E&R 'Top 100' Innovatieve oplossingen

E&R 'Top 100' lijsten als bedrijfsmiddel om sneller duurzaam circulair te zijn 

Created with Sketch.

De E&R 'Top 100' lijsten zijn een handig bedrijfsmiddel om voor jouw uitdagingen de beste oplossingen uit de E&R 'Top 100' lijsten toe te passen in de eigen werkomgeving. Zo kan je stap voor stap steeds de voor jou beste oplossing implementeren op weg naar een meer duurzame circulaire wereld. 

Direct bestellen of heb je nog de vraag waarom is een Top 100 lijst voor mij interessant?

Created with Sketch.

Met de informatie in de 'E&R Top 100’ lijsten over de meeste slimme, duurzame, circulaire en digitale oplossingen in Nederland en Vlaanderen bespaar je tijd bij het vinden van de meest slimme, duurzame en circulaire oplossingen.

Wij kennen de kernprincipes achter het succes van deze innovatieve oplossingen op economisch, technologisch en psychologisch vlak. Samengevat in de '3G's van Gewin, Gemak en Genot'.
 

Zie hieronder een reeks van slimme, duurzame circulaire en digitale oplossingen uit de 'E&R Top 100' lijsten ter inspiratie 

Zie hieronder enkele voorbeelden of heb jij een aansprekend voorbeeld?

Created with Sketch.

Heb je een oplossing die je graag wilt aanmelden voor de 'E&R Top 100' lijst? Stuur een mail te sturen naar info@economie-ruimte.nl ter attentie van Cees van Beukering.

Ps. Bedrijfsbezoek. Organiseert jouw bedrijf regelmatig rondleidingen/workshops met als thema duurzaamheid en circulariteit waar E&R Koplopers aan kunnen deelnemen dan horen wij dat graag. 

Klimaatverandering aanpakken op uw bedrijventerrein

Een van vele mogelijke maatregelen om klimaatveranderingen op (oude) bedrijventerreinen te bestrijden is ‘vergroening’. Deze variant van klimaatadaptatie is onderbelicht en biedt ongekende meerwaarde.

Kern van het concept:
Het effect is een meer gewaardeerde en gezonde omgeving voor werknemers, klanten en passanten. Klimaatadaptatie heeft bovenal een direct effect op hittestress, wateroverlast of vervuilde lucht. Bijkomend opbrengst is extra biodiversiteit, toename van zuurstof en lokale afname van CO2 en fijnstof.

Initiatiefnemers zijn betrokken bij de navolgende projecten:

 • Vergroeningsprojecten in Haarlem, MAAK-terrein (zie foto);
 • Vergroening bedrijventerrein in Alkmaar.

 

Roel Cremer | Climatematters | +316(0)-29070210 | roel.cremer@climatematters.nl |
 

Kennistafel gebiedsontwikkeling 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier verouderde gebieden tot aantrekkelijke locatie te ontwikkelen die duurzaam en circulair zijn waarbij slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden zoals van Big data, IoT en AI en robotisering. 

23/11/03

Slimmer en beter werken aan behoud van werkvermogen en productiviteit 

Inzetbaar houden van personeel is een essentiële voorwaarde voor bedrijfscontinuïteit. Bedreigingen komen in vele gedaanten, verminderde vermogens en vaardigheden door leeftijd, uitval door ziekte of pandemie, weinig zicht op productiviteit en teamwerk door online werken. Als verzuim en uitval ernstig oplopen is de remedie vaak gericht op herstel maatregelen, dweilen met de kraan open dus.

Kern van het concept:
Preventief ingrijpen biedt meer kans op duurzaam behoud van arbeidsproductiviteit of human capital.  
 

Roel Cremer | Arbeidspsycholoog | EMDR therapeut | Everybodygroep | +316(0)-29070210 | roel.cremer@gmail.com |

Kennistafel huisvesting en facilitair management 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden.


23/11/03

Medewerkers binnenboord houden. Vooral nu de strijd om talent steeds heviger wordt.

 

Soms is de veerkracht van werknemers niet opgewassen tegen ingrijpende ervaringen op het werk, zoals bij: bedrijfsongevallen, afwijzing, intimidatie, pesten, conflicten met collega's of leidinggevenden. De ervaring blijft actief in het geheugen en kan steeds weer opnieuw pijn doen. Gevolg is dat de werknemer niet optimaal kan functioneren of ongemotiveerd raakt. Vraag is dan hoe de werknemer geholpen is met ondersteuning bij het verwerken van vervelende werkervaringen. 


Kern van het concept:
Een interventie bestaat uit het scherp krijgen van het verhaal of de ervaring van de medewerker, de belastende ervaring en het herstel naar een neutrale herinnering. Een aanpak die gebaseerd is op een EMDR-behandeling.

