Innovatief in duurzaam bouwen en exploiteren van huisvesting met als topic duurzame technische producten en oplossingen bij Inspiratiecentrum Duurzaamheid van de Technische Unie. Als onderdeel van het SMART facilitair & gebouwbeheer programma


Innovatief in duurzaam bouwen en exploiteren van huisvesting met als topic duurzame technische producten en oplossingen in het Inspiratiecentrum Duurzaamheid van de Technische Unie in Zwolle | 16 mei 2018 | 15:30 – 18:30 | Inclusief lunch en de mogelijkheid tot netwerken |

Duurzame gebouwen renderen beter omdat:

 • Kopers en huurders het steeds belangrijker vinden om gehuisvest te zijn in duurzame gebouwen vanwege een betere comfort en dat het de gezondheid van de gebruikers verbeteren volgens een onderzoek van de World Green Council (WGBC).
  • Binnen luchtkwaliteit en ventilatie in gebouwen met een prettig binnenklimaat scoren werknemers beter op cognitieve taken dan in gebouwen waar het binnenklimaat als onaangenaam wordt ervaren.
  • Thermisch comfort beïnvloedt de productiviteit van werknemers wanneer gebouwen te warm zijn of wanneer gebouwen te koud zijn.
  • Daglicht en verlichting heeft een positief effect op productiviteit positief wordt beïnvloed.
  • Afleiding door lawaai op de werkvloer dot de productiviteit dalen.
  • Een werkomgeving waarin de natuur is verwerkt, verbetert de productiviteit.
  • De uiterlijke kenmerken van een gebouw draagt bij aan de tevredenheid van werknemers.
  • Bereikbaarheid van de werkplek stimuleert werknemers om op de fiets naar het werk te4 komen en dat leidt tot een kostenbesparing als gevolg van een vermindering van het ziekteverzuim.
  • Duurzame gebouwen zijn goedkoper te financieren. Banken eigenaren van duurzame gebouwen tegemoet komen met een rentekorting van maximaal 1% ten opzichte van reguliere financieringen.
  • Duurzame gebouwen zijn meer waard en daardoor ook veel beter te verkopen en te verhuren dan gebouwen die niet duurzaam zijn.

Op deze E&R Rondetafelbijeenkomst laten we ons informeren welke duurzame producten en oplossingen er zijn om de duurzaamheidsambitie te behalen. Te denken aan: zonnepanelen, smart solutions (waaronder domotica), ledverlichting, slimme klimaatbeheersing, laadsystemen voor elektrisch rijden, warmtepompen, waterbesparend sanitair, etc..

 

Programma: innovatief in duurzaam bouwen en exploiteren van huisvesting met als topic duurzame technische producten en oplossingen in het Inspiratiecentrum Duurzaamheid van de Technische Unie in Zwolle

15:00 uur | Inloop en ontvangst met koffie/thee


15:30 uur |
Welkom en toelichting op het programma en het E&R Project duurzaam en smart asset management van vastgoed door Cees van Beukering en onze gastheer Gert van Viegen van Inspiratiecentrum Duurzaamheid van de Technische Unie


16:00 uur | Innovatief in duurzaam bouwen en exploiteren van huisvesting met als topic duurzame technische producten en oplosssingen in het Inspiratiecentrum Duurzaamheid van de Technische Unie door Gert van Viegen.


 

17:00 uur |Werk in uitvoering, presentatie door een van de projectgroepleden of experts van een van de drie projecten in uitvoering die wij op de voet volgen.

Project service concept op basis van mixed reality ingebracht door Averell van den Bos. Voor nadere informatie zie info


18:00 uur
 | Welke conclusies kunnen we trekken? Onder leiding van Cees van Beukering


Noteer alvast volgende E&R Rondetafelbijeenkomsten:

 • 27 september 2018 | Utrecht bij Stork | E&R Rondetafelbijeenkomst in het teken van intelligent building technologies met als topic buidingservice.
 • dember 2018 | Rotterdam | E&R Rondetafelbijeenkomst in samenwerking met als topic: kennisborging en mixed reality door averell van den Bos | The service concept |
 • maart 2019 | E&R Rondetafelbijeenkomst in samenwerking met de NVDO met als topic: duurzaam asset management voor eigenaren |


18:30 uur | Netwerken bij de broodjeslunch

 

Aanmelden

 

< Terug naar top van de pagina

E&R SMART facilitair & gebouwbeheer en service project 

Stand van zaken per d.d. 2017-11-23
Projectteam Projectgroep Evaluatie team
     
E&R Inspiratiedocument

E&R Inspiratiedocument SMART facilitair & gebouwbeheer

Evaluatie nog niet ingepland 
     
Praktijk 2 projecten. Zie werk in uitvoering Evaluatie nog niet ingepland


Projectgroepleden ontvangen na elke bijeenkomst de laatste versie van het E&R Inspiratiedocument als mede, ex-ante en ex-post rapporten wanneer deze beschikbaar zijn. Deelname aan E&R Projecten is gelimiteerd tot ten hoogste 25 personen. Mee doen of heeft u vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met Averell van den Bos | +316-22687598 | averell@theserviceconcept.com of met Gabby van Meer | +316-48234725 | gabby.vanmeer@compris.eu


E&R Visiedocument SMART facilitair & gebouwbeheer en service


Het visiedocument moet de lezer helpen een beter antwoord kan worden gegeven op de vraag hoe SMART facilitair en gebouwbeheer georganiseerd kan worden. Het visiedocument kan daarmee van dienst zijn voor toezichthouders, bestuurders en managers om hun eigen vraagstukken beter in te vullen. Het visiedocument wordt gedragen door experts op een aantal cruciale topics waarmee extra waarde wordt gecreëerd dat tot een nieuwe standaard leidt zoals nog niet getoond binnen de Benelux. De topics zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende visie kan ontstaan.

