E&R Kennistafel duurzame gebieds- ontwikkeling 2.0

Waarom een kennistafel en voor wie?

Created with Sketch.

Een kennistafel brengt diverse experts en belanghebbenden samen voor kennisdeling en multidisciplinaire samenwerking. Het stimuleert innovatie, bevordert begrip van complexe vraagstukken, en draagt bij aan effectieve, inclusieve oplossingen. Dit maakt het een essentieel instrument voor beleidsvorming, strategische planning en kennisoverdracht in zowel bedrijfsleven als gemeenschappen. 
 

Wij informeren bestuurders, bewoners, adviseurs, portfolio- en programmamanagers, projectdirecteuren, projectleiders, ontwerpers en inkopers die op zoek zijn naar slimme oplossingen die een antwoord zijn op de uitdagingen van vandaag, morgen en overmorgen.

Wat zijn de uitdagingen voor gebeidsontwikkelaars en haar bewoners?

Created with Sketch.

Gebiedsontwikkelaars staan voor diverse uitdagingen die vaak complex en met elkaar verbonden zijn. Vijf belangrijke uitdagingen zijn:

 1. Duurzaamheid en Klimaatadaptatie: Het ontwikkelen van gebieden op een duurzame manier, met aandacht voor milieubescherming, energie-efficiëntie en klimaatadaptatie, is een groeiende prioriteit. Dit omvat zaken als groene energie, waterbeheer, en het integreren van groene ruimtes;
 2. Regelgeving en Ruimtelijke Ordening: Het navigeren door de complexe lokale en nationale regelgevingen kan een uitdaging zijn. Regelgeving omtrent ruimtelijke ordening, bouwnormen, en milieu-eisen zijn cruciaal maar kunnen ook ontwikkelingen vertragen of beperken;
 3. Financiering en Economische Levensvatbaarheid: Het veiligstellen van financiering voor projecten en het waarborgen van hun economische levensvatbaarheid is een constante uitdaging. Dit omvat de balans tussen kosten, opbrengsten, en de waarde voor de gemeenschap;
 4. Maatschappelijke Integratie en Draagvlak: Het betrekken van de gemeenschap en belanghebbenden bij ontwikkelingsprojecten is essentieel. Het creëren van draagvlak, het begrijpen van lokale behoeften en het omgaan met tegenstrijdige belangen vormen belangrijke aspecten;
 5. Technologische Innovatie en Digitalisering: Het bijblijven met technologische ontwikkelingen, zoals het gebruik van slimme technologieën en digitale hulpmiddelen voor planning en beheer, biedt zowel kansen als uitdagingen voor gebiedsontwikkelaars.


Deze uitdagingen vragen om een flexibele, geïntegreerde benadering waarbij de economische, sociale en ecologische aspecten van gebiedsontwikkeling in evenwicht zijn.

Waar werken wij naar toe?

Created with Sketch.

Duurzame gebiedsontwikkeling heeft tot doel om gemeenschappen te creëren die economisch, ecologisch en sociaal veerkrachtig zijn. Hier zijn acht belangrijke thema's voor duurzame gebiedsontwikkeling: 