 

Vragen die de Werkgever beantwoord wil zien:

 • Wanneer kan een medewerker productief aan het werk zijn?
 • Wanneer is productiviteit suboptimaal en wat is de oorzaak?
 • Wat is nodig voor het herstellen van het fysieke/mentale werkvermogen?

·         
Roel Cremer | Arbeidspsycholoog | EMDR therapeut | Everybodygroep | +316(0)-29070210 | roel.cremer@gmail.com |
 

Kennistafel gezondheidszorg 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over zorginnovaties en hoe we betere menselijke zorg op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier kunnen organiseren die goedkoper zijn dan gangbare zorgoplossingen door slim gebruik te maken van big data, IoT en AI.

23/11/3

MUBE 60, een bijzondere duurzame circulaire woon- werkoplossing  


Kijkje achter de schermen: de constructie van de allereerste MUBE 60, een woonoplossing van MUBE Spaces! MUBE Spaces ontwikkelt houten woon-en werkoplossingen die gelukkig maken, het welzijn verhogen en grotendeels naar eigen wens samengesteld kunnen worden.
 
Het is nog steeds een work-in-progress, maar nu al indrukwekkend te noemen. De constructie, zoals die te zien is op onderstaande foto's, laat duidelijk zien dat de MUBE 60 uit 4 MUBE 15 units wordt samengesteld. Deze worden vervolgens aan elkaar geschakeld, wat betekent dat onze MUBE's modulair zijn.
 
De iconische takkenramen, die typerend voor de MUBE's zijn en een belangrijk onderdeel van het biofilisch ontwerp vormen, zijn ook al mooi zichtbaar. Er zal nog enkele weken hard gewerkt worden aan de afwerking van de MUBE 60 in het Inspirience Center in Rhenen.
 
Wil jij zelf ervaren hoe het is om in een MUBE te wonen of werken? Dat kan nu al; de MUBE 15 kan namelijk al bewonderd worden in het Inspirience Center! Maak via de website van MUBE Spaces een afspraak om langs te komen in het Inspirience Center


E&R Koploper:
Ralf van der Putten | MUBE | +31(0)6- 53872540 | ralf@mube-spaces.com


Kennistafel woningbouw en wonen 2.0 

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere woningen weten te bouwen die ook nog fijner wonen en die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart living mogelijkheden. 

23/06/06

Smart buildings

 

Een definitie: een Smart Building is een gebouw waarin (kunstmatige) intelligente, innovatieve technieken en processen zijn toegepast, waardoor comfort (klimaat, gebruikersgemak en beleving), productiviteit verbeteren en bijdragen aan een duurzamer, gezonder, veiliger en energiezuiniger gebouw. 

 

Een gebouw is pas intelligent als het de gebruiker – door het toepassen van innovatieve ICT en Techniek – ondersteunt, ‘meedenkt’ met de gebruikers. 

 

Smart Building raakt nagenoeg alle organisatieonderdelen en gebruikersgroepen. Bij het toepassen van een smart building systeem krijgt een organisatie in ieder geval met de volgende factoren te maken. Er zijn veel:

 • Functionaliteiten te benoemen;
 • Verschillende toepasbare technologieën (hard- en software) en methodieken;
 • Type marktpartijen.

 

Daarnaast lijkt technisch dat ‘alles’ mogelijk is om tot een nog ‘slimmer’ gebouw te komen en gaan de technische ontwikkelingen in een snel tempo door. Deze snelle ontwikkelingen zijn van invloed op een gedegen keuze daar waar het gaat om het toepassen van een smart building systeem. 

 

Smart Building trajecten zijn doorgaans zowel technisch als organisatorisch complexe trajecten. De complexiteit neemt steeds meer toe naar mate er meer verschillende installatie-onderdelen, functionele eisen en wensen of nieuwe wet & regelgeving bijkomen.


 

Kern van het concept:

Monreale heeft ruime expertise en praktijkervaring opgedaan bij diverse corporate organisaties en hen geadviseerd in het proces om te komen tot een (nog) smart(er) gebouw of campus, waarbij het de eigenaar, beheerder, organisatieonderdelen en/of gebruikers slim support tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

 

Plan van aanpak (PvA)

Een eerste stap is veelal het opstellen van een PvA. Onderdelen in zo’n PvA kunnen zijn: het maken het Project Initiatie Document, een A&K-analyse, in kaart brengen van (on)mogelijkheden en mogelijke risico’s, de huidige en gewenste situatie in beeld brengen en het opstellen van een Programma van Eisen en Wensen (PvE) en bijbehorende kostenraming. Vervolgens kan samen een inkoopproces en implementatietraject worden ingezet.

