Ziekenhuizen klaar voor Big Data en Artificial Intelligence?

Wat speelt er?

 • Infobesitas – help de dokter verzuipt in big data (Dr. N.S. Hekster IBM Watson Health) 
 • Help de dokter en de patiënt om een data infarct op te lopen door big data en artificial intelligence slim in te zetten voor betere zorg
 • Laat u informeren door deskundige van Siemens Healthineers en van Healthplus.ai over de inzet van big data en artificial intelligence
 • Welke invloed heeft big data en artificial intelligence op ziekenhuisvastgoed? Biedt big data en artificial intelligence de kans om de productiviteit per vierkante meter ziekenhuisvastgoed aanmerkelijk te verhogen waardoor huisvestingslasten minder zwaar drukken op de exploitatie van ziekenhuizen.
 • De gezondheidszorg gaat steeds minder over de gezondheid in de ouderwetse zin van ’niet meer ziek zijn’, maar meer om leefstijlinterventies, preventie en bovenal de notie dat ziek zijn een vorm van gezondheid is. De gezondheidssector spreekt  ondertussen van ‘positieve gezondheid’ en grote innovators in vooral intra- en extramurale gezondheidszorg omarmen ‘geluk’  - soms vertaald als waardigheid en trots -  als de kern van hun waardepropositie.
 • Veranderende waardeketens en ander consumenten gedrag leiden niet alleen tot bedrijfsmatige transformaties, maar ook tot andere financiële stromen en vastgoedeisen. 

Voor wie?

 • Bestuurders en managers van ziekenhuizen, van zorginstellingen, van zorgverzekeringen, van vertegenwoordigende organen (ZonMW, Patiëntenfederatie), Ambtenaren, bestuurder en politici van gemeente/provincie/Rijk, beleidsmakers en investeerders (zorg)vastgoed en beleidsmakers en investeerders in ICT, e-Health. Laat u inspireren en wij zien u graag en horen u graag op deze bijeenkomst.   

Praktische informatie

 • Rotterdam - Franciscus Gasthuis & Vlietland - Begane grond - Kleiweg 500 Rotterdam - route
 • 21 juni 2018 
 • 10.30 – 13.30
 • Inclusief eenvoudige lunch
 • Gratis voor leden, No-show-beleid
 • Niet-leden: € 125,- (ex. btw)

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

De financiële positie van de Nederlandse ziekenhuizen - innovatie om uit de 

financiële klem te komen!

De gemiddelde financiële positie van de Nederlandse ziekenhuizen verbetert, maar er zijn ook veel probleemgevallen: bijna een kwart van de ziekenhuizen is financieel ongezond. Bovendien dalen de rendementen van grote ziekenhuizen. Daardoor worden ze kwetsbaarder en wordt het steeds lastiger om te investeren, waardoor de concurentiepositie nog verder verslechterd.  (BDO Accountants en Adviseurs in Trouw 2017)

De uitdaging voor ziekenhuizen is de marge verbeteren door betere zorg, goedkoper te organiseren. Dit kan door behandelmethoden aan te passen op basis van verkregen inzichten door beter gebruik te maken van big data.

Big Data: grote kansen voor zorg en welzijn

Nederland kent ongekende mogelijkheden om haar sterke positie in Big Data-onderzoek te verzilveren ten behoeve van betere zorg en welzijn. Dat is de conclusie van het rapport Think BIG DATA voor Gezondheid, een inventarisatie onder een keur aan deskundigen, uitgevoerd door onderzoekster Sandra Migchielsen in opdracht van Commit2Data. Om deze kansen te benutten, moeten er nu stevige keuzes gemaakt worden.

Met behulp van sensoren kan tegenwoordig bijna alles in ons lichaam gemeten worden: Echo's, bloedsuiker, hartfilmpjes. Via smartphone-apps wordt enorme kennisdatabase opgebouwd, waardoor steeds beter ziektebeelden kunnen worden ingeschat. De arts van de toekomst zal zijn advies geven op basis van complexe algoritmes.

Big data driven & artificial intelligence zorgbusiness met Siemens Healthineers en Healthplus.ai bij Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam

 • 12:00 | Werk in uitvoering - strategie = executie > van 'innovatief' idee naar (meetbare) resultaten
Slim met Big Data en Artificial Intelligence in de zorg in het project 'Van Ziekenhuis 2018 naar Gasthuis 2025' doen we zo!
 • 12:50 | Conclusies en het onderwerp voor de volgende E&R-Rondetafelbijeenkomst
 • 13:00 | Einde

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

E&R Project 'van Ziekenhuis 2018 naar Gasthuis 2025

Stand van zaken per d.d. 2018-04-30:

Agenda: 

 • 27 september 2018 | St. Jans Gasthuis Weert | E&R Ronde tafelbijeenkomst: Customer 'pijn in het brein' (met medewerking van Prof. dr. Rob Smeets, revalidatiearts en hoogleraar Revalidatiegeneeskunde) (programma onder voorbehoud) 
 • 13 december 2018 | Venlo | E&R Ronde tafelbijeenkomst: Big data - kennisborging en gepersonaliseerde elegante maaltijden printen voor zorgvragers die bepaalde vitamines en mineralen nodig hebben of moeite hebben met kauwen of slikken. 
  (programma onder voorbehoud)
 • 28 februari 2019 | Den Haag | E&R Ronde tafelbijeenkomst: Verduurzamen en opvoeren van energie efficiëntie van ziekenhuisvastgoed (programma onder voorbehoud)

