Uit onze E&R Top 100 gemeente 2.0 ter illustratie enkele van de meest geraadpleegde slimme, duurzame, circulaire en digitale oplossingen

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

uCrowds voor het stimuleren van mensenmassa’s.

uCrowds, opgericht in 2018 als spin-off van de Universiteit Utrecht, ontwikkelt software voor het simuleren van mensenmassa’s in situaties zoals infrastructuur en evenementen. Hun software, SimCrowds, kan interactieve menigten tot 100.000 voetgangers in 2D en 3D simuleren. De TerraCrowds-engine integreert in verschillende softwareomgevingen voor grootschalige, real-time simulaties. uCrowds wordt gebruikt in diverse sectoren en heeft meerdere prijzen gewonnen.

Voor meer informatie:  

| uCrowds


2024-05-07/

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

ROEF: circulair, natuurinclusief en klimaatadaptief hellend dak
 

ROEF biedt multifunctionele groene daken voor Nederlandse woningen. Naast energieopwekking bufferen ze water en vergroten ze de biodiversiteit, wat wateroverlast en hittestress tegengaat. Het modulaire systeem maakt snelle montage mogelijk, terwijl circulaire materialen binnen 10 jaar meer natuurherstel opleveren dan de CO2-uitstoot van productie. 

Voor meer informatie:  

| ROEF


2024-03-18/m

Slimmer in het aanpassen van woningen in het kader van de WMO

Efficiëntere WMO-aanpassingen vergen een doordachte aanpak om levenskwaliteit te verbeteren, incl. obstakelverwijdering, hulpmiddelinstallatie en functionaliteitsverbetering. Doel: zelfstandigheid bevorderen en zorgafhankelijkheid verminderen via samenwerking tussen professionals, aannemers en bewoners. Technologische innovaties, zoals slimme sensoren, vergroten veiligheid en comfort. Casadata Ergokosten online biedt kosteneffectieve budgettering voor aanpassingen.

Voor meer informatie:
Wim Pasman en Boudewijn Messink van Casadata Ergokosten online

2024-01-21n

Slimmer en beter verantwoord langer zelfstandig thuis wonen omvat meer dan een dak boven je hoofd! 


Langer zelfstandig thuis wonen gaat over meer dan alleen huisvesting: het omvat financiën, veiligheid, mobiliteit, leefstijl, participatie, en meer. Nieuwe technologieën helpen ouderen plezierig en betaalbaar thuis te blijven, met behoud van autonomie en nabije ondersteuning. Big data, kunstmatige intelligentie en IoT bevorderen slim samenleven. 

Voor meer informatie:  

Bert van de Wijdeven | JongeOuderen | +316(0)-53371646 | [email protected]

2024-01-08

Hoe kunnen we het energieverbruik nog meer terugbrengen en het warmtecomfort verhogen bij bestaande woningvoorraad middels infrarood stralingswarmte.

Overheidsambitie van 2050: aardgasvrije woningen en drastische vermindering van warmtevraag. Kernconcept: Lage temperatuur infrarood stralingswarmte via flexibele matten in vloeren, wanden, plafonds. Directe warmteoverdracht verhoogt comfort, verlaagt kosten. Technologie biedt 10-40% minder energieverbruik, gezonder binnenklimaat, eenvoudige installatie, en meerdere temperatuurzones. 

Voor meer informatie:  

Ron van Wijk | [email protected] of +31(0)6 4815 9526 | GFSC Consultants and Engineers BV

2024-01-08 

Erfdelen NL

Erfdelen NL promoot sociaal, duurzaam wonen op het platteland, waar bewoners middelen delen, hun ecologische voetafdruk verkleinen en sociale interactie bevorderen. Projecten zoals tiny houses en co-housing stimuleren bewuste, verbonden levensstijl met lagere kosten, betere levenskwaliteit en duurzaamheid. Vergrijzing, eenzaamheid en verlangen naar duurzaam wonen maken deze aanpak kansrijk.