Het E&R Visiedocument dat bij elke bijeenkomst wordt ingebracht om de discussie richting te geven en het inspiratiedocument aan te scherpen. De topics genoemd in de donker blauwe velden zijn op eerdere bijeenkomsten aan de orde geweest en zijn de resultaten van de bijeenkomsten in het E&R Visiedocument opgenomen.

In de praktijk is het E&R Inspiratiedocument inzetbaar voor:

Inkijkexemplaar van E&R Visiedocument 
binnenkort in pdf te downloaden beschikbaar.


< naar top van de pagina

Praktijk. Werk in uitvoering

Project: servcie concept op basis van mixed reality ingebracht door Averell van den Bos

Het servcie concept brengt de sterke punten van augmented-mixed reality en 3D visualisatie bij elkaar tot een krachtige leermethode. Statisch lesmateriaal en juridisch gedreven handleidingen behoren binnenkort tot het verleden. Onze applicaties faciliteert nieuw lesmateriaal en positioneert een nieuwe efficiënte vakman. Door onze aanpak voorziet de applicatie in een of meerdere van de onderstaande doelstellingen die direct zullen leiden tot prestatieverbeteringen en kostenbesparingen.

 

Project: big data gedreven gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed exploiteren ingebracht door Ellen-Jane van Straten

Vastgoedsturing is monitoren met het doel de prestatie van het vastgoed in de gaten te houden en op tijd de juiste acties in gang zetten gericht op de te onderhouden functie!

Voor meer informatie zie HEMM

Project ............ ingebracht door ........

Functies c.q. feiten ..................

Voordelen:

 • Wat zijn de voordelen voor de ...............
 • Welke persoonlijke voordelen biedt het voor de .................


< naar top van de pagina

Experts

Evert van Harn | Vitens | Topic: afstoten van vastgoed op een duurzame wijze Joost Wijnen | Topic: open BIM. 
Auteur van de publicatie "Regie over informatie BIM voor Woningcorporaties" geschreven in opdracht van de vereniging van woningcorporaties aedes. Oadis | +316-46273405 | jw@oadis.com | Thema: BIM
Johan Duut | Procap | +316-40366894 | Topic: energie efficient Hilda Feenstra | +316-25299700 | localworks | Auteur van het boek 'Duurzaam zijn moet je Durven' | Topic: duurzaamheid en assetmanagement
Jan Veuger | Lectoraat Maatschappelijk
Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Gronngen 
j.veuger@corporaterem.nl | Topic: total cost of ownership (benchmarking)
Ellen-Jane van Straten | HEMM | Topic: big data driven gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed exploiteren
Averell van den Bos | +31622687598 | averell@theserviceconcept.com | Topic: Augmented-Mixed Reality  Gabby van Meer | +316-48234725 | gabby.vanmeer@compris.eu | Redactie E&R Visiedocument duurzaamheid & smart asset management
Jeroen Gras | OTIS | topic: smart onderhoud Emil Root | Carrier | topic: smart enenergy
 
  Zie ons leden register wie onze experts zijn
   
< naar top van de pagina  
   
Projectgroepleden  
Peter Meeuwis | Portaal | +316-20017197 
peter.meeuwis@portaal.nl | Voorzitter
Cees van Beukering | +31651228420 | VastgoedBS | Vice voorzitter
Paul Duijn | Duijn Vastgoedmanagement & Huisvesting | paul.duijn@duijnvastgoed.nl | +316-11901140 | Programmamanager Averell van den Bos | +31622687598 | averell@theserviceconcept.com | Programmamanager
Johan Duut | Procap | Innovatie spotter | InnovotionSpotter | Gabby van Meer | +316-48234725 | gabby.vanmeer@compris.eu |
 
  Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn

  

< Terug naar top van de pagina

 

Aanmelden en praktische informatie over de bijeenkomst

Datum en tijd | 16 mei 2018, van 15:30 - 18:30 uur (inloop vanaf 15:00 uur) Plaats  | Bij het Inspiratiecentrum Duurzaamheid van de Technische Unie in Zwolle. Ravensburgstraat 2, 8028 PZ Zwolle. Route  Kosten | Leden van het Platform Economie & Ruimte kunnen zonder kosten aan deze bijeenkomst deelnemen. E&R Register Qualified Smart Asset Manager (QSAM) hebben voorrang bij inschrijving. Aan niet leden van het Platform Economie & Ruimte vragen wij een bijdrage van € 125,- excl. BTW (€ 151,25 incl. BTW).  No-show-beleidHeeft u ideeën. Laat het Averell van den Bos weten +31622687598 | averell@theserviceconcept.com of Gabby van Meer weten | +316-48234725 | gabby.vanmeer@compris.eu

20180315