Ziekenhuis anno 2025

Ruimte voor zorginnovatie - goed van patiënt en kostenbesparend! Sint Maartenskliniek - Innovatiecentrum

Wat speelt er?

 • De financiële positie van de Nederlandse ziekenhuizen - innovatie om uit de financiële klem te komen!
 • En hoe zet je de innovatiemotor aan? Wat zijn de 'do and don'ts'  
 • De bionische mens in opmars voor het oplossen van gezondheidsproblemen. Mens en technologie versmelten meer en meer. Hoever gaan we met innovatie?
 • Daarnaast gaat de gezondheidszorg steeds minder over de gezondheid in de ouderwetse zin van ’niet meer ziek zijn’, maar meer om leefstijlinterventies, preventie en bovenal de notie dat ziek zijn een vorm van gezondheid is. De gezondheidssector spreekt  ondertussen van ‘positieve gezondheid’ en grote innovators in vooral intra- en extramurale gezondheidszorg omarmen ‘geluk’  - soms vertaald als waardigheid en trots -  als de kern van hun waardepropositie
 • Laat u informeren bij het Sint Maartenskliniek en in het bijzonder in het Innovatiecentrum en te horen en te zien hoe men de zorg voor en rondom patiënten continu weet te verbeteren.
 • Op de agenda van het Innovatiecentrum van het Sint Maartenskliniek staat onder andere robotrollator Lea, gewichtloos revalideren met Zero-G, VR voor pijnbestrijding na operatie, etc. Nieuwsgierig en mee doen, tot 3 oktober a.s.  

Voor wie?

 • Bestuurders en managers van ziekenhuizen, van zorginstellingen, van zorgverzekeringen, van vertegenwoordigende organen (ZonMW, Patiëntenfederatie), Ambtenaren, bestuurder en politici van gemeente/provincie/Rijk, beleidsmakers en investeerders (zorg)vastgoed en beleidsmakers en investeerders in ICT, e-Health. Laat u inspireren en wij zien u graag en horen u graag op deze bijeenkomst.   

Praktische informatie

 • Sint Maartenskliniek -  Hengstdal 3 te Ubbergen (bij Nijmegen) - route
 • 3 oktober 2018 
 • 10.30 – 13.30
 • Inclusief eenvoudige lunch
 • Gratis voor leden, No-show-beleid
 • Niet-leden: € 125,- (ex. btw)

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

Fieldlab Revalidatie Sint Maartenskliniek

 

Ruimte voor zorginnovatie - goed van patiënt en kostenbesparend! Sint Maartenskliniek – Innovatiecentrum – i.s.m Game Solutions Lab
 • 09:15 | Inloop en ontvangst met koffie/thee
 • 09:30 | Welkom, toelichting op het programma en E&R Project 'Van Ziekenhuis 2018 naar Gasthuis 2025' door Cees van Beukering en Remco Hoogendijk - Innovatiemanager -, onze gastheer van het Sint Maartenskliniek
 • 10:00 | Zorginnovatie als speerpunt van het Sint Maartenskliniek voor betere en goedkopere zorg door Remco Hoogendijk - Innovatiemanager - Sint Maartenskliniek
  • Innoveren voor betere zorg – do and don’ts
  • Innovatiecentrum – maak kennis met de nieuwste medewerker robot, Senna en over robotrollator Lea, VR in revalidatie, gewichtloos revalideren met Zero-G etc 
  • Sint Maartenskliniek – continu zoeken naar nieuwe mogelijkheden – agenda 2025?
 • 10:30 | Games voor patiënten - VodafoneZiggo & Games for Health door Roland Goetgeluk van Game Solutions Lab en Marcel Hendriks van VodafoneZiggo
  • Praktijkcase Catharina Ziekenhuis
  • Praktijkcase Sint Maartenskliniek
 • 11:00 | Rondleiding in het Innovatiecentrum van Sint Maartenskliniek
 • 12:00 | Werk in uitvoering - strategie = executie > van 'innovatief' idee naar (meetbare) resultaten onder begeleiding van Guido Jilderda| Design for Humanity 
 
Innoveren in de zorg doen we zo!
 • 12:50 | Conclusies en het onderwerp voor de volgende E&R-Rondetafelbijeenkomst
 • 13:30 | Gezamenlijke lunch in de keuken van het Sint Maartenskliniek 
 • 13:30 | Einde

Aanmelden voor deze bijeenkomst >

E&R Project 'van Ziekenhuis 2018 naar Gasthuis 2025

De financiële positie van de Nederlandse ziekenhuizen - innovatie om uit de financiële klem te komen!

De gemiddelde financiële positie van de Nederlandse ziekenhuizen verbetert, maar er zijn ook veel probleemgevallen: bijna een kwart van de ziekenhuizen is financieel ongezond. Bovendien dalen de rendementen van grote ziekenhuizen. Daardoor worden ze kwetsbaarder en wordt het steeds lastiger om te investeren, waardoor de concurrentiepositie nog verder verslechterd.  (BDO Accountants en Adviseurs in Trouw 2017)


De uitdaging voor ziekenhuizen is de marge verbeteren door betere zorg, goedkoper te organiseren. Dit kan door behandelmethoden aan te passen op basis van verkregen inzichten door beter gebruik te maken van big data. 

Big Data: grote kansen voor zorg en welzijn 

Nederland kent ongekende mogelijkheden om haar sterke positie in Big Data-onderzoek te verzilveren ten behoeve van betere zorg en welzijn. Dat is de conclusie van het rapport Think BIG DATA voor Gezondheid, een inventarisatie onder een keur aan deskundigen, uitgevoerd door onderzoekster Sandra Migchielsen in opdracht van Commit2Data. Om deze kansen te benutten, moeten er nu stevige keuzes gemaakt worden.

