VvE-Beheer 2025

Wat speelt er?

 • Onderhoud aan VvE's
 • Sinds 1 januari 2018 moet een VvE jaarlijks sparen voor onderhoud.
 • Meerjaren onderhoudsplan voor VvE's. Hoe en wat?
 • Hoe kan je het best het jaarlijks onderhoud organiseren?  
 • Roadmap 'VvE-Beheer 2025'

Voor wie?

VvE bestuurders, VvE Beheerders, bouw- en installatiesbedrijven, adviseurs, beleidsambtenaren die werken aan de roadmap VvE-Beheer 2025. 

Praktische informatie

 • Bedrijvencentrum New Element, Winthontlaan 200, 3526 KV te Utrecht - VVE Partner
 • 27 september 2018 
 • 09.30 – 12.00 
 • Gratis voor leden, No-show-beleid
 • Niet-leden: € 90,75 (ex. btw)
 • Vacatures

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

Actualiteit: subsidie maakt verduurzamen VvE’s aantrekkelijk

Het Rijk heeft subsidie voor eigenaren van huizen en appartementen, die minimaal twee energiebesparende maatregelen nemen. Denk aan isolatie van dak, gevel en vloer en de vervanging van glas door isolerend glas. De hoogte van de subsidie is gemiddeld 20% van de gemaakte kosten. U kunt tot 31 december 2018 subsidie aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,  RVO.  Bekijk hier de factsheet.

Ontdek wat een zuinig en duurzaam huis jou oplevert. Voor meer informatie, klik hier
 

Programma: VVE Beheer 2025 - actualiteiten in VvE-Beheer en over onderhoud

 • 09:15 | Inloop
 • 09:30 | Welkom en toelichting op het programma door Cees van Beukering en onze gastheer Remco van den Heuvel van VVE Partner
 • 10:00 | Actualiteiten over VvE Beheer door Wilfred Boerrigter van VvE Centraal en informatie over de Cursus Professioneel VvE Beheer door Piet van Herwijnen
 • 10:30 | Onderhoud
  • Meerjaren onderhoudsplan
  • Jaarplan
  • Nieuw - onderhoud en werken met sensoren - kan hiermee het onderhoud sneller, beter en goedkoper worden?  
 • 11:20 |Werk in uitvoering, presentatie door een van de projectgroepleden of experts van een van de drie projecten in uitvoering die wij op de voet volgen.
 • Project bespreking.
 • 12:20 | Welke conclusies kunnen we trekken en wat is het onderwerp op de volgende E&R Rondetafelbijeenkomst over 'VVE-Beheer 2025'. Onder leiding van Cees van Beukering
 • 12:30 | Einde


Aanmelden voor deze bijeenkomst >

 

Vacatures

 

VB&T maakt graag kennis met mensen die zich aangetrokken voelen tot een afwisselende carrière in vastgoed. Onze medewerkers vormen de kritische succesfactor om onze missie te doen slagen. Immers, zij bepalen hoe relaties onze dienstverlening ervaren. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar onder andere: Facilitair medewerker Eindhoven, Commercieel medewerker verhuur Arnhem, Medewerker debiteurenadministratie Eindhoven, nog een klik verwijderd van uw nieuwe uitdaging, zie VB&T Vacatures

 

E&R-Project VvE-Beheer 2025

Stand van zaken


Agenda:

 • 21 november 2018 | VvE Beheer 2025 - Lagere energierekening door uw VvE te verduurzamen en slim energie in te kopen ism VvE-Energie
 • 21 februari 2019 | VvE Beheer 2025 en IoT
 • 23 mei 2019 | VvE Beheer 2025 met als topic real time beheer informatie voor bestuurders


VvE-Beheer 2025

VvE-eigenaren hebben er baat bij dat hun woningen goed worden beheerd en onderhouden zodat de woning zijn waarde blijft behouden en het plezier in wonen wordt gegarandeerd. De praktijk blijkt anders:

 • De VvE-vergaderingen lopen stroef
 • Het bepalen van de jaarlijkse VvE-vergoeding leidt tot veel discussie en het onderhoud laat te wensen over
 • Is het mogelijk zonnepanelen op het dak te plaatsen?
 • Hoe staat het met de wettelijke verplichtingen?
 • Er zijn vragen over de administratie, verzekeringen, aansprakelijkheid van bestuurders etc.


Daarnaast gaat de technologische veranderingen steeds sneller en die zullen de VvE's niet onberoerd laten. Vele product en procesinnovaties zien wij om ons heen ontstaan waarvan een enkele ook direct toepasbaar zal zijn bij VvE's zoals de verdere uitrol van digitale dienstverlening als energie opwekking, energie distributie en energie afrekening. 

Kortom goed VvE-Beheer doe je er niet zomaar tussen door en je zo nu en dan laten inspireren helpt om het VvE-Beheer beter te doen en leuk te vinden!

