Opdrachtgeverschap in infra- en bouwprojecten anno 2025

Innovatief opdrachtgeverschap in infra- en bouwprojecten. Casus Rijksinspectiekantoor te Zwijndrecht

Wat speelt er? 

 • Ongerustheid bij opdrachtgevers over tijdige opleving van infra- en bouwprojecten waardoor hun eigen business gevaar loopt – te laat opleveren van infra- en bouwprojecten wordt schadeclaim richting aannemers?
 • Economische groei gaat gepaard:
  • met oplopend tekort aan technisch geschoold personeel, stijgende lonen die door worden berekend aan opdrachtgevers.
  • oplopend tekort aan bouwmaterialen, stijgende kosten en latere leveringen van bouwmaterialen met als gevolg hoger rekeningen van aannemers
 • Door toenemende druk op aannemers neemt de kans toe dat de geleverde kwaliteit van infra- en bouwprojecten onder de maat is met als gevolg;
  • toename van geschillen over geleverde kwaliteit
  • stijging van faalkosten
 • Deze reeks van bijeenkomsten helpt professionele opdrachtgevers van infra- en bouwprojecten scherp te blijven in het aanbesteden, managen en in gebruik nemen van infra- en bouwprojecten  

Rijksvastgoedbedrijf in Professioneel opdrachtgeverschap van infra- en bouwprojecten

Als grootste vastgoedbeheerder van Nederland heeft het Rijksvastgoedbedrijf een voorbeeldfunctie in publiek opdrachtgeverschap. Goed opdrachtgeverschap betekent dat we integer en transparant opdrachten aanbesteden en kandidaten selecteren. Het Rijksvastgoedbedrijf werken met aandacht voor goede en innovatieve contracten met als belangrijke onderwerpen:
Deze bijeenkomst staat in het teken van 'Sturen op kwaliteit'. Casus Rijksinspectiekantoor - Zwijndrecht - Angelia Zeegers van Rijksvastgoedbedrijf.

Het Rijksvastgoedbedrijf wil kwaliteit leveren aan klanten: de gebruikers van de terreinen en gebouwen die we beheren. Om dat te bereiken maken we vooraf duidelijke (contract)afspraken met bedrijven die in opdracht voor ons werken. Tijdens de looptijd van een contract en achteraf houden we in de gaten of voldaan wordt aan de vastgelegde specificaties. Daarvoor passen we Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) en Past Performance toe.

Voor wie?

 • Opdrachtgevers, projectleiders, architecten, aannemers, leveranciers, juristen en inkopers betrokken bij het realiseren van infra- en bouwprojecten

Praktische informatie

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

Programma: Innovatiever opdrachtgeverschap - Casus Rijksinspectiekantoor

  • Aanleiding van de nieuwbouw
  • Business case
  • Contractvorming
  • Oplevering
 • 16.45 | Actualiteiten over bouwrecht en juridische bouw en vastgoed gerelateerde geschillen door ... van Advocatenkantoor ...
 • 17:30 | Werk in uitvoering - strategie = executie > van 'innovatief' idee naar (meetbare) resultaten onder leiding van Jasper Ponte van Brink Management / Advies - Aanbestedingsdeskundige en bouwcontractspecialist
  Slim opdrachtgeverschap begint bij het formuleren van de uitvraag en een doordacht - juridisch - sterk aanbestedingscontract met ruimte voor innovatie en dat doen we zo!
 • 18.30 : Conclusies 
 • 18.45 : Napraten en netwerken 

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

E&R Project 'Innovatief in professioneel opdrachtgeverschap van infra- en bouwprojecten' -Wanneer wordt projectontwikkeling voor opdrachtgevers weer leuk? 

Mooi voorbeeld: Vijf uitdagende thema's door co-creatie vertaald in de vernieuwde huisvesting van Liander in Duiven 
 • Het Nieuwe Werken 
 • Circulariteit
 • Energiepositief en CO2-neutraal
 • Relatie met gebied "Groene Allianties"
 • Integraliteit
  
Minder mooi voorbeeld: De werkelijkheid is voor opdrachtgevers vaak weerbarstiger dan de schone theorie. De ‘duivel’ van het project zit vaak in de details. 

 

Nadere informatie:

Stand van zaken

Visie: Professioneel opdrachtgeverschap in infra- en bouwprojecten anno 2025 met aandacht voor: leiderschap, omgevings- en organisatie sensitief - big data driven business - MVO - duurzaamheid - circulaire economie, klanten & gebruikers, medewerkers, fysieke en digitale netwerk, baten & lasten en financiële enginering, tijd & planning, kwaliteit en inkoop & contracten - effectiviteit - efficiëntie - transparant als belangrijke onderwerpen.

Roadmap: de roadmap biedt de deelnemers aan het project houvast in succesvol optreden als professionele opdrachtgever in infra- en bouwprojecten anno 2025 met inzet van nieuwe 'sleuteltechnologieën' zoals big data, internet of things, virtual en augmentend reality, kunstmatige intelligentie, etc. De roadmap wordt gedragen door projectgroepleden en experts die weten hoe nieuwe 'sleuteltechnologieën' in te zetten voor het creëren van extra waarde zoals nog niet getoond binnen de Benelux. De roadmap geeft richting aan de discussies op de bijeenkomsten.
 

Roadmap Duurzame bedrijventerreinen
Agenda: 
 • 8 november 2018 | Aanbestedingscontracten en duurzaam inkopen.
 • 29 januari 2019 | Circulaire economie

Deelnemen aan het project

 • Projectgroepleden ontvangen updates van het projectplan, roadmap 'Professioneel opdrachtgeverschap in infra- en bouwprojecten anno 2025. Gastvrij centrum in dienst van een gelukkige gezonde levensstijl' alsmede, ex-ante en ex-post rapporten
 • Maximaal 25 deelnemers
 • Over onze aanpak, zie 'over ons'
 • Over wie zoal bij ons zijn aangesloten, zie 'LnkedIngroep'
 • Meedoen of vragen? Neem contact op met Jasper Ponte +316-51192104 of Marcel Ponjée +316-14004458

Experts 

Eric Houtman | Plangarant | Kwaliteitssystemen

Peter Ligthart | Expertisecentrum kwaliteitsborging in de bouw i.o. | Bouwbesluit en kwaliteitsborging

Hajé van Egmond | Instituut voor Bouwkwaliteit | Geregeld BV, Lendahand | Bouwbesluit en kwaliteitsborging in de bouw

Jasper PonteBrink Management / Advies | Aanbestedingsdeskundige en bouwcontractspecialist

 

Marcel Ponjée | Bouwkwaliteitplus | Kwaliteitsborging in de bouw Zie ons leden register wie onze experts zijn 
   

Projectgroepleden - project aanjagers

 
   
Cees van Beukering | PVM VastgoedBS | Projectarchitect a.i. Marcel Ponjée | Bouwkwaliteitplus | +316-14004458 | Programmamanager
 
Vacature | Project innovatie spotter | InnovotionSpotter | Jasper Ponte | Brink Management / Advies | Moderator .