E&R Kennistafel duurzaam ondernemen 2.0

Waarom een kennistafel en voor wie?

Created with Sketch.

Een kennistafel brengt diverse experts en belanghebbenden samen voor kennisdeling en multidisciplinaire samenwerking. Het stimuleert innovatie, bevordert begrip van complexe vraagstukken, en draagt bij aan effectieve, inclusieve oplossingen. Dit maakt het een essentieel instrument voor beleidsvorming, strategische planning en kennisoverdracht in zowel bedrijfsleven als gemeenschappen. 
 

Wij informeren ondernemers, bestuurders, beleidsadviseurs, portfolio- en programmamanagers, projectdirecteuren, projectleiders, managers en inkopers die op zoek zijn naar slimme oplossingen die een antwoord zijn op de uitdagingen van vandaag, morgen en overmorgen.

Wat zijn de uitdagingen voor duurzame ondernemers?

Created with Sketch.

Duurzame ondernemers, die streven naar een balans tussen economische levensvatbaarheid, milieubescherming en sociale rechtvaardigheid, staan voor specifieke uitdagingen:

 • Financiële Levensvatbaarheid versus Duurzaamheidsdoelstellingen: Het vinden van een evenwicht tussen winstgevendheid en duurzaamheidsprincipes kan lastig zijn. Duurzame keuzes zijn vaak duurder op de korte termijn, wat een uitdaging kan vormen voor het behouden van concurrentievermogen.
 • Toegang tot Kapitaal: Hoewel er een groeiende interesse is in duurzaam ondernemen, kan het voor duurzame ondernemers moeilijker zijn om financiering te krijgen, omdat investeerders sceptisch kunnen zijn over de rendementen op langere termijn.
 • Consumentenbewustzijn en -gedrag: Het vergroten van het bewustzijn en het veranderen van consumentengedrag ten gunste van duurzame producten en diensten blijft een uitdaging. Dit vereist effectieve communicatie en educatie over de voordelen van duurzaamheid.
 • Regelgeving en Beleidsuitdagingen: Duurzame ondernemers moeten navigeren in een complex landschap van regelgeving en beleid, dat niet altijd gunstig of duidelijk is voor duurzame praktijken. Ze moeten vaak voldoen aan zowel lokale als internationale standaarden en regelgeving.
 • Technologische en Innovatie-uitdagingen: Duurzaam ondernemen vereist vaak nieuwe, innovatieve technologieën, die duur kunnen zijn en een lange ontwikkelingstijd hebben. Ondernemers moeten voortdurend innoveren en investeren in onderzoek en ontwikkeling, terwijl ze ook de risico's die hiermee gepaard gaan, beheren.

Voor duurzame ondernemers is het essentieel om een strategie te ontwikkelen die niet alleen economisch levensvatbaar is, maar ook ecologisch verantwoord en sociaal rechtvaardig. Dit vereist een langetermijnvisie, creativiteit en een sterke verbintenis met duurzame waarden. 

Waar werken wij naar toe?

Created with Sketch.

Bedrijven die toekomstbestendig willen ondernemen zorgen ervoor dat ze voldoen aan de ESG/Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) richtlijnen. ESG/CSRD legt een breed scala aan duurzaamheidsonderwerpen vast die bedrijven moeten opnemen in hun rapportage. Deze onderwerpen hebben betrekking op verschillende aspecten van duurzaamheid, waaronder milieu, sociale aspecten, bestuur en ethiek. Hier zijn de belangrijkste rapportageonderwerpen die worden behandeld in de ESG/CSRD:

 • Milieukwesties: Bedrijven moeten rapporteren over hun impact op het milieu, waaronder emissies van broeikasgassen, energieverbruik, watergebruik, luchtverontreinigende stoffen, afvalproductie en andere milieugerelateerde activiteiten;
 • Sociale en personeelsgerelateerde onderwerpen: Dit omvat informatie over arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid op de werkplek, arbeidsrechten, diversiteit en inclusie, opleiding en ontwikkeling van werknemers, arbeidsrelaties en sociale dialoog;
 • Mensenrechten: Bedrijven moeten rapporteren over hun inzet voor het respecteren van mensenrechten in hun activiteiten en toeleveringsketen, evenals eventuele maatregelen die ze hebben genomen om mensenrechtenschendingen te voorkomen of aan te pakken;
 • Anticorruptie en omkoping: Bedrijven moeten informatie verstrekken over hun inspanningen om corruptie en omkoping te voorkomen, zoals interne beleidsmaatregelen, training en bewustwordingsprogramma's;
 • Diversiteit in bestuursorganen: Rapportage over de diversiteit van bestuursorganen, inclusief geslacht, leeftijd, achtergrond en ervaring van bestuursleden;
 • Doelstellingen en maatregelen voor duurzaamheid: Bedrijven moeten hun duurzaamheidsdoelstellingen en de maatregelen die ze nemen om deze doelen te bereiken, rapporteren;
 • Ketentransparantie: De CSRD moedigt bedrijven aan om informatie te verstrekken over duurzaamheidskwesties in hun toeleveringsketens.


