E&R Top 100 slimme duurzame oplossingen waar gemeenten naar op zoek zijn 

Door onze E&R Top 100 lijsten te raadplegen, vind je snel slimme duurzame, circulaire en digitale oplossingen. Hieronder enkele voorbeelden ter inspiratie. Meer informatie over onze uitdagingen en >> Maak kennis met onze LinkedIn-groep duurzame gemeente 2.0

Circulair fietspad 


De overheid streeft ernaar om tegen 2050 volledig circulair te opereren. Een Living Lab-aanpak brengt zes consortiumpartijen samen, waaronder de Radboud Universiteit en de HAN Hogeschool, om circulaire fietsinfrastructuur te ontwikkelen. 

Deze partners bezitten unieke kennis en ervaring om fietspaden te creëren volgens strenge circulaire normen. Een circulair fietspad is een innovatieve infrastructuur gebouwd met duurzame materialen en ontworpen voor hergebruik, minimaliserend afval en ecologische impact. 


De aanpak omvat het identificeren van circulaire doelen die aansluiten bij strategisch beleid, het prioriteren daarvan en het vaststellen van eisen voor aanbestedingen en marktconsultaties. Aanbiedingen worden beoordeeld op hun circulaire aspecten. Ron van Wijk van GFSC Consultants and Engineers BV benadrukt dat het uiteindelijke fietspad wordt aangelegd volgens vastgestelde ambities. Circulaire fietsinfrastructuur is genomineerd voor de E&R 'Top 100' lijst voor duurzame mobiliteit, en toekomstige presentaties zullen geïnteresseerden uitnodigen om deel te nemen. 

Voor meer informatie over GFSC Consultants and Engineers BV , zie hun website GFSC Consultants and Engineers BV 


2024-01-15n

 

SAVE Renovatieversneller 


SAVE Renovatieversneller is een initiatief waarmee woningcorporaties sneller hun doel kunnen halen om in 2050 al hun woningen CO2-neutraal te maken.

Deze duurzame renovatieaanpak richt zich op het moderniseren van bestaande huizen met aandacht voor milieuvriendelijkheid en energie-efficiëntie. Dit omvat het gebruik van hernieuwbare materialen, verbeterde isolatie, energiezuinige apparatuur, en de integratie van groene technologieën zoals zonnepanelen, infrarood verwarming en warmtepompen. Het hoofddoel is om de ecologische voetafdruk te verkleinen, energiekosten te verlagen en het wooncomfort te verbeteren.

Duurzame renovaties spelen een cruciale rol in het verminderen van broeikasgasemissies en het behouden van natuurlijke hulpbronnen. Ze zijn van essentieel belang om de overgang naar een duurzamere en klimaatvriendelijkere samenleving te bevorderen, terwijl ze tegelijkertijd de waarde en levensduur van woningen vergroten.

SAVE Renovatieversneller wordt ondersteund door een samenwerkingsverband van aanbieders, waaronder procesbegeleiders, bouwbedrijven, installateurs en fabrikanten. Samen helpen ze woningcorporaties, verhuurders, verenigingen van eigenaren (VvE's) en individuele woningeigenaren om hun woningen te verduurzamen, met als doel de warmtevraag significant te verminderen. Door gezamenlijke inkoop van renovatiewerkzaamheden en standaardisatie worden kosten verlaagd, en er wordt overheidssubsidie ingezet variërend van €2.000 tot €7.000 per woning.

Ron van Wijk van GFSC Consultants and Engineers BV merkt op dat SAVE Renovatieversneller zich heeft aangemeld voor de E&R 'Top 100'-lijst voor duurzame woningbouw en wonen 2.0. Voor meer informatie: GFSC Consultants and Engineers BV 


2024-01-15n

E&R Top 100 bedrijven met duurzame oplossingen voor gemeente.  