 • Ruimtelijke Planning en Ontwerp: Duurzame gebiedsontwikkeling begint met goed doordachte ruimtelijke planning en ontwerp. Dit omvat het creëren van gemengde gebruikswijken, het bevorderen van compacte stedelijke ontwikkeling, het beschermen van groene ruimten en het aanleggen van openbare voorzieningen die gemakkelijk toegankelijk zijn voor alle inwoners;
 • Energie-efficiëntie en Duurzame Energie: Duurzame gebiedsontwikkeling richt zich op het minimaliseren van energieverbruik en het gebruik van schone energiebronnen. Dit omvat het implementeren van energie-efficiënte gebouwontwerpen, het bevorderen van hernieuwbare energieproductie, en het gebruik van slimme technologieën voor energiebeheer;
 • Milieubescherming en Biodiversiteit: Het behoud van het milieu en de biodiversiteit is essentieel voor duurzame gebiedsontwikkeling. Dit omvat het integreren van groene infrastructuur, het creëren van groene corridors voor flora en fauna, en het verminderen van de ecologische voetafdruk van ontwikkelingsprojecten;
 • Duurzaam Transport en Mobiliteit: Het verminderen van verkeerscongestie en de afhankelijkheid van individueel gemotoriseerd vervoer zijn belangrijke aspecten van duurzame gebiedsontwikkeling. Dit omvat het bevorderen van openbaar vervoer, fietsinfrastructuur, voetgangersvriendelijke ontwerpen en het stimuleren van elektrisch en gedeeld vervoer; 
 • Sociale Inclusie en Gemeenschapsbetrokkenheid: Duurzame gebiedsontwikkeling omvat het creëren van inclusieve gemeenschappen waarin alle inwoners betrokken zijn bij het besluitvormingsproces. Dit omvat het bevorderen van betaalbare huisvesting, het ondersteunen van lokale ondernemers, het aanpakken van sociale ongelijkheid en het faciliteren van openbare participatie;
 • Wonen: Duurzaam wonen is een levensstijl en benadering van huisvesting die gericht is op het verminderen van negatieve milieu-impact, het behoud van natuurlijke natuurlijke en het creëren van gezonde, comfortabele en energie-efficiënte woonomgevingen;
 • Werken: Duurzame kantoren zijn werkruimtes die zijn ontworpen en gebouwd met het oog op minimalisatie van milieueffecten, energie-efficiëntie, gezondheid en welzijn van gebruikers;
 • Recreatie en ontspannen: Gebiedsontwikkeling met een focus op duurzame ontspanning houdt in dat recreatie- en ontspanningsruimtes worden ontworpen en gecreëerd met aandacht voor milieu, levenskwaliteit en sociale interactie.

Deze thema's vormen de kern van een holistische benadering van duurzame gebiedsontwikkeling, waarbij rekening wordt gehouden met economische, ecologische en sociale aspecten om leefbare en veerkrachtige gemeenschappen te creëren.

'E&R Top 100' lijsten als bedrijfsmiddel om sneller betere gebieden te (her-)ontwikkelen te bouwen te kunnen leven.

Created with Sketch.

Raadpleeg de 'E&R Top 100' lijsten voor de meest slimme, duurzame, circulaire en digitale woonoplossingen in Nederland en Vlaanderen en bespaar tijd bij het vinden van de juiste duurzame woonoplossing:

 1. E&R Top 100 lijst van duurzame voorbeelden van gebiedsontwikkeling;
 2. E&R Top 100 lijst van duurzame oplossingen van leveranciers aan gebieds ontwikkelaars, bouwers, bewoners, gebouw- en woningeigenaren.


Wij begrijpen de kernprincipes achter het succes van deze innovatieve oplossingen op economisch, technologisch en psychologisch vlak. Samengevat in de '3G's van Gewin, Gemak en Genot'.

Voor het opvragen van 'E&R Top 100' lijsten klik hier!

Heb jij een oplossing die wij niet mogen missen?

Created with Sketch.

Gebeidsontwikkelaars, bouwers en leveranciers kunnen hun oplossing aanmelden voor de 'E&R Top 100' lijst door een mail te sturen naar info@economie-ruimte.nl ter attentie van René Rademaker.

Ps. Bedrijfsbezoek. Organiseert jouw bedrijf regelmatig rondleidingen/workshops met als thema duurzaamheid en circulariteit waar E&R Koplopers aan kunnen deelnemen dan horen wij dat graag. 

Aanmelden voor de E&R Kennistafel 

Created with Sketch.

Acht redenen om je aan te melden bij E&R Kennistafels. Lees hier verder en om aan te melden

Klimaatverandering aanpakken op uw bedrijventerrein

Een van vele mogelijke maatregelen om klimaatveranderingen op (oude) bedrijventerreinen te bestrijden is ‘vergroening’. Deze variant van klimaatadaptatie is onderbelicht en biedt ongekende meerwaarde.

Kern van het concept:
Het effect is een meer gewaardeerde en gezonde omgeving voor werknemers, klanten en passanten. Klimaatadaptatie heeft bovenal een direct effect op hittestress, wateroverlast of vervuilde lucht. Bijkomend opbrengst is extra biodiversiteit, toename van zuurstof en lokale afname van CO2 en fijnstof.