Stand van zaken

Visie: Ziekenhuis 2018 naar Gasthuis 2025. Gastvrij centrum in dienst van een gelukkige gezonde levensstijl met aandacht voor: cusomer en employee journey, uitstraling en cultuur, fexibiliteit, betrouwbaarheid en veiligheid, vaardigheid en kennisborging, effectiviteit & efficientie, energie efficientie, duurzaamheid en circulaire als belangrijke onderwerpen.

Roadmap: de roadmap biedt de deelnemers aan het project houvast in de vraag hoe de geformuleerde visie van 'Ziekenhuis 2018 naar Gasthuis 2025. Gastvrij centrum in dienst van een gelukkige gezonde levensstijl' te bereiken met inzet van nieuwe 'sleuteltechnologieën' zoals big data, internet of things, virtual en augmentend reality, kunstmatige inteligentie, etc. De roadmap wordt gedragen door projectgroepleden en experts die weten hoe nieuwe 'sleuteltechnologieën' in te zetten voor het creëren van extra waarde zoals nog niet getoond binnen de Benelux. De roadmap geeft richting aan de discussies op de bijeenkomsten.Agenda: 

 • 13 december 2018 | Eindhoven | From Big Data To Good Clinical Data support - i.s.m - medworq en Ziekenhuis te Eindhoven. (programma onder voorbehoud)
 • 28 februari 2019 | Utrecht | Healing environment - verduurzamen en opvoeren van energie efficiëntie van ziekenhuisvastgoed (programma onder voorbehoud)
 • 4 juli 2019 | St. Jans Gasthuis Weert | Customer 'pijn in het brein' (met medewerking van Prof. dr. Rob Smeets, revalidatiearts en hoogleraar Revalidatiegeneeskunde) (programma onder voorbehoud)
 • - september 2019 | Venlo Food Valley | Big data - kennisborging en gepersonaliseerde elegante maaltijden printen voor zorgvragers die bepaalde vitamines en mineralen nodig hebben of moeite hebben met kauwen of slikken.(programma onder voorbehoud)

Deelnemen aan het project

 • Projectgroepleden ontvangen updates van het projectplan, roadmap 'Ziekenhuis 2018 naar Gasthuis 2025. Gastvrij centrum in dienst van een gelukkige gezonde levensstijl' alsmede, ex-ante en ex-post rapporten
 • Maximaal 25 deelnemers
 • Over onze aanpak, zie 'over ons'
 • Over wie zoal bij ons zijn aangesloten, zie 'LnkedIngroep'
 • Meedoen of vragen? Neem contact op met Ashna Hoelasie - +316-12767057 - a.hoelasie@economie-ruimte.nl

Experts

Marcel Mijnster 
Erasmus MC |
Integrale visie huisvesting
Jörn-Ole Stellmann
associate partner, architect -  Wiegerinck architectuur stedenbouw
Healing enviroment

 

Ted van Loosbroek
Senior Adviseur - Deerns  
Energie+

Evelien Bouterse  
Spaarne Gasthuis
Healing environment

 
Richard van Tilborg 
Partner innovatieve technologie / Director SMART Richard.van.Tilborg@ordina.nl
+316-51017492
Big Data & Internet of Things
Bas Idzenga | Siemens Healthineers  
 
Gabby van Meer 
+31648234725 gabby.vanmeer@compris.eu 
Duurzaam assetmanagement
Joost Wijnen 
Oadis 
+316-46273405
jw@oadis.com
BIM en Internet of Things
 
 
Henri Verploegh 
Principal Consultant Business Advisory - Arcadis 
Financial engineering - Benchmark
Jan-Eric Slot |Bernhoven 
Innovatie - samen eigentijds de allerbeste zorg bieden
John Heijstek 
Programmamanager verbouwing WKZ & hoofd beleidsteam - 
UMC Utrecht UMCU / Wilhelmina Kinderziekenhuis 
Customer- en employeejourney
Jasper Brands 
Creative director - 
Panton, designers for healthcare
Customer- en employeejourney
 
Arie van Oord
BNG Bank
Kredietverlening
Anton Gerla
Brumor BV
Financieel management
Olivier Povel | Healthplus.ai 

Karine van 't LandJeugdarts KNMG | Radboudumc

Silvijn van Rens | Msc. Student TU Eindhoven | Graduation project: Hoe in te spelen op de groeiende leegstand in cure sector |  s.h.l.v.rens@student.tue.nl

Zie ons ledenregister voor ons expertsoverzicht
   
   

Projectgroepleden

 
   
Marcel Hendriks 
Sr. Account Manager Healthcare - VodafoneZiggo 
Voorzitter
+316-21536739
Henri Verploegh 
Principal Consultant Business Advisory - Arcadis
Cees van Beukering 
VastgoedBS 
Vice voorzitter 
+316-51228420
Zie ons ledenregister voor onze projectgroepleden
   

Project aanjagers

 
Guido Jilderda| Innovatieproces - design thinking | Design for Humanity |
guido.jilderda@vanblend.com |
+316-29540347 | 
VANBLEND |
Tom de Groot | db-m | Tndegroot@gmail.com 
+316-83671784 
Innovotion Spotter 
 
Roland Goetgeluk
roland@gamesolutionslab.com 
Market Analyst & Marketer - Games for Health Europe 
Gaming for health 
Roadmap Van Ziekenhuis 2018 naar Gasthuies 2025 'Centrum voor gezondheid en levensstijl'

Monique Toonen 
Expert Geluk & Sfeer
Eindredactie Roadmap van Ziekenhuis 2018 naar Gasthuis 2025 
+316-493591717

Sybe Booij
Programmamanager
ziekenhuisorganisatie

Ashna Hoelasie
Programmamanager
+316-12767057