E&R Kennistafel duurzaam bouwen 2.0

Waarom een kennistafel en voor wie?

Created with Sketch.

Een kennistafel brengt diverse experts en belanghebbenden samen voor kennisdeling en multidisciplinaire samenwerking. Het stimuleert innovatie, bevordert begrip van complexe vraagstukken, en draagt bij aan effectieve, inclusieve oplossingen. Dit maakt het een essentieel instrument voor beleidsvorming, strategische planning en kennisoverdracht in zowel bedrijfsleven als gemeenschappen. 
  

Wij informeren aannemers, opdrachtgevers, eindgebruikers, beleidsadviseurs, portfolio- en projectmanagers, projectdirecteuren, architecten, projectleiders en inkopers die op zoek zijn naar slimme oplossingen die een antwoord zijn op de uitdagingen van vandaag, morgen en als het kan ook voor overmorgen.

Wat zijn de uitdagingen voor de bouw?

Created with Sketch.
 1. Ruimtegebrek: Nederland is een dichtbevolkt land met een beperkte hoeveelheid beschikbare ruimte. Dit betekent dat er slim gebouwd moet worden om het beste gebruik te maken van de beschikbare ruimte, vaak door middel van verdichting en het herontwikkelen van bestaande gebieden;
 2. Duurzaamheid: Er is een toenemende druk om duurzaam te bouwen, met een lage impact op het milieu. Dit omvat het gebruik van duurzame materialen, het ontwikkelen van energie-efficiënte gebouwen en het minimaliseren van de CO2-voetafdruk;
 3. Stikstofproblematiek: Nederland kampt met een stikstofcrisis die geleid heeft tot strenge regelgeving rondom stikstofuitstoot. Dit heeft impact op de bouwsector omdat veel bouwprojecten hierdoor vertraagd of zelfs gestopt worden;
 4. Klimaatverandering: Door de ligging van Nederland is het land bijzonder kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering, zoals zeespiegelstijging en extreme weersomstandigheden. Bouwprojecten moeten deze factoren meenemen in hun ontwerp, bijvoorbeeld door het bouwen van waterbestendige structuren en het integreren van groene infrastructuur;
 5. Woningtekort: Er is een groot tekort aan betaalbare woningen, en de vraag blijft stijgen. Er is dus een grote behoefte aan snelle, efficiënte en toch betaalbare bouwmethoden om aan deze vraag te voldoen;
 6. Regelgeving en bureaucratie: De bouwsector wordt geconfronteerd met complexe regelgeving en een soms trage bureaucratische afhandeling van vergunningen, wat projecten kan vertragen;
 7. Arbeidstekort: Net als veel andere landen heeft Nederland te maken met een tekort aan gekwalificeerd personeel in de bouwsector;
 8. Technologische verandering: De sector moet zich aanpassen aan nieuwe technologieën, zoals het gebruik van Building Information Modeling (BIM), prefab bouwmethoden, en de integratie van slimme technologie in gebouwen;
 9. Kwaliteit van de leefomgeving: Naast het fysiek bouwen van structuren moet er ook aandacht zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving, zoals groenvoorzieningen, mobiliteit en sociale cohesie;
 10. Economische onzekerheid: Economische schommelingen, zoals die veroorzaakt door de COVID-19 pandemie, kunnen leiden tot onzekerheid in investeringen en financiering in de bouwsector.


Deze uitdagingen vereisen innovatieve oplossingen en een nauwe samenwerking tussen overheden, bouwbedrijven, ontwerpers, en gebruikers van bouwwerken. 

Waar werken wij naar toe?

Created with Sketch.

 

Bij het ontwerpen en bouwen van een functioneel, duurzaam en circulair gebouw zijn er verschillende belangrijke factoren waarmee je rekening moet houden. De thema's van een functioneel, duurzaam en circulair gebouw omvatten verschillende aspecten die gericht zijn op het minimaliseren van negatieve milieueffecten, het optimaliseren van hulpbronnengebruik en het bevorderen van een langdurige functionaliteit met minimale afvalproductie. Hier zijn enkele belangrijke thema's: 

