Excursiemiddag naar Breda 'Herbestemming van kerken en kloosters'? Ism Nationaal Restauratiefonds en HAN


Architecten, projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers en medewerkers stadsontwikkeling en maatschappelijk vastgoed worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de
excursiemiddag naar Breda 'Herbestemming van kerken en kloosters'? Ism Restauratiefonds en HAN op 14 mei 2018 in het kader van het E&R Project transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed. 14 mei februari 2018 | van 14.00 – 18.00 uur | start bij ENKA De Fietser, te Ede.
 

Programma: 14 mei 'Herbestemming van kerken en kloosters'? Ism Restauratiefonds

Onder voorbehoud - de opzet van het programma?

14.00 uur | Inloop en ontvangst met koffie/thee in Klooster Schorsmolen te Breda.


14.30 uur | Welkom en ontvangst door Evert Jan Krouwel, diverse advies- en voorzittersfuncties en cursusleider post-HBO cursus herbestemmen en transformeren en Anke Baeten en Merel Mulders van de Gemeente Breda.

 • Medededelingen over opmerkelijke en interessante innovaties m.b.t het transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed door onze project innovatiespotter, zie InnovationSpotter


15:00 uur | Aanpak leegstand van maatschappelijk vastgoed met tips en trics do and donts van eigeneren door Anke Baeten en Merel Mulders van de Gemeente Breda.

 • Casus: klooster Schorsmolen en korte rondgang in het klooster 
 

15:30 uur | Casus: Hotel Nassau

 • Inleiding opp Hotel Nassau door Marc Bereds, erfgoed gemeente Breda
 • Inleiding over taskfrce religeus erfgoed
 • Rondleiding door Harry Kers van Nationaal Restauratiefonds.

 

16:15 uur | Casus: kerkje Elisabeth in de Leuvenaarstraat

 • Discussie transformatieopgave van religieus vastgoed


17:00 uur |
Werk in uitvoering, van onze experts 

Stelling 1. Er vindt geen langdurige herbestemming meer plaats zonder duurzaamheidsmaatregelen toe te passen. Harry Kers | Restauratiefonds
Stelling 2. “Circulair vastgoed is het nieuwe laaghangende fruit”. Maarten Donkers | Rabobank


17:50 uur
 | Welke conclusies kunnen we trekken en wat is het onderwerp op de volgende E&R Rondetafelbijeenkomst over 'transformeren en her ontwikkelen van locaties en vastgoed' en waar zullen we die bijeenkomst houden? Onder leiding van Evert Jan Krouwel


Noteer alvast volgende E&R Rondetafel bijeenkomsten:

 • 24 september 2018 | Den Haag | Gebiedsgerichte transforamtie Caballero fabriek | E&R Rondetafel bijeenkomst met als topic industriële monumenten "duurzaam in energie"en waar plaatsen we de zonnepannelen?
 • 12 november 2018 | Amsterdam | herbestemmening van leeg gekomen fabrieken en maatschappelijk vastgoed i.s.m. de Gemeente Amsterdam (programma onder voorbehoud)


18:00 uur | Afsluiting

Aanmelden


Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door: 
HAN Build environment post hbo opleidingen

 

< Terug naar top van de pagina

E&R Project transformeren en her bestemmen van locaties en vastgoed 

Stand van zaken per d.d. 2017-11-26
Projectteam Projectgroep Evaluatie team
     
E&R Inspiratiedocument zie E&R Inspiratiedocument 'transformeren en her bestemmen van locaties en vastgoed' Evaluatie nog niet ingepland 
     
Praktijk 2 projecten. Zie werk in uitvoering Evaluatie nog niet ingepland
     

Deelnemers, projectgroepleden, aan het E&R Project 'transformren en her bestemmen van locaties en vastgoed' ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 25 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Evert Jan Krouwel | +316-10660963 | ejk@evertjankrouwel.nl


E&R Visiedocument succesvol transformeren en her bestemmen van locaties en vastgoed

Het visiedocument moet u helpen om een beter antwoord te geven op de vraag hoe locaties en vastgoed succesvol getransformeerd kan worden. Het visiedocument dient ondernemers, bestuurders en projectleiders van opdrachtverlenende bedrijven als medewerkers van opdrachtuitvoerende organisaties zoals  bankiers, accountants, juristen, organisatie- & communicatieadviseurs, pr & marketingadviseur, aannemingsbedrijven, leveranciers van data- & telecommunicatiediensten, energiebedrijven, ingenieurs en architecten te inspireren om hun bedrijf ‘futureproof’ te maken en bedrijfshuisvesting en bedrijfslocatie.