 
Intrinsic ID, Pro suber, SAVE Renovatieversneller, OUI, Ibispower, aranet, ABB, BeNext, Honeywell, IKEHU, Johnson Controls, Schneider Electric, Ecorus, Eneco, Eoly, Smappee, Tesla Energy, AquaMinerals, LegionellaDossier, Watershare, KoninklijkeGinkelGroep, CityCharge BV., fouriq, Enappgy, Rofianda, Siemens  ..............................................................................en nog veel meer bedrijven waarvan wij hun innovatieve duurzame en circulaire oplossingen hebben opgenomen op de E&R Top lijsten waar jij mogelijk naar op zoek bent. 

2024-01-08 

Klimaatbestendige bedrijventerreinen

#bedrijventerrein #Klimaat #duurzaam 

 

Roel Cremer van Climatematters benadrukt dat het vergroenen van bedrijventerreinen een onderbelichte maar krachtige maatregel is in de strijd tegen klimaatverandering.


Klimaatbestendige terreinen zijn ontworpen om extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven, overstromingen en stormen, te minimaliseren. Dit omvat groene infrastructuur zoals waterdoorlatende bestrating en groene daken om regenwater op te vangen en overstromingen te voorkomen.

Daarnaast integreren deze terreinen meer groen en schaduwrijke gebieden om het hitte-eilandeffect te verminderen. Gebouwen worden opgetrokken met materialen die bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden en energie-efficiënte technologieën worden toegepast om de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Bovendien draagt het bevorderen van biodiversiteit bij aan de veerkracht van deze terreinen. Door planning, samenwerking en innovatieve ontwerpen kunnen klimaatbestendige bedrijventerreinen bijdragen aan een duurzamere samenleving. Dit resulteert in een gezondere omgeving met voordelen zoals het verminderen van hittestress, wateroverlast en luchtvervuiling, evenals het bevorderen van biodiversiteit en het verminderen van CO2- en fijnstofuitstoot.

Climatematters is betrokken bij vergroeningsprojecten in Haarlem, het MAAK-terrein en een bedrijventerrein in Alkmaar, en hun aanpak is genomineerd voor de E&R 'Top 100'-lijst voor duurzame (her-)ontwikkeling van vastgoed en gebiedsontwikkeling 2.0. Een bedrijfsbezoek kan helpen om hun oplossingen en team beter te begrijpen, zodat we samen effectief klimaatverandering op bedrijventerreinen kunnen aanpakken. Voor meer informatie kunt u hier verder lezen: Climatematters

2024-02-15n

Erfdelen NL.

Erfdelen NL bevordert sociaal, duurzaam, en kleinschalig wonen op het platteland. Deze levensstijl verschuift de focus van geïsoleerde woonomgevingen naar compacte, sociale gemeenschappen waar bewoners hulpbronnen delen, hun ecologische voetafdruk verkleinen en sociale interactie aanmoedigen.

Projecten zoals tiny houses en co-housing stimuleren een bewuste levensstijl met minder consumptie en lagere kosten, wat bijdraagt aan een betere levenskwaliteit, meer verbondenheid met anderen en de natuur, en duurzaamheid.

Diverse factoren maken kleinschalig wonen op het platteland nu kansrijk, waaronder vergrijzing, vereenzaming, behoefte aan mantelzorg (vooral onder 50-plussers, waarvan de helft alleenstaand is), verlangen naar duurzamer en compacter wonen, en de mogelijkheden voor eigen energievoorziening. Erfdelen bevordert deze benadering door sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen te faciliteren op voormalige boerenerven.

Dit draagt bij aan een betere toekomst voor volgende generaties en omvat diverse kennisterreinen zoals beleid, financiering, duurzaam bouwen, juridische zaken, ouderenzorg en sociale cohesie. Samen met deskundigen streven we naar doorbraken in plattelandsontwikkeling. - Pieter ParmentierErfdelen NL . | 

2024-01-29n

Hoe kunnen we het energieverbruik nog meer terugbrengen en het warmtecomfort verhogen bij bestaande woningvoorraad middels infrarood stralingswarmte.

De overheid heeft de ambitie om in 2050 aardgas vrij te zijn en de warmtevraag van de bestaande woningvraag aanzienlijk terug te dringen.