E&R Roadmap Van Ziekenhuis 2018 naar Gasthuis 2025

De roadmap helpt u beter antwoord te geven op de vraag hoe ziekenhuizen c.q. ziekenhuislocaties van de toekomst eruit (kunnen) gaan zien. Het visiedocument dient zorgbestuurders, zorgmanagers, zorgondernemers, gemeenten, architecten, bouwers en de toeleverende industrie voor de bouw en toezichthouders te inspireren om hun ziekenhuisorganisatie ’state of the art’ te maken met een nog niet eerder in de Benelux getoond Gasthuis 2025 als gastvrij centrum in dienst voor een gelukkig gezonde levensstijl.

De roadmap wordt gedragen door experts en leidt tot een nieuwe standaard binnen de Benelux. De onderwerpen ervan zijn verweven in een samenhangende visie die u kunt gebruiken voor beleidsvorming of ten behoeve van werk in uitvoering.

De roadmap geeft tijdens elke bijeenkomst richting aan de discussie. De discussie zorgt daaropvolgend weer voor aanscherping ervan.
De bouwstenen genoemd in de donkerblauwe velden zijn op eerdere bijeenkomsten aan de orde geweest en de resultaten hiervan zijn te lezen in de E&R Roadmap.

Roadmap

De roadmap helpt u om innovaties gestructureerd in uw eigen tempo en naar aandachtsgebied in te zetten om stap voor stap meerwaarde te creëren. Zie werk in uitvoering voor drie actuele praktijkvoorbeelden.   

Roadmap Duurzame bedrijventerreinen

Praktijk: Werk in uitvoering

Project Do CHANGE | Joost MF Liebregts | Technology Designer TU/e 

Geïntegreerde behandeling op maat voor hartpatiënten 

In het DoCHANGE-project ontwikkelen we een ecosysteem binnen de gezondheidszorg voor een geïntegreerde behandelingsaanpak van hartpatiënten. Hartpatiënten krijgen via het zelfmanagementprogramma toegang tot persoonlijke gezondheidsoplossingen die helpen bij het afleren van ongezonde en aanleren van nieuwe gewoontes. DoCHANGE integreert technieken voor gedragsverandering met draagbare tools en meetinstrumenten en is eenvoudig te gebruiken in de thuissituatie


Voordelen:

 • Zowel zorgvrager als zorgbieder zullen meer informatie krijgen met betrekking tot de voortgang van de revalidatie. Denk aan activiteit, eetgewoonte en slaapkwaliteit.
 • De zorgvrager krijgt meer inspraak in de behandeling. Zowel over wie de persoonlijke data te zien krijgt, als meer data om te bespreken met de specialist.
 • De revalidatie wordt voor elke patient aangepast. Zo is elk revalidatietraject persoonlijk en heeft het een hogere kans van slagen.

www.do-change.eu

Pilotproject Games op patiëntconsoles

Deelnemers: VodafoneZiggo & Games for Health Projects in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

VodafoneZiggo bedient een groot aantal ziekenhuizen in Nederlands met Datacommunicatie-, Telefonie- & Multimediadiensten. Hier vallen ook, i.s.m. partners, de patiëntconsoles onder. Deze worden momenteel nog niet vaak gebruikt voor entertainment. Dit is vreemd omdat blijkt dat entertainment grote persoonlijke, sociale, maatschappelijke en commerciële baten oplevert (zie hieronder). Aangezien binnen afzienbare tijd het Catharina Ziekenhuis op basis van licenties gebruik zal maken van Cloud Multimedia diensten, kunnen ook games worden meegeleverd met de Multimedia dienst die, i.s.m. partner See-IP, via de multimedia server bij het Catharina Ziekenhuis, op de terminals beschikbaar zullen zijn. Momenteel wordt een slag geslagen om een aantal spelen van GFHP op deze consoles te zetten. Zo levert VodafoneZiggo Peopleware. Peopleware levert de echte unieke klantwaarde aan de Multimedia diensten.

Context

In de St. Maartenskliniek Nijmegen wordt sinds enige maanden het spel Medie & Seintje gespeeld door patiënten. Het gaat in deze fase om kruiswoordpuzzels. De spelloyaliteit is groot. Patiënten voelen zich gelukkiger, minder gestresseerd en vragen minder hulp van hun sociale netwerk en het personeel. Het personeel kan doeltreffender, doelmatiger en gelukkiger werken. Om het spel te spelen, loggen patiënten in met de barcode van hun medicijn. Het onderliggende doel achter het spel is therapietrouw. De persoonlijke, maatschappelijke en commerciële baten van therapietrouw zijn immens. De komende jaren zal het project wereldwijd uitgerold worden waarbij Value Based Healthcare in een Gasthuisconcept centraal staat. De pilot met VodafoneZiggo past uitstekend bij dit concept.