Afhankelijk van o.a. de gewenste Smart building toepassingen, scope, ambitieniveau, etc. hebben deze toepassingen impact op hebben de navolgende KPI’s:

 • Verbeteren van comfort (klimaat, gebruikersgemak en beleving);
 • Verbetering van productiviteit en efficiëntere werkprocessen;
 • Vastgoedkosten. Door inzicht en slim en efficiënt ruimtemanagement, kan mogelijk bespaard worden op het aantal m2.
 • Energiekosten. Door slim energiemanagement, gaat het energieverbruik omlaag;
 • Soft services kosten, zoals verlaging van schoonmaakkosten.
 • Door het reduceren van m2 en/of slim managen van energie, verlaagd daarmee de C02 uitstoot.

 

E&R Koploper:

Marcel Klok | Monreale | +316(0)-16752081 | marcel@monreale.nl |


Kennistafel huisvesting en facilitair management 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden.


24/07/23

Rofianda: zonlicht in de gezondheidszorg 

 

We brengen allemaal steeds minder tijd buiten door, waardoor ook de blootstelling aan zonlicht steeds minder wordt. Echter heeft zonlicht wel een belangrijke én goede invloed op onze gezondheid en ons welzijn. Rofianda heeft in samenwerking met Seoul Semiconductor de Sunlike led chip ontwikkeld. Deze chip boots het spectrale zonlicht na en is dus zeer geschikt voor ruimtes met weinig zonlicht, of voor ruimtes waar personen verblijven die aan weinig zonlicht worden blootgesteld. Met deze led techniek halen we daadwerkelijk de zon naar binnen. 

 

Het spectrum van deze verlichting heeft niet alleen dezelfde kleur als zonlicht, spectraal gezien komt zij ook volledig overeen. Dit betekent dat alle golflengtes zijn opgevuld, maar nog belangrijker zij zijn in vergelijkbare verhoudingen als zonlicht. 

 

Zonlicht heeft een positieve invloed op de bloeddruk en de aanmaak van cortisol. Dit betekent dat, zeker voor ruimtes met weinig daglicht, kunstmatige zonlicht oplossingen heel geschikt zijn. Behalve oplossingen met een heldere daglicht kleur, ca 5000K. Hebben we ook CCT oplossingen, hierin wisselt de lichtkleur van 2700K tot en met 5400K. Uniek aan deze oplossingen is dat het spectrum gelijk blijft aan dat van de zon. Dit betekent dat bij 2700K de piek ook verschuift naar het rode gedeelte. De verhoudingen tussen de golflengtes blijven gelijk als bij zonlicht. 

 

Behalve het gezondheidsvoordeel zorgt het spectrum ook voor een uitstekende kleur waarneming. Met een CRI van 98, worden kleur en eventuele afwijkingen eenvoudig zichtbaar. Dit betekent meer gemak met (wond)verzorging. 

 

Deze oplossing is te verkrijgen in standaard plafond maten (60x60 en 30x120), maar ook in TL systemen en oplossingen voor (thuis)werkplekken. 

 

E&R Koploper:
Ronald Gronsveld | rofianda | r.gronsveld@rofianda.nl | +316(0)-34828405 |


Kennistafel duurzame gezondheidszorg 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden.


23/05/31

Kies voor meer fitte, gezonde, gelukkige medewerkers op de fiets!

Nederland is fietsland no. 1 van de wereld en wil dat verder ontwikkelen. Fietsen is zeer efficiënt vervoer en het is gezond. Ook de e-bike is altijd nog stukken gezonder dan de auto. Nederland zet in op de fiets als belangrijkste vervoermiddel. Het Rijk besteedt er speciaal aandacht aan. Lees hier meer. Er zijn in NL en buitenland al bedrijfs- en kantoorgebieden die de eerste stappen hebben gezet. Het doel van de gezonde medewerker (inmiddels via Europese wetgeving verankerd) kan verder ook via fiets- en fitnessprogramma’s behaald worden.

Kern van het concept:
Nederlandse steden pakken dit met verve op. Nederlandse steden staan qua fietsen al aan de top in de wereld, maar toch kan dit nog steeds veel beter. En zeker in bedrijfs- en kantoorgebieden is nog erg veel winst te behalen.
 

E&R Koploper:
Henri van der Vegt | Metroplex | henri@metroplex.nl | +31(0)6 1829 3039 |  
 

Kennistafel huisvesting en facilitair management 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden zoals van Big data, IoT en AI en robotisering. 

23-05-23

 

Gezonde Woning Keur™ 

 

De trend naar gezonde en circulaire woningen is niet te stuiten

Als je de keus hebt voor een gezonde of een standaard woning heeft een gezonde woning de voorkeur. Verschillende bouwers en ontwikkelaars claimen gezonde woningen aan te bieden. Maar zijn de woningen ook echt gezond? En wat is gezond? En hoe kunnen de claims worden getoetst en bevestigd? Het bouwbesluit is daarvoor niet toereikend. 