 • Doel en Gebruik van het Gebouw: Definieer het huidige doel en gebruik van het gebouw. Begrijp de behoeften van de gebruikers en zorg ervoor dat het ontwerp hierop wordt afgestemd;
 • Betrokkenheid van belanghebbenden: Het betrekken van gebruikers, buurtbewoners, aannemers en andere belanghebbenden om inzicht te krijgen hun behoeften en zorgen voor draagvlak voor duurzame ontwerpprincipes en het eindelijke bouwresultaat; 
 • Lokale context en de plek: Hou rekening met de lokale omgeving, cultuur en bouwvoorschriften bij het ontwerp en de bouw van het gebouw; 
 • Passief Ontwerp: Maak gebruik van passieve ontwerpprincipes, zoals oriëntatie op de zon, natuurlijke ventilatie en thermische massa, om het energieverbruik te verminderen; 
 • Circulaire materialen en ontwerp: Een circulair gebouw moet worden opgebouwd met duurzame en herbruikbare materialen. Dit kan onder meer het gebruik van gerecyclede materialen, biobased materialen en modulaire constructie omvatten. Daarnaast moet het ontwerp gericht zijn op flexibiliteit en demonteerbaarheid, zodat materialen kunnen worden hergebruikt of gerecycled aan het einde van de levensduur van de oplossing; 
 • Gezondheid en comfort: Een gebouw moet de gezondheid en het comfort van de gebruikers bevorderen. Dit omvat geavanceerde luchtkwaliteitssystemen, slimme thermostaten voor temperatuurregeling, akoestische isolatie, daglichtbeheer en gezondheidsbewakingssystemen. Het gebruik van natuurlijke en niet-toxische materialen draagt ook bij aan de gezondheid van de gebruikers; 
 • Flexibiliteit en aanpasbaarheid: Het ontwerpen van een gebouw die kan worden aangepast aan veranderende behoeften en functies, om onnodige sloop te voorkomen is aan te bevelen; 
 • Lange levensduur en onderhoud: Het selecteren van duurzame materialen en constructiemethoden die de levensduur van het gebouw verlengen, en regelmatig onderhoud om de prestaties te behouden;
 • Materialen: Kies duurzame en milieuvriendelijke materialen. Overweeg gerecycled, hernieuwbare en lokaal geproduceerde materialen om de ecologische voetafdruk te duurzaam. Materiaalbeheer: Het gebruik van duurzame, hernieuwbare en recyclebare materialen om de milieu-impact van materialen te verminderen. Ook het minimaliseren van bouwafval en het ontwerpen voor demonteerbaarheid zijn belangrijke aspecten. 
 • Afvalminimalisatie: Minimaliseer bouwafval door zorgvuldige planning en materiaalgebruik. Overweeg recyclebare en herbruik; 
 • Energie-efficiëntie: Implementeer energie-efficiënte ontwerpstrategieën, zoals goed isoleren, gebruik van hoogrendementsbeglazing en gebruik van waterdichte verlichting en apparatuur. Energie-efficiëntie: Het maximaliseren van energiebesparing door middel van passieve ontwerpstrategieën, geavanceerde isolatie, efficiënte HVAC-systemen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
 • Waterbeheer: Een smart, duurzame huisvesting moet beschikken over slimme waterbeheersystemen, zoals geautomatiseerde irrigatie, regenwateropvang en watermonitoringssystemen. Het minimaliseren van waterverbruik, het efficiënt gebruik van water en het vermijden van watervervuiling zijn belangrijke aspecten van duurzaam waterbeheer; 
 • Slimme technologie: Een smart huisvesting maakt gebruik van geavanceerde technologieën om verschillende aspecten van het huis te beheren en te optimaliseren. Dit omvat slimme verlichtingssystemen, beveiligingssystemen, thermostaten, apparaten, entertainment en meer. Integratie van deze technologieën kan helpen bij het minimaliseren van het energieverbruik, het verbeteren van de veiligheid en het vergroten van het comfort en gemak voor de gebruikers; 
 • Connectiviteit en interoperabiliteit: Een smart huisvesting moet worden ontworpen met connectiviteit en interoperabiliteit in gedachten, zodat verschillende slimme apparaten en systemen naadloos met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Dit zorgt voor een efficiënt beheer van de huisvesting en maakt geautomatiseerde aanpassingen mogelijk op basis van de behoeften van de gebruikers;
 • Data-analyse en optimalisatie: Een smart huisvesting kan profiteren van gegevensanalyse om inzicht te krijgen in het energieverbruik, het waterverbruik en andere aspecten van de huisvestingprestaties. Op basis van deze analyses kunnen optimalisaties worden uitgevoerd om de efficiëntie te verbeteren en duurzaam gedrag te bevorderen. 


Voornoemde thema's vormen de pijlers van een duurzaam en circulair gebouw en vullen elkaar aan om een gebouw te creëren dat niet alleen functioneel is, maar ook bijdraagt aan een positieve impact op het milieu en de maatschappij.

 

E&R 'Top 100' lijst van bouwers van duurzame bouwprojecten. En een E&R top 100 lijst van oplossingen van leveranciers aan bouwers, gebruikers en gebouweigenaren 

Created with Sketch.

