Taakvolwassenheid in opdrachtgeverschap en kwaliteitsborging in het bouwtoezicht en wat zijn de ervaringen van de opdrachtgever bij de bouw van het nieuwe Innovation center Cosun.

 

Taakvolwassenheid in opdrachtgeverschap en kwaliteitsborging in het bouwtoezicht en wat zijn de ervaringen van de opdrachtgever bij de bouw van het nieuwe Innovation center Cosun. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan onze E&R Rondetafelbijeenkomst “professioneel opdrachtgeverschap in vastgoed bij Cosun in Dinteloord | 27 maart 2018 | Dinteloord, Kreekweg 1 (navigatie Stampersgat) | van 15.30 – 18.30 - voor en na de file |

Programma: Taakvolwassenheid in opdrachtgeverschap en kwaliteitsborging in het bouwtoezicht en wat zijn de ervaringen van de opdrachtgever bij de bouw van het nieuwe Innovation center Cosun met als topics over bouworganisatievormen, aanbestedingsstrategieën en kwaliteitsborging in het bouwtoezicht

Succesvol zijn in het aansturen van projecten begint met aandacht voor de optimale samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Met aandacht voor:

 • initiëren van projecten
 • rol, verantwoordelijkheden en taken van de opdrachtgever en opdrachtnemer
 • sturen op doelen en randvoorwaarden en niet op uitvoering
 • sturingsparameters en -momenten van interventie in het project goed te benutten
 • voortgang te volgen in de rol van opdrachtgever om het beoogde resultaat van de businesscase te bewaken

De werkelijkheid is voor opdrachtgevers vaak weerbarstiger dan de schone theorie en zit de ‘duivel’ van het project vaak in het detail. De E&R Rondetafelbijeenkomsten professioneel opdrachtgeverschap gaat hoofdzakelijk over het delen van ervaringen opdat de praktijk de beste leerschool is.


Een nachtmerrie voor elke opdrachtgever en bouwers. "EINDHOVEN - De sloop van de ingestorte parkeergarage op Eindhoven Airport is dinsdag rond kwart voor twee begonnen. Met een grote kraan wordt het gebouw stuk voor stuk afgebroken. De sloop, het verwerken en opruimen van het puin.............."

De leden van het E&R Project 'professioneel opdrachtgeverschap ruimtelijke inrichting en vastgoed' delen hun ervaringen over hun projecten met het doel opdrachtgevers in bouwwerken te helpen hun rol als opdrachtgever op een professionele wijze in te vullen. 15.00 uur: Inloop

 

15.30 uur: Welkom en toelichting op het programma door Cees van Beukering en onze gastheer Coen de Haas van Cosun 


16.00 uur: nieuwbouw Cosun innovation center door Coen de Haas van Cosun

 • Aanleiding van de nieuwbouw
 • Business case
 • Contractvorming
 • Oplevering

 

16.45 uur: actualiteiten over bouworganisatievormen en aanbestedingsstrategieën door Jasper Ponte van Brink Management / Advies


17:30 uur | Werk in uitvoering, presentatie door één van de projectgroepleden of experts van één van de drie projecten in uitvoering die wij op de voet volgen.

Pitch over kwaliteitsborging in het bouwtoezicht door Marcel Ponjee van BOUWKWALITEITPLUS en Eric Houtman van InterConcept. Voor nadere informatie zie


18.30 uur: Welke conclusies kunnen we trekken en wat is het onderwerp op de volgende E&R Rondetafelbijeenkomst over 'professioneel opdrachtgeverschap in ruimtelijke ontwikkeling projecten en vastgoed' onder leiding van Cees van Beukering


Noteer alvast volgende E&R Rondetafelbijeenkomsten:

 • 16 juli 2018 | Bedrijf | E&R Rondetafelbijeenkomst met als topic duurzaam inkopen.
 • 8 november 2018 | Bedrijf | E&R Rondetafelbijeenkomst met als topic circulaire economie


18.45 uur:
 Napraten en netwerken. Voor wie wil kunnen we voor eigen rekening in de buurt dineren.

Aanmelden


< Terug naar top van de pagina

E&R Project 'professioneel opdrachtgeverschap ruimtelijke inrichting en vastgoed'

Stand van zaken per d.d. 2017-11-23
Projectteam Projectgroep Evaluatie team
     
E&R Inspiratiedocument Voor 30% gereed zie E&R Inspiratiedocument 'professioneel opdrachtgeverschap in ruimtelijke inrichting en vastgoed' Evaluatie nog niet ingepland 
     
Praktijk Drie projecten in uitvoering. Zie werk in uitvoering Evaluatie nog niet ingepland
     

Deelnemers aan het E&R Project 'professioneel opdrachtgeverschap ruimtelijke inrichting en vastgoed', projectgroepleden, ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 25 personen. Wilt u meedoen of heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Cees van Beukering, +316-51228420. 