Het begint met een gezond ontwerp. Gezonde Woning Keur™ gaat de denkwijze in de bouw veranderen en zorgen voor een beter binnenmilieu en lagere toxische emissies van bouwstoffen. Bij oplevering toetst en valideert Gezonde Woning Keur™ woningen op gezondheidsaspecten. 

 

Onderzoek toont aan dat diverse binnenmilieu factoren de gezondheid beïnvloeden. Luchtkwaliteit is daar een belangrijke van. Uit onderzoek blijkt dat emissies uit bouwstoffen effect hebben op de gezondheid van de bewoners. Stoffen kunnen via de luchtwegen, huid of mond in het lichaam komen en op korte of lange termijn effect hebben op de gezondheid. 

 

METEN IS WETEN
 Gezonde Woning Keur™ is een onafhankelijk keurmerk die op 10 thema’s en meer dan 300 parameters de woning test. Op basis van de uitkomsten wordt de woning Zilver, Goud of Platinum gecertificeerd. Een duidelijk onderscheid van aantoonbaar gezonde woningen voor de verkoop of uw vastgoedportefeuille en transparantie volgens de SFDR/ESG. 

 

RENOVATIE 

Met name vragen corporaties zich af bij renovatieprojecten wat de kwaliteit is van de woningen voor en na de renovatie. Een nulmeting op basis van Gezonde Woning Keur™ uitgangspunten biedt houvast en dient als vertrekpunt voor zowel coöperaties als aannemers. 

 

10 Thema’s 300 stoffen 

 • Formaldehydes 
 • VOC’s 
 • Weekmakers 
 • Pesticiden 
 • Vlamvertragers 
 • Conserveringsmiddelen 
 • Luchtverversingsvoud 
 • Elektrische- en magnetische wisselvelden 
 • Schimmels 
 • Radon 


E&R Koploper:
Han Vrijmoed |  Gezonde Woning Keur™ | +31(0)6-41478686info@gezondewoningkeur.nl | 


Kennistafel woningbouw en wonen 2.0 

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere woningen weten te bouwen die ook nog fijner wonen en die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart living mogelijkheden. 

23/09/19

Slimmer hybride werken 


Hybride werken heeft de toekomst. Een van de ervaring opgedaan tijdens de coronacrisis. We hebben ervaren dat thuiswerken werkt en veel mensen willen deels thuis blijven werken. Werkgevers en werknemers zijn zoekende hoe het hybride werken in te vullen waar ook wij naar op zoek zijn.

Kern van het concept:
Werkenden zijn thuis productiever, hebben geen reistijd meer en kunnen werk en privé gemakkelijker combineren. Tegelijkertijd heeft regelmatig op kantoor zijn ook voordelen: je spreekt je collega’s vaker en makkelijker, komt makkelijker samen als team en er is een duidelijker onderscheid tussen werk en thuis. Werkgevers zien ook voordelen. Het past bij meer aandacht voor het aantrekken van talent, maatschappelijk verantwoord ondernemen, heeft een impact op files en is kostenbesparend. 
 

E&R Koploper:
Martin Top |   

Kennistafel huisvesting en facilitair management 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden zoals van Big data, IoT en AI en robotisering. 

23/2 

Wonen as a service. Living as a service 


Het comfort van de bewoner is de basis van onze nieuwbouw en renovatie concept. Natuurlijk zijn wij circulair, flexibel en modulair voor zowel grondgebonden als appartementen tot 6 bouwlagen.
 

Kern van het concept:
Zowel nieuwbouw als renovatie begint bij de basis van de Trias Energetica, waarbij wij ons richten op circulair bouwen en de 3P’s (People, planet en profit). Als uitgangspunt sturen wij op een lage Total Costs of Ownership (TCO) en bovenal staat het comfort van de gebruiker voorop met als uitgangspunten: veel glasoppervlak, meer functionele ruimtebenutting door smalle innovatie gevels, natuurlijke ventilatie(toevoer) en in basis lage energielasten. Natuurlijk kunnen wij de woningen ook voorzien van energieopwekking, -deling en -opslag (EPV). De bewoner wordt ondersteund in veilig, prettig, gezond en duurzaam wonen mede door een eenvoudig te bedienen domotica-systeem.


E&R Koploper:
Hans Blaauw | De Gebouwheer BV | +31(0)6-29562965 | hans@blaauwvastgoed.nl


Kennistafel woningbouw en wonen 2.0 

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere woningen weten te bouwen die ook nog fijner wonen en die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart living mogelijkheden. 