Voor meer informatie: Pieter Parmentier. Erfdelen NL


2024-01-29n 

Circulair fietspad 


 Overheid streeft naar volledig circulair in 2050. Living Lab-aanpak verenigt zes partijen, ontwikkelt circulaire fietsinfrastructuur met focus op duurzame materialen en hergebruik. Aanpak omvat circulaire doelen, eisen voor aanbestedingen. Circulaire fietspaden genomineerd voor duurzame mobiliteit. 
 

Voor meer informatie over GFSC Consultants and Engineers BV , zie hun website GFSC Consultants and Engineers BV 


2024-01-15n

SAVE Renovatieversneller 

SAVE Renovatieversneller versnelt CO2-neutrale doelen voor 2050 van woningcorporaties. Duurzame renovatieaanpak moderniseert woningen met focus op milieuvriendelijkheid en energie-efficiëntie, incl. hernieuwbare materialen, isolatie, en groene technologieën. Verlaagt ecologische voetafdruk, energiekosten, en verbetert wooncomfort. Gestandaardiseerde aanpak, gezamenlijke inkoop, en overheidssubsidies stimuleren duurzame renovaties. 
 

Voor meer informatie over GFSC Consultants and Engineers BV , zie hun website GFSC Consultants and Engineers BV 


2024-01-15n 

Klimaatbestendige bedrijventerreinen 

Roel Cremer van Climatematters benadrukt de kracht van vergroening op bedrijventerreinen tegen klimaatverandering. Klimaatbestendige terreinen minimaliseren extreme weersomstandigheden met groene infrastructuur zoals waterdoorlatende bestrating en groene daken. Integratie van groen en energie-efficiënte technologieën bevordert een duurzamere samenleving, terwijl biodiversiteit en veerkracht worden versterkt. Climatematters' aanpak is genomineerd voor duurzame vastgoedontwikkeling.
 

Voor meer informatie kunt u hier verder lezen: Climatematters

2024-02-15n

Kies voor fitte, gezonde, gelukkige medewerkers op de fiets!

Nederland promoot fietsen als efficiënt en gezond vervoer, met aandacht voor gezonde werknemers en Europese wetgeving. Steden leiden in fietsinfrastructuur, maar verbetering is nodig, vooral in bedrijfs- en kantoorgebieden. Metroplex, onder leiding van Henri van der Vegt, promoot fietsen voor fitte werknemers en milieuvoordeel. Genomineerd voor duurzame gezondheidszorg.
 

Voor meer informatie:
Henri van der Vegt 2024-01-18n

Op onze E&R Top 100 lijst met oplossingen van de navolgende bedrijven: Intrinsic ID, Pro suber, SAVE Renovatieversneller, OUI, Ibispower, aranet, ABB, BeNext, Honeywell, IKEHU, Johnson Controls, Schneider Electric, Ecorus, Eneco, Eoly, Smappee, Tesla Energy, AquaMinerals, LegionellaDossier, Watershare, KoninklijkeGinkelGroep, CityCharge BV., fouriq, Enappgy, Rofianda, Siemens  ..............................................................................en nog veel meer bedrijven waarvan wij hun innovatieve duurzame en circulaire oplossingen hebben opgenomen op de E&R Top lijst waar jij mogelijk naar op zoek bent. 

Bijgewerkt dd 2024-01-08

E&R Kennistafel duurzame gemeente 2.0

 

>> Maak kennis met onze LinkedIn-groep duurzame gemeente 2.0 

Uitdagingen

Created with Sketch.

Duurzaamheid is een essentieel principe voor gemeenten om een veerkrachtige toekomst te waarborgen. Hier zijn zes belangrijke thema's voor duurzame gemeenten: 