Deze thema's vormen de kern van duurzaam ondernemen en benadrukken het belang van het vinden van evenwicht tussen economische, sociale en milieudoelstellingen. Bedrijven die zich richten op duurzaamheid dragen bij aan een positieve impact op de samenleving en het milieu, terwijl ze tegelijkertijd waarde blijven creëren voor alle belanghebbenden. 

'E&R Top 100' lijsten

Created with Sketch.

Met de informatie in de 'E&R Top 100’ lijsten over de meeste slimme, duurzame, circulaire en digitale oplossingen in Nederland en Vlaanderen bespaar je tijd bij het vinden van oplossingen.

Ondernemers achter de innovatieve oplossingen laten welke alternatieven er zijn die gangbare oplossingen verdringen om dat deze gebruik maken van de kernprincipes achter het succes van deze innovatieve oplossingen op economisch, technologisch en psychologisch vlak. Samengevat in de '3G's van Gewin, Gemak en Genot'.

Voor het opvragen van 'E&R Top 100' lijsten klik hier!

Heb jij een oplossing die wij niet mogen missen?

Created with Sketch.

Ondernemers en leveranciers kunnen hun oplossing aanmelden voor de 'E&R Top 100' lijst door een mail te sturen naar info@economie-ruimte.nl ter attentie van Robert Hehakaya.

Ps. Bedrijfsbezoek. Organiseert jouw bedrijf regelmatig rondleidingen/workshops met als thema duurzaamheid en circulariteit waar E&R Koplopers aan kunnen deelnemen dan horen wij dat graag.

Aanmelden voor de E&R Kennistafel 

Created with Sketch.

Acht redenen om je aan te melden bij E&R Kennistafels. Lees hier verder en om aan te melden

Toekomstbestendig ondernemen. Ben je op zoek naar een gezamenlijke denkmethodiek die jij en het managementteam toepassen zodat de organisatie toekomstbestendig blijft? Dan biedt OK-Methode jou vele voordelen.


Kern van het concept:

 • Ondernemers weten meerwaarde te creëren tegen lagere kosten
 • Ondernemingen zijn toekomstbestendig en kunnen zich beter aanpassen aan veranderende omstandigheden
 • Ondernemers die kiezen voor circulair ondernemen hebben een kleine negatieve voetafdruk 


E&R Koplopers:
Rob Westerdijk | Directeur OK-platform.nl Hoofddocent HAN Master Circ economie | +316(0)-38946590 | rob@organisatie-kundig.nl | en Roel Riepma | Directeur van Organisatie-Kundig en De Project Academie | +316(0)-55325718 | roel@organisatie-kundig.nl |


E&R Kennistafel toekomstbestendig ondernemen 2.0: 

Een aantal keren per jaar organiseren we kennistafel bijeenkomsten om met elkaar praktijk casussen te bespreken, kennis delen. Deelnemers aan de Kennistafel die tevens E&R Koploper zijn ontvangen steeds de laatste versie van het boek 'Toekomstbestendig ondernemen'.

23/2

Opleiding 'Circulair ondernemen & economie'


Programma

De opzet van de opleiding start vanuit een integrale visie op circulaire economie en de kansen die het biedt voor circulaire ondernemers voor het ontwikkelen van circulaire diensten en producten waarvoor nu, straks en later markt is en bedrijfseconomisch verantwoord is en bestaat uit 7 modulen en de totale leergang om vat 42 dagdelen.

Module 1: Circulair ondernemen en economie. Wat is circulair ondernemen en wat is circulaire economie? Welke kansen biedt circulair ondernemen?
Module 2: Business case. Hoe ziet de business case er uit van een circulaire dienst of product.
Module 3: Kansen zien voor circulaire diensten of producten. Marktanalyse.
Module 4: Ontwerp van circulaire dienst of product.
Module 5: Financieel toetsen van het ontworpen circulaire dienst of product.
Module 6: Opstellen van een marktintroductie plan.
Module 7: Presentatie van de werkstukken 'Business case circulaire dienst of product' . 


