Innovatief opdrachtgeverschap van infra- en bouwprojecten

 Wat speelt er? 

 • De economie groeit 
 • Toenemende filedruk 
 • Tekort aan betaalbare woningen
 • Door tekort aan personeel en materiaal rijzen prijzen de pan uit, planningen worden niet gehaald, fouten worden gemaakt
 • Opdrachtgevers wensen goede informatie en nagekomen afspraken 
 • De wet kwaliteitsborging kan oplossingen bieden
 • Slimmer inkopen biedt mogelijkheden 

Voor wie?

 • Bestuurders, projectleiders, architecten, aannemers, leveranciers en inkopers betrokken bij het realiseren van infra- en bouwprojecten

Praktische informatie

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

Wanneer wordt projectontwikkeling weer leuk? 

De werkelijkheid is voor opdrachtgevers vaak weerbarstiger dan de schone theorie. De ‘duivel’ van het project zit vaak in de details. De E&R bijeenkomsten zijn bedoeld om praktijkerveringen te delen en om nachtmerries te voorkomen, zoals het geval in Eindhoven van de ingestorte parkeergarage.

 

Programma: Innovatiever opdrachtgeverschap - Casus Rijksinspectiekantoor

  • Aanleiding van de nieuwbouw
  • Business case
  • Contractvorming
  • Oplevering
 • 16.45 | Actualiteiten over bouwrecht en juridische bouw en vastgoedgerelateerde geschillen 
 • 17:30 | Werk in uitvoering
Pitch over kwaliteitsborging in het bouwtoezicht - Marcel Ponjee - BOUWKWALITEITPLUS en Eric Houtman - InterConcept. Voor nadere informatie zie
 • 18.30 : Conclusies 
 • 18.45 : Napraten en netwerken 


Aanmelden voor deze bijeenkomst >

E&R Project 'Innovatief in professioneel opdrachtgeverschap van infra- en bouwprojecten'

Stand van zaken

Agenda: 

 • 8 novemember 2018 | Duurzaam inkopen.
 • 29 januari 2019 | Circulaire economie


E&R Roadmap professioneel opdrachtgeverschap van infra- en bouwprojecten 2025

De roadmap geeft antwoord op de vraag: hoe en wanneer opdrachten te realiseren van 'state of the art' infra- en bouwprojecten.

Deze roadmap wordt gedragen door experts en leidt tot een nieuwe standaard binnen de Benelux. De onderwerpen ervan zijn verweven in een samenhangende visie die u kunt gebruiken voor beleidsvorming of ten behoeve van werk in uitvoering.

De roadmap geeft tijdens elke bijeenkomst richting aan de discussie. De discussie zorgt daaropvolgend weer voor aanscherping ervan. De bouwstenen genoemd in de donkerblauwe velden zijn op eerdere bijeenkomsten aan de orde geweest en de resultaten hiervan zijn te lezen in de E&R Roadmap.

Roadmap

De roadmap helpt u om door middel van innovaties gestructureerd tot grote meerwaarde te komen. Zie werk in uitvoering voor drie actuele praktijkvoorbeelden.   

Roadmap Duurzame bedrijventerreinen

Praktijk, werk in uitvoering


Project: 
Vijf uitdagende thema's door co-creatie vertaald in de vernieuwde huisvesting van Liander in Duiven 

 • Het Nieuwe Werken 
 • Circulariteit
 • Energiepositief en CO2-neutraal
 • Relatie met gebied "Groene Allianties"
 • Integraliteit

 Meer informatie


 
 

Project: Innovation center Cosun officieel eind 2017 geopend

Jasper Ponte - Brink Management / Advies


Voor meer informatie

Project: Pilots, proefprojecten en andere initiatieven op kaart 

Instituut van Bouwkwalliteit

Op 11 juli 2017 heeft de Eerste Kamer besloten om - zoals verzocht door minister Plasterk - de stemming over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen uit te stellen  Dit in aanvulling op de toezegging van de minister dat de wet niet voor 1 januari 2019 in werking zal treden.

Voor actuele informatie 

Voor informatie over pilotsProject kwaliteitsborging in het bouwtoezicht

Marcel Ponjee van BOUWKWALITEITPLUS 

Experts 

Eric Houtman | Plangarant | Topic: kwaliteitssystemen

Peter Ligthart | peter@ligthartadvies.nl | +316-51033342 | Expertisecentrum kwaliteitsborging in de bouw i.o. | Topic: bouwbesluit en kwaliteitsborging

Hajé van Egmond | Instituut voor Bouwkwaliteit | Geregeld BV, Lendahand | Topic: bouwbesluit en kwaliteitsborging in de bouw

Jasper PonteBrink Management / Advies | Topics: Aanbestedingsdeskundige en bouwcontractspecialist

 

Marcel Ponjée | Bouwkwaliteitplus | +316-14004458 | Kwaliteitsborging in de bouw Zie ons leden register wie onze experts zijn 
   
Projectgroepleden  
   
Cees van Beukering | +316-51228420 | VastgoedBS | Voorzitter Marcel Ponjée | Bouwkwaliteitplus | +316-14004458 | Programmamanager
 
Vacature | Project innovatie spotter | InnovotionSpotter | Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn

Deelnemen aan het project?

 • Projectgroepleden ontvangen updates van het E&R-visiedocument alsmede, ex-ante en ex-post rapporten
 • Maximaal 25 deelnemers per E&R-Project
 • Meedoen of vragen? Neem contact op met Marcel Ponjée +316-14004458