Wij helpen jou bij de promotie van jou innovatieve duurzame circulair oplossingen

Waarom E&R?

Created with Sketch.

Je profiteert van de kracht van ons ecosysteem

Met 8.500 E&R Koplopers en volgers van E&R vormen we binnen de Benelux een vruchtbaar ecosysteem. 

Wij helpen opdrachtgevers en projectleiders duurzaamheid die op zoek zijn naar duurzame, circulaire en digitale oplossingen en mogelijk ben jij die leverancier waar opdrachtgevers naar op zoek zijn.

Wie helpen wij?

Created with Sketch.

Wij helpen jou als jij net als ons gefocust bent op het implementeren van duurzame circulaire oplossingen.

Als referentie voor het beoordelen van duurzame en circulaire oplossingen gebruiken wij de uitgangspunten van de International Integrated Reporting Council (IIRC) die onderscheidt maakt naar: natuurlijke waarde, materiële waarde, sociaal relationele waarde, menselijke waarde en intellectuele waarde. Deze waarden zijn verbonden aan de 17 Sustainable Development Goals waar steeds meer bedrijven aan moeten voldoen. net zoals de uitgangspunten van IIRC.


Wij helpen leveranciers van duurzame, circulaire en digitale oplossingen in het vinden van potententiele klanten. En als het nodig is helpen wij ook mee bij de implementatie van oplossingen bij jouw klanten. 

Hoe doe we dat?

Created with Sketch.

Wij helpen jou met de promotie van jouw oplossing door: 

 • Wij nemen jou op in de 1e ring van on sector overstijgend netwerk waar je in contact kan komen met nieuwe zakelijke contacten.
 • Jou de mogelijkheid te bieden jouw oplossing te plaatsen op de website van E&R en brengen jouw oplossing onder de aandacht van onze 8.5.oo E&R Koplopers en volgers.

 

Kennistafel bijeenkomsten: 

 • Over jouw oplossing kunnen wij Kennistafel bijeenkomsten organiseren. Kennistafels helpen jou om in contact te komen met potentiële klanten;
 • We bieden jou de mogelijkheid nieuwsberichten te plaatsen in een of meerdere LinkedIngroepen die wij beheren;
 • Jouw oplossing wordt opgenomen in publicaties en Kennisbank.onlie.

 

Kennistafel over eigen duurzame circulaire diensten of producten: 

 • Bedrijven bieden wij de mogelijkheid een eigen Kennistafel te organiseren over eigen onderwerp(en) als deze gaan over duurzaamheid of circulaire economie of digitalisering passend bij de bedoeling van E&R


Introductie: 

 • Als het gewenst is introduceren wij jou bij potentiële klanten wat effectiever is en veel tijd bespaart. 
 • Bieden de mogelijkheid een persoonlijke mail te zenden.


Wij helpen jou bij de implementatie van jouw oplossing door: 

 • In samenspraak met de opdrachtgever onder leiding van E&R Ketenpartners stellen in eerste instantie een businesscase met als bijlage een plan van aanpak.


Wij helpen jou in het door ontwikkelen van jouw oplossing bij: 

 • Het vinden van die specialist waar jij naar op zoek bent;
 • Het vinden van die innovatieve duurzame of circulaire of digitale dienst of product waar jij naar op zoek bent;
 • Het vinden van het innovatieve duurzame of circulaire of digitale project om jouw eigen ideeën mee te kunnen spiegelen.

Wat kost het?

Created with Sketch.

1. Promotie van jouw oplossing: 

Promotie van jouw oplossing op de Kennisbank.online en als E&R Ketenpartner kan je toetreden tot de 1e ring van ons sector overstijgende netwerk. Lees meer over E&R Ketenpartners

 

2. Kennistafel bijeenkomsten: 

Voor het organiseren van Kennistafel bijeenkomsten zorgt E&R voor de publiciteit, het werven van deelnemers, de locatie en voor de moderator van de Kennistafel bijeenkomst. We kennen drie varianten. In geval van de varianten 2.a en 2.b kunnen de deelnemers gratis aan de Kennistafel bijeenkomsten deelnemen. De kosten worden gedragen door het bedrijf die zijn oplossing presenteert. Bij variant 2.c worden aan de deelnemers van de Kennistafel een bijdrage gevraagd en wordt aan het bedrijf die zijn oplossing presenteert niets in rekening gebracht.    