Programmamanager:
Cees van Beukering | E&R | +31(0)6-51228420 | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl |

23/3

Medewerkers binnenboord houden. Vooral nu de strijd om talent steeds heviger wordt.

 

Soms is de veerkracht van werknemers niet opgewassen tegen ingrijpende ervaringen op het werk, zoals bij: bedrijfsongevallen, afwijzing, intimidatie, pesten, conflicten met collega's of leidinggevenden. De ervaring blijft actief in het geheugen en kan steeds weer opnieuw pijn doen. Gevolg is dat de werknemer niet optimaal kan functioneren of ongemotiveerd raakt. Vraag is dan hoe de werknemer geholpen is met ondersteuning bij het verwerken van vervelende werkervaringen. 


Kern van het concept:
Een interventie bestaat uit het scherp krijgen van het verhaal of de ervaring van de medewerker, de belastende ervaring en het herstel naar een neutrale herinnering. Een aanpak die gebaseerd is op een EMDR-behandeling.

 

Vragen die de Werkgever beantwoord wil zien:

 • Wanneer kan een medewerker productief aan het werk zijn?
 • Wanneer is productiviteit suboptimaal en wat is de oorzaak?
 • Wat is nodig voor het herstellen van het fysieke/mentale werkvermogen?

·         
E&R Koploper:
Roel Cremer | Arbeidspsycholoog | EMDR therapeut | Everybodygroep | +316(0)-29070210 | roel.cremer@gmail.com |
 

E&R Kennistafel duurzame bedrijfsvoering in de gezondheidszorg 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over zorginnovaties en hoe we betere menselijke zorg op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier kunnen organiseren die goedkoper zijn dan gangbare zorgoplossingen door slim gebruik te maken van big data, IoT en AI.

23/2

Slimmer hybride werken 


Hybride werken heeft de toekomst. Een van de ervaring opgedaan tijdens de coronacrisis. We hebben ervaren dat thuiswerken werkt en veel mensen willen deels thuis blijven werken. Werkgevers en werknemers zijn zoekende hoe het hybride werken in te vullen waar ook wij naar op zoek zijn.

Kern van het concept:
Werkenden zijn thuis productiever, hebben geen reistijd meer en kunnen werk en privé gemakkelijker combineren. Tegelijkertijd heeft regelmatig op kantoor zijn ook voordelen: je spreekt je collega’s vaker en makkelijker, komt makkelijker samen als team en er is een duidelijker onderscheid tussen werk en thuis. Werkgevers zien ook voordelen. Het past bij meer aandacht voor het aantrekken van talent, maatschappelijk verantwoord ondernemen, heeft een impact op files en is kostenbesparend. 
 

E&R Koploper:
Martin Top |   

E&R Kennistafel toekomstbestendig ondernemen 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden zoals van Big data, IoT en AI en robotisering. 

23/8

Kies voor meer fitte, gezonde, gelukkige medewerkers op de fiets!

Nederland is fietsland no. 1 van de wereld en wil dat verder ontwikkelen. Fietsen is zeer efficiënt vervoer en het is gezond. Ook de e-bike is altijd nog stukken gezonder dan de auto. Nederland zet in op de fiets als belangrijkste vervoermiddel. Het Rijk besteedt er speciaal aandacht aan. Lees hier meer. Er zijn in NL en buitenland al bedrijfs- en kantoorgebieden die de eerste stappen hebben gezet. Het doel van de gezonde medewerker (inmiddels via Europese wetgeving verankerd) kan verder ook via fiets- en fitnessprogramma’s behaald worden.

Kern van het concept:
Nederlandse steden pakken dit met verve op. Nederlandse steden staan qua fietsen al aan de top in de wereld, maar toch kan dit nog steeds veel beter. En zeker in bedrijfs- en kantoorgebieden is nog erg veel winst te behalen.
 

E&R Koploper:
Henri van der Vegt | Metroplex | henri@metroplex.nl | +31(0)6 1829 3039 |  
 

E&R Kennistafel huisvesting en facilitair management 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden zoals van Big data, IoT en AI en robotisering. 

23/2 

Slimmer en beter werken aan behoud van werkvermogen en productiviteit 

Inzetbaar houden van personeel is een essentiële voorwaarde voor bedrijfscontinuïteit. Bedreigingen komen in vele gedaanten, verminderde vermogens en vaardigheden door leeftijd, uitval door ziekte of pandemie, weinig zicht op productiviteit en teamwerk door online werken. Als verzuim en uitval ernstig oplopen is de remedie vaak gericht op herstel maatregelen, dweilen met de kraan open dus.

Kern van het concept:
Preventief ingrijpen biedt meer kans op duurzaam behoud van arbeidsproductiviteit of human capital.  
 