Initiatiefnemers zijn betrokken bij de navolgende projecten:

 • Vergroeningsprojecten in Haarlem, MAAK-terrein (zie foto);
 • Vergroening bedrijventerrein in Alkmaar.

 

E&R Koploper:
Roel Cremer | Climatematters | +316(0)-29070210 | roel.cremer@climatematters.nl |
 

E&R Kennistafel gebiedsontwikkeling 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier verouderde gebieden tot aantrekkelijke locatie te ontwikkelen die duurzaam en circulair zijn waarbij slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden zoals van Big data, IoT en AI en robotisering. 

23/2n 

Slim in bouwgrond vinden

 Bouwgrondvinden.nl is hét platform voor het vinden, kopen en verkopen van bouwgrond voor bedrijfsmatig vastgoed. Naast oppervlaktes en prijzen zijn er locatiegebonden data beschikbaar zoals: bereikbaarheid, opleidingsniveau en beschikbaarheid van geschikt personeel en de waardeontwikkeling richting de toekomst. Het platform bedient twee doelgroepen, namelijk aanbieders en zoekers. Grondaanbieders kunnen beschikbare locaties toevoegen in de database. Die kavels zijn zichtbaar voor de (be)zoekers van de website en leiden vervolgens tot een match. 

Bouwgrond wordt steeds schaarser in Nederland. Bouwgrondvinden.nl helpt u bij het vinden van uw optimale bedrijfslocatie. 

Kern van het concept: 

Bent u op zoek naar een nieuwe bedrijfslocatie? Dan werkt Bouwgrondvinden.nl een op maat gemaakte locatie analyse uit waarbij we op basis van uw wensen een aantal passende locaties presenteren. Hieruit kiest u vervolgens uw optimale bedrijfslocatie. Wilt u bouwgrond verkopen? Dan brengt Bouwgrondvinden.nl u in contact met potentiële kopers

E&R Koploper:
Mark de Graaf | bouwgrondvinden | +31(0)6- |
mark@bouwgrondvinden.nl |
 

E&R Kennistafel gebiedsontwikkeling 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier verouderde gebieden tot aantrekkelijke locatie te ontwikkelen die duurzaam en circulair zijn waarbij slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden zoals van Big data, IoT en AI en robotisering. 

23/2n 

Opleiding 'Circulair ondernemen & economie'


Programma

De opzet van de opleiding start vanuit een integrale visie op circulaire economie en de kansen die het biedt voor circulaire ondernemers voor het ontwikkelen van circulaire diensten en producten waarvoor nu, straks en later markt is en bedrijfseconomisch verantwoord is en bestaat uit 7 modulen en de totale leergang om vat 42 dagdelen.

Module 1: Circulair ondernemen en economie. Wat is circulair ondernemen en wat is circulaire economie? Welke kansen biedt circulair ondernemen?
Module 2: Business case. Hoe ziet de business case er uit van een circulaire dienst of product.
Module 3: Kansen zien voor circulaire diensten of producten. Marktanalyse.
Module 4: Ontwerp van circulaire dienst of product.
Module 5: Financieel toetsen van het ontworpen circulaire dienst of product.
Module 6: Opstellen van een marktintroductie plan.
Module 7: Presentatie van de werkstukken 'Business case circulaire dienst of product' . 


Programmamanager:
Cees van Beukering | E&R | +31(0)6-51228420 | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl |

23/3

Circulaire fietsinfrastructuur 2.0

De overheid heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn,

Een Living Lab aanpak, waarin een zestal consortiumpartijen samenwerken, om circulaire fietsinfrastructuur te kunnen realiseren. Deze partijen, waaronder de Radboud universiteit en de HAN hogeschool, hebben unieke kennis en ervaring om circulaire fietspaden te realiseren volgens de hoogste circulaire ambities.

Een systematische aanpak waarbij organisaties worden geholpen om de voor hen belangrijke circulaire thema’s te benoemen die passen binnen hun strategisch beleid. Vervolgens het prioriteren hiervan zodat op grond hiervan een helder en breed gedragen programma van eisen kan worden gedefinieerd. Dit vormt de basis voor een aanbesteding en/of marktconsultatie. Aanbiedingen worden vergeleken met de uitvraag en vanuit een circulair gezichtspunt doorgerekend. Uiteindelijk wordt op transparante wijze aangegeven welke producten het best aansluiten bij de vastgestelde ambities en wordt het fietspad op deze wijze aangelegd.