Met de informatie in de 'E&R Top 100’ lijsten over de meeste slimme, duurzame, circulaire en digitale oplossingen in Nederland en Vlaanderen bespaar je tijd bij het vinden van oplossingen. Voor deze Kennistafel bouwen 2,0 hebben we:
1. E&R Top 100 lijst van duurzame projecten;
2. E&R Top 100 lijst van duurzame oplossingen van leveranciers aan infra- en bouwers.

Wij begrijpen de kernprincipes achter het succes van deze innovatieve oplossingen op economisch, technologisch en psychologisch vlak. Samengevat in de '3G's van Gewin, Gemak en Genot'.

Voor het opvragen van 'E&R Top 100' lijsten klik hier!

Heb jij een oplossing die wij niet mogen missen?

Created with Sketch.

Bouwers en leveranciers in de bouwkolom kunnen hun oplossing aanmelden voor de 'E&R Top 100' lijst door een mail te sturen naar info@economie-ruimte.nl ter attentie van Ron van Wijk.

Ps. Bedrijfsbezoek. Organiseert jouw bedrijf regelmatig rondleidingen/workshops met als thema duurzaamheid en circulariteit waar E&R Koplopers aan kunnen deelnemen dan horen wij dat graag.

Aanmelden voor de E&R Kennistafel

Created with Sketch.

Acht redenen om je aan te melden bij E&R Kennistafels. Lees hier verder en om aan te melden

Slim in bouwgrond vinden

 Bouwgrondvinden.nl is hét platform voor het vinden, kopen en verkopen van bouwgrond voor bedrijfsmatig vastgoed. Naast oppervlaktes en prijzen zijn er locatiegebonden data beschikbaar zoals: bereikbaarheid, opleidingsniveau en beschikbaarheid van geschikt personeel en de waardeontwikkeling richting de toekomst. Het platform bedient twee doelgroepen, namelijk aanbieders en zoekers. Grondaanbieders kunnen beschikbare locaties toevoegen in de database. Die kavels zijn zichtbaar voor de (be)zoekers van de website en leiden vervolgens tot een match. 

Bouwgrond wordt steeds schaarser in Nederland. Bouwgrondvinden.nl helpt u bij het vinden van uw optimale bedrijfslocatie. 

Kern van het concept: 

Bent u op zoek naar een nieuwe bedrijfslocatie? Dan werkt Bouwgrondvinden.nl een op maat gemaakte locatie analyse uit waarbij we op basis van uw wensen een aantal passende locaties presenteren. Hieruit kiest u vervolgens uw optimale bedrijfslocatie. Wilt u bouwgrond verkopen? Dan brengt Bouwgrondvinden.nl u in contact met potentiële kopers

E&R Koploper:
Mark de Graaf | bouwgrondvinden | +31(0)6- |
mark@bouwgrondvinden.nl |

E&R Kennistafel bouwen 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier beter kunnen bouwen die ook nog goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van robotisering, IoT, big data en AI mogelijkheden.

23/2

Circulaire fietsinfrastructuur 2.0

De overheid heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn,

Een Living Lab aanpak, waarin een zestal consortiumpartijen samenwerken, om circulaire fietsinfrastructuur te kunnen realiseren. Deze partijen, waaronder de Radboud universiteit en de HAN hogeschool, hebben unieke kennis en ervaring om circulaire fietspaden te realiseren volgens de hoogste circulaire ambities.

Een systematische aanpak waarbij organisaties worden geholpen om de voor hen belangrijke circulaire thema’s te benoemen die passen binnen hun strategisch beleid. Vervolgens het prioriteren hiervan zodat op grond hiervan een helder en breed gedragen programma van eisen kan worden gedefinieerd. Dit vormt de basis voor een aanbesteding en/of marktconsultatie. Aanbiedingen worden vergeleken met de uitvraag en vanuit een circulair gezichtspunt doorgerekend. Uiteindelijk wordt op transparante wijze aangegeven welke producten het best aansluiten bij de vastgestelde ambities en wordt het fietspad op deze wijze aangelegd.

E&R Koploper:
Ron van Wijk | r.van.wijk@gfsc-group.com of +31(0)6 4815 9526 | GFSC Consultants and Engineers BV |


E&R Kennistafel bouwen 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier beter kunnen bouwen die ook nog goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van robotisering, IoT, big data en AI mogelijkheden.

23/2

Toekomstbestendig ondernemen. Ben je op zoek naar een gezamenlijke denkmethodiek die jij en het managementteam toepassen zodat de organisatie toekomstbestendig blijft? Dan biedt OK-Methode jou vele voordelen.


