E&R Top 100 slimme duurzame (her-) ontwikkeling van vastgoed en gebiedsontwikkeling oplossingen

Door onze E&R Top 100 lijsten te raadplegen, vind je snel slimme duurzame, circulaire en digitale oplossingen. Hieronder enkele voorbeelden ter inspiratie. Meer informatie over onze uitdagingen en >> Maak kennis met onze LinkedIn-groep duurzame (her-) ontwikkeling van vastgoed en gebiedsontwikkeling 2.0

Circulair fietspad 


De overheid streeft ernaar om tegen 2050 volledig circulair te opereren. Een Living Lab-aanpak brengt zes consortiumpartijen samen, waaronder de Radboud Universiteit en de HAN Hogeschool, om circulaire fietsinfrastructuur te ontwikkelen. 

Deze partners bezitten unieke kennis en ervaring om fietspaden te creëren volgens strenge circulaire normen. Een circulair fietspad is een innovatieve infrastructuur gebouwd met duurzame materialen en ontworpen voor hergebruik, minimaliserend afval en ecologische impact. 


De aanpak omvat het identificeren van circulaire doelen die aansluiten bij strategisch beleid, het prioriteren daarvan en het vaststellen van eisen voor aanbestedingen en marktconsultaties. Aanbiedingen worden beoordeeld op hun circulaire aspecten. Ron van Wijk van GFSC Consultants and Engineers BV benadrukt dat het uiteindelijke fietspad wordt aangelegd volgens vastgestelde ambities. Circulaire fietsinfrastructuur is genomineerd voor de E&R 'Top 100' lijst voor duurzame mobiliteit, en toekomstige presentaties zullen geïnteresseerden uitnodigen om deel te nemen. 

Voor meer informatie over GFSC Consultants and Engineers BV , zie hun website GFSC Consultants and Engineers BV 


2024-01-15n

E&R Top 100 bedrijven met duurzame oplossingen voor (her-) ontwikkelaar van vastgoed en gebiedsontwikkeling

 

Climatematters, Gebouwenmarktplaats, Intrinsic ID, OUI, AQUABATTERY, Hylife Innovations, iwell, Metalot Future Energy Lab, Energieopslagsysteem Pollux, SkyWind Energy GmbH, Bouwgrondvinden, Taylor  ...........................................................................en nog veel meer bedrijven waarvan wij hun innovatieve duurzame en circulaire oplossingen hebben opgenomen op de E&R Top lijsten waar jij mogelijk naar op zoek bent. 

2024-01-08 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Slimmer en tegen lagere gebruikskosten verduurzaming van het zorgvastgoed. 


K & R, een adviesbureau gespecialiseerd in vastgoed en duurzaamheid, richt zich op het slimmer en kostenefficiënt verduurzamen van zorgvastgoed. De gezondheidssector wordt geconfronteerd met de impact van klimaatverandering op de gezondheid, terwijl de zorgsector verantwoordelijk is voor 8,1% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. 

Hun aanpak omvat het adviseren van zorgorganisaties bij het verduurzamen van hun vastgoed, waarbij zowel milieu-effectiviteit als financiële aspecten zoals investeringskosten en terugverdientijden worden meegenomen.


Een belangrijk instrument dat ze gebruiken is de portefeuilleroutekaart zorg, waarmee organisaties hun stappen richting klimaatdoelen voor 2030 en 2050 kunnen plannen. 

Mark Kok, winnaar van de Building Futureproof Award 2020 en partner bij K & R BV en STYX BV, benadrukt hun werkwijze in het creëren van een gebouwde omgeving die in balans is met het milieu en de organisatie, met aandacht voor biodiversiteit en natuurbehoud.


K & R's inspanningen in de verduurzaming van zorgvastgoed is E&R niet ontgaan en zijn daarom aangemeld voor de E&R 'Top 100' lijst van duurzaam ondernemen geplaatst.

Voor meer informatie kun je hun website bezoeken. Samen werken ze aan een wereld waarin gebouwen, milieu en organisatie harmonieus samenkomen voor toekomstige generaties, zie: K &  R

2024-01-12n

Klimaatbestendige bedrijventerreinen

#bedrijventerrein #Klimaat #duurzaam 

 

Roel Cremer van Climatematters benadrukt dat het vergroenen van bedrijventerreinen een onderbelichte maar krachtige maatregel is in de strijd tegen klimaatverandering.


