Ziekenhuis 'financieel' gezien richting ziekenboeg? Welke recepten zijn er om de financiële ziekenhuis exploitatie en die van ziekenhuisvastgoed te verbeteren?


Ziekenhuis 'financieel' gezien richting ziekenboeg? Welke recepten zijn er om de financiële ziekenhuis exploitatie en die van ziekenhuisvastgoed te verbeteren? Met medewerking van BNG Bank in het Oogziekenhuis te Rotterdam | 27 maart 2018 |Oogziekenhuis Rotterdam | van 10.30 – 13.30 | Inclusief eenvoudige lunch

 

Programma: Ziekenhuis 'financieel' gezien richting ziekenboeg? Welke recepten zijn er om de financiële ziekenhuis exploitatie en die van ziekenhuisvastgoed te verbeteren?

De financiële positie van de Nederlandse ziekenhuizen verbetert, maar probleemgevallen zijn er ook. Bijna een kwart van de ziekenhuizen is financieel ongezond. Bovendien dalen de rendementen van grote ziekenhuizen. Daardoor worden ze kwetsbaarder en wordt het lastiger om in vernieuwing te investeren. En wie niet vernieuwt loopt in zijn bedrijfsvoering vast. (BDO Accountants en Adviseurs in Trouw 2017)

10:00 uur | Inloop en ontvangst met koffie/thee


10:30 uur | Welkom, toelichting op het programma en E&R Project 'Van Ziekenhuis 2018 naar Gasthuis 2025' door Cees van Beukering en onze gastheer Jan Pijpelink van het Oogziekenhuis Rotterdam 

  

11:00 uur | 'Financierbaarheid zorgvastgoed'. Door Arie van Oord van BNG Bank.

 • Vastgoedopgave zorgsectoren
  • Macrobeeld ontwikkeling investeringen en financiering
  • Trends en verwachtingen
 • Bancaire financiering zorgvastgoed
  • Trends
  • Voorwaarden ongeborgde kredietverstrekking

 

11:45 uur | ‘Praktijkcasus Catharina Ziekenhuis’. Door Anton Gerla, voormalig controller.

12:30 uur |Werk in uitvoering, presentatie door een van de projectgroepleden of experts van een van de drie projecten in uitvoering die wij op de voet volgen.

Project: Pilotproject Games op patiëntconsoles ingebracht door Roland Goetgeluk | Game Solutions Lab & Marcel Hendriks, VodafoneZigg


12:50 uur
 | Welke conclusies kunnen we trekken en wat is het onderwerp op de volgende E&R Rondetafelbijeenkomst over 'van Ziekenhuis 2018 naar Gasthuis 2025' en waar zullen we die bijeenkomst houden? Onder leiding van Cees van Beukering


Noteer alvast volgende E&R Ronde tafel bijeenkomst: 

 • 7 juni 2018 | St. Jans Gasthuis Weert | E&R Ronde tafelbijeenkomst met als topic customer 'pijn in het brein' met medewerking van Prof. dr. Rob Smeets, revalidatiearts en hoogleraar Revalidatiegeneeskunde
 • september 2018 | Leiden | E&R Ronde tafelbijeenkomst met als topic big data driven business (programma onder voorbehoud)
 • december 2018 | Den Haag | E&R Ronde tafelbijeenkomst met als topic mixed reality (programma onder voorbehoud)


13:00 uur
 | Afsluiting

Aanmelden


< Terug naar top van de pagina

 

E&R Project 'van Ziekenhuis 2018 naar Gasthuis 2025'

Stand van zaken per d.d. 2017-11-26
Projectteam Projectgroep Evaluatie team
     
E&R Inspiratiedocument zie E&R Visiedocument Van Ziekenhuis 2018 naar Gasthuis 2025 “Gastvrij centrum in dienst van een gelukkig gezonde levensstijl. Evaluatie nog niet ingepland 
     
Praktijk 2 projecten. Zie werk in uitvoering Evaluatie nog niet ingepland
     


Deelnemers, projectgroepleden, aan het E&R Project "Van Ziekenhuis 2018 naar Gasthuis 2025“ ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Visiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 25 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Ashna Hoelasie, Programma-manager van het project | +316-12767057.
 

E&R Visiedocument Van Ziekenhuis 2018 naar Gasthuis 2025 “Gastvrij centrum in dienst van een gelukkig gezonde levensstijl”

Het visiedocument moet u helpen om een beter antwoord te geven op de vraag hoe ziekenhuizen c.q. ziekenhuislocaties van de toekomst eruit (kunnen) gaan zien. Het visiedocument dient zorgbestuurders, zorgmanagers, zorgondernemers, gemeenten, architecten, bouwers en de toeleverende industrie voor de bouw en toezichthouders te inspireren om hun ziekenhuisorganisatie ’state of the art’ te maken met een nog niet eerder in de Benelux getoond Gasthuis 2025 als centrum voor een gelukkig gezonde levensstijl.