 • Wonen,  betaalbaar en duurzaam: De gemeentelijke opgave op het gebied van woningbouw staat centraal in de huidige tijd. Gemeenten staan voor de uitdaging om voldoende en passende huisvesting te bieden aan hun inwoners. De groeiende bevolking, veranderende demografische samenstelling en de druk op de woningmarkt hebben geleid tot een urgente behoefte aan nieuw beleid en strategieën; 
 • Duurzame Mobiliteit: Het bevorderen van duurzame vervoersmogelijkheden is essentieel om verkeerscongestie te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit omvat investeren in openbaar vervoer, fietsinfrastructuur, wandelvriendelijke omgevingen en het stimuleren van elektrisch vervoer; 
 • Groene Ruimten en Biodiversiteit: Het behoud van groene ruimten, parken en biodiversiteit draagt bij aan een gezonde leefomgeving en veerkrachtige ecosystemen. Duurzame gemeenten moeten zich inzetten voor het beschermen van natuurlijke habitats, het vergroenen van stedelijke gebieden en het bevorderen van biodiversiteit; 
 • Circulaire Economie en Afvalbeheer: Gemeenten moeten streven naar een circulaire economie waarin afval wordt verminderd, hergebruikt en gerecycled. Dit omvat het bevorderen van gescheiden afvalinzameling, het ondersteunen van lokale initiatieven voor hergebruik en het verminderen van de hoeveelheid wegwerpplastic en verpakkingsmaterialen; 
 • Klimaatverandering en Milieubeheer: Duurzame gemeenten moeten zich inzetten voor het verminderen van hun ecologische voetafdruk en het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Dit omvat maatregelen tegen klimaatverandering, zoals het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, bevordering van hernieuwbare energiebronnen en het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering;
 • Burgerparticipatie en Lokale Economie: Duurzame gemeenten betrekken hun inwoners actief bij besluitvorming en initiatieven. Ze ondersteunen lokale ondernemers, bevorderen sociale inclusie en streven naar economische veerkracht door middel van duurzame bedrijfspraktijken. 


Deze thema's vormen samen een holistische benadering van duurzaamheid in gemeenten en dragen bij aan het creëren van leefbare, gezonde en veerkrachtige lokale gemeenschappen. 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel Cremer | 06-29070210 | of stuur een mail naar [email protected] 

Heb jij een aansprekende oplossing die je wilt aanmelden voor de E&R Top 100?

Created with Sketch.

E&R ondersteunt opdrachtgevers, projectleiders duurzaamheid, ontwerpers en inkopers bij het vinden van zinvolle, innovatieve duurzame oplossingen voor hun projecten, wat resulteert in een verbeterd financieel en duurzaam resultaat. Inmiddels hebben we meer dan 8.500 volgers die onze nieuwsberichten over de E&R Top 100 lijsten volgen.

Heb je een oplossing die je graag wilt aanmelden voor de 'E&R Top 100' lijst? Stuur een mail naar [email protected] ter attentie van Roel Cremer en voeg daarbij een tekst van ongeveer 300 woorden, samen met een foto van de oplossing en als er een YouTube filmpje beschikbaar is de link daarvan. En verder: naam contactpersoon met link naar de LinkedIn pagina van contactpersoon, e-mailadres en eventueel 06 nummer plus een link naar de website pagina waar meer info is te vinden over de oplossing worden op onze website vermeld als je partner bent van E&R. 


De aanmelding wordt getoetst aan de uitdagingen van de E&R Kennistafel.
 

Ps. Bedrijfsbezoek. Organiseert jouw bedrijf regelmatig rondleidingen/workshops met als thema duurzaamheid en circulariteit waar E&R Koplopers aan kunnen deelnemen dan horen wij dat graag.

Acht redenen om je aan te melden bij E&R Kennistafel

Created with Sketch.

Deelnemers aan de E&R Kennistafel zijn (gedelegeerde) opdrachtgevers van gemeentelijk projecten waarin ze hun duurzame, circulaire en digitale uitdagingen delen.


Ze nodigen leveranciers, koplopers in hun vakgebied, uit om hun oplossingen te presenteren, met de verwachting dat de gepresenteerde oplossingen antwoorden bieden op hun uitdagingen. Oplossingen die een antwoord bieden op de uitdagingen maken kans om te worden opgenomen in de E&R Top 100-lijst met informatie over duurzame gemeentelijke oplossingen

De voorgestelde oplossingen worden beoordeeld op hun impact op duurzaamheid, circulariteit, financiën en hun verwachte invloed op de klanttevredenheid. De E&R Top 100-lijst wordt beheerd door de deelnemers van de E&R Kennistafel.