E&R Koploper:
Ron van Wijk | r.van.wijk@gfsc-group.com of +31(0)6 4815 9526 | GFSC Consultants and Engineers BV |


E&R Kennistafel bouwen 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier beter kunnen bouwen die ook nog goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van robotisering, IoT, big data en AI mogelijkheden.

23/2

Wonen as a service. Living as a service 


Het comfort van de bewoner is de basis van onze nieuwbouw en renovatie concept. Natuurlijk zijn wij circulair, flexibel en modulair voor zowel grondgebonden als appartementen tot 6 bouwlagen.
 

Kern van het concept:
Zowel nieuwbouw als renovatie begint bij de basis van de Trias Energetica, waarbij wij ons richten op circulair bouwen en de 3P’s (People, planet en profit). Als uitgangspunt sturen wij op een lage Total Costs of Ownership (TCO) en bovenal staat het comfort van de gebruiker voorop met als uitgangspunten: veel glasoppervlak, meer functionele ruimtebenutting door smalle innovatie gevels, natuurlijke ventilatie(toevoer) en in basis lage energielasten. Natuurlijk kunnen wij de woningen ook voorzien van energieopwekking, -deling en -opslag (EPV). De bewoner wordt ondersteund in veilig, prettig, gezond en duurzaam wonen mede door een eenvoudig te bedienen domotica-systeem.


E&R Koploper:
Hans Blaauw | De Gebouwheer BV | +31(0)6-29562965 | hans@blaauwvastgoed.nl


E&R Kennistafel woningbouw en wonen 2.0 

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere woningen weten te bouwen die ook nog fijner wonen en die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart living mogelijkheden. 

23/2

Slimmer en tegen lagere gebruikskosten verduurzaming van het zorgvastgoed

De gezondheidssector wordt geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering op de gezondheid. Daarnaast is de zorgsector verantwoordelijk voor 8,1% van de totale CO2 -uitstoot in Nederland.

Kern van het concept:

K & R heeft tal van organisaties in de zorgsector geadviseerd in het verduurzamen van haar vastgoed. Hier wordt uiteraard gekeken naar maatregelen die een zo goed mogelijk effect hebben op het klimaat, maar ook investeringskosten en terugverdientijden worden meegenomen in overwegingen. Een instrument om een plan te maken voor de verduurzaming van het vastgoed van zorgorganisaties is de portefeuilleroutekaart zorg. Een portefeuilleroutekaart laat zien op welke manier een instelling wil werken aan de klimaatdoelen voor 2030 (49% t.o.v. 1990) en 2050 (95%). 
 

E&R Koploper:
Mark Kok | Winner Building Futureproof Award 2020 | #Gideon | Innovation | Construction | Technology | Real Estate | Project Management | Serious Gaming | Partner K & R BV and STYX BV | +316(0)-22783619 | mko@krcon.nl
 

E&R Kennistafel huisvesting en facilitaire bedrijfsvoering 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden.


23/2 

Challenge:
Ontwikkelen van een sociale huurwoning met een woonlast die niet hoger is dan 750 euro per maand

Uitgangspunten van de challenge:

 • Meer wooncomfort
 • Lagere woonlasten (huur en energiekosten)
 • Duurzamer en meer circulair waardoor er minder grondstoffen worden verspeeld en minder CO2 uitstoot 


E&R Koploper:
Hans van der Zwet | Woningcorporatie Zeeuwland wonen | +31(0)6-51051511 | hans.vanderzwet@zeeuwland.nl |
 

E&R Kennistafel woningbouw en wonen 2.0 

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere woningen weten te bouwen die ook nog fijner wonen en die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart living mogelijkheden. 

23/2

Charge Free Home
 
Charge Free Home is ontstaan vanuit een intrinsieke drive van de initiatief nemers om de gebouwde omgeving te veranderen naar een zelfvoorzienende, terug leverende, financieel voordelige en CO2 beperkende omgeving.