Effect vastgoed

Uitgaande van Value Based Healthcare en Gastvrijheid wordt de klantwaardeketen vraaggericht. Dit betekent andere vormen van management (productie, brand, customer relation) en handel en wandel binnen gasthuizen. Dit heeft gevolgen voor het gebruik van het gebouw op de korte als de lange termijn zelfs zonder rekening te houden met ontwikkelingen die nauwelijks stuurbaar zijn zoals de demografische ontwikkeling. Het hospitaal te Uden toont de gebruikseffecten van het gebouw als gevolg van een andere werkwijze en daarmee ook op de vastgoedexploitatie.

Voordelen:

 • Verschuiving van Supply Based Care naar Value Based Care waarin games/apps zorgen voor meer uren klantwaarde per dag gegeven en menselijke personeel wordt doeltreffender en doelmatige ingezet. Verschuiving van werk.
 • De zorgvrager, zijn sociale netwerk, intermediaire ketenpartners als de zorgbieder zullen meer informatie krijgen met betrekking tot de voortgang van het herstelproces en met name de versnelling. Dit heeft effect op gepercipieerde gevoel regie/zeggenschap wat relevant is voor het genezingsproces.
 • Zowel zorgvrager, zijn sociale netwerk, intermediair als de zorgbieder krijgen inzicht in gepersonifieerde klantvraag. Dit draagt bij tot hospitality waarde die een gasthuis ook moet leveren.
 • De intermediaire dienstverleners worden onlosmakelijke partners in de value based waardeketen en verzekeren zich zo van een duurzame concurrentiepositie.
 • Gevalideerde toepassingen door samenwerking met universiteiten.
 • De zorgaanbieder krijgt te maken met een hogere klanttevredenheid en lagere kosten per patiënt door personeel. Een verhoging van doeltreffendheid en doelmatigheid (bedden, personeel, vastgoedruimte).

Experts

Marcel Mijnster 
Erasmus MC |
Integrale visie huisvesting
Jörn-Ole Stellmann
associate partner, architect -  Wiegerinck architectuur stedenbouw
Healing enviroment

 

Ted van Loosbroek
Senior Adviseur - Deerns  
Energie+

Evelien Bouterse  
Spaarne Gasthuis
Healing environment

 
Richard van Tilborg 
Partner innovatieve technologie / Director SMART Richard.van.Tilborg@ordina.nl
+316-51017492
Big Data & Internet of Things
Wouter Pocornie 
Architect & Urbanist pocs26@gmail.com 
 
 
Gabby van Meer 
+31648234725 gabby.vanmeer@compris.eu 
Duurzaam assetmanagement
Joost Wijnen 
Oadis 
+316-46273405
jw@oadis.com
BIM en Internet of Things
 
 
Henri Verploegh 
Principal Consultant Business Advisory - Arcadis 
Financial engineering - Benchmark
Jan-Eric Slot |Bernhoven 
Innovatie - samen eigentijds de allerbeste zorg bieden
John Heijstek 
Programmamanager verbouwing WKZ & hoofd beleidsteam - 
UMC Utrecht UMCU / Wilhelmina Kinderziekenhuis 
Customer- en employeejourney
Jasper Brands 
Creative director - 
Panton, designers for healthcare
Customer- en employeejourney
 
Arie van Oord
BNG Bank
Kredietverlening
Anton Gerla
Brumor BV
Financieel management
 
  Zie ons ledenregister voor ons expertsoverzicht
   
   
Projectgroepleden  
   
Marcel Hendriks 
Sr. Account Manager Healthcare - VodafoneZiggo 
Voorzitter
+316-21536739
Henri Verploegh 
Principal Consultant Business Advisory - Arcadis
Cees van Beukering 
VastgoedBS 
Vice voorzitter 
+316-51228420
Zie ons ledenregister voor onze projectgroepleden
   

Project aanjagers

 
Guido Jilderda| Proces innovator - Design for Humanity |
guido.jilderda@vanblend.com |
+316-29540347 | 
VANBLEND |
Tom de Groot | db-m | Tndegroot@gmail.com 
+316-83671784 
Innovotion Spotter 
 
Roland Goetgeluk
roland@gamesolutionslab.com 
Market Analyst & Marketer - Games for Health Europe 
Gaming for health 
Roadmap Van Ziekenhuis 2018 naar Gasthuies 2025 'Centrum voor gezondheid en levensstijl'

Monique Toonen 
Expert Geluk & Sfeer
Eindredactie Roadmap van Ziekenhuis 2018 naar Gasthuis 2025 
+316-493591717

Sybe Booij
Programmamanager
ziekenhuisorganisatie 

Ashna Hoelasie
Programmamanager
+316-12767057

Deelnemen aan het project?

 • Projectgroepleden ontvangen updates van het E&R-visiedocument alsmede, ex-ante en ex-post rapporten
 • Maximaal 25 deelnemers per E&R-Project
 • Meedoen of vragen? Neem contact op met Ashna Hoelasie - +316-12767057.