Voor meer informatie kan je contact opnemen met Roel Cremer door een e-mail te sturen naar [email protected] of je meld je direct aan bij de E&R Kennistafel. Acht redenen om je aan te melden bij E&R Kennistafel 

Bedrijven die wij volgen, mogelijke kandidaten met duurzame oplossingen voor de E&R Top 100 lijsten

Created with Sketch.

Intrinsic ID, Pro suber, ROEF, Spaansen Gevelklaar, SkyWind Energy GmbH, Biobased Factory, Woodteq (Nederland), Isovlas, VITO (België), ZEN, Re-Buildit, Natural Plastics, ORGA, Giscovery 4C, Gezonde Woning Keur™, Nieuwe stroom, Charged AHT Netherlands, sowebuild, Gramitherm, Studio Rap, Awood, Casadata, Bao Living, BioBase Europe Pilot Plant (Nederland), Biond Solutions (België), Calex CascoTotaal, Chainable, Cirkelstad, Dakvenstermeesters (Nederland), Dutch Plant Force (Nederland), ECO-oh! (België), EVshield, Excess Materials Exchange, FAAY wanden en plafonds, Finch Buildings, Greenpaints, Innr, Isobouw (Nederland), IsoHemp (België), Kamp C, Legrand, Millvision (Nederland), New Horizon, Ngenic (Nederlands), Oldenboom, Quooker, Solcora, sto Nederland, Triodos Bank, VonWood, mtec-systems, Stotec BV, BeNext, Itho Daalderop, MarketResponse, Bosch inductiekookplaten, Eemshout Prefab, Nefit Bosch warmtepompen, Rendoo.studio, Sessy, een Nederlandse fabrikant van thuisbatterijen, SkyWind, Duplicor, Bouwmaat, Bouwmaterialen Paulussen, Cradle to Cradle Bouwmarkt, Dewulf & Partners, EcoBouwSalland, Ecomat, Delta Light, IKEA, Luminus, Signify, Wever & Ducré, Dutch Plant Force (Nederland), Vattenfall ism Feenstra, EcoPuur (België), EcoPuur (België), FiberCore Europe (Nederland), Hempflax (Nederland), NEStore, FEMS, SAVE Renovatieversneller, SAM Panels, RcPanels .............en als jullie bedrijf er niet bij staat maar je hebt wel een duurzame oplossingen en je wilt dat deze gezien wordt. Neem snel contact met ons op.

Top boeken voor jou geselecteerd over duurzame gemeente 2.0

De stad

Het verhaal van Amsterdam van 1980 tot vandaag

Marcel van Engelen


Amsterdam, van toen tot nu.

 
Aan het begin van de jaren tachtig was Amsterdam er slecht aan toe. Het straatbeeld werd getekend door vervallen panden en verslaafden. De werkloosheid liep op. Inwoners vertrokken massaal, kantoren verdwenen uit de binnenstad.
Tien jaar later was de leegloop voorbij. De economie trok aan en gaandeweg vond Amsterdam een nieuwe toekomst. Wijken verbeterden, fabrieken werden creatieve broedplaatsen, yuppen arriveerden, gezinnen wilden er weer wonen. Maar de laatste jaren trekt Amsterdam zoveel mensen, bedrijven en geld dat een nieuwe crisis is ontstaan. Een ‘crisis van succes’ – waarin woningnood, toerisme en economische ongelijkheid de stad voor velen onbetaalbaar en ontoegankelijk maken.
In De stad laat Marcel van Engelen zien welke krachten, ideeën en mensen Amsterdam maakten tot de stad die het nu is – van het dieptepunt tot vandaag. In een boek vol kleurrijke personages – wethouders, architecten, activisten, wetenschappers, bewoners en café-eigenaren – vertelt hij hoe Amsterdam van wijk tot wijk veranderde, weer tot bloei kwam en voor nieuwe uitdagingen kwam te staan. 