 
2.a Gratis deelname fysieke Kennistafel bijeenkomst:

 • Bij gratis deelname heb je eerder en meer deelnemers voor de Kennistafel bijeenkomsten; 
 • Aan leden van E&R, E&R Koplopers vragen wij een vergoeding van € 0,95 excl. btw (zogenaamde postzegeltarief) per adressant c.q. contact van wie wij op de hoogte hebben geïnformeerd over de Kennistafel bijeenkomst met een minimumaantal van 1.000 adressanten. De bijdrage is bedoeld ter dekking van de kosten voor publiciteit, het werven van deelnemers, deelnemers registratie, voor de moderator en nazorg van de Kennistafel bijeenkomst exclusief huur van de locatie, audiovisuele middelen en catering;
 • Aan niet leden van E&R, E&R Koplopers vragen wij € 1,50 excl. btw per adressant c.q. contact van wie wij op de hoogte hebben geïnformeerd over de Kennistafel bijeenkomst met een minimumaantal van 1.000 adressanten. Voor deze bijdrage werven deelnemers, doen wij de deelnemers registratie, leveren de moderator en verzorgen de nazorg van de Kennistafel bijeenkomst. De gevraagde bijdrage is exclusief huur van de locatie, audiovisuele middelen en catering. 

2.b Gratis deelname Kennistafel Webinar: 

 • Bij gratis deelname heb je eerder en meer deelnemers voor de Kennistafel Webinar vanuit het hele land omdat men niet hoeft te reizen; 
 • Aan leden van E&R, E&R Koplopers vragen wij een vergoeding van € 0,45 excl. btw per adressant c.q. contact van wie wij op de hoogte hebben geïnformeerd over de Kennistafel bijeenkomst met een minimumaantal van 1.000 adressanten. De bijdrage is bedoeld ter dekking van de kosten voor publiciteit, het werven van deelnemers, deelnemers registratie, voor de moderator en nazorg van de Kennistafel bijeenkomst exclusief huur van de locatie, audiovisuele middelen en catering;
 • Aan niet leden van E&R, E&R Koplopers vragen wij € 0,95 excl. btw per adressant c.q. contact van wie wij op de hoogte hebben geïnformeerd over de Kennistafel bijeenkomst met een minimumaantal van 1.000 adressanten. Voor deze bijdrage werven deelnemers, doen wij de deelnemers registratie, leveren de moderator en verzorgen de nazorg van de Kennistafel bijeenkomst. De gevraagde bijdrage is exclusief huur van de locatie, audiovisuele middelen en catering. 

 

2.c Betaalde deelname fysieke Kennistafel bijeenkomst: 

 • Het aantal deelnemers aantrekken voor de Kennistafel bijeenkomsten zal moeilijker zijn dan bij gratis deelname aan de Kennistafel bijeenkomsten; 
 • Aan de betalende deelnemers vragen wij € 450, -- excl. btw voor Kennistafel bijeenkomst per deelnemer uitgaande van te minste 6 betalende deelnemers;
 • Het bedrijf dat zijn oplossing presenteert staat als E&R Koploper geregistreerd. 

 

3. Kennistafel voor eigen bedrijf: 

De kosten voor het hebben van een eigen Kennistafel bedraagt € 2.500, -- excl. btw per jaar. Wij zorgen voor de promotie op de website van E&R, organiseren Kennistafelbijeenkomsten, werven van deelnemers en de nazorg. 


4. Introductie

 • Introductie en plaatsen van berichten in een van de LinkedIn groepen is gratis voor E&R Koplopers;
 • Verzenden van bericht via mail, per mailadres € 0,95 excl. btw per mailadres. 


5. Wij helpen jou bij de implementatie van jouw oplossing: 

 • Op basis van de vraag maken wij een offerte. En omdat wij al veel ervaring hebben en onze processen efficiënt hebben ingericht weten we dat we veel bieden tegen een aantrekkelijke prijs.


6. Wij helpen jou in het door ontwikkelen van jouw oplossing: 

 • Op basis van de vraag maken wij een offerte. En omdat wij al veel ervaring hebben en onze processen efficiënt hebben ingericht weten we dat we veel bieden tegen een aantrekkelijke prijs.