E&R Koploper:
Roel Cremer | Arbeidspsycholoog | EMDR therapeut | Everybodygroep | +316(0)-29070210 | roel.cremer@gmail.com |

E&R Kennistafel huisvesting en facilitair management 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden.


23/2

Klimaatverandering aanpakken op uw bedrijventerrein

Een van vele mogelijke maatregelen om klimaatveranderingen op (oude) bedrijventerreinen te bestrijden is ‘vergroening’. Deze variant van klimaatadaptatie is onderbelicht en biedt ongekende meerwaarde.

Kern van het concept:
Het effect is een meer gewaardeerde en gezonde omgeving voor werknemers, klanten en passanten. Klimaatadaptatie heeft bovenal een direct effect op hittestress, wateroverlast of vervuilde lucht. Bijkomend opbrengst is extra biodiversiteit, toename van zuurstof en lokale afname van CO2 en fijnstof.

Initiatiefnemers zijn betrokken bij de navolgende projecten:

 • Vergroeningsprojecten in Haarlem, MAAK-terrein (zie foto);
 • Vergroening bedrijventerrein in Alkmaar.

 

E&R Koploper:
Roel Cremer | Climatematters | +316(0)-29070210 | roel.cremer@climatematters.nl |
 

E&R Kennistafel gebiedsontwikkeling 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier verouderde gebieden tot aantrekkelijke locatie te ontwikkelen die duurzaam en circulair zijn waarbij slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden zoals van Big data, IoT en AI en robotisering. 

23/2n 

3d printen van voeding om eten voor ouderen weer lekker te maken

Kern van het concept:

 • Voeding weer lekker maken voor mensen die moeite hebben met kauwen
 • Voeding weer lekker te maken voor mensen die te maken hebben met smaakverlies
 • Tegengaan van ondervoeding waardoor er minder zorg nodig is


E&R Koploper:
Tjebbe Will | Blue Turtle Development | +31(0)6-48479505tjebbewill@gmail.com |
   

E&R Kennistafel voeding 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over zorginnovaties en hoe we betere menselijke zorg op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier kunnen organiseren die goedkoper zijn dan gangbare zorgoplossingen door slim gebruik te maken van big data, IoT en AI.

23/2  

Slim gebruik maken van 5G in de gezondheidszorg

Denk aan de volgende onderwerpen:

 • Remote ”track & trace” toepassingen;
 • Remote monitoring van chronische patiënten;
 • Gecontroleerd vervoer en optimaal bewaren van medicijnen;
 • Internet of Things toepassingen in de Healthcare;
 • Inzet van Robotica binnen de Cure & Care; 
 • Digitale dossiervorming en informatievoorziening;
 • A.I. en Machine Learning.


Kern van het concept:

 • Toename in zelfredszaamheid
 • Betere zorg
 • Efficiëntere zorg


E&R Koploper:
Marcel Hendriks | VodafoneZiggo-5G Hub | +31(0)6-21536739 | marcel.hendriks@vodafoneziggo.com |
 

E&R Kennistafel duurzame bedrijfsvoering in de gezondheidszorg 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over zorginnovaties en hoe we betere menselijke zorg op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier kunnen organiseren die goedkoper zijn dan gangbare zorgoplossingen door slim gebruik te maken van big data, IoT en AI.

23/2 

Jouw oplossing of uitdaging hier?

Kern van het concept:

 • ............................
 • ...........................
 • ..........................


E&R Koploper:
..........................................
 

E&R Kennistafel toekomstbestendig ondernemen: 

Een aantal keren per jaar organiseren we kennistafel bijeenkomsten om met elkaar praktijk casussen te bespreken, kennis delen. Deelnemers aan de Kennistafel die tevens E&R Koploper zijn ontvangen steeds de laatste versie van het boek 'Toekomstbestendig ondernemen'.

23/2

Met E&R heb je sneller duurzame en circulaire oplossingen die ook nog renderen

Waarom E&R inschakelen?

Created with Sketch.

Dit zijn de redenen dat organisaties hun projecten bij E&R plaatsen:

 • Wij zorgen ervoor dat jouw challenge onder de aandacht wordt gebracht van 7.500 E&R Koplopers en volgers;
 • Wij helpen organisaties bij het vinden van potentiële afnemers van hun challenge;
 • Wij tippen organisaties over innovatieve, duurzame, circulaire of digitale oplossingen waarmee organisaties hun challenge aantrekkelijker kunnen maken;
 • Wij helpen organisaties bij het vinden van subsidies en/of financiering;
 • Wij helpen organisaties bij het verbeteren van hun challenge door het organiseren van reflectiebijeenkomsten in de vorm van Webinars, excursies of workshops. Bekijk de E&R Agenda.