Kern van het concept:
Lage temperatuur infrarood stralingswarmte in de vorm van flexibele matten die onzichtbaar in vloeren, wanden en plafonds worden weggewerkt. Omdat de leefruimte hierdoor direct wordt aangestraald en niet indirect door het verwarmen van de in de woning aanwezige lucht, wordt een hoger warmtecomfort gerealiseerd tegen lagere initiële en operationele kosten. De technologie is gebaseerd op stralingswarmte afkomstig van amorfe metaalstrips die over unieke eigenschappen beschikken. 

10 – 40% minder energieverbruik dan bij traditionele verwarmingssystemen en een gezonder leefklimaat. Minder noodzaak tot isolatie dan bij luchtverwarmen. Zeer eenvoudig aan te brengen, geschikt voor alle typen vloeren en wanden. Bovendien meerdere temperatuurzones in één en dezelfde ruimte mogelijk. Aansturing via app op smart phone of thermostaat.

    

Koploper:
Ron van Wijk | [email protected] of +31(0)6 4815 9526 | GFSC Consultants and Engineers BV

2024-01-08

Slimmer en beter verantwoord langer zelfstandig thuis wonen omvat meer dan een dak boven je hoofd!

 
Langer zelfstandig thuis wonen gaat over huisvesting, financiën, veiligheid, mobiliteit, leefstijl & voeding, participatie, uitdaging, netwerk & ondersteuning. Nieuwe sleuteltechnologie helpt ouderen om langer zelfstandig thuis te wonen, plezierig en betaalbaar.

Kern van het concept:

 • Meer levensgeluk
 • Behoud van autonomie omdat service en hulp nabij is
 • Met inzet van big data, kunstmatige intelligentie en IoT slim samen leven

 

E&R Koploper:
Bert van de Wijdeven | JongeOuderen | +316(0)-53371646 | [email protected]

2024-01-08

Slimmer in het aanpassen van woningen in het kader van de WMO
 

Efficiëntere aanpassingen binnen de WMO vereisen een doordachte aanpak om de levenskwaliteit van mensen met beperkingen te verbeteren. Dit omvat het verwijderen van obstakels, installeren van hulpmiddelen en verbeteren van de functionaliteit. 

Het hoofddoel is zelfstandigheid bevorderen en zorgafhankelijkheid verminderen, via samenwerking tussen zorgprofessionals, aannemers en bewoners. Technologische innovaties, zoals slimme sensoren en domotica, vergroten veiligheid en comfort. Deskundige evaluatie is essentieel voor op maat gemaakte oplossingen en het behalen van WMO-doelen. Een doordacht aanpassingsproces is cruciaal voor een zelfstandig en kwalitatief leven. 


Optimalisatie van toegankelijkheid kan efficiënter en kosteneffectiever met Casadata Ergokosten online, inclusief kostenramingen voor veelvoorkomende WMO-aanpassingen en gedetailleerde kosten voor individuele maatregelen. 


Kernconcept: 

 • Ergonomische woningaanpassingen optimaliseren. 
 • Budgettering en budgetbeheer voor woningaanpassingen verbeteren. 
 • Meer levensloopbestendige woningen ontwerpen en realiseren. 
 • Toegankelijke gebouwen ontwerpen en realiseren. 


Koplopers: Wim Pasman en Boudewijn Messink van Casadata Ergokosten online zijn aangemeld voor de E&R Kennistafel Duurzame Gemeente 2.0 'Top-100' Lijst 


2024-01-21n

Kies voor fitte, gezonde, gelukkige medewerkers op de fiets!

Nederland, fietsland nummer één, promoot fietsen als efficiënt en gezond vervoermiddel. Zelfs de e-bike is gezonder dan de auto. Het Rijk richt zich speciaal op de fiets als hoofdvervoermiddel, met aandacht voor gezonde werknemers en Europese wetgeving. Nederlandse steden leiden al op het gebied van fietsen, maar er is nog ruimte voor verbetering, vooral in bedrijfs- en kantoorgebieden. 

