'Thuis wonen in de stad'. Actualiteiten over VvE-beheer in samenwerking met !Woon te Amsterdam


'Thuis wonen in de stad'. Actualiteiten over VvE-beheer in samenwerking met !Woon in Amsterdam. E&R Ronde tafel bijeenkomst in het kader van het E&R Project duurzaam SMART VvE Beheer op 23 mei 2018 | Bij !Woon 'thuis wonen in de stad', Amsterdam | van 09.30 – 12.00 |
 

Programma: actualiteiten over VvE-Beheer en duurzaamheid in samenwerking met en bij !Woon 'thuis wonen in de stad' in Amsterdam


09:15 uur
 | Inloop


09:30 uur |
 Ontvangst

 

10:00 uur | Actualiteiten over VvE Beheer


 

10:30 uur | E&R Ronde tafel discussie over VvE-beheer en duurzaamheid door Eef Meijerman van !Woon 'thuis wonen in de stad'

 • De Amsterdamse woningmarkt is op hol geraakt en betaalbaar wonen gaat pijn doen!
 • De rol !Woon bij VvE-Beheer
 • De visie van !Woon op VvE-Beheer. 
  • Korte termijn aandachtspunten
  • Langere termijn aandachtspunten


11:20 uur |Werk in uitvoering, presentatie door een van de projectgroepleden of experts van een van de drie projecten in uitvoering die wij op de voet volgen.

Project Duurzame MJOP op basis van BIM ingebracht door Hans Blaauw.


12:20 uur
 |  Welke conclusies kunnen we trekken en wat is het onderwerp op de volgende E&R Rondetafelbijeenkomst over 'Duurzaam en smart VvE-Beheer' en waar zullen we die bijeenkomst houden? Onder leiding van Cees van Beukering


Noteer alvast volgende E&R Rondetafel bijeenkomsten:

 • 26 september 2018 | Gemeente Amsterdam | E&R Ronde tafelbijeenkomst met als topic VvE Beheer en de juridische valkuilen (programma onder voorbehoud)
 • 21 november 2018 | Gemeente Utrecht | E&R Ronde tafelbijeenkomst met als topic wat is goed VvE Bestuur risico’s (programma onder voorbehoud)
 • 21 februari 2019 | Gemeente Rotterdam | E&R Ronde tafelbijeenkomst met als topic VvE Beheer financieel gezond (programma onder voorbehoud)


12:30 uur |
 Einde

Aanmelden


< Terug naar top van de pagina

E&R Project duurzaam en SMART VvE-Beheer & service

 

Stand van zaken per d.d. 2017-11-28
Projectteam Projectgroep Evaluatie team
     
E&R Inspiratiedocument

E&R Inpsiratiedocument VvE-kader voor duurzaam VvE Beheer

Evaluatie nog niet ingepland 
     
Praktijk Twee projecten in uitvoering. Zie werk in uitvoering Evaluatie nog niet ingepland


Deelnemers, projectgroepleden, aan het E&R Project 'duurzaam en smart VvE-Beheer' ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument VvE-kader voor duurzaam VvE Beheer. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 25 personen. Wilt u meedoen of heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met Cees van Beukering, +316-51228420.


E&R Inspiratiedocument VvE-kader voor duurzaam VvE Beheer

VvE-eigenaren hebben er baat bij dat hun woningen goed worden beheerd en onderhouden zodat de woning zijn waarde blijft behouden en het plezier in wonen wordt gegarandeerd. De praktijk blijkt anders:

 • De VvE-vergaderingen lopen stroef
 • Het bepalen van de jaarlijkse VvE-vergoeding leidt tot veel discussie en het onderhoud laat te wensen over
 • Is het mogelijk zonnepanelen op het dak te plaatsen?
 • Hoe staat het met de wettelijke verplichtingen?
 • Er zijn vragen over de administratie, verzekeringen, aansprakelijkheid van bestuurders etc.


Daarnaast gaat de technologische veranderingen steeds sneller en die zullen de VvE's niet onberoerd laten. Vele product en procesinnovaties zien wij om ons heen ontstaan waarvan een enkele ook direct toepasbaar zal zijn bij VvE's zoals de verdere uitrol van digitale dienstverlening als energie opwekking, energie distributie en energie afrekening. 

Kortom goed VvE-Beheer doe je er niet zomaar tussen door en je zo nu en dan laten inspireren helpt om het VvE-Beheer beter te doen en leuk te vinden!

Het inspiratiedocument moet de lezer helpen een beter antwoord kan worden gegeven op de vraag hoe het beheer van VvE's beter te doen dan gisteren. Met inzet van big data, internet of things, circulaire economie, nieuwe materialen, CO2 reductie, en energie hoeft dat geen probleem te zijn. Het inspiratiedocument kan daarmee van dienst zijn om verenigingen van VvE's te helpen om te komen tot praktische haalbare ideeën.