Kern van het concept:

 • Energieleverende woonomgeving
 • Betaalbaar wonen 
 • Flexibele, betaalbare mobiliteit


E&R Koploper:
Henk van Houten | Ondernemer | Charge Free Home | +31(0)6-33761291 | chargefreehome@gmail.com |
 

E&R Kennistafel woningbouw en wonen 2.0 

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere woningen weten te bouwen die ook nog fijner wonen en die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart living mogelijkheden. 

23/2

Erfdelen NL.

Sociaal duurzaam en kleinschalig wonen op het platteland

Dit is hét moment om door te pakken voor een vitaal platteland en te professionaliseren want: er zijn diverse ontwikkelingen en omgevingsfactoren aan te wijzen die maken dat nieuwe woonvormen zoals Erfdelen nu kansrijk worden op het platteland. Om de meest relevante te noemen:

 • Vergrijzing en vereenzaming. Behoefte aan mantelzorg (3/4 is 50 plus, de helft alleenstaand);
 • Behoefte aan duurzamer en kleiner wonen en spullen delen;
 • Meer mogelijkheden voor eigen energievoorziening of zelfs autarkie.


Kern van het concept: 

Erfdelen staat voor sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op voormalige boerenerven. Voor jongeren maar ook voor ouderen die langer zelfstandig en samen met anderen bijdragen aan een wereld voor volgende generaties. Deze plattelandsontwikkeling omvat diverse kennisterreinen: beleid, financiering, duurzaam bouwen, juridische zaken, groepsvorming, ouderenzorg, sociale cohesie enz. Onderwerpen waar we samen met andere deskundigen doorbraken kunnen realiseren. 


E&R Koploper:
Pieter Parmentier | parment@planet.nl | +31(0)6-41741464 | Erfdelen NL |
 

E&R Kennistafel woningbouw en wonen 2.0 

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere woningen weten te bouwen die ook nog fijner wonen en die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart living mogelijkheden. 

23/2

Jouw oplossing of uitdaging hier?

Kern van het concept:

 • ............................
 • ...........................
 • ..........................


E&R Koploper:
..........................................
 

E&R Kennistafel gebiedsontwikkeling 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier verouderde gebieden tot aantrekkelijke locatie te ontwikkelen die duurzaam en circulair zijn waarbij slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden zoals van Big data, IoT en AI en robotisering. 

23/2n 

Top boeken voor jou geselecteerd over circulaire gebiedsontwikkeling 2.0

Prof. dr. Nico Nelissen de ‘Architectuurgids Parijs’. In deze publicatie bespreekt hij ruim 125 projecten uit de laatste 150 jaar, met de nadruk op wat er gedurende de afgelopen 25 jaar in Parijs aan fascinerende architectuur tot stand is gekomen. Het boek is een ideale reisgids voor bezoekers aan Parijs, vooral voor hen die een affiniteit hebben met de (recente) architectuur.
 
Het boek telt 228 pagina’s, is rijk geïllustreerd en voert de lezer langs fameuze arhitectuurprojecten. Met behulp van deze gids, die € 25,- kost, krijgt een bezoek aan de lichtstad een extra (architectonische) dimensie.

Met E&R heb je sneller duurzame en circulaire oplossingen die ook nog renderen

Waarom E&R inschakelen?

Created with Sketch.

Dit zijn de redenen dat organisaties hun projecten bij E&R plaatsen:

 • Wij zorgen ervoor dat jouw challenge onder de aandacht wordt gebracht van 7.500 E&R Koplopers en volgers;
 • Wij helpen organisaties bij het vinden van potentiële afnemers van hun challenge;
 • Wij tippen organisaties over innovatieve, duurzame, circulaire of digitale oplossingen waarmee organisaties hun challenge aantrekkelijker kunnen maken;
 • Wij helpen organisaties bij het vinden van subsidies en/of financiering;
 • Wij helpen organisaties bij het verbeteren van hun challenge door het organiseren van reflectiebijeenkomsten in de vorm van Webinars, excursies of workshops. Bekijk de E&R Agenda.

Slim samenwerken, hoe dan?

Created with Sketch.