Metroplex, onder leiding van Henri van der Vegt, promoot fietsen als een manier om werknemers fit te houden en het milieu te helpen. Fietsen bevordert een actieve levensstijl, verbetert de fysieke en mentale gezondheid, vermindert uitstoot en verkeersopstoppingen, draagt bij aan een schonere leefomgeving en bevordert duurzaamheid. Metroplex is genomineerd voor de E&R Kennistafel duurzame gezondheidszorg 2.0 'Top-100' lijst. Kies voor de fiets en investeer in de gezondheid van medewerkers en het milieu. 


2024-01-18n

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Toekomstbestendig ondernemen met de OK-Methode

#toekomstbestendig #ondernemen


De OK-Methode, aangemeld voor de E&R Top 100-lijst, is een gezamenlijke denkmethodiek voor toekomstbestendig ondernemen. Dit framework is bedoeld voor zowel jou als je managementteam en biedt verschillende voordelen.


Kern van het concept:

 • Ondernemers leren meerwaarde te creëren tegen lagere kosten.
 • Bedrijven worden toekomstbestendig en kunnen zich beter aanpassen aan veranderende omstandigheden.
 • Ondernemers die kiezen voor circulair ondernemen dragen bij aan een kleinere negatieve milieu-impact.
 • Het realiseren van meervoudige waarde-creatie vereist een doordachte aanpak, van waarneming tot implementatie. Daarnaast zijn persoonlijke keuzes en betrokkenheid van belang.


De OK-Methode ondersteunt in:

 1. Het analyseren van de externe omgeving van jouw organisatie.
 2. Het begrijpen van de manier waarop jouw organisatie op die omgeving reageert.
 3. Het identificeren van de capaciteiten van mensen om de externe omgeving en interne organisatie op elkaar af te stemmen.
 4. Het afbakenen en prioriteren van strategische vraagstukken gericht op het creëren van meervoudige waarde voor alle belanghebbenden.


Deze vier stappen vormen de kern van het product dat je tijdens deze opleiding voor je eigen organisatie ontwikkelt. Gedurende het begeleidingsproces laten we zien hoe je invloed kunt uitoefenen op je organisatie door middel van oorzaakgericht onderzoek, besluitvormingsgericht onderzoek en implementatiegericht werken, zodat je organisatie zich bewuster richt op het creëren van meervoudige waarde, zowel vanuit het perspectief van de omgeving als vanuit het perspectief van de organisatie. Aldus  

Rob Westerdijk, Directeur OK-platform.nl en Hoofddocent HAN Master Circulaire Economie, en Roel Riepma, Directeur van Organisatie-Kundig en De Project Academie. Lees her verder voor meer informatie ok-methode 
 

2024-02-08n 

 

Slimmer inzetten van financiële middelen in het onderwijs. Onderwijshuisvesting in eigendom hebben of juist niet?

Onderwijshuisvesting, is het verstandig om eigenaar te zijn van onderwijshuisvesting? Wat is vanuit financieel oogpunt de minst risicovolle oplossing realiserend de dynamische wereld waarin we zitten?

Kern van het concept:

 • Geld dat vrij komt uit onderwijshuisvesting komt vrij voor het onderwijs
 • Flexibeler in onderwijshuisvesting
 • Minder gedoe met onderwijshuisvesting

 

Koploper: Cees van Beukering | E&R | +31(0)6-51228420 | [email protected] |


23/2 

E&R Kennistafel duurzame gemeente 2.0

 

>> Maak kennis met onze LinkedIn-groep duurzame gemeente 2.0 

Uitdagingen

Created with Sketch.