Het visiedocument wordt gedragen door experts op een aantal topics waarmee extra waarde wordt gecreëerd dat tot ee nieuwe standaard leidt zoals nog niet getoond binnen de Benelux. De topics zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende visie ontstaat en een reëel business haalbaar is.


Het E&R Visiedocument dat bij elke bijeenkomst wordt ingebracht om de discussie richting te geven en het visiedocument aan te scherpen. De topics genoemd in de donker blauwe velden zijn op eerdere bijeenkomsten aan de orde geweest en zijn de resulten van de bijeenkomsten in het E&R Visiedocument opgenomen.

Het E&R Visiedocument zal bij elke bijeenkomst wordt ingebracht om de discussie richting te geven, het inspiratiedocument aan te scherpen en de deelnemers hiermee een handvat aan te reiken. In de praktijk is het E&R Visiedocument inzetbaar voor:

Inkijkexemplaar van E&R Visiedocument binnenkort in pdf te downloaden beschikbaar.

 

Praktijk. Werk in uitvoering

 

Project Do CHANGE ingebracht door Joost MF Liebregts | Technology Designer TU/e 


Geïntegreerde behandeling op maat voor hartpatiënten
In het DoCHANGE-project ontwikkelen we een ecosysteem binnen de gezond- heidszorg voor een geïntegreerde behandelingsaanpak van hart- patiënten. Hartpatiënten krijgen via het zelfmanagement-programma toegang tot persoonlijke gezond- heidsoplossingen, die helpen bij het afleren van ongezonde en aanleren van nieuwe gewoontes. DoCHANGE integreert technieken voor gedrags- verandering met draagbare tools en meetinstrumenten en is eenvoudig te gebruiken in de thuissituatieVoordelen:
• Zowel zorgvrager als zorgbieder zullen meer informatie krijgen met betrekking tot de voortgang van de revalidatie. Denk aan activiteit, eetgewoonte en slaap kwaliteit.
• De zorgvrager krijgt meer inspraak in de behandeling. Zowel over wie de persoonlijke data te zien krijgt, als meer data om te bespreken met de specialist.
• De revalidatie wordt voor elke patient aangepast. Zo is elk revalidatietraject persoonlijk en heeft het een hogere kans van slagen.


website: www.do-change.eu

 

Pilotproject Games op patiëntconsoles

Deelnemers VodafoneZiggo & Games for Health Projects in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

 

Pilot

VodafoneZiggo bedient een groot aantal ziekenhuizen in Nederlands met Datacommunicatie-, Telefonie- & Multimediadiensten. Hier vallen ook, i.s.m. partners, de patiëntconsoles onder. Deze worden momenteel nog niet vaak gebruikt voor entertainment. Dit is vreemd omdat blijkt dat entertainment grote persoonlijke, sociale, maatschappelijke en commerciële baten oplevert (zie hieronder). Aangezien binnen afzienbare tijd het Catharina Ziekenhuis op basis van licenties gebruik zal maken van Cloud Multimedia diensten, kunnen ook games worden meegeleverd met de Multimedia dienst die, i.s.m. partner See-IP, via de multimedia server bij het Catharina Ziekenhuis, op de terminals beschikbaar zullen zijn.  Momenteel wordt een slag geslagen om een aantal spelen van GFHP op deze consoles te zetten. Zo levert VodafoneZiggo Peopleware. Peopleware levert de echte unieke klantwaarde aan de Multimedia diensten.

  

Context

In de St Maartenskliniek Nijmegen wordt sinds enige maanden het spel Medie & Seintje gespeeld door patiënten. Het gaat in deze fase om kruiswoordpuzzels. De spelloyaliteit is groot. Patiënten voelen zich gelukkiger, minder gestresseerd en vragen minder hulp van hun sociale netwerk en het personeel. Het personeel kan doeltreffender, doelmatiger en gelukkiger werken. Om het spel te spelen, loggen patiënten in met de barcode van hun medicijn. Het onderliggende doel achter het spel is therapietrouw. De persoonlijke, maatschappelijke en commerciële baten van therapietrouw zijn immens. De komende jaren zal het project wereldwijd uitgerold worden waarbij Value Based Healthcare in een Gasthuisconcept centraal staat. De pilot met VodafoneZiggo past uitstekend bij dit concept.

 

Effect vastgoed

Uitgaande van Value Based Healthcare en Gastvrijheid wordt de klantwaardeketen vraaggericht. Dit betekent andere vormen van management (productie, brand, customer relation) en handel en wandel binnen gasthuizen. Dit heeft gevolgen voor het gebruik van het gebouw op de korte als de lange termijn zelfs zonder rekening te houden met ontwikkelingen die nauwelijks stuurbaar zijn zoals de demografische ontwikkeling. Het hospitaal te Uden toont de gebruikseffecten van het gebouw als gevolg van een andere werkwijze en daarmee ook op de vastgoedexploitatie.