Over nabijheid, vertrouwen, wederkerigheid en gemeenschap

Simon Franke, Wouter Veldhuis

De ‘rechtvaardige stad’ wordt steeds belangrijker in hoe we stedelijke ruimte leefbaar, duurzaam en toegankelijk maken en houden. Dat perspectief is cruciaal in ruimtelijke ontwikkeling, in sociaal werk en in de programma-akkoorden van gemeentebesturen. De opdracht is hoe we voor iedereen een betekenisvol leven in een betekenisvolle omgeving mogelijk kunnen maken. Een belangrijke vraag, maar daarmee weten we nog niet hoe je rechtvaardigheid vertaalt in beleid, opneemt in ruimtelijke opgaven of er ontwerp voor levert.

Dit stadsessay vertaalt het denken over actuele maatschappelijke ontwikkelingen in sociaal-ruimtelijk handelen en biedt instrumenten om rechtvaardigheidsprincipes toe te passen in stedelijke ontwikkeling. Het doet een appel op ieder die werkt aan de stad om hierin verantwoordelijkheid te nemen en vanuit intrinsieke motivatie bij te dragen aan publieke waarde.


Met steun van de Van Eesteren-Fluck en Van Lohuizen Stichting


E&R Boekentip: "Darwin in de stad. Evolutie in de urban jungle" van Menno Schilthuizen biedt een boeiend inzicht in hoe verstedelijking de evolutie van mens, dier en natuur beïnvloedt. Schilthuizen, een gerenommeerd evolutiebioloog en hoogleraar, verkent in dit boek hoe dieren en planten zich aanpassen aan het stadsleven. Hij illustreert hoe stadsdieren brutaler en vindingrijker worden, zoals stadsduiven met een detox-verenkleed, en hoe onkruid een uniek zaadtype ontwikkelt. Dit snelle evolutionaire proces resulteert in een groeiende symbiose tussen mens en stadsnatuur, wat leidt tot nieuwe soorten maar ook tot het verlies van biodiversiteit. Schilthuizen’s werk luidt een nieuw hoofdstuk in de evolutiegeschiedenis in, relevant voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van stedelijke ecosystemen. Aanbevolen door E&R Kennistafel duurzame gemeente 2.0.

Prof. dr. Nico Nelissen de ‘Architectuurgids Parijs’. In deze publicatie bespreekt hij ruim 125 projecten uit de laatste 150 jaar, met de nadruk op wat er gedurende de afgelopen 25 jaar in Parijs aan fascinerende architectuur tot stand is gekomen. Het boek is een ideale reisgids voor bezoekers aan Parijs, vooral voor hen die een affiniteit hebben met de (recente) architectuur.

Het boek telt 228 pagina’s, is rijk geïllustreerd en voert de lezer langs fameuze architectuurprojecten. Met behulp van deze gids, die € 25,- kost, krijgt een bezoek aan de lichtstad een extra (architectonische) dimensie. Het boek is te bestellen bij de auteur: [email protected]

E&R Kennistafels

Meer weten over onze E&R Kennistafels. Voor meer informatie en aanmelden lees hier verder

Met E&R heb je sneller duurzame en circulaire oplossingen die ook nog renderen

Waarom E&R inschakelen?

Created with Sketch.

Dit zijn de redenen dat organisaties hun projecten bij E&R plaatsen:

 • Wij zorgen ervoor dat jouw challenge onder de aandacht wordt gebracht van 7.500 E&R Koplopers en volgers;
 • Wij helpen organisaties bij het vinden van potentiële afnemers van hun challenge;
 • Wij tippen organisaties over innovatieve, duurzame, circulaire of digitale oplossingen waarmee organisaties hun challenge aantrekkelijker kunnen maken;
 • Wij helpen organisaties bij het vinden van subsidies en/of financiering;
 • Wij helpen organisaties bij het verbeteren van hun challenge door het organiseren van reflectiebijeenkomsten in de vorm van Webinars, excursies of workshops. Bekijk de E&R Agenda.

Slim samenwerken, hoe dan?

Created with Sketch.

