De levende stad - omgevingsvisie

Stad om in te leven - omgevingsvisie

 • Het wordt almaar durkker in de stad en door nieuwe 'sleuteltechnologieën' zoals 3D-printing, artificial intelligence, augmented reality, big data, photoninc, biobased, blockchain, biomimicry, circulaire economie, etc ontstaan geheel nieuwe sociale en zakelijke weefsels.
 • Die nieuwe 'sleuteltechnologieën' die leiden tot nieuwe sociale en zakelijke weefels en die onder andere ook helpen de gemeentelijke agenda van duurzaamheid en circulaire economie te realiseren
 • Omgevingsvisie – een verplicht document door de gemeenteraad op te stellen – is een integrale visie met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn - een levende stad is een mensen stad

Voor wie?

 • Wethouders, Gemeenteraadsleden, beleidsambtenaren, planalogen, stedebouwkundigen, infra- en bouwondernemers, projectleiders. Laat u inspireren en wij horen u graag op deze bijeenkomst.

Praktische informatie

 • Utrecht 
 • 2 november 2018 (nog niet definitef)
 • 09.30 – 12.30
 • Gratis voor leden, No-show-beleid
 • Niet-leden: € 125,- (ex. btw) - € 151,25 (incl. btw) 

Aanmelden voor deze bijeenkomst > 

Programma 

 • 09.15 | Ontvangst
 • 09.30 | Welkom en toelichting op programmatoelichting door Erwin van de Pol
  • Elevator pitch:
 • 09.45 | De Levende Stad door Elma van Beek
  • Het wezen van De Levende Stad. Denk en werkkader
  • De Levende Stad gementen. Toelichting op de 'tool' van De Levende Stad  
 • 10:15 | Omgevingsvisie - actueel praktijkvoorbeeld - Gemeente 
  • Delen van successen
  • Leerpunten
 • 10:45 | Werk in uitvoering > Nieuwe gemeentelijke ambities in samenhang - onderleggers voor de omgevingsvisie onder. Cees van Beukering en Erwin van de Pol
Nieuwe gemeentelijke ambities
Samenhang
Omgevngsvisie
 • 12:00 | Conclusies
 • 13:00 | Afsluiting - eenvoudige lunch - netwerken

Aanmelden voor deze bijeenkomst >  

Opleiding 

Smart gebiedsontwikkelig - omgevingsvisie

Vastgoed Business School logo

Zie voor meer informatie: https://vastgoedbs.nl/cursus/smart-cities-smart-citizens/ 

De Levende Stad meettool - 'meten is weten'

Steeds meer mensen wonen in de stad en dit zal in de toekomst alleen nog maar toenemen. Maar erg aantrekkelijk zijn steden volgens stedenbouwkundige Elma van Beek niet. Zij vindt dat een stad pas echt leefbaar zou zijn als deze zijn bewoners zou uitnodigen om zich te ontwikkelen. In haar boek 'De levende stad' legt zij uit wat daarvoor nodig is. Een levendige stad met betrokken bewoners begint bij het in kaart brengen van de behoeften van overheid, bewoners en bedrijfsleven. Door de stedelijke ruimte en het planproces op te vatten als kringlopen kan een stad meegroeien met die behoeften. Zo wordt de stad een levend systeem waarin mensen zich optimaal kunnen ontplooien. Van Beek verkent de praktische, duurzame oplossingen om dit voor elkaar te krijgen en benoemt de spelers op het gebied van ruimtelijke ordening, planologie, stedenbouw enprojectontwikkeling. Inhoudelijk sluit het boek van Elma van Beek aan bij 'Nieuw krachtenveld, nieuwe paradigma's' en 'Identiteit en ruimte': drie Blauwdrukboeken over duurzaamheid en nieuwe opvattingen in de stedenbouw. 

Stand van zaken

De Levende Stad meettool helpt bewoners en bestuurders in het aansturen van de stedebouwkundige invulling van de stad in aansluiting op de omgevingsvisie. Het is feitelijk een omgevingsvisie volgsysteem om op een eenvoudige, snelle en overzichtelijke wijze de doelen geformuleeerd in de omgevingsvisie te meten en daardoor te bespreken. De Levende Stad meettool wordt gedragen door projectgroepleden en experts die weten hoe nieuwe 'sleuteltechnologieën' in te zetten voor een levende stad, een stad om in te leven.

De modertor van de bijeenkomst heeft de taak om met de inzet van design thinking tools de deelnemers tot creatieve oplossingen aan te zetten. De InnovationSpoter houdt via de website www.InnovationSpotter.com van het Platform Economie & Ruimte in de gaten welke nieuwe producten en diensten interessant zijn om te volgen om uiteindelijk toe te passen.


 

Ex-ante en ex-post analyses van project ontwerp, exploratie en exploitatie. Projectgroepleden worden aangemoedigd op basis van de visie c.q. raodmap projecten tot stand te brengen waarbij de rol van de E&R Projectgroep ‘De Levende Stad’ beperkt blijft tot het uitvoeren van een ex-ante en een ex-post analyse.

Nadere informatie:

Agenda:

 • 12 april 2019 | Den Bosch | De transitie naar een duurzame samenleving - Gemeentelijk ambitie van nu, straks en morgen (programma onder voorbehoud)
 • 5 juli 2019 | Zwolle | Ontwikkeling van de economie in stad en regio - Gemeentelijk ambitie van nu, straks en morgen (programma onder voorbehoud)
 • 27 september 2019 | Rotterdam | Transformatie in het sociale domen - Gemeentelijk ambitie van nu, straks en morgen (programma onder voorbehoud)

Experts

 

Niek Mouter | expert maatschappelijke
kosten baten analyse
 | Maatschappelijke kosten baten analyse

Bert Vermeij | Esri Nederland en voormalig wethouder | Big data geo

Wout van der Toorn Vrijthoff | Creative  Solution |Emeritus associate professor 
Real Estate Management & Development 
Delft University of Technology, The Netherlands | Leefbaarheid
Harry van Duijnhoven | Kragten | Inrichting openbare ruimte
Paul Henkemans | Henkemans architectuur | Stedenbouw Rob Luyk | binder groenprojecten | Openbaar groen
Tjerk van Impelen | Stationsgebied Utrecht CU2030 Arie Voorburg | Arcadis | Urbanisatie & transitie van steden
 
 
  Zie ons leden register wie onze experts zijn
 

Projectorganisatie

 
Elma van Beek Vlaanderen Oldenzeel | Stichting de Levende Stad | Projectarchitect Cees van Beukering | +31651228420 | VastgoedBS | Programmamanger
Guido JilderdaVANBLEND | InnovationSpotter Erwin van de Pol | Rijnconsult | Moderator | .