Onderwijshuisvesting anno 2025

De ideale leeromgeving


Onderwijs bestuurders, onderwijsmanagers, strategische beleidsmedewerkers van onderwijsinstellingen en huisvesting- en vastgoedmanagers van onderwijsinstellingen u bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan onze “E&R Ronde tafel bijeenkomst hoe ziet de ideale leeromgeving van de toekomst er uit? Met als thema student driven learning". | 28 september 2017 | ....... school | Dordrecht | van 10.30 – 13.30 | Inclusief eenvoudige lunch

Noteer alvast volgende “E&R Ronde tafel bijeenkomst "hoe ziet de ideale leeromgeving er in 2025 uit? met als thema de digitale sprong | december 2017 (datum onder voorbehoud) | ........... onderwijsboulevard | Amsterdam | van 10.30 – 13.30 |

Programma: hoe ziet de ideale onderwijsomgeving er in 2025 uit? Met als thema student driven learning.

10:30 uur | Inloop en ontvangst met koffie/thee en cake


11:00 uur | Welkom, toelichting op het programma en E&R Project onderwijsomgeving 2025 onder leiding van Cees van Beukering 

 • Terugblik op de vorige bijeenkomst waar gesproken is over hoe de ideale leeromgeving er in 2025 uit?. Voor informatie over de vorige bijeenkomst zie onder nieuws
 • Roll call

 

 
 • Stand van zaken E&R Project onderwijscampus 2025 en informatie over E&R Inspiratiedocument leeromgeving 2025
  • E&R Inspiratiedocument nuttig voor u voor beleidsvorming
  • E&R Inspiratiedocument nuttig voor projectleider 
 • Mededelingen over opmerkelijke en interessante innovaties m.b.t gezondheidszorg, gezondheid en levensstijl door onze project innovatiespotter, zie InnovationCurve365


11:30 uur |
 
Wat zijn de drijvende krachten en te onderkennen vragen vanuit het leren anno 2025 die helpen bij het ontwerpen van een daarbij passende leeromgeving?

Om in te lezen. Duurzame schoolorganisatie zoals geschetst door de Rabobank realiteit of al achterhaald? Zie sectrostudie van de Rabobank "duurzame schoolorganisatie"



11:30 uur |
 Leeromgeving 2025. Aandacht voor student driven learning. Door xxxx, werkzaam bij xxxxx.

 • Visie
 • Business case
 • Waarde creatie


12:00 uur | Gezamenlijke lunch en tevens ronde tafelgesprek onder leiding van Cees van Beukering

 • Eerste ronde. - 
 • Tweede ronde. Onderwijscampus, oud denken en nog te veel gericht op massa en efficientie waardoor het contact met de individuele leerling verloren is gegaan en het leren is verleerd?. Delen van praktijkervaringen.
 • Derde ronde, welke van de negen aandachtsgebieden zouden we op een volgende bijeenkomst nader moeten bekijken?  


13:00 uur
 | Afronding en welke conclusies kunnen we trekken door Cees van Beukering


Aanmelden

< Terug naar top van de pagina

 

Waarom het programma leeromgeving 2025?
De toekomst van onderwijs. Talloze banen gaan verdwijnen maar er komen ook veel nieuwe voor in de plaats. Veel kinderen en studenten leren nu voor banen die over 10 jaar niet meer bestaan? Hoe bereiden we hen hierop voor? Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit? (Richard van Hooijdonk over de toekomst van het onderwijs)

Toekomst van het onderwijs. In 21st eeuw gaat het om "skills"
 

Conclusie:
Onderwijs de sleutel tot geluk en welvaart als passie en werken in fusie gaan maar dat gaat niet vanzelf. Het is hierom dat wij het E&R Project "leeromgeving 2025" op de agenda gezet hebben daar we met zo veel veranderingen worden geconfronteerd die beter is te duiden wanneer je met meerdere personen vanuit verschillende bedrijven die ook nog verschillende sectroen vertegenwoordigen eerder de kansen ziet.


E&R Project "leeromgeving 2025"
Deelnemers aan het E&R Project "leeromgeving 2025" ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument "onderwijscampus 2025"als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Project "leeromgeving 2025" is gelimiteerd tot ten hoogste 15 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Cees van Beukering, +316-51228420. 


< Terug naar top van de pagina
 


E&R Inspiratiedocument "leeromgeving 2025" 

Het inspiratiedocument moet de lezer helpen een beter antwoord kan worden gegeven op de vraag hoe de leeromgeving in 2025 er uit kan zien. Het inspiratiedocument kan daarmee van dienst zijn voor onderwijsbestuurders, onderwijsmanagers en huisvestingsmanagers om hun eigen vraagstukken beter in te vullen. Het inspiratiedocument wordt gedragen door experts op een aantal cruciale onderwerpen waarop een antwoord moet worden gegeven om tot een onderscheidende integrale visie te komen. De onderwerpen zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende visie kan ontstaan. Het E&R Inspiratiedocument "leeromgeving 2025" komt bij elke bijeenkomst aan de orde en dient om de discussie richting te geven.
    
