Facilitair & gebouwbeheer 2025. Innovatief in duurzaamheid

In de strijd om het behoud en het werven van nieuwe medewerkers speelt facility management en duurzaam gebouwbeheer een steeds belangrijkere rol omdat:

 • Een aantrekkelijke werkomgeving helpt in het behouden en werven van medewerkers
 • Duurzaamheid helpt in de reductie van CO2 uitstoot
 • Je met duurzaamheid als organisatie laat zien niet alleen maatschappelijk verantwoord te werken doch ook voorop durft te lopen in nieuwe ontwikkelingen met smart solutions, ledverlichting, slimme klimaatbeheersing, laadsystemen voor elektrisch rijden, warmtepompen, waterbesparend sanitair , etc..
 • Op onze bijeenkomsten wordt u als facilitair manager en gebouwmanager geholpen in het vinden van slimme en kostenbesparende ideeën in het leveren van diensten en in het op duurzame en slimme manier beheren van gebouwen.


E&R Projectgroep facilitair en gebouwbeheer 2025

Aanmelden voor deze bijeenkomst >


Duurzame gebouwen met aandacht voor:

 • Binnen luchtkwaliteit en ventilatie in gebouwen met een prettig binnenklimaat scoren werknemers beter op cognitieve taken dan in gebouwen waar het binnenklimaat als onaangenaam wordt ervaren.
 • Thermisch comfort beïnvloedt de productiviteit van werknemers wanneer gebouwen te warm zijn of wanneer gebouwen te koud zijn.
 • Daglicht en verlichting heeft een positief effect op productiviteit positief wordt beïnvloed.
 • Afleiding door lawaai op de werkvloer dot de productiviteit dalen.
 • Een werkomgeving waarin de natuur is verwerkt, verbetert de productiviteit.
 • De uiterlijke kenmerken van een gebouw draagt bij aan de tevredenheid van werknemers.
 • Bereikbaarheid van de werkplek stimuleert werknemers om op de fiets naar het werk te4 komen en dat leidt tot een kostenbesparing als gevolg van een vermindering van het ziekteverzuim.
 • Duurzame gebouwen zijn goedkoper te financieren. Banken komen eigenaren van duurzame gebouwen tegemoet met een rentekorting van maximaal 1% ten opzichte van reguliere financieringen.
 • Duurzame gebouwen zijn meer waard en daardoor ook veel beter te verkopen en te verhuren dan gebouwen die niet duurzaam zijn.


Facilitair en gebouwbeheer 2025 met als topic duurzame technische producten en oplossingen in het Inspiratiecentrum Duurzaamheid van de Technische Unie in Zwolle

 • 18:00 | Welke conclusies kunnen we trekken?
 • 18:30 uur |Netwerken en mogelijkheid voor gezamenlijk diner

Aanmelden voor deze bijeenkomst >


E&R Project facilitair en gebouwbeheer 2025

Stand van zaken


Agenda:
 

 • 11 dember 2018 | Rotterdam | E&R Rondetafelbijeenkomst in samenwerking met als topic: kennisborging en mixed reality door averell van den Bos | The service concept |
 • 21 maart 2019 | Houten - NVDO met als topic: duurzaam asset management voor eigenaren |
 • 20 juni 2019 | Utrecht | E&R Rondetafelbijeenkomst in het teken van intelligent building technologies met als topic buidingservice.


E&R Roadmap facilitair en gebouwbeheer 2025

De roadmap moet de lezer helpen een beter antwoord kan worden gegeven op de vraag hoe facilitair en gebouwbeheer in 2025 georganiseerd kan worden. De roadmap kan daarmee van dienst zijn voor toezichthouders, bestuurders, managers, projectleiders en inkopers om hun eigen vraagstukken beter in te vullen. De roadmap wordt gedragen door experts op een aantal cruciale bouwstenen waarmee extra waarde wordt gecreëerd dat tot een nieuwe standaard leidt zoals nog niet getoond binnen de Benelux. De bouwstenen zijn als kralen in een ketting waardoor een samenhangende visie kan ontstaan.