Klimaatbestendige terreinen zijn ontworpen om extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven, overstromingen en stormen, te minimaliseren. Dit omvat groene infrastructuur zoals waterdoorlatende bestrating en groene daken om regenwater op te vangen en overstromingen te voorkomen.

Daarnaast integreren deze terreinen meer groen en schaduwrijke gebieden om het hitte-eilandeffect te verminderen. Gebouwen worden opgetrokken met materialen die bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden en energie-efficiënte technologieën worden toegepast om de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Bovendien draagt het bevorderen van biodiversiteit bij aan de veerkracht van deze terreinen. Door planning, samenwerking en innovatieve ontwerpen kunnen klimaatbestendige bedrijventerreinen bijdragen aan een duurzamere samenleving. Dit resulteert in een gezondere omgeving met voordelen zoals het verminderen van hittestress, wateroverlast en luchtvervuiling, evenals het bevorderen van biodiversiteit en het verminderen van CO2- en fijnstofuitstoot.

Climatematters is betrokken bij vergroeningsprojecten in Haarlem, het MAAK-terrein en een bedrijventerrein in Alkmaar, en hun aanpak is genomineerd voor de E&R 'Top 100'-lijst voor duurzame (her-)ontwikkeling van vastgoed en gebiedsontwikkeling 2.0. Een bedrijfsbezoek kan helpen om hun oplossingen en team beter te begrijpen, zodat we samen effectief klimaatverandering op bedrijventerreinen kunnen aanpakken. Voor meer informatie kunt u hier verder lezen: Climatematters

2024-02-15n

Erfdelen NL.

Erfdelen NL bevordert sociaal, duurzaam, en kleinschalig wonen op het platteland. Deze levensstijl verschuift de focus van geïsoleerde woonomgevingen naar compacte, sociale gemeenschappen waar bewoners hulpbronnen delen, hun ecologische voetafdruk verkleinen en sociale interactie aanmoedigen.

Projecten zoals tiny houses en co-housing stimuleren een bewuste levensstijl met minder consumptie en lagere kosten, wat bijdraagt aan een betere levenskwaliteit, meer verbondenheid met anderen en de natuur, en duurzaamheid.

Diverse factoren maken kleinschalig wonen op het platteland nu kansrijk, waaronder vergrijzing, vereenzaming, behoefte aan mantelzorg (vooral onder 50-plussers, waarvan de helft alleenstaand is), verlangen naar duurzamer en compacter wonen, en de mogelijkheden voor eigen energievoorziening. Erfdelen bevordert deze benadering door sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen te faciliteren op voormalige boerenerven.

Dit draagt bij aan een betere toekomst voor volgende generaties en omvat diverse kennisterreinen zoals beleid, financiering, duurzaam bouwen, juridische zaken, ouderenzorg en sociale cohesie. Samen met deskundigen streven we naar doorbraken in plattelandsontwikkeling. - Pieter ParmentierErfdelen NL . | 

2024-01-29n

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Slim in bouwgrond vinden

Bouwgrondvinden is de drijvende kracht in de vastgoedmarkt die vraag en aanbod van commerciële bouwgrond samenbrengt om duurzame groei te faciliteren op de ideale locatie. Onze partners realiseren bedrijfshuisvesting die niet alleen functioneel is, maar ook de omgeving verrijkt, waardoor ondernemerssucces en ruimtelijke kwaliteit worden bevorderd.

We streven naar transparantie op de grondmarkt en bieden daarom heldere informatie. Dankzij ons uitgebreide netwerk, marktkennis en ervaring verschaffen we informatie waarmee concurrentievoordelen worden behaald. We initiëren intensieve samenwerkingen in de hele keten en bieden inzicht in beschikbare (brownfield)kavels en toekomstige ontwikkellocaties via onze database. Met ons platform EXPLOT versnellen we zoekopdrachten. Samen met onze partners binnen de Van Dijk Groep bieden we volledige maatwerkoplossingen, van ontwerp en financiering tot bouw. Kijk voor meer informatie op www.vandijkgroep.nl. Bouwgrondvinden.nl is dé plek voor het vinden, kopen en verkopen van bouwgrond voor bedrijfsmatig vastgoed.