E&R Inspiratiedocument professioneel opdrachtgeverschap in ruimtelijke inrichting en vastgoed

Het inspiratiedocument moet de lezer helpen een beter antwoord kan worden gegeven op de vraag hoe op een professionele wijze opdrachten verlenen in ruimtelijke inrichting en vastgoed. Het inspiratiedocument dient opdrachtgevers en opdrachtnemers zoals toezichthouders, bestuurders, architecten, bouwers en de toeleverende industrie voor de bouw te inspireren op een betere wijze de rol van opdrachtgever op een "state of the art" wijze in te vullen zoals nog niet getoond binnen de Benelux. Het inspiratiedocument wordt gedragen door experts op een aantal cruciale topics waarmee extra waarde wordt gecreëerd dat tot een nieuwe standaard leidt zoals nog niet getoond binnen de Benelux. De topics zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende visie kan ontstaan.

Het E&R Inspiratiedocument dat bij elke bijeenkomst wordt ingebracht om de discussie richting te geven en het inspiratiedocument aan te scherpen. De topics genoemd in de donker blauwe velden zijn op eerdere bijeenkomsten aan de orde geweest en zijn de resultaten van de bijeenkomsten in het E&R Inspiratiedocument opgenomen.


In de praktijk is het E&R Inspiratiedocument inzetbaar voor:

Inkijkexemplaar van E&R Inspiratiedocument 
binnenkort in pdf te downloaden beschikbaar.


Praktijk, werk in uitvoering

Project: Vijf uitdagende thema's door co-creatie vertaald in de vernieuwde huisvesting van Liander in Duiven 

 • Het Nieuwe Werken 
 • Circulariteit
 • Energiepositief en CO2-neutraal
 • Relatie met gebied "Groene Allianties"
 • Integraliteit

 

Voor meer informatie

 
 
Project: Innovation center Cosun officieel eind 2017 geopend. Ingebracht door Jasper Ponte van de Brink Management / Advies


Voor meer informatie

Project: Pilots, proefprojecten en andere initiatieven op kaart ingebracht door Instituut van Bouwkwalliteit

Op 11 juli 2017 heeft de Eerste Kamer besloten om - zoals verzocht door minister Plasterk - de stemming over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen uit te stellen  Dit in aanvulling op de toezegging van de minister dat de wet niet voor 1 januari 2019 in werking zal treden.

Voor actuele informatie 

Voor informatie over pilotsProject kwaliteitsborging in het bouwtoezicht door Marcel Ponjee van BOUWKWALITEITPLUS 

Experts 

Eric Houtman | Plangarant | Topic: kwaliteitssystemen

Peter Ligthart | peter@ligthartadvies.nl | +316-51033342 | Expertisecentrum kwaliteitsborging in de bouw i.o. | Topic: bouwbesluit en kwaliteitsborging

Hajé van Egmond | Instituut voor Bouwkwaliteit | Geregeld BV, Lendahand | Topic: bouwbesluit en kwaliteitsborging in de bouw

Jasper PonteBrink Management / Advies | Topics: Aanbestedingsdeskundige en bouwcontractspecialist

 

Marcel Ponjée | Bouwkwaliteitplus | +316-14004458 | Kwaliteitsborging in de bouw Zie ons leden register wie onze experts zijn 
   
< Terug naar top van de pagina  
   
Projectgroepleden  
   
Cees van Beukering | +316-51228420 | VastgoedBS | Voorzitter Marcel Ponjée | Bouwkwaliteitplus | +316-14004458 | Programmamanager
 
Vacature | Project innovatie spotter | InnovotionSpotter | Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn

 

< Terug naar top van de pagina

 

Aanmelden en praktische informatie

Datum | 27 maart 2018 | Tijd | 15:30 - 18:30 uur inclusief eenvoudig diner voor eigen rekening Plaats | Dinteloord, Kreekweg 1 (navigatie Stampersgat) Kosten|  Leden van het Platform Economie & Ruimte kunnen zonder kosten aan deze bijeenkomst deelnemen. Deelnemers aan het E&R Project “trends in professioneel opdrachtgeverschap" hebben voorrang bij inschrijving. Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij een bijdrage van € 125,- excl. BTW (€ 151,25 incl. BTW). No-show-beleid


Heeft u ideeën. Laat het Marcel Ponjée weten +316-14004458. 


20180314.