Duurzaamheid is een essentieel principe voor gemeenten om een veerkrachtige toekomst te waarborgen. Hier zijn zes belangrijke thema's voor duurzame gemeenten: 

 • Wonen,  betaalbaar en duurzaam: De gemeentelijke opgave op het gebied van woningbouw staat centraal in de huidige tijd. Gemeenten staan voor de uitdaging om voldoende en passende huisvesting te bieden aan hun inwoners. De groeiende bevolking, veranderende demografische samenstelling en de druk op de woningmarkt hebben geleid tot een urgente behoefte aan nieuw beleid en strategieën; 
 • Duurzame Mobiliteit: Het bevorderen van duurzame vervoersmogelijkheden is essentieel om verkeerscongestie te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit omvat investeren in openbaar vervoer, fietsinfrastructuur, wandelvriendelijke omgevingen en het stimuleren van elektrisch vervoer; 
 • Groene Ruimten en Biodiversiteit: Het behoud van groene ruimten, parken en biodiversiteit draagt bij aan een gezonde leefomgeving en veerkrachtige ecosystemen. Duurzame gemeenten moeten zich inzetten voor het beschermen van natuurlijke habitats, het vergroenen van stedelijke gebieden en het bevorderen van biodiversiteit; 
 • Circulaire Economie en Afvalbeheer: Gemeenten moeten streven naar een circulaire economie waarin afval wordt verminderd, hergebruikt en gerecycled. Dit omvat het bevorderen van gescheiden afvalinzameling, het ondersteunen van lokale initiatieven voor hergebruik en het verminderen van de hoeveelheid wegwerpplastic en verpakkingsmaterialen; 
 • Klimaatverandering en Milieubeheer: Duurzame gemeenten moeten zich inzetten voor het verminderen van hun ecologische voetafdruk en het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Dit omvat maatregelen tegen klimaatverandering, zoals het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, bevordering van hernieuwbare energiebronnen en het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering;
 • Burgerparticipatie en Lokale Economie: Duurzame gemeenten betrekken hun inwoners actief bij besluitvorming en initiatieven. Ze ondersteunen lokale ondernemers, bevorderen sociale inclusie en streven naar economische veerkracht door middel van duurzame bedrijfspraktijken. 


Deze thema's vormen samen een holistische benadering van duurzaamheid in gemeenten en dragen bij aan het creëren van leefbare, gezonde en veerkrachtige lokale gemeenschappen. 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel Cremer | 06-29070210 | of stuur een mail naar [email protected] 

Heb jij een oplossing?

Created with Sketch.

Leveranciers van duurzame gemeentelijke projecten kunnen hun oplossing aanmelden voor de 'E&R Top 100' lijst door een mail te sturen naar [email protected] ter attentie van Roel Cremer.

Ps. Bedrijfsbezoek. Organiseert jouw bedrijf regelmatig rondleidingen/workshops met als thema duurzaamheid en circulariteit waar E&R Koplopers aan kunnen deelnemen dan horen wij dat graag.

Acht redenen om je aan te melden bij E&R Kennistafel

Created with Sketch.

Deelnemers aan de E&R Kennistafel zijn (gedelegeerde) opdrachtgevers van gemeentelijk projecten waarin ze hun duurzame, circulaire en digitale uitdagingen delen.


Ze nodigen leveranciers, koplopers in hun vakgebied, uit om hun oplossingen te presenteren, met de verwachting dat de gepresenteerde oplossingen antwoorden bieden op hun uitdagingen. Oplossingen die een antwoord bieden op de uitdagingen maken kans om te worden opgenomen in de E&R Top 100-lijst met informatie over duurzame gemeentelijke oplossingen

De voorgestelde oplossingen worden beoordeeld op hun impact op duurzaamheid, circulariteit, financiën en hun verwachte invloed op de klanttevredenheid. De E&R Top 100-lijst wordt beheerd door de deelnemers van de E&R Kennistafel.


Voor meer informatie kan je contact opnemen met Roel Cremer door een e-mail te sturen naar [email protected] of je meld je direct aan bij de E&R Kennistafel. Acht redenen om je aan te melden bij E&R Kennistafel 

Top boeken voor jou geselecteerd over duurzame gemeente 2.0

Over nabijheid, vertrouwen, wederkerigheid en gemeenschap

Simon Franke, Wouter Veldhuis

De ‘rechtvaardige stad’ wordt steeds belangrijker in hoe we stedelijke ruimte leefbaar, duurzaam en toegankelijk maken en houden. Dat perspectief is cruciaal in ruimtelijke ontwikkeling, in sociaal werk en in de programma-akkoorden van gemeentebesturen. De opdracht is hoe we voor iedereen een betekenisvol leven in een betekenisvolle omgeving mogelijk kunnen maken. Een belangrijke vraag, maar daarmee weten we nog niet hoe je rechtvaardigheid vertaalt in beleid, opneemt in ruimtelijke opgaven of er ontwerp voor levert.