We verstrekken niet alleen informatie over oppervlaktes en prijzen, maar ook locatiegebonden gegevens zoals bereikbaarheid, opleidingsniveau en beschikbaarheid van geschikt personeel, evenals waardeontwikkeling in de toekomst. Het platform bedient twee doelgroepen: aanbieders en zoekers. Grondaanbieders kunnen beschikbare locaties toevoegen, waardoor deze zichtbaar worden voor bezoekers en uiteindelijk tot een match leiden. Bouwgrond wordt steeds schaarser in Nederland, maar Bouwgrondvinden.nl staat klaar om u te helpen bij het vinden van de ideale bedrijfslocatie. Aldus Mark de Graaf van Bouwgrondvinden. Bouwgrondvinden is aangemeld voor de E&R Top 100 lijst. Voor meer informatie over de oplossing zie hier verder: bouwgrondvinden


2024-01-22n

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Toekomstbestendig ondernemen met de OK-Methode

#toekomstbestendig #ondernemen


De OK-Methode, aangemeld voor de E&R Top 100-lijst, is een gezamenlijke denkmethodiek voor toekomstbestendig ondernemen. Dit framework is bedoeld voor zowel jou als je managementteam en biedt verschillende voordelen.


Kern van het concept:

 • Ondernemers leren meerwaarde te creëren tegen lagere kosten.
 • Bedrijven worden toekomstbestendig en kunnen zich beter aanpassen aan veranderende omstandigheden.
 • Ondernemers die kiezen voor circulair ondernemen dragen bij aan een kleinere negatieve milieu-impact.
 • Het realiseren van meervoudige waarde-creatie vereist een doordachte aanpak, van waarneming tot implementatie. Daarnaast zijn persoonlijke keuzes en betrokkenheid van belang.


De OK-Methode ondersteunt in:

 1. Het analyseren van de externe omgeving van jouw organisatie.
 2. Het begrijpen van de manier waarop jouw organisatie op die omgeving reageert.
 3. Het identificeren van de capaciteiten van mensen om de externe omgeving en interne organisatie op elkaar af te stemmen.
 4. Het afbakenen en prioriteren van strategische vraagstukken gericht op het creëren van meervoudige waarde voor alle belanghebbenden.


Deze vier stappen vormen de kern van het product dat je tijdens deze opleiding voor je eigen organisatie ontwikkelt. Gedurende het begeleidingsproces laten we zien hoe je invloed kunt uitoefenen op je organisatie door middel van oorzaakgericht onderzoek, besluitvormingsgericht onderzoek en implementatiegericht werken, zodat je organisatie zich bewuster richt op het creëren van meervoudige waarde, zowel vanuit het perspectief van de omgeving als vanuit het perspectief van de organisatie. Aldus  

Rob Westerdijk, Directeur OK-platform.nl en Hoofddocent HAN Master Circulaire Economie, en Roel Riepma, Directeur van Organisatie-Kundig en De Project Academie. Lees her verder voor meer informatie ok-methode 
 

2024-02-08n 

 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Smart & Sustainable Buildings+
 

Tijdens de exploitatiefase wijkt het gebruik van een gebouw vaak af van het oorspronkelijke ontwerp en de specificaties in het Programma van Eisen. Dit leidt tot een gebrek aan meting en monitoring van de initiële vereisten. Het functioneren van installaties en de organisatie van het gebouw raken vaak uit het zicht. Desondanks is het mogelijk om diepgaand inzicht te verkrijgen in het gebruik en de fysische aspecten van een gebouw. Dit inzicht is van onschatbare waarde bij het beoordelen van de relevantie van een gebouw voor zijn gebruikers, vooral in werkomgevingen en onderwijsinstellingen.


Smart & Sustainable Buildings+ biedt een oplossing om het energie- en ruimtegebruik van gebouwen te optimaliseren. Dit omvat analyse, aanpassing en beïnvloeding van het gebruik. Het varieert van eenvoudige lichtregeling tot geavanceerde data-analyses en softwaretoepassingen die een gebouw 'slim' maken.