Graag geven wij jou nadere informatie en reageren snel op jouw vraag. Je mag ook direct bellen naar Cees van Beukering, +316-51228420 of mailen naar [email protected]

Geef onder bericht jouw keuze aan. Je kunt kiezen uit:

1. Promotie van jouw oplossing: 

Promotie van jouw oplossing op de website van E&R kan al voor € 795,-- excl. btw en dan ben je tevens als E&R Koploper ingeschreven en geniet je de rechten die daar bij horen. Lees meer over E&R Koplopers

 

2. Kennistafel bijeenkomsten: 

Voor het organiseren van Kennistafel bijeenkomsten zorgt E&R voor de publiciteit, het werven van deelnemers, de locatie en voor de moderator van de Kennistafel bijeenkomst. We kennen drie varianten. In geval van de varianten 2.a en 2.b kunnen de deelnemers gratis aan de Kennistafel bijeenkomsten deelnemen. De kosten worden gedragen door het bedrijf die zijn oplossing presenteert. Bij variant 2.c worden aan de deelnemers van de Kennistafel een bijdrage gevraagd en wordt aan het bedrijf die zijn oplossing presenteert niets in rekening gebracht.    

 
2.a Gratis deelname fysieke Kennistafel bijeenkomst:

 • Bij gratis deelname heb je eerder en meer deelnemers voor de Kennistafel bijeenkomsten; 
 • De kosten van het organiseren per Kennistafel bijeenkomst is op basis van een vrijwillige bijdrage van minimaal  € 65,-- excl. btw per deelnemer waarbij gerekend is op ten minste 15 deelnemers die in rekening wordt gebracht bij het bedrijf die zijn oplossing presenteert. De bijdrage is bedoeld ter dekking van de kosten voor publiciteit, het werven van deelnemers, deelnemers registratie, voor de moderator en nazorg van de Kennistafel bijeenkomst exclusief huur van de locatie, audiovisuele middelen en catering. 


2.b Gratis deelname Kennistafel Webinar: 

 • Bij gratis deelname heb je eerder en meer deelnemers voor de Kennistafel Webinar vanuit het hele land omdat men niet hoeft te reizen; 
 • De kosten van het organiseren per Kennistafel Webinar is op basis van een vrijwillige bijdrage per deelnemer waarbij gerekend is om ten minste 15 deelnemers van minimaal € 35,-- excl. btw per deelnemer die in rekening wordt gebracht bij het bedrijf die zijn oplossing presenteert. De bijdrnage is bedoeld ter dekking van de kosten voor publiciteit, het werven van deelnemers, deelnemers registratie, voor de moderator en nazorg van de Kennistafel Webinar. 

 
2.c Betaalde deelname fysieke Kennistafel bijeenkomst: 

 • Het aantal deelnemers aantrekken voor de Kennistafel bijeenkomsten zal moeilijker zijn dan bij gratis deelname aan de Kennistafel bijeenkomsten; 
 • Aan de betalende deelnemers vragen wij € 450, -- excl. btw voor Kennistafel bijeenkomst per deelnemer uitgaande van te minste 6 betalende deelnemers;
 • Het bedrijf die zijn oplossing presenteert staat als E&R Koploper geregistreerd. 

 

3. Kennistafel voor eigen bedrijf: 

 • De kosten voor het hebben van een eigen Kennistafel bedraagt € 2.500, -- excl. btw per jaar. Wij zorgen voor de promotie op de website van E&R, organiseren Kennistafelbijeenkomsten, werven van deelnemers en de nazorg. 


4. Introductie
Gratis voor E&R Koplopers

5. Wij helpen jou bij de implementatie van jouw oplossing: 

 • Op basis van de vraag maken wij een offerte. En omdat wij al veel ervaring hebben en onze processen efficiënt hebben ingericht weten we dat we veel bieden tegen een aantrekkelijke prijs.


6. Wij helpen jou in het door ontwikkelen van jouw oplossing: 

 • Op basis van de vraag maken wij een offerte. En omdat wij al veel ervaring hebben en onze processen efficiënt hebben ingericht weten we dat we veel bieden tegen een aantrekkelijke prijs
Netherlands

* Ik wil graag regelmatig marketing updates, nieuwtjes en speciale aanbiedingen van je ontvangen per e-mail. Ik kan mijn toestemming op elk gewenst moment intrekken door op de afmeldlink onderaan elke marketingmail te klikken of door je een verzoek per mail te sturen.

Onze privacyverklaring is van toepassing.