Kern van het concept:

 • Ondernemers weten meerwaarde te creëren tegen lagere kosten
 • Ondernemingen zijn toekomstbestendig en kunnen zich beter aanpassen aan veranderende omstandigheden
 • Ondernemers die kiezen voor circulair ondernemen hebben een kleine negatieve voetafdruk 


E&R Koplopers:
Rob Westerdijk | Directeur OK-platform.nl Hoofddocent HAN Master Circ economie | +316(0)-38946590 | rob@organisatie-kundig.nl | en Roel Riepma | Directeur van Organisatie-Kundig en De Project Academie | +316(0)-55325718 | roel@organisatie-kundig.nl |


Kennistafel toekomstbestendig ondernemen 2.0: 

Een aantal keren per jaar organiseren we kennistafel bijeenkomsten om met elkaar praktijk casussen te bespreken, kennis delen. Deelnemers aan de Kennistafel die tevens E&R Koploper zijn ontvangen steeds de laatste versie van het boek 'Toekomstbestendig ondernemen'.

23/2

Opleiding 'Circulair ondernemen & economie'


Programma

De opzet van de opleiding start vanuit een integrale visie op circulaire economie en de kansen die het biedt voor circulaire ondernemers voor het ontwikkelen van circulaire diensten en producten waarvoor nu, straks en later markt is en bedrijfseconomisch verantwoord is en bestaat uit 7 modulen en de totale leergang om vat 42 dagdelen.

Module 1: Circulair ondernemen en economie. Wat is circulair ondernemen en wat is circulaire economie? Welke kansen biedt circulair ondernemen?
Module 2: Business case. Hoe ziet de business case er uit van een circulaire dienst of product.
Module 3: Kansen zien voor circulaire diensten of producten. Marktanalyse.
Module 4: Ontwerp van circulaire dienst of product.
Module 5: Financieel toetsen van het ontworpen circulaire dienst of product.
Module 6: Opstellen van een marktintroductie plan.
Module 7: Presentatie van de werkstukken 'Business case circulaire dienst of product' . 


Programmamanager:
Cees van Beukering | E&R | +31(0)6-51228420 | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl |

23/3

SAVE Renovatieversneller

Woningcorporaties hebben afgesproken dat hun woningvoorraad in 2050 alle woningen CO2 neutraal zijn.

Samenwerkingsverband van aanbieders (procesbegeleiders, bouwbedrijven, installateurs, fabrikanten) die woningcorporaties, verhuurders, verenigingen van eigenaren (vve’s) en individuele woningeigenaren helpen met het verduurzamen van hun woningen waarbij de warmtevraag significant wordt verlaagd. 

Gemeenschappelijke inkoop van renovatiewerkzaamheden tegen gereduceerde kosten als gevolg van standaardisatie, vraagbundeling en ketensamenwerking bij de uitvraag. Centraal staat daarbij de eis, dat de warmtevraag voor tenminste 150 eens- en meergezinswoningen met een bouwjaar tot 1995 wordt teruggebracht naar 70, resp. 50 kWh/m2 /jaar. Tevens wordt overheidssubsidie ingebracht die varieert van € 2.000 - € 7.000 per woning'. 


E&R Koploper:
Ron van Wijk | r.van.wijk@gfsc-group.com of +31(0)6 4815 9526 | GFSC Consultants and Engineers BV |


E&R Kennistafel bouwen 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier beter kunnen bouwen die ook nog goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van robotisering, IoT, big data en AI mogelijkheden.

23/2

Jouw oplossing of uitdaging hier?

Kern van het concept:

 • ............................
 • ...........................
 • ..........................


E&R Koploper:
..........................................
 

E&R Kennistafel bouwen 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier beter kunnen bouwen die ook nog goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van robotisering, IoT, big data en AI mogelijkheden.
 

s23/2

Met E&R heb je sneller duurzame en circulaire oplossingen die ook nog renderen

Waarom E&R inschakelen?

Created with Sketch.

Dit zijn de redenen dat organisaties hun projecten bij E&R plaatsen:

 • Wij zorgen ervoor dat jouw challenge onder de aandacht wordt gebracht van 7.500 E&R Koplopers en volgers;
 • Wij helpen organisaties bij het vinden van potentiële afnemers van hun challenge;
 • Wij tippen organisaties over innovatieve, duurzame, circulaire of digitale oplossingen waarmee organisaties hun challenge aantrekkelijker kunnen maken;
 • Wij helpen organisaties bij het vinden van subsidies en/of financiering;
 • Wij helpen organisaties bij het verbeteren van hun challenge door het organiseren van reflectiebijeenkomsten in de vorm van Webinars, excursies of workshops. Bekijk de E&R Agenda.