De voordelen zijn duidelijk: verminderd energieverbruik, verbeterde fysieke omstandigheden en efficiënter gebouwgebruik. Dit leidt tot minder verspilling, meer veiligheid en aanpasbaarheid, en beter gebruik van gebouwen. Gebouwen worden adaptief en kunnen zelfs met gebruikers interageren via apps.

Het bewijs ligt in metingen en resultaten: verminderd elektriciteitsverbruik, lagere schoonmaakkosten, en een nauwkeuriger gebouwbeheersysteem voor een optimaal binnenklimaat. Na verloop van tijd wordt gebouwgebruik transparant en aanpasbaar op basis van data-inzichten.


Kortom, Smart & Sustainable Buildings+ biedt meetbare voordelen, zoals kostenbesparing en lagere CO2-uitstoot, en heeft een positieve impact op de exploitatie van gebouwen. Antonio Vega van Enappgy en Carel Bolt van CB vgm zijn overtuigd van de waarde van deze oplossingen. 


23/2 

E&R Kennistafel duurzame (her-) ontwikkeling van vastgoed en gebiedsontwikkeling 2.0

 

>> Maak kennis met onze LinkedIn-groep duurzame (her-) ontwikkeling van vastgoed en gebiedsontwikkeling 2.0 

Uitdagingen

Created with Sketch.

Duurzame gebiedsontwikkeling heeft tot doel om gemeenschappen te creëren die economisch, ecologisch en sociaal veerkrachtig zijn. Hier zijn acht belangrijke thema's voor duurzame gebiedsontwikkeling: 

 • Ruimtelijke Planning en Ontwerp: Duurzame gebiedsontwikkeling begint met goed doordachte ruimtelijke planning en ontwerp. Dit omvat het creëren van gemengde gebruikswijken, het bevorderen van compacte stedelijke ontwikkeling, het beschermen van groene ruimten en het aanleggen van openbare voorzieningen die gemakkelijk toegankelijk zijn voor alle inwoners;
 • Energie-efficiëntie en Duurzame Energie: Duurzame gebiedsontwikkeling richt zich op het minimaliseren van energieverbruik en het gebruik van schone energiebronnen. Dit omvat het implementeren van energie-efficiënte gebouwontwerpen, het bevorderen van hernieuwbare energieproductie, en het gebruik van slimme technologieën voor energiebeheer;
 • Milieubescherming en Biodiversiteit: Het behoud van het milieu en de biodiversiteit is essentieel voor duurzame gebiedsontwikkeling. Dit omvat het integreren van groene infrastructuur, het creëren van groene corridors voor flora en fauna, en het verminderen van de ecologische voetafdruk van ontwikkelingsprojecten;
 • Duurzaam Transport en Mobiliteit: Het verminderen van verkeerscongestie en de afhankelijkheid van individueel gemotoriseerd vervoer zijn belangrijke aspecten van duurzame gebiedsontwikkeling. Dit omvat het bevorderen van openbaar vervoer, fietsinfrastructuur, voetgangersvriendelijke ontwerpen en het stimuleren van elektrisch en gedeeld vervoer; 
 • Sociale Inclusie en Gemeenschapsbetrokkenheid: Duurzame gebiedsontwikkeling omvat het creëren van inclusieve gemeenschappen waarin alle inwoners betrokken zijn bij het besluitvormingsproces. Dit omvat het bevorderen van betaalbare huisvesting, het ondersteunen van lokale ondernemers, het aanpakken van sociale ongelijkheid en het faciliteren van openbare participatie;
 • Wonen: Duurzaam wonen is een levensstijl en benadering van huisvesting die gericht is op het verminderen van negatieve milieu-impact, het behoud van natuurlijke natuurlijke en het creëren van gezonde, comfortabele en energie-efficiënte woonomgevingen;
 • Werken: Duurzame kantoren zijn werkruimtes die zijn ontworpen en gebouwd met het oog op minimalisatie van milieueffecten, energie-efficiëntie, gezondheid en welzijn van gebruikers;
 • Recreatie en ontspannen: Gebiedsontwikkeling met een focus op duurzame ontspanning houdt in dat recreatie- en ontspanningsruimtes worden ontworpen en gecreëerd met aandacht voor milieu, levenskwaliteit en sociale interactie.