Het visiedocument wordt gedragen door experts op een aantal topics waarmee extra waarde wordt gecreëerd dat tot een nieuwe standaard leidt zoals deze het nog is getoond binnen de Benelux. De topics zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende visie ontstaat en een reëel "toekomstbestenidge business" haalbaar is.

Het visiedocument dat bij elke bijeenkomst wordt ingebracht om de discussie richting te geven en het inspiratiedocument aan te scherpen. De topics genoemd in de donker blauwe velden zijn op eerdere bijeenkomsten aan de orde geweest en zijn de resulten van de bijeenkomsten in het visiedocument opgenomen.In de praktijk is het E&R Inspiratiedocument inzetbaar voor:

Inkijkexemplaar van visiedocument binnenkort in pdf te downloaden beschikbaar.

 

Praktijk. Werk in uitvoering

 

Project: Vijf uitdagende thema's door co-creatie vertaald in de vernieuwde huisvesting van Liander in Duiven 

 • Het Nieuwe Werken 
 • Circulariteit
 • Energiepositief en CO2-neutraal
 • Relatie met gebied "Groene Allianties"
 • Integraliteit

 

Voor meer informatie

 

< Terug naar de top van de pagina

 

Experts

Riette van der Werff | DE WERFF Architecten | 06–26344967 | Jan-Willem Santing | Manager Real Estate Advisory at Deloitte  | Marktkansen
Jurjen van Beek | Gemeente Rotterdam| +316-11260133 | Jan Rip | Topic: bouwkostendeskundige
 
Huub Kamphuis | bouwkosten, projectmanagement en gezonde gebouwen | +316-53779691 | huub@ksbkm.nl Peter Duijkers | Gemeente 's-Hertogenbosch | Stadsontwikkleing afdeling Erfgoed | topic: restauratie, subsidiering en herbestemmen
Maarten Donkers | Rabobank Hoofd Kennis & Sturing at Rabo Real Estate Finance | Topic: vastgoedmarkt Ronald Camps | Ontwikkelaar bij Borghese Real Estate | Topic: Business case
 
Sara Stroux | Assistant professor TU Delf  Bouwkunde, Architectural Engineering +Technology, Heritage & Cultural Value| 06-39251180 | Topic : herbestemmen van vastgoed Johan Pot | Unica | Topic duurzame energie 
Johan Valster | De Hallen Amsterdam | Topic: herontwikkeling en exploitatie Harry Kers | Restauratiefonds | Topic: monumenten en herbestmming subsidie 
Evert Jan Krouwel | diverse advies- en voorzittersfuncties en cursusleider 
post-HBO cursus herbestemmen en transformeren, Hengelo (Ov) | Redactie visiedocument
Zie ons leden register wie onze experts zijn
   
   
   
< Terug naar top van de pagina  
   
Projectgroepleden  
Evert Jan Krouwel | diverse advies- en voorzittersfuncties en cursusleider post-HBO cursus herbestemmen en transformeren, Hengelo (Ov) | Programmamanager en moderator | +316-10660963 | ejk@evertjankrouwel.nl Riette van der Werff | DE WERFF Architecten | 06–26344967 | Programmamanager voor de Randstad |
 
Jan van den Ham | +316-55082203 | jvdham500@gmail.com |  Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn
Vacature project innovatiespotter | InnovotionSpotter |  

  

< Terug naar top van de pagina

 

Aanmelden en praktische informatie

Datum  | 14 mei 2018 | Tijd | 14:00 - 18:00 uur | Plaats | ...... Breda | ........ | Locatie
Kosten  | Gratis voor leden van het Platform Economie & Ruimte en voor oud cursisten van de Post HBO Cursus herbestemmen en transformeren. Deelnemers aan het E&R Project succesvol transformeren en herbestemmen van locaties en vastgoed en E&R Register Qualified Business Developer (QBD) leden hebben voorrang bij inschrijving. Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij een bijdrage van € 95,-- excl. BTW (€ 114.95 incl. BTW)Wij hanteren een no-show-beleid.

 

Heeft u ideeën. Neem contact op met: Evert Jan Krouwel | ejk@evertjankrouwel.nl | +316-10660963 |
 

20180301