De roadmap moet de lezer helpen een beter antwoord kan worden gegeven op de vraag hoe het beheer van VvE's beter te doen dan gisteren. Met inzet van big data, internet of things, circulaire economie, nieuwe materialen, CO2 reductie, en energie hoeft dat geen probleem te zijn. De roadmap kan daarmee van dienst zijn om verenigingen van VvE's te helpen om te komen tot praktische haalbare ideeën.

De roadmap wordt gedragen door experts op een aantal bouwstenen waarmee extra waarde wordt gecreëerd dat tot een nieuwe standaard leidt zoals nog niet getoond binnen de Benelux. De bouwstenen zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende visie ontstaat.  

De roadmap die bij elke bijeenkomst wordt ingebracht om de discussie richting te geven en de roadmap aan te scherpen. De bouwstenen genoemd in de donker blauwe velden zijn op eerdere bijeenkomsten aan de orde geweest en zijn de resultaten van de bijeenkomsten in de roadmap opgenomen. 

 

Roadmap

De roadmap helpt u om door middel van innovaties gestructureerd tot grote meerwaarde te komen. Zie werk in uitvoering voor drie actuele praktijkvoorbeelden.
   


Praktijk. Werk in uitvoering

Project 'Duurzame MJOP op basis van BIM' ingebracht door Hans Blaauw

Functies c.q. feiten ................. 

 

Voordelen:

 • Wat zijn de voordelen voor de bewoner en voor de VvE..............
 • Welke persoonlijke voordelen biedt het voor de bewoner en voor de VvE .................
 

Project 'duurzaam onderhoudsplan kleine VvE's' ingebracht door Francie de Hoop van VvE Balie Den Haag

Subsidie meerjaren duurzaam onderhoudsplan voor kleine VvE's aanvragen
Verenigingen van Eigenaren (VvE's) kunnen een subsidie aanvragen voor een meerjaren duurzaam onderhoudsplan (MDOP). Deze subsidie is voor Haagse VvE’s met minder dan 10 appartementen.

Een MDOP is een meerjaren onderhoudsplan waarin het onderhoud van het gebouw in een planning voor 15 jaar is opgenomen. Daarnaast geeft het aan welke verbeteringen van het gebouw mogelijk zijn, waardoor het gebouw energiezuiniger, gezonder en comfortabeler wordt.


Voordelen:

 • Verbetering wooncomfort
 • Betere uitstraling van het appartementencomplex
 • Grip op lagere energielasten en op onderhoud
 • Waardebehoud en daardoor goed te verkopen appartement
 • Gemeente Den Haag
  • Op weg naar CO2 neutrale stad in 2040
  • Breed draagvlak bij eigenaren om hun VvE’ duurzaam en preventief te onderhouden
  • Voorbeeldfunctie voor andere VvE’s


Voor nadere informatie zie

Project 33333 ingebracht door ccccc

Functies c.q. feiten ..................

Voordelen:

  • Wat zijn de voordelen voor de bewoner en voor de VvE...............
  • Welke persoonlijke voordelen biedt het voor de bewoner en voor de VvE.................

Experts

 

Hans Blaauw | +316-29562965 | info@degebouwheer.nl | Renovatie, onderhoud en energie inkoop | De Gebouwheer | Topic: BIM en duurzame MJOP

Piet van Herwijnen | +316-22984794 | p.van.herwijnen@hetnet.nl | VvE Etimago | Topic: praktische VvE-beheer

 

Wilfred Boerrigter | +316-46074841 | Wilfred@vvecentraal.nl | VvE Centraal | Topic: actualiteiten over VvE-Beheer Danny Maussen | vb&t VvE diensten | +316-11477008 | Topic: VvE-Beheer als service  
 
Lennart van Ommen | 0800 2668328 | l.vanommen@convect.nl | DGA at Convect Beheer bv | Topic: Software voor VvE-beheer  Francien van Hoop | VvE Balie Den Haag  
Eef Meijerman | !Woon Amsterdam  Zie ons leden register wie onze experts zijn
   
< Terug naar top van de pagina  
   
Projectgroepleden  
   
Wilfred Boerrigter | +316-46074841 | Wilfred@vvecentraal.nl | VvE Centraal | Visie VvE-Beheer 2025 Cees van Beukering | +31651228420 | VastgoedBS opleiding VvE-Beheer | Programma
Hans Blaauw | +316-29562965 | info@degebouwheer.nl | De Gebouwheer |innovatie spotter voor E&R Project smart en duurzaam VvE Beheer | InnovotionSpotter Danny Maussen | vb&t VvE diensten | +316-11477008 | Secretaris
Remco van den Heuvel | VVE-Partner | VvE praktijk Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn

Deelnemen aan het project?

 • Projectgroepleden ontvangen updates van het E&R-visiedocument VvE Beheer 2025 alsmede, ex-ante en ex-post rapporten
 • Maximaal 25 deelnemers per E&R-Project
 • Meedoen of vragen? Neem contact op met Piet van Herwijnen weten | +316-22984794 | p.van.herwijnen@hetnet.nl