316-55082203 | jvdham500@gmail.com |  Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn
Vacature project innovatiespotter | InnovotionSpotter |  

Deelnemen aan het project?
 • Projectgroepleden ontvangen updates van het E&R-visiedocument alsmede, ex-ante en ex-post rapporten
 • Maximaal 25 deelnemers per E&R-Project
 • Meedoen of vragen? Neem contact op met Evert Jan Krouwel - ejk@evertjankrouwel.nl - +316-10660963