VvE-Beheer anno 2025

VvE-Beheer 2025 - slimmer in vastgoed onderhoud met inzet van sensoren

Wat speelt er?

 • Lakse VvE kan hypotheek van huizenkoper frustreren als er onvoldoende geld is voor onderhoud. (FD 2018-08-07)
 • Sinds 1 januari 2018 moet een VvE jaarlijks sparen voor onderhoud en wordt het nemen van energiebesparende maatregelen gestimuleerd
 • Slimmer en goedkoper in onderhoud met inzet van sensoren en drones, wie is daar tegen!
 • Subsidie maakt het nemen van energiebesparende maatregelen voor VvE’s aantrekkelijk. Zie RVO en bekijk de factsheet.
 • Ontdek wat een zuinig en duurzaam huis jou oplevert. Zie hier

Voor wie?

VvE bestuurders, VvE Beheerders, bouw- en installatiebedrijven, adviseurs, beleidsambtenaren die werken aan de roadmap VvE-Beheer 2025. 

Praktische informatie

 • Bedrijvencentrum New Element, Winthontlaan 200, 3526 KV te Utrecht - VVE Partner
 • 27 september 2018 
 • 09.30 – 12.00 
 • Gratis voor leden, No-show-beleid
 • Niet-leden: € 90,75 (ex. btw)

Aanmelden voor deze bijeenkomst > 

Programma: VVE Beheer 2025 - Slimmer Vastgoed onderhoud met sensoren

Slimmer met sensoren in het vastgoedonderhoud bij 'VvE Beheer 2025'
 • 12:20 | Welke conclusies kunnen we trekken?
 • 12:30 | Einde

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

Opleiding  Professioneel 

VvE-beheer

Vastgoed Business School logo

Een actieve VvE biedt mogelijkheden. Het is daarom verstandig om behalve naar de lasten vooral ook naar de mogelijke lusten van de VvE te kijken. Een VvE-beheerder moet goed kunnen organiseren en communiceren en dient te beschikken over de juiste juridische, administratieve en technische kennis. Ook als het beheer wordt uitbesteed, is deze kennis noodzakelijk om een goede opdrachtgever te zijn. In deze zeer complete cursus Professioneel VvE-beheer vergaart u de benodigde kennis en vaardigheden. Zie voor meer informatie: https://vastgoedbs.nl/cursus/professioneel-vve-beheer/ 

E&R-Project VvE-Beheer 2025

Stand van zaken

Visie: VvE Beheer 2025. Een win-win situatie voor bewoners-woningeigenaren en beheerdeers in gelukkig en betaalbaar wonen met aandacht voor: leefomgeving, leef en woongeluk, service en dienstbaarheid, betaalbaarheid van het wonen, betaalbaarheid van nutsvoorzieningen, betaalbaarheid van service en diensten, veiligheid en gezondheid, duurzaamheid 'nul op de meter' en circulaire economie als belangrijke onderwerpen in het wonen van nu morgen en straks.

Roadmap: De roadmap biedt de deelnemers aan het project houvast in de vraag hoe het beheer van VvE's beter te doen dan gisteren. Met inzet van nieuwe 'sleuteltechnologieën' zoals big data, internet of things, circulaire economie, etc. De roadmap wordt gedragen door projectgroepleden en experts die weten hoe nieuwe 'sleuteltechnologieën' in te zetten voor het creëren van extra waarde zoals nog niet getoond binnen de Benelux. De roadmap geeft richting aan de discussies op de bijeenkomsten.

Agenda:

 • 21 november 2018 | VvE Beheer 2025 - Lagere energierekening door uw VvE te verduurzamen en slim energie in te kopen ism VvE-Energie
 • 21 februari 2019 | VvE Beheer 2025 en IoT
 • 23 mei 2019 | VvE Beheer 2025 met als topic real time beheer informatie voor bestuurders

Deelnemen aan het project?

 • Projectgroepleden ontvangen updates van het projectplan, roadmap 'VvE Beheer 2025' asmede, ex-ante en ex-post rapporten
 • Maximaal 25 deelnemers
 • Over onze aanpak, zie 'over ons'
 • Over wie zoal bij ons zijn aangesloten, zie 'LnkedIngroep'
 • Meedoen of vragen? Neem contact op met Piet van Herwijnen weten | +316-22984794 | p.van.herwijnen@hetnet.nl

Experts

 

Hans Blaauw | Renovatie, onderhoud en energie inkoop | De Gebouwheer | Topic: BIM en duurzame MJOP

Eef Meijerman | !Woon Amsterdam  | Topic: VvE Beheer - draagvlak organiseren

 

 
Lennart van Ommen | DGA at Convect Beheer bv | Topic: Software voor VvE-beheer  Francien van Hoop | VvE Balie Den Haag | Topic: Verduurzamen van VvE's   
 
  Zie ons leden register wie onze experts zijn
   

Projectgroepleden

 
   
Wilfred Boerrigter | VvE Centraal | Daan Fons | BVVB |  
 
Marco van der Slik | J&M Beheer | Remco van den Heuvel | VVE-Partner |
 
  Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn

Project aanjagers

 
 
Danny Maussen | vb&t VvE diensten | +316-11477008 | Projectarchitect Piet van Herwijnen | +316-22984794 | VvE Etimago | Programmamanager 
   
Hans Blaauw | +316-29562965 | info@degebouwheer.nl | De Gebouwheer |innovatie spotter VvE Beheer | InnovotionSpotter  Cees van Beukering | +31651228420 | VastgoedBS | Moderator a.i.