Dit stadsessay vertaalt het denken over actuele maatschappelijke ontwikkelingen in sociaal-ruimtelijk handelen en biedt instrumenten om rechtvaardigheidsprincipes toe te passen in stedelijke ontwikkeling. Het doet een appel op ieder die werkt aan de stad om hierin verantwoordelijkheid te nemen en vanuit intrinsieke motivatie bij te dragen aan publieke waarde.


Met steun van de Van Eesteren-Fluck en Van Lohuizen Stichting


E&R Boekentip: "Darwin in de stad. Evolutie in de urban jungle" van Menno Schilthuizen biedt een boeiend inzicht in hoe verstedelijking de evolutie van mens, dier en natuur beïnvloedt. Schilthuizen, een gerenommeerd evolutiebioloog en hoogleraar, verkent in dit boek hoe dieren en planten zich aanpassen aan het stadsleven. Hij illustreert hoe stadsdieren brutaler en vindingrijker worden, zoals stadsduiven met een detox-verenkleed, en hoe onkruid een uniek zaadtype ontwikkelt. Dit snelle evolutionaire proces resulteert in een groeiende symbiose tussen mens en stadsnatuur, wat leidt tot nieuwe soorten maar ook tot het verlies van biodiversiteit. Schilthuizen’s werk luidt een nieuw hoofdstuk in de evolutiegeschiedenis in, relevant voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van stedelijke ecosystemen. Aanbevolen door E&R Kennistafel duurzame gemeente 2.0.

Prof. dr. Nico Nelissen de ‘Architectuurgids Parijs’. In deze publicatie bespreekt hij ruim 125 projecten uit de laatste 150 jaar, met de nadruk op wat er gedurende de afgelopen 25 jaar in Parijs aan fascinerende architectuur tot stand is gekomen. Het boek is een ideale reisgids voor bezoekers aan Parijs, vooral voor hen die een affiniteit hebben met de (recente) architectuur.

Het boek telt 228 pagina’s, is rijk geïllustreerd en voert de lezer langs fameuze architectuurprojecten. Met behulp van deze gids, die € 25,- kost, krijgt een bezoek aan de lichtstad een extra (architectonische) dimensie. Het boek is te bestellen bij de auteur: [email protected]

E&R Kennistafels

Meer weten over onze E&R Kennistafels. Voor meer informatie en aanmelden lees hier verder

Met E&R heb je sneller duurzame en circulaire oplossingen die ook nog renderen

Waarom E&R inschakelen?

Created with Sketch.

Dit zijn de redenen dat organisaties hun projecten bij E&R plaatsen:

 • Wij zorgen ervoor dat jouw challenge onder de aandacht wordt gebracht van 7.500 E&R Koplopers en volgers;
 • Wij helpen organisaties bij het vinden van potentiële afnemers van hun challenge;
 • Wij tippen organisaties over innovatieve, duurzame, circulaire of digitale oplossingen waarmee organisaties hun challenge aantrekkelijker kunnen maken;
 • Wij helpen organisaties bij het vinden van subsidies en/of financiering;
 • Wij helpen organisaties bij het verbeteren van hun challenge door het organiseren van reflectiebijeenkomsten in de vorm van Webinars, excursies of workshops. Bekijk de E&R Agenda.

Slim samenwerken, hoe dan?

Created with Sketch.