Slim samenwerken, hoe dan?

Created with Sketch.

 

De 7.500 E&R Koplopers en volgers vormen binnen de Benelux een vruchtbaar ecosysteem. Ons netwerk is sterk in het vinden van vraag en aanbod van grensverleggende oplossingen in duurzaamheid en circulariteit. Onze kernwoorden zijn: connectiviteit, leren, delen van ervaring, platte organisatie, gezag ontleend aan kennis, creativiteit, vragen stellen, toewijding en invloed. E&R Koplopers kennen elkaar en voegen waarde toe door slim gebruik te maken van hun zakelijke netwerk in: 

1.      Kennisdeling:

Door het organiseren van excursies, workshops of Webinars. Zie agenda


2.     Promotie van jou duurzame en circulaire producten en diensten of project: 

We bieden jou de mogelijkheid om jouw innovatieve duurzame of circulaire dienst of product te presenteren op onze website. Organiseren van excursies, workshop of Webinars over jouw duurzame of circulaire product of dienst. Zie over het presenteren van jouw product of dienst op onze website.

3.     Challenges:

Organisaties die hun uitdagende opgave als challenges door E&R willen laten begeleiden inbrengen profiteren van de kennis en de daadkracht van het sectoroverstijgende netwerk van E&R en komen daardoor ook eerder en op een goedkopere manier tot resultaat. Eigenaren van de challenge werken samen met een van de E&R Koplopers die zorgen voor het leggen van contacten en voor het proces. E&R Koplopers zetten in samenspraak met inbrenger van de challenge een traject uit om tot een sluitende businesscase te komen tot en met de exploitatie van de challenge. De procestappen zijn: 

 • Het formuleren van jouw uitdaging; 
 • Het uitwerken van jouw businesscase; 
 • Het vinden van financiering en subsidie; 
 • Het houden van marktconsultatie; 
 • De realisatie; 
 • De oplevering door het uitvoeren van een check op het resultaat; 
 • De exploitatie.

Resultaat?

Created with Sketch.

 

De doelstelling van E&R is kennisdeling en om challenges in duurzaamheid en circulariteit op een hoger plan te brengen. Om E&R Koplopers een voorsprong te geven op anderen en om anderen te inspireren. Het resultaat van de challenges worden op die manier eerder door eindgebruikers geïmplementeerd, omdat de beleving, kwaliteit en gebruikskosten een aantrekkelijke combinatie vormen. 

Kosten?

Created with Sketch.

 

1.      Kennisdeling: 

 • Aan de excursies, workshops of Webinars kunnen E&R Koplopers veelal zonder dat daarvoor extra kosten worden gerekend aan deelnemen. Aan niet E&R Koplopers vragen wij voor het bijwonen van excursies, workshops of Webinars een kleine bijdrage. Zie onze E&R agenda
 • Nog geen E&R Koploper? Je doet al mee voor € 250,- excl. btw per jaar. E&R Koplopers vormen de 1e ring van ons sector overstijgende netwerk. Wil jij je ook aansluiten? Lees hier wat je moet doen.

 

2.     Promotie van duurzame en circulaire producten en diensten: 

 • E&R Koplopers kunnen zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht hun innovatieve duurzame en circulaire diensten of producten plaatsen op de E&R Website. Zie over het presenteren van jouw product of dienst op onze website
 • Ben je geen E&R Koploper, maar wil je toch jouw innovatieve dienst of product als challenge plaatsen op onze website plaatsen? In dat geval kunnen we daar afspraken over maken. Neem contact met ons op 
 • Extra aandacht kan aan jouw innovatieve duurzame en circulaire diensten of producten worden gegeven door daarover excursies, workshop of Webinars te organiseren. Aan E&R Koplopers vragen wij voor het werven van deelnemers, het organiseren en het modereren van bijeenkomsten een financiële  bijdrage ter dekking van de kosten. Aan niet E&R Koplopers € 500,- tot € 950,- excl. btw exclusief zaalhuur en catering. Neem contact met ons op   

 

3.     Challenges:

 • Wil jij jouw callenges door E&R laten begeleiden? Neem contact met ons op.
 • Lijkt jouw challenge veel op een ander E&R Challenge? In dat geval kunnen jullie wellicht de kosten delen. Samenwerken is niet alleen goedkoper, maar leidt vaak tot betere resultaten. Want twee weten immers meer dan één! Neem contact met ons op