Deze thema's vormen de kern van een holistische benadering van duurzame gebiedsontwikkeling, waarbij rekening wordt gehouden met economische, ecologische en sociale aspecten om leefbare en veerkrachtige gemeenschappen te creëren.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leon Erkelens | 06-642209507 | of stuur een mail naar [email protected] 

Heb jij een oplossing?

Created with Sketch.

Gebeidsontwikkelaars, bouwers en leveranciers kunnen hun oplossing aanmelden voor de 'E&R Top 100' lijst door een mail te sturen naar [email protected] ter attentie van Leon Erkelens.

Ps. Bedrijfsbezoek. Organiseert jouw bedrijf regelmatig rondleidingen/workshops met als thema duurzaamheid en circulariteit waar E&R Koplopers aan kunnen deelnemen dan horen wij dat graag. 

Acht redenen om je aan te melden bij E&R Kennistafel

Created with Sketch.

Deelnemers aan de E&R Kennistafel zijn (gedelegeerde) opdrachtgevers waarin ze hun duurzame, circulaire en digitale uitdagingen over (her-) ontwikkeling van vastgoed en gebiedsontwikkeling delen.


Ze nodigen leveranciers, koplopers in hun vakgebied, uit om hun oplossingen te presenteren, met de verwachting dat de gepresenteerde oplossingen antwoorden bieden op hun uitdagingen. Oplossingen die een antwoord bieden op de uitdagingen maken kans om te worden opgenomen in de E&R Top 100-lijst met informatie over duurzame gezondheidszorg oplossingen

De voorgestelde oplossingen worden beoordeeld op hun impact op duurzaamheid, circulariteit, financiën en hun verwachte invloed op de klanttevredenheid. De E&R Top 100-lijst wordt beheerd door de deelnemers van de E&R Kennistafel.


Voor meer informatie kan je contact opnemen met Leon Erkelens door een e-mail te sturen naar [email protected] of je meld je direct aan bij de E&R Kennistafel. Acht redenen om je aan te melden bij E&R Kennistafel 

Top boeken voor jou geselecteerd over duurzame (her-) ontwikkeling van vastgoed en gebiedsontwikkeling 2.0

Prof. dr. Nico Nelissen de ‘Architectuurgids Parijs’. In deze publicatie bespreekt hij ruim 125 projecten uit de laatste 150 jaar, met de nadruk op wat er gedurende de afgelopen 25 jaar in Parijs aan fascinerende architectuur tot stand is gekomen. Het boek is een ideale reisgids voor bezoekers aan Parijs, vooral voor hen die een affiniteit hebben met de (recente) architectuur.
 
Het boek telt 228 pagina’s, is rijk geïllustreerd en voert de lezer langs fameuze arhitectuurprojecten. Met behulp van deze gids, die € 25,- kost, krijgt een bezoek aan de lichtstad een extra (architectonische) dimensie.

Dit boek behandelt de geschiedenis van de ruimtelijke ordening in Nederland van de late middeleeuwen tot heden. Het benadrukt de menselijke invloed op de vormgeving van het land, zichtbaar in steden, polders, landinrichting en natuurgebieden. Nederland staat bekend om zijn unieke en doordachte planmatige inrichting, en dit boek onderzoekt de oorsprong van de sterke neiging tot ordening en planning. Het belicht duizenden plannen die het land hebben getransformeerd, van de Amsterdamse Grachtengordel tot snelwegen en de Noord-Oostpolder. Nederland blijft zich constant vernieuwen en verbouwen, en dit boek laat zien dat het land nooit 'af' is.
Het boek is geïllustreerd met talrijke voorbeelden en biedt inzicht in de cultuur en ontwikkeling van stedelijke en regionale planning in Nederland. Het is een waardevolle bron voor planologen, stedenbouwkundigen, geografen, bestuurders en professionals die betrokken zijn bij ruimtelijke ordening. Met de geactualiseerde informatie blijft het relevant voor iedereen die geïnteresseerd is in de intrigerende geschiedenis van de ruimtelijke ordening in Nederland.


E&R Kennistafels

Meer weten over onze E&R Kennistafels. Voor meer informatie en aanmelden lees hier verder