Slim samenwerken, hoe dan?

Created with Sketch.

 

De 7.500 E&R Koplopers en volgers vormen binnen de Benelux een vruchtbaar ecosysteem. Ons netwerk is sterk in het vinden van vraag en aanbod van grensverleggende oplossingen in duurzaamheid en circulariteit. Onze kernwoorden zijn: connectiviteit, leren, delen van ervaring, platte organisatie, gezag ontleend aan kennis, creativiteit, vragen stellen, toewijding en invloed. E&R Koplopers kennen elkaar en voegen waarde toe door slim gebruik te maken van hun zakelijke netwerk in: 

1.      Kennisdeling:

Door het organiseren van excursies, workshops of Webinars. Zie agenda


2.     Promotie van jou duurzame en circulaire producten en diensten of project: 

We bieden jou de mogelijkheid om jouw innovatieve duurzame of circulaire dienst of product te presenteren op onze website. Organiseren van excursies, workshop of Webinars over jouw duurzame of circulaire product of dienst. Zie over het presenteren van jouw product of dienst op onze website.

3.     Challenges:

Organisaties die hun uitdagende opgave als challenges door E&R willen laten begeleiden inbrengen profiteren van de kennis en de daadkracht van het sectoroverstijgende netwerk van E&R en komen daardoor ook eerder en op een goedkopere manier tot resultaat. Eigenaren van de challenge werken samen met een van de E&R Koplopers die zorgen voor het leggen van contacten en voor het proces. E&R Koplopers zetten in samenspraak met inbrenger van de challenge een traject uit om tot een sluitende businesscase te komen tot en met de exploitatie van de challenge. De procestappen zijn: 

 • Het formuleren van jouw uitdaging; 
 • Het uitwerken van jouw businesscase; 
 • Het vinden van financiering en subsidie; 
 • Het houden van marktconsultatie; 
 • De realisatie; 
 • De oplevering door het uitvoeren van een check op het resultaat; 
 • De exploitatie.

Resultaat?

Created with Sketch.

 

De doelstelling van E&R is kennisdeling en om challenges in duurzaamheid en circulariteit op een hoger plan te brengen. Om E&R Koplopers een voorsprong te geven op anderen en om anderen te inspireren. Het resultaat van de challenges worden op die manier eerder door eindgebruikers geïmplementeerd, omdat de beleving, kwaliteit en gebruikskosten een aantrekkelijke combinatie vormen. 

Kosten?

Created with Sketch.

 

1.      Kennisdeling: 

 • Aan de excursies, workshops of Webinars kunnen E&R Koplopers veelal zonder dat daarvoor extra kosten worden gerekend aan deelnemen. Aan niet E&R Koplopers vragen wij voor het bijwonen van excursies, workshops of Webinars een kleine bijdrage. Zie onze E&R agenda
 • Nog geen E&R Koploper? Je doet al mee voor € 250,- excl. btw per jaar. E&R Koplopers vormen de 1e ring van ons sector overstijgende netwerk. Wil jij je ook aansluiten? Lees hier wat je moet doen.

 

2.     Promotie van duurzame en circulaire producten en diensten: 

 • E&R Koplopers kunnen zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht hun innovatieve duurzame en circulaire diensten of producten plaatsen op de E&R Website. Zie over het presenteren van jouw product of dienst op onze website
 • Ben je geen E&R Koploper, maar wil je toch jouw innovatieve dienst of product als challenge plaatsen op onze website plaatsen? In dat geval kunnen we daar afspraken over maken. Neem contact met ons op 
 • Extra aandacht kan aan jouw innovatieve duurzame en circulaire diensten of producten worden gegeven door daarover excursies, workshop of Webinars te organiseren. Aan E&R Koplopers vragen wij voor het werven van deelnemers, het organiseren en het modereren van bijeenkomsten een financiële  bijdrage ter dekking van de kosten. Aan niet E&R Koplopers € 500,- tot € 950,- excl. btw exclusief zaalhuur en catering. Neem contact met ons op   

 

3.     Challenges:

 • Wil jij jouw callenges door E&R laten begeleiden? Neem contact met ons op.
 • Lijkt jouw challenge veel op een ander E&R Challenge? In dat geval kunnen jullie wellicht de kosten delen. Samenwerken is niet alleen goedkoper, maar leidt vaak tot betere resultaten. Want twee weten immers meer dan één! Neem contact met ons op