 

De 7.500 E&R Koplopers en volgers vormen binnen de Benelux een vruchtbaar ecosysteem. Ons netwerk is sterk in het vinden van vraag en aanbod van grensverleggende oplossingen in duurzaamheid en circulariteit. Onze kernwoorden zijn: connectiviteit, leren, delen van ervaring, platte organisatie, gezag ontleend aan kennis, creativiteit, vragen stellen, toewijding en invloed. E&R Koplopers kennen elkaar en voegen waarde toe door slim gebruik te maken van hun zakelijke netwerk in: 

1.      Kennisdeling:

Door het organiseren van excursies, workshops of Webinars. Zie agenda


2.     Promotie van jou duurzame en circulaire producten en diensten of project: 

We bieden jou de mogelijkheid om jouw innovatieve duurzame of circulaire dienst of product te presenteren op onze website. Organiseren van excursies, workshop of Webinars over jouw duurzame of circulaire product of dienst. Zie over het presenteren van jouw product of dienst op onze website.

3.     Challenges:

Organisaties die hun uitdagende opgave als challenges door E&R willen laten begeleiden inbrengen profiteren van de kennis en de daadkracht van het sectoroverstijgende netwerk van E&R en komen daardoor ook eerder en op een goedkopere manier tot resultaat. Eigenaren van de challenge werken samen met een van de E&R Koplopers die zorgen voor het leggen van contacten en voor het proces. E&R Koplopers zetten in samenspraak met inbrenger van de challenge een traject uit om tot een sluitende businesscase te komen tot en met de exploitatie van de challenge. De procestappen zijn: 

 • Het formuleren van jouw uitdaging; 
 • Het uitwerken van jouw businesscase; 
 • Het vinden van financiering en subsidie; 
 • Het houden van marktconsultatie; 
 • De realisatie; 
 • De oplevering door het uitvoeren van een check op het resultaat; 
 • De exploitatie.

Resultaat?

Created with Sketch.

 

De doelstelling van E&R is kennisdeling en om challenges in duurzaamheid en circulariteit op een hoger plan te brengen. Om E&R Koplopers een voorsprong te geven op anderen en om anderen te inspireren. Het resultaat van de challenges worden op die manier eerder door eindgebruikers geïmplementeerd, omdat de beleving, kwaliteit en gebruikskosten een aantrekkelijke combinatie vormen. 

Kosten?

Created with Sketch.

 

1.      Kennisdeling: 

 • Aan de excursies, workshops of Webinars kunnen E&R Koplopers veelal zonder dat daarvoor extra kosten worden gerekend aan deelnemen. Aan niet E&R Koplopers vragen wij voor het bijwonen van excursies, workshops of Webinars een kleine bijdrage. Zie onze E&R agenda
 • Nog geen E&R Koploper? Je doet al mee voor € 250,- excl. btw per jaar. E&R Koplopers vormen de 1e ring van ons sector overstijgende netwerk. Wil jij je ook aansluiten? Lees hier wat je moet doen.

 

2.     Promotie van duurzame en circulaire producten en diensten: 

 • E&R Koplopers kunnen zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht hun innovatieve duurzame en circulaire diensten of producten plaatsen op de E&R Website. Zie over het presenteren van jouw product of dienst op onze website
 • Ben je geen E&R Koploper, maar wil je toch jouw innovatieve dienst of product als challenge plaatsen op onze website plaatsen? In dat geval kunnen we daar afspraken over maken. Neem contact met ons op 
 • Extra aandacht kan aan jouw innovatieve duurzame en circulaire diensten of producten worden gegeven door daarover excursies, workshop of Webinars te organiseren. Aan E&R Koplopers vragen wij voor het werven van deelnemers, het organiseren en het modereren van bijeenkomsten een financiële  bijdrage ter dekking van de kosten. Aan niet E&R Koplopers € 500,- tot € 950,- excl. btw exclusief zaalhuur en catering. Neem contact met ons op   

 

3.     Challenges:

 • Wil jij jouw callenges door E&R laten begeleiden? Neem contact met ons op.
 • Lijkt jouw challenge veel op een ander E&R Challenge? In dat geval kunnen jullie wellicht de kosten delen. Samenwerken is niet alleen goedkoper, maar leidt vaak tot betere resultaten. Want twee weten immers meer dan één! Neem contact met ons op