 

 

De negen aandachtsgebieden bieden houvast voor het ontwikkelen als toetsen van de leeromgeving.

De negen aandachtsgebieden van de leeromgeving 2025 zijn: 

 • Communicerende vaten
 • Arrangement voor de belanghebbenden.
 • Specialismen voor bedrijven

 

De negen aandachtsgebieden van de leeromgeving 2025

 • Gericht op de individuele leerlingen, docenten en haar begeleiders
 • Gericht op de individuele investeerder, bedrijf of instelling
 • Gericht op de omgeving.

 

Het is de uitdaging om voorgenoemde negen aandachtsgebieden in één integraal product te verenigen en daarvoor commitment krijgen bij leerlingen, ouders, onderwijzers, onderwijsbestuurders, gemeente maar ook projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen, architecten, bouwers te krijgen en samen te werken gericht op het waar maken van de beoogde belofte.

In het opstellen van de business case zal het zakelijke succes onderbouwd worden of uw ambitie onder andere ingegeven door het raadplegen van het E&R Inspiratiedocument ka worden waar gemaakt. Over het opstellen van een succesvolle business case, zie onze E&R Masterclass snel slimmer in de bouw en infrastructuur business   

E&R Koplopers die een bijdrage leveren aan het E&R Inspiratiedocument: leeromgeving 2025

 
  Hans Smaal | Fontys Hogeschool | Thema: ..
 
Jos Oostenbrink | ROC Horizon College - Noord Holland | Thema: onderwijshuisvesting  
   
 Richard van Tilborg | Partner innovatieve technologie / Director SMART bij OrdinaRichard.van.Tilborg@ordina.nl | +316-51017492 | Thema: ..  
   
  Cees van Beukering | +31651228420 | | PVM | Thema: integrale visie
   
   

   

< Terug naar top van de pagina


Inspirerende praktijkvoorbeelden


Van bezochte projecten worden nieuwsberichten gemaakt en in een publicatie bij elkaar gebracht die in eerste instantie wordt gedeeld van de leden van de E&R Projectgroep leeromgeving 2025 en voor een ieder beschikbaar is zodra het boek uit komt en is gepresenteerd in het E&R Boekencafé. De leerpunten worden opgenomen in het E&R Inspiratiedocument "leeromgeving 2025" zodat de actualiteitswaarde van het inspiratiedocument hoog blijft.

 • Uitreiking van de E&R Pluim voor personen die op een bijzondere wijze een leeromgeving heeft weten te realiseren. Van het project van de winnaar van de E&R Pluim wordt een film opname gemaakt die aan de ontvanger van de E&R Pluim ter beschikking wordt gesteld. De E&R Pluim wordt toegekend wanneer op 3 van de 4 hieronder genoemde aspecten op een onderscheidende wijze invulling is gegeven ten aanzien van:
  • Organisatie
  • Creativiteit (innovatie)
  • Toevoegen van reëel waarde (nuttig en betaalbaar voor de eindgebruiker)
  • Toevoegen van nieuwe inzichten (nieuwe kennis)

 

Uw project hier?

Leeromgeving 1  
   



Van recent in gebruik genomen onderwijslocaties worden ex-post analyses uitgevoerd. De doelstelling van het uitvoeren van de ex-post analyse is om te toetsen of verwachtingen zijn uitgekomen en daaruit te leren voor komende projecten. De resultaten van de ex-post analyses worden op de E&R Bijeenkomsten gedeeld. De leerpunten worden opgenomen in het E&R Inspiratiedocument "leeromgeving 2025" zodat de actualiteitswaarde van het inspiratiedocument hoog blijft.


< Terug naar top van de pagina


Aanbevolen pre-reading materials
 

 

< Terug naar top van de pagina

 

Praktische informatie

Datum | 28 september 2017
Tijd |
 10:00 - 13:30 uur inclusief lunch
Plaats | xxxxx onderwijscampus | xxx | route
Kosten | Leden van het Platform Economie & Ruimte kunnen zonder kosten aan deze bijeenkomst deelnemen. Deelnemers van het project leeromgeving 2025 hebben voorrang bij inschrijving. Er kunnen maximaal 15 personen, nog 10 plaatsen beschikbaar.

Deelnemers aan het E&R Project leeromgeving 2025 ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 15 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Cees van Beukering, +316-51228420


Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij en bijdrage van € 151,25 incl. BTW. Wij hanteren een no-show-beleid.

 

Door in te loggen kunnen leden van het Platform Economie & Ruimte zich eenvoudig opgeven voor deze bijeenkomst. Niet leden kunnen zich voor deze bijeenkomst opgeven door het onderstaand formulier in te vullen.

Tip
 voor niet-leden van het Platform Economie & Ruimte: wanneer u voornemens bent per jaar twee of meer bijeenkomsten bij te wonen, bent u goedkoper uit wanneer u zich als lid laat registreren omdat voor leden veel bijeenkomsten gratis zijn! Voor info


< Terug naar top van de pagina



20170701