Voordelen:

 • Verschuiving van Supply Based Care naar Value Based Care waarin games/apps zorgen voor meer uren klantwaarde per dag gegeven en menselijke personeel wordt doeltreffender en doelmatige ingezet. Verschuiving van werk.
 • De zorgvrager, zijn sociale netwerk, intermediaire ketenpartners als de zorgbieder zullen meer informatie krijgen met betrekking tot de voortgang van het herstelproces en met name de versnelling. Dit heeft effect op gepercipieerde gevoel regie/zeggenschap wat relevant is voor het genezingsproces.
 • Zowel zorgvrager, zijn sociale netwerk, intermediair als de zorgbieder krijgen inzicht in gepersonifieerde klantvraag. Dit draagt bij tot hospitality waarde die een gasthuis ook moet leveren.
 • De intermediaire dienstverleners worden onlosmakelijke partners in de value based waardeketen en verzekeren zich zo van een duurzame concurrentiepositie.
 • Gevalideerde toepassingen door samenwerking met universiteiten.
 • De zorgaanbieder krijgt te maken met een hogere klanttevredenheid en lagere kosten per patiënt door personeel. Een verhoging van doeltreffendheid en doelmatigheid (bedden, personeel, vastgoedruimte).

  

Project. Uw project?

Functies c.q. feiten over .........:..................

Voordelen:

 • Wat zijn de voordelen voor de zorgvragers en zorgverleners ...............
 • Welke persoonlijke voordelen biedt het voor de zorgvragers en zorgverleners ...................

 

< Terug naar top van de pagina 

 

Experts

Marcel Mijnster | Erasmus MC | Topic: integrale visie huisvesting Jörn-Ole Stellmann | associate partner, architect bij Wiegerinck architectuur stedenbouw | Topic: healing enviroment

 

Ted van Loosbroek | bedrijf kritische installaties in de zorg een strategische visie op assetmanagement Deerns | Topic: Energie+

Evelien Bouterse | Spaarne Gasthuis | Topic: healing environment

 
Richard van Tilborg | Partner innovatieve technologie / Director SMART | Richard.van.Tilborg@ordina.nl | +316-51017492 | Topic: big data driven business en internet of things Wouter Pocornie | Architect & Urbanist | pocs26@gmail.com   
 
Gabby van Meer | +31648234725 | gabby.vanmeer@compris.eu | Topic: duurzaam assetmanagement Joost Wijnen | aandachtsgebied open BIM. Oadis | +316-46273405 | jw@oadis.com | Topic: BIM en internet of things  
 
Henri Verploegh | Principal Consultant Business Advisory bij Arcadis | Topic: Financiele engenering - benchmark Jan-Eric Slot |Bernhoven | Topic: innovatie - samen eigentijds de allerbeste zorg bieden.
John Heijstek | Programmamanager verbouwing WKZ & hoofd beleidsteam bij UMC Utrecht UMCU / Wilhelmina Kinderziekenhuis | topic: bouwen van ziekenhuisvastgoed vanuit het oogpunt van de customer en employee journey Jasper Brands | Creative director at Panton, designers for healthcare | topic: customer en employee journey
 
Adrie van Oord | BNG Bank | Topic: kredietverlening  
Roland Goetgeluk | roland@gamesolutionslab.com |Market Analyst & Marketer at Games for Health Europe | Topic: gaming for health | Auteur E&R Visiedocument ziekenhuis 2025 “centrum voor gezondheid en levensstijl” Zie ons leden register wie onze experts zijn
   
 
   
< Terug naar top van de pagina  
   
Projectgroepleden  
   
Marcel Hendriks | Sr. Account Manager Healthcare at VodafoneZiggo | Voorzitter | +316-21536739 Henri Verploegh | Principal Consultant Business Advisory bij Arcadis
Cees van Beukering | VastgoedBS | Vice voorzitter | +316-51228420 Ashna Hoelasie | Programma-manager | +316-12767057
Tom de Groot | db-m - Cordaan |  Tndegroot@gmail.com | +316-83671784 | Innovatie Spotter | InnovotionSpotter | Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn
 

< Terug naar top van de pagina 

 

Aamelden en praktische informatie

Datum | 27 maart 2018 | Tijd | 10:00 - 13:30 uur inclusief lunch Plaats | Oogziekenhuis Rotterdam | Schiedamse Vest 180 ROTTERDAM | routeKosten | Leden van het Platform Economie & Ruimte kunnen zonder kosten aan deze bijeenkomst deelnemen. Projectgroepleden van het E&R Project 'van Ziekenhuis 2017 naar Gasthuis 2025' hebben voorrang bij inschrijving. Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij een bijdrage van € 125,- excl. BTW (€ 151,25 incl. BTW). No-show-beleid


Heeft u ideeën. Laat het Ashna Hoelasie weten | +316-12767057.

20180322