 

De 7.500 E&R Koplopers en volgers vormen binnen de Benelux een vruchtbaar ecosysteem. Ons netwerk is sterk in het vinden van vraag en aanbod van grensverleggende oplossingen in duurzaamheid en circulariteit. Onze kernwoorden zijn: connectiviteit, leren, delen van ervaring, platte organisatie, gezag ontleend aan kennis, creativiteit, vragen stellen, toewijding en invloed. E&R Koplopers kennen elkaar en voegen waarde toe door slim gebruik te maken van hun zakelijke netwerk in: 

1.      Kennisdeling:

Door het organiseren van excursies, workshops of Webinars. Zie agenda


2.     Promotie van jou duurzame en circulaire producten en diensten of project: 

We bieden jou de mogelijkheid om jouw innovatieve duurzame of circulaire dienst of product te presenteren op onze website. Organiseren van excursies, workshop of Webinars over jouw duurzame of circulaire product of dienst. Zie over het presenteren van jouw product of dienst op onze website.

3.     Challenges:

Organisaties die hun uitdagende opgave als challenges door E&R willen laten begeleiden inbrengen profiteren van de kennis en de daadkracht van het sectoroverstijgende netwerk van E&R en komen daardoor ook eerder en op een goedkopere manier tot resultaat. Eigenaren van de challenge werken samen met een van de E&R Koplopers die zorgen voor het leggen van contacten en voor het proces. E&R Koplopers zetten in samenspraak met inbrenger van de challenge een traject uit om tot een sluitende businesscase te komen tot en met de exploitatie van de challenge. De procestappen zijn: 

 • Het formuleren van jouw uitdaging; 
 • Het uitwerken van jouw businesscase; 
 • Het vinden van financiering en subsidie; 
 • Het houden van marktconsultatie; 
 • De realisatie; 
 • De oplevering door het uitvoeren van een check op het resultaat; 
 • De exploitatie.

Resultaat?

Created with Sketch.

 

De doelstelling van E&R is kennisdeling en om challenges in duurzaamheid en circulariteit op een hoger plan te brengen. Om E&R Koplopers een voorsprong te geven op anderen en om anderen te inspireren. Het resultaat van de challenges worden op die manier eerder door eindgebruikers geïmplementeerd, omdat de beleving, kwaliteit en gebruikskosten een aantrekkelijke combinatie vormen. 

Kosten?

Created with Sketch.

 

1.      Kennisdeling: 

 • Aan de excursies, workshops of Webinars kunnen E&R Koplopers veelal zonder dat daarvoor extra kosten worden gerekend aan deelnemen. Aan niet E&R Koplopers vragen wij voor het bijwonen van excursies, workshops of Webinars een kleine bijdrage. Zie onze E&R agenda
 • Nog geen E&R Koploper? Je doet al mee voor € 250,- excl. btw per jaar. E&R Koplopers vormen de 1e ring van ons sector overstijgende netwerk. Wil jij je ook aansluiten? Lees hier wat je moet doen.

 

2.     Promotie van duurzame en circulaire producten en diensten: 

 • E&R Koplopers kunnen zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht hun innovatieve duurzame en circulaire diensten of producten plaatsen op de E&R Website. Zie over het presenteren van jouw product of dienst op onze website
 • Ben je geen E&R Koploper, maar wil je toch jouw innovatieve dienst of product als challenge plaatsen op onze website plaatsen? In dat geval kunnen we daar afspraken over maken. Neem contact met ons op 
 • Extra aandacht kan aan jouw innovatieve duurzame en circulaire diensten of producten worden gegeven door daarover excursies, workshop of Webinars te organiseren. Aan E&R Koplopers vragen wij voor het werven van deelnemers, het organiseren en het modereren van bijeenkomsten een financiële  bijdrage ter dekking van de kosten. Aan niet E&R Koplopers € 500,- tot € 950,- excl. btw exclusief zaalhuur en catering. Neem contact met ons op   

 

3.     Challenges:

 • Wil jij jouw callenges door E&R laten begeleiden? Neem contact met ons op.
 • Lijkt jouw challenge veel op een ander E&R Challenge? In dat geval kunnen jullie wellicht de kosten delen. Samenwerken is niet alleen goedkoper, maar leidt vaak tot betere resultaten. Want twee weten immers meer dan één! Neem contact met ons op