De roadmap dat bij elke bijeenkomst wordt ingebracht om de discussie richting te geven en om de roadmap aan te scherpen.

Roadmap

De roadmap helpt u om innovaties gestructureerd in uw eigen tempo en naar aandachtsgebied in te zetten om stap voor stap meerwaarde te creëren. Zie werk in uitvoering voor drie actuele praktijkvoorbeelden.

Praktijk. Werk in uitvoering

Project: servcie concept op basis van mixed reality ingebracht door Averell van den Bos

Het servcie concept brengt de sterke punten van augmented-mixed reality en 3D visualisatie bij elkaar tot een krachtige leermethode. Statisch lesmateriaal en juridisch gedreven handleidingen behoren binnenkort tot het verleden. Onze applicaties faciliteert nieuw lesmateriaal en positioneert een nieuwe efficiënte vakman. Door onze aanpak voorziet de applicatie in een of meerdere van de onderstaande doelstellingen die direct zullen leiden tot prestatieverbeteringen en kostenbesparingen.

 

Project: big data gedreven gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed exploiteren ingebracht door Ellen-Jane van Straten

Vastgoedsturing is monitoren met het doel de prestatie van het vastgoed in de gaten te houden en op tijd de juiste acties in gang zetten gericht op de te onderhouden functie!

Voor meer informatie zie HEMM

Project ............ ingebracht door ........

Functies c.q. feiten ..................

Voordelen:

 • Wat zijn de voordelen voor de ...............
 • Welke persoonlijke voordelen biedt het voor de .................


Experts

Evert van Harn | Vitens | Topic: afstoten van vastgoed op een duurzame wijze Joost Wijnen | Topic: open BIM. 
Auteur van de publicatie "Regie over informatie BIM voor Woningcorporaties" geschreven in opdracht van de vereniging van woningcorporaties aedes. Oadis | +316-46273405 | jw@oadis.com | Thema: BIM
Johan Duut | Procap | +316-40366894 | Topic: energie efficient Hilda Feenstra | +316-25299700 | localworks | Auteur van het boek 'Duurzaam zijn moet je Durven' | Topic: duurzaamheid en assetmanagement
Jan Veuger | Lectoraat Maatschappelijk
Vastgoed, Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Gronngen 
j.veuger@corporaterem.nl | Topic: total cost of ownership (benchmarking)
Ellen-Jane van Straten | HEMM | Topic: big data driven gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed exploiteren
Averell van den Bos | +31622687598 | averell@theserviceconcept.com | Topic: Augmented-Mixed Reality  Gabby van Meer | +316-48234725 | gabby.vanmeer@compris.eu | Redactie E&R Visiedocument duurzaamheid & smart asset management
Jeroen Gras | OTIS | topic: smart onderhoud Emil Root | Carrier | topic: smart enenergy
 
  Zie ons leden register wie onze experts zijn
   
Projectgroepleden  
Peter Meeuwis | Portaal | +316-20017197 
peter.meeuwis@portaal.nl | Voorzitter
Cees van Beukering | +31651228420 | VastgoedBS | Vice voorzitter
   

Project aanjagers

 
Guido Jilderda| Proces innovator - Design for Humanity |
guido.jilderda@vanblend.com |+316-29540347 | VANBLEND |
Johan Duut | Procap | Innovatie spotter | InnovotionSpotter |
Paul Duijn | Duijn Vastgoedmanagement & Huisvesting | paul.duijn@duijnvastgoed.nl | +316-11901140 | Programmamanager Gabby van Meer | +316-48234725 | gabby.vanmeer@compris.eu |
 
Averell van den Bos | +31622687598 | averell@theserviceconcept.com | Programmamanager Zie ons leden register wie onze projectgroepleden zijn


Deelnemen aan het project?

 • Projectgroepleden ontvangen updates van het E&R-visiedocument alsmede, ex-ante en ex-post rapporten
 • Maximaal 25 deelnemers per E&R-Project
 • Meedoen of vragen? Neem contact op met Averell van den Bos 06-22687598 - averell@theserviceconcept.com of Gabby van Meer  06-48234725 - gabby.vanmeer@compris.eu