Het inspiratiedocument wordt gedragen door experts op een aantal topics waarmee extra waarde wordt gecreëerd dat tot een nieuwe standaard leidt zoals nog niet getoond binnen de Benelux. De topics zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende visie ontstaat.  

Het E&R Inspiratiedocument dat bij elke bijeenkomst wordt ingebracht om de discussie richting te geven en het inspiratiedocument aan te scherpen. De topics genoemd in de donker blauwe velden zijn op eerdere bijeenkomsten aan de orde geweest en zijn de resultaten van de bijeenkomsten in het E&R Inspiratiedocument opgenomen. 

 

In de praktijk is het E&R Inspiratiedocument inzetbaar voor:

 

Inkijkexemplaar van E&R Inspiratiedocument 
binnenkort in pdf te downloaden beschikbaar.

< naar top van de pagina

Praktijk. Werk in uitvoering

Project 'Duurzame MJOP op basis van BIM' ingebracht door Hans Blaauw

Functies c.q. feiten ................. 

 

Voordelen:

 • Wat zijn de voordelen voor de bewoner en voor de VvE..............
 • Welke persoonlijke voordelen biedt het voor de bewoner en voor de VvE .................
 

Project 'duurzaam onderhoudsplan kleine VvE's' ingebracht door Francie de Hoop van VvE Balie Den Haag

Subsidie meerjaren duurzaam onderhoudsplan voor kleine VvE's aanvragen
Verenigingen van Eigenaren (VvE's) kunnen een subsidie aanvragen voor een meerjaren duurzaam onderhoudsplan (MDOP). Deze subsidie is voor Haagse VvE’s met minder dan 10 appartementen.

Een MDOP is een meerjaren onderhoudsplan waarin het onderhoud van het gebouw in een planning voor 15 jaar is opgenomen. Daarnaast geeft het aan welke verbeteringen van het gebouw mogelijk zijn, waardoor het gebouw energiezuiniger, gezonder en comfortabeler wordt.


Voordelen:

 • Verbetering wooncomfort
 • Betere uitstraling van het appartementencomplex
 • Grip op lagere energielasten en op onderhoud
 • Waardebehoud en daardoor goed te verkopen appartement
 • Gemeente Den Haag
  • Op weg naar CO2 neutrale stad in 2040
  • Breed draagvlak bij eigenaren om hun VvE’ duurzaam en preventief te onderhouden
  • Voorbeeldfunctie voor andere VvE’s


Voor nadere informatie zie

Project 33333 ingebracht door ccccc

Functies c.q. feiten ..................

Voordelen:

  • Wat zijn de voordelen voor de bewoner en voor de VvE...............
  • Welke persoonlijke voordelen biedt het voor de bewoner en voor de VvE.................


< naar top van de pagina

Experts

 

Hans Blaauw | +316-29562965 | info@degebouwheer.nl | Renovatie, onderhoud en energie inkoop | De Gebouwheer | Topic: BIM en duurzame MJOP

Piet van Herwijnen | +316-22984794 | p.van.herwijnen@hetnet.nl | VvE Etimago | Topic: praktische VvE-beheer

 

Wilfred Boerrigter | +316-46074841 | Wilfred@vvecentraal.nl | VvE Centraal | Topic: actualiteiten over VvE-Beheer Danny Maussen | vb&t VvE diensten | +316-11477008 | Topic: VvE-Beheer als service  
 
Lennart van Ommen | 0800 2668328 | l.vanommen@convect.nl | DGA at Convect Beheer bv | Topic: Software voor VvE-beheer  Francien van Hoop | VvE Balie Den Haag  
Eef Meijerman | !Woon Amsterdam  Zie ons leden register wie onze experts zijn
   
< Terug naar top van de pagina  
   
Projectgroepleden  
   
Wilfred Boerrigter | +316-46074841 | Wilfred@vvecentraal.nl | VvE Centraal | Cees van Beukering | +31651228420 | VastgoedBS opleiding VvE-Beheer | Programma
Hans Blaauw | +316-29562965 | info@degebouwheer.nl | De Gebouwheer |innovatie spotter voor E&R Project smart en duurzaam VvE Beheer | InnovotionSpotter Danny Maussen | vb&t VvE diensten | +316-11477008 | Secretaris
 
  Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn

  

< Terug naar top van de pagina


Praktische informatie en organisatie

Datum | 23 mei 2018 | Tijd | 09:30 - 12:00 uur Plaats | !Woon 'thuis wonen in de stad' Centrum - Amsterdam, nieuwezijds voorburgwal 32 te Amsterdam. RoutebeschrijvingKosten | Leden van het Platform Economie & Ruimte kunnen gratis deelnemen aan deze bijeenkomst. Deelnemers aan het E&R Project duurzaam SMART VvE-beheer & service hebben voorrang bij inschrijving. Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij en bijdrage van € 90,75 incl. BTW. Wij hanteren een no-show-beleid.


Heeft u ideeën. Laat het Piet van Herwijnen weten | +316-22984794 | p.van.herwijnen@hetnet.nl 

 

20180320