 

De 7.500 E&R Koplopers en volgers vormen binnen de Benelux een vruchtbaar ecosysteem. Ons netwerk is sterk in het vinden van vraag en aanbod van grensverleggende oplossingen in duurzaamheid en circulariteit. Onze kernwoorden zijn: connectiviteit, leren, delen van ervaring, platte organisatie, gezag ontleend aan kennis, creativiteit, vragen stellen, toewijding en invloed. E&R Koplopers kennen elkaar en voegen waarde toe door slim gebruik te maken van hun zakelijke netwerk in: 

1.      Kennisdeling:

Door het organiseren van excursies, workshops of Webinars. Zie agenda


2.     Promotie van jou duurzame en circulaire producten en diensten of project: 

We bieden jou de mogelijkheid om jouw innovatieve duurzame of circulaire dienst of product te presenteren op onze website. Organiseren van excursies, workshop of Webinars over jouw duurzame of circulaire product of dienst. Zie over het presenteren van jouw product of dienst op onze website.

3.     Challenges:

Organisaties die hun uitdagende opgave als challenges door E&R willen laten begeleiden inbrengen profiteren van de kennis en de daadkracht van het sectoroverstijgende netwerk van E&R en komen daardoor ook eerder en op een goedkopere manier tot resultaat. Eigenaren van de challenge werken samen met een van de E&R Koplopers die zorgen voor het leggen van contacten en voor het proces. E&R Koplopers zetten in samenspraak met inbrenger van de challenge een traject uit om tot een sluitende businesscase te komen tot en met de exploitatie van de challenge. De procestappen zijn: 

 • Het formuleren van jouw uitdaging; 
 • Het uitwerken van jouw businesscase; 
 • Het vinden van financiering en subsidie; 
 • Het houden van marktconsultatie; 
 • De realisatie; 
 • De oplevering door het uitvoeren van een check op het resultaat; 
 • De exploitatie.

Resultaat?

Created with Sketch.

 

De doelstelling van E&R is kennisdeling en om challenges in duurzaamheid en circulariteit op een hoger plan te brengen. Om E&R Koplopers een voorsprong te geven op anderen en om anderen te inspireren. Het resultaat van de challenges worden op die manier eerder door eindgebruikers geïmplementeerd, omdat de beleving, kwaliteit en gebruikskosten een aantrekkelijke combinatie vormen. 

Kosten?

Created with Sketch.

 

1.      Kennisdeling: 

 • Aan de excursies, workshops of Webinars kunnen E&R Koplopers veelal zonder dat daarvoor extra kosten worden gerekend aan deelnemen. Aan niet E&R Koplopers vragen wij voor het bijwonen van excursies, workshops of Webinars een kleine bijdrage. Zie onze E&R agenda
 • Nog geen E&R Koploper? Je doet al mee voor € 250,- excl. btw per jaar. E&R Koplopers vormen de 1e ring van ons sector overstijgende netwerk. Wil jij je ook aansluiten? Lees hier wat je moet doen.

 

2.     Promotie van duurzame en circulaire producten en diensten: 

 • E&R Koplopers kunnen zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht hun innovatieve duurzame en circulaire diensten of producten plaatsen op de E&R Website. Zie over het presenteren van jouw product of dienst op onze website
 • Ben je geen E&R Koploper, maar wil je toch jouw innovatieve dienst of product als challenge plaatsen op onze website plaatsen? In dat geval kunnen we daar afspraken over maken. Neem contact met ons op 
 • Extra aandacht kan aan jouw innovatieve duurzame en circulaire diensten of producten worden gegeven door daarover excursies, workshop of Webinars te organiseren. Aan E&R Koplopers vragen wij voor het werven van deelnemers, het organiseren en het modereren van bijeenkomsten een financiële  bijdrage ter dekking van de kosten. Aan niet E&R Koplopers € 500,- tot € 950,- excl. btw exclusief zaalhuur en catering. Neem contact met ons op   

 

3.     Challenges:

 • Wil jij jouw callenges door E&R laten begeleiden? Neem contact met ons op.
 • Lijkt jouw challenge veel op een ander E&R Challenge? In dat geval kunnen jullie wellicht de kosten delen. Samenwerken is niet alleen goedkoper, maar leidt vaak tot betere resultaten. Want twee weten immers meer dan één! Neem contact met ons op