23/2

Opleiding 'Circulair ondernemen & economie'


Programma

De opzet van de opleiding start vanuit een integrale visie op circulaire economie en de kansen die het biedt voor circulaire ondernemers voor het ontwikkelen van circulaire diensten en producten waarvoor nu, straks en later markt is en bedrijfseconomisch verantwoord is en bestaat uit 7 modulen en de totale leergang om vat 42 dagdelen.

Module 1: Circulair ondernemen en economie. Wat is circulair ondernemen en wat is circulaire economie? Welke kansen biedt circulair ondernemen?
Module 2: Business case. Hoe ziet de business case er uit van een circulaire dienst of product.
Module 3: Kansen zien voor circulaire diensten of producten. Marktanalyse.
Module 4: Ontwerp van circulaire dienst of product.
Module 5: Financieel toetsen van het ontworpen circulaire dienst of product.
Module 6: Opstellen van een marktintroductie plan.
Module 7: Presentatie van de werkstukken 'Business case circulaire dienst of product' . 


Programmamanager:
Cees van Beukering | E&R | +31(0)6-51228420 | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl |

23/3

Slimmer en tegen lagere gebruikskosten verduurzaming van het zorgvastgoed

De gezondheidssector wordt geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering op de gezondheid. Daarnaast is de zorgsector verantwoordelijk voor 8,1% van de totale CO2 -uitstoot in Nederland.

Kern van het concept:

K & R heeft tal van organisaties in de zorgsector geadviseerd in het verduurzamen van haar vastgoed. Hier wordt uiteraard gekeken naar maatregelen die een zo goed mogelijk effect hebben op het klimaat, maar ook investeringskosten en terugverdientijden worden meegenomen in overwegingen. Een instrument om een plan te maken voor de verduurzaming van het vastgoed van zorgorganisaties is de portefeuilleroutekaart zorg. Een portefeuilleroutekaart laat zien op welke manier een instelling wil werken aan de klimaatdoelen voor 2030 (49% t.o.v. 1990) en 2050 (95%). 
 

E&R Koploper:
Mark Kok | Winner Building Futureproof Award 2020 | #Gideon | Innovation | Construction | Technology | Real Estate | Project Management | Serious Gaming | Partner K & R BV and STYX BV | +316(0)-22783619 | mko@krcon.nl
 

Kennistafel huisvesting en facilitair management 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden.


23/2 

Slimmer inzetten van financiële middelen in het onderwijs. Onderwijshuisvesting in eigendom hebben of juist niet?

Onderwijshuisvesting, is het verstandig om eigenaar te zijn van onderwijshuisvesting? Wat is vanuit financieel oogpunt de minst risicovolle oplossing realiserend de dynamische wereld waarin we zitten?

Kern van het concept:

 • Geld dat vrij komt uit onderwijshuisvesting komt vrij voor het onderwijs
 • Flexibeler in onderwijshuisvesting
 • Minder gedoe met onderwijshuisvesting

 

E&R Koploper:
Cees van Beukering | E&R | +31(0)6-51228420 | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl |
 

Kennistafel huisvesting en facilitair management 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden zoals van Big data, IoT en AI en robotisering. 

23/2 

Slimmer in het aanpassen van woningen in het kader van de WMO 


Woningen en gebouwen ergonomisch toegankelijk maken voor ouderen of voor mensen met een functiebeperking kan sneller en goedkoper door beter inzicht in alle mogelijke technische maatregelen met bijbehorende kosten. 

Een bezoeker in een rolstoel, achter een rollator, kinderwagen of buggy moet een voordeur kunnen bereiken en de hal en woonkamer kunnen betreden of het toilet kunnen gebruiken. Maar ook de bewoners op leeftijd of met fysieke beperkingen willen zonder problemen hun slaapkamer, berging of het sanitair in de badkamer kunnen gebruiken. 

Met de Casadata Ergokosten online beschikt u over betrouwbare kostengegevens van alle relevante bouwkundige en installatietechnische ergonomische aanpassingen van woonvoorzieningen.

U beschikt over projectmatige kosten van veel voorkomende woningaanpassingen in het kader van de WMO en over meer de kosten van alle afzonderlijke maatregelen met een volledige gedetailleerde onderbouwing met alle werkzaamheden en toegepaste producten.

 

Kern van het concept:

Door combinatie van ergonomische, bouwkundige en kosteninformatie:

 • optimalisering maatregelen ergonomische woningaanpassingen; 
 • betere budgettering en budgetbewaking woningaanpassingen;
 • meer ontwerp en realisatie  levensloopbestendige woningen;
 • meer ontwerp en realisatie integraal toegankelijke gebouwen.

 

E&R Koplopers:

Wim Pasman | Casadata-ergokosten | +31(0)6-38187563 | w.pasman@casadata.nl | Boudewijn Messink | Casadata-ergokosten | +31(0)6-48070896 | b.messink@casadata.nl

 

Kennistafel woningbouw en wonen 2.0 

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere woningen weten te bouwen die ook nog fijner wonen en die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart living mogelijkheden. 

23/2

Challenge:
Ontwikkelen van een sociale huurwoning met een woonlast die niet hoger is dan 750 euro per maand

Uitgangspunten van de challenge:

 • Meer wooncomfort
 • Lagere woonlasten (huur en energiekosten)
 • Duurzamer en meer circulair waardoor er minder grondstoffen worden verspeeld en minder CO2 uitstoot 


E&R Koploper:
Hans van der Zwet | Woningcorporatie Zeeuwland wonen | +31(0)6-51051511 | hans.vanderzwet@zeeuwland.nl |
 

Kennistafel woningbouw en wonen 2.0 

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere woningen weten te bouwen die ook nog fijner wonen en die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart living mogelijkheden. 

23/2

Verantwoord Huisvestingsmanagement 2.0. Sturen op KPI’s en financieel rendement


Hoe hou je als huisvestingsmanager anno 2023 grip op kosten en risico's bij het verduurzamen en doorvoeren van circulaire bedrijfsvoering in het exploiteren van huisvesting? En daarnaast nog de huisvesting slimmer maken door het invoeren van Smart Building mogelijkheden.

De uitdaging, slimmer aansturen van huisvesting:

 • Vraag en aanbod van huisvestingsdiensten beter op elkaar aan te laten sluiten
 • Verhoging van bezettingsgraad
 • Minder verspilling van grondstoffen en energie waardoor CO2 uitstoot aanmerkelijk lager is dan de gangbare wijze van gebouwbeheer
 • Efficiënter beheren van gebouwen door slim gebruik te maken van data, IoT en AI, 


Resultaat. Werkbaar en betaalbaar digital dashboard voor de huisvestingsmanager die op elk moment kan aantonen dat huisvesting:

 • Veilig is om te gebruiken
 • Gezondheid en welzijn van gebruikers niet schaadt
 • Huisvesting op een innovatieve efficiënte duurzame en circulaire wijze wordt geëxplodeerd


E&R Koploper:
Cees van Beukering | E&R | Als voorzitter van de commissie: 'Vastgoedbeheerder 2023' | +31(0)6-51228420 | c.vanbeukering@economie-ruimte.nl |

Kennistafel huisvesting en facilitair management 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden zoals van Big data, IoT en AI en robotisering. 

23/2

Toekomstbestendig ondernemen. Ben je op zoek naar een gezamenlijke denkmethodiek die jij en het managementteam toepassen zodat de organisatie toekomstbestendig blijft? Dan biedt OK-Methode jou vele voordelen.


Kern van het concept:

 • Ondernemers weten meerwaarde te creëren tegen lagere kosten
 • Ondernemingen zijn toekomstbestendig en kunnen zich beter aanpassen aan veranderende omstandigheden
 • Ondernemers die kiezen voor circulair ondernemen hebben een kleine negatieve voetafdruk 


E&R Koplopers:
Rob Westerdijk | Directeur OK-platform.nl Hoofddocent HAN Master Circ economie | +316(0)-38946590 | rob@organisatie-kundig.nl | en Roel Riepma | Directeur van Organisatie-Kundig en De Project Academie | +316(0)-55325718 | roel@organisatie-kundig.nl |


Kennistafel toekomstbestendig ondernemen 2.0: 

Een aantal keren per jaar organiseren we kennistafel bijeenkomsten om met elkaar praktijk casussen te bespreken, kennis delen. Deelnemers aan de Kennistafel die tevens E&R Koploper zijn ontvangen steeds de laatste versie van het boek 'Toekomstbestendig ondernemen'.

23/2

3d printen van voeding om eten voor ouderen weer lekker te maken

Kern van het concept:

 • Voeding weer lekker maken voor mensen die moeite hebben met kauwen
 • Voeding weer lekker te maken voor mensen die te maken hebben met smaakverlies
 • Tegengaan van ondervoeding waardoor er minder zorg nodig is


E&R Koploper:
Tjebbe Will | Blue Turtle Development | +31(0)6-48479505tjebbewill@gmail.com |
   

Kennistafel voeding 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over duurzame en circulaire voeding die ook nog lekkerder, gezonder is en goedkoper door slim gebruik te maken van big data, IoT, AI en bijvoorbeeld robots.


23/3  

Voldoet jouw gebouw aan wet- en regelgeving? 

 

Kern van het concept:
Met Digital Building Safety (DBS) staan alle gebouwgebonden verplichtingen voor het vastgoedbeheer in één systeem. De liftinspectie bijvoorbeeld. Of de noodverlichting. En nog honderden andere verantwoordelijkheden die je wettelijk verplicht bent volbreng je door te kiezen voor het uitbesteden via ons systeem voor vastgoedbeheer. Dat betekent nooit meer zoeken naar onderhoudsrapportages, keuringen, certificaten en logboeken. Met DBS borg je snel en gemakkelijk alle gebouwgebonden wet- en regelgeving. Gewoon op één plek; ons handige systeem voor vastgoedbeheer.

Wat ons vastgoedbeheer en systeem uniek maakt: 

 • Ontwikkeld door- en voor beheerders;
 • Altijd en overal beschikbaar;
 • Meldingen verlopen documenten.


E&R Koploper:
Pim van Ravensteijn | Digital Building Safety | +316(0)-10843675 | pim@pvrvastgoedadvies.nl |

Kennistafel huisvesting en facilitair management 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden.


23/3

Charge Free Home
 
Charge Free Home is ontstaan vanuit een intrinsieke drive van de initiatief nemers om de gebouwde omgeving te veranderen naar een zelfvoorzienende, terug leverende, financieel voordelige en CO2 beperkende omgeving.

Kern van het concept:

 • Energieleverende woonomgeving
 • Betaalbaar wonen 
 • Flexibele, betaalbare mobiliteit


E&R Koploper:
Henk van Houten | Ondernemer | Charge Free Home | +31(0)6-33761291 | chargefreehome@gmail.com |
 

Kennistafel woningbouw en wonen 2.0 

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere woningen weten te bouwen die ook nog fijner wonen en die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart living mogelijkheden. 

23/2

Onderwijshuisvesting 2.0

Kern van het concept:

 • Gezonde school bevordert het leervermogen
 • Betere bezetting
 • Lagere kosten in gebruik zoals technisch onderhoud, schoonmaak onderhoud en energie


E&R Koploper:

Antonio Vega | enappgy | +31(0)6-27181770 | avega@enappgy.com |

Kennistafel huisvesting en facilitair management 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden zoals van Big data, IoT en AI en robotisering. 

23/2 

Erfdelen NL.

Sociaal duurzaam en kleinschalig wonen op het platteland

Dit is hét moment om door te pakken voor een vitaal platteland en te professionaliseren want: er zijn diverse ontwikkelingen en omgevingsfactoren aan te wijzen die maken dat nieuwe woonvormen zoals Erfdelen nu kansrijk worden op het platteland. Om de meest relevante te noemen:

 • Vergrijzing en vereenzaming. Behoefte aan mantelzorg (3/4 is 50 plus, de helft alleenstaand);
 • Behoefte aan duurzamer en kleiner wonen en spullen delen;
 • Meer mogelijkheden voor eigen energievoorziening of zelfs autarkie.


Kern van het concept: 

Erfdelen staat voor sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op voormalige boerenerven. Voor jongeren maar ook voor ouderen die langer zelfstandig en samen met anderen bijdragen aan een wereld voor volgende generaties. Deze plattelandsontwikkeling omvat diverse kennisterreinen: beleid, financiering, duurzaam bouwen, juridische zaken, groepsvorming, ouderenzorg, sociale cohesie enz. Onderwerpen waar we samen met andere deskundigen doorbraken kunnen realiseren. 


E&R Koploper:
Pieter Parmentier | parment@planet.nl | +31(0)6-41741464 | Erfdelen NL |
 

Kennistafel woningbouw en wonen 2.0 

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere woningen weten te bouwen die ook nog fijner wonen en die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart living mogelijkheden. 

23/2

Smart & Sustainable Buildings+ 


Tijdens de exploitatiefase wordt een gebouw vaak anders gebruikt dan waarvoor het is ontworpen en gebouwd. Vele eisen vanuit het PvE worden in het gebruik niet meer gemeten en bewaakt. Als de organisatie groeit gaan we wat dichter bij elkaar zitten en bij krimp zitten we wat ruimer. Hoe het allemaal precies werkt, georganiseerd is, hoe de installaties werken en ingesteld zijn, dat is vaak buiten beeld geraakt. Toch is het niet moeilijk om goed inzicht te krijgen in het gebruik van een gebouw en diverse (bouw) fysische waarden. Dat inzicht helpt bij het analyseren of een gebouw nog goed aansluit bij het gebruik ervan. Voor een gebouw waarin gewerkt of gestudeerd wordt zou je dat willen weten. Om niet alleen meer efficiënt met het vloeroppervlak, energieverbruik en facilitaire kosten om te gaan. Maar juist ook de beste omstandigheden voor productiviteit te scheppen. Een gebouw mag prettig werken niet in de weg zitten.


Wat is het?

Het is een oplossing om niet meer energie en gebouw- (oppervlak) te gebruiken dan er nodig is. Het is de mogelijkheid om het gebruik van een gebouw te analyseren, bijsturen en beïnvloeden. Vanuit inzicht kun je erop sturen dat een gebouw beter aansluit bij de behoefte van gebruikers. Het is een schaalbare oplossing van eenvoudige en laagdrempelige lichtsturing tot aan complexe integrale waarnemingen die met algoritme en softwareapplicaties een gebouw smart maken. 

 

De belofte

Minder energieverbruik, betere (bouw)fysische omstandigheden en efficiënt gebouw gebruik. Om daarmee minder verspilling te hebben, meer zicht en inzet op veiligheid, daarnaast beïnvloedbaar en gepast gebouwgebruik. Een adaptief gebouw dat des gewenst met apps interactie heeft met de gebruikers. 

 

Het bewijs

Meten is weten. Minder elektrisch verbruik. Lagere schoonmaakkosten. Meer precisie in het gebouwbeheersysteem en daarmee sneller inspelen op het handhaven van gewenst binnenklimaat. Na verloop van tijd is met de inzichten uit data het gebouwgebruik transparant inzichtelijk en regelbaar. Een smart building begint klein en wordt steeds interessanter en leuker, naar mate je actief met de data aan de gang gaat. Eén van de goede oplossingen kan Enappgy bieden. Van de eenvoudige eerste stapjes tot aan integraal samenhangende oplossingen. 

 

Beschreven oplossingen heeft impact op de navolgende KPI’s:

 • Exploitatie kosten. Door het gebouw efficiënter te gebruiken worden onnodige kosten vermeden en is er minder C02 uitstoot.

 

E&R Koplopers

Antonio Vega | Enappgy | avega@enappgy.com of bellen +31(0)6 2718 1770 | www.enappgy.com |

Carel Bolt | CB vgm | info@cb-vgm.nl of bellen +31(0)6 3028 0148 |  


Kennistafel huisvesting en facilitair management 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere huisvesting en facilitaire diensten kunnen bieden die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden zoals van Big data, IoT en AI en robotisering. 

23/3

Zorginnovatie 2.0
Medicatieveiligheid voor de patiënt en gebruikersvriendelijkheid voor de zorgprofessional - SmartMed
-


SmartMed biedt een medicatiemanagementsysteem voor patiënten, artsen, apothekers, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Het gehele medicatieproces rondom de patiënt kan met SmartMed worden uitgevoerd. Voorschrijven, bewaken, logistiek, toediening en gebruik. Onze oplossing is uniek omdat het één platform is waarin alle medicatie-informatie van een patiënt wordt vastgelegd. 

Kern van het concept: 

 • Integraal medicatiemanagement systeem
 • Ondersteunen van precisiegeneeskunde • Genereren van inzicht op basis van big data Multi-channel


E&R Koplopers:

 

Kennistafel gezondheidszorg 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over zorginnovaties en hoe we betere menselijke zorg op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier kunnen organiseren die goedkoper zijn dan gangbare zorgoplossingen door slim gebruik te maken van big data, IoT en AI.

23/2

Mentale stimulatie als ‘medicijn’ 


Kern van het concept:

 • Mentale stimulatie als 'Medicijn' bij niet aangeboren hersenletsel (NAH). In de moderne gezondheidszorg is mentale stimulatie met gebruikmaking van nieuwe sleutel technologieën een opmaat naar betere en goedkopere zorg.

 

E&R Koplopers:
Asha Nagesser, MBA | HoopWerkt | +316(0)-12843852 | asha.nagesser@hoopwerkt.net |

 

Kennistafel gezondheidszorg 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over gezonder leven door te letten op voeding, bewegen, werk en rust balans.


23/5

Slimmer en beter verantwoord langer zelfstandig thuis wonen omvat meer dan een dak boven je hoofd!
 
Langer zelfstandig thuis wonen gaat over huisvesting, financiën, veiligheid, mobiliteit, leefstijl & voeding, participatie, uitdaging, netwerk & ondersteuning. Nieuwe sleuteltechnologie helpt ouderen om langer zelfstandig thuis te wonen, plezierig en betaalbaar.

Kern van het concept:

 • Meer levensgeluk
 • Behoud van autonomie omdat service en hulp nabij is
 • Met inzet van big data, kunstmatige intelligentie en IoT slim samen leven

 

E&R Koploper:
Bert van de Wijdeven | JongeOuderen | +316(0)-53371646 | info@wijdevenadvies.nl |
 

Kennistafel woningbouw en wonen 2.0 

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere woningen weten te bouwen die ook nog fijner wonen en die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart living mogelijkheden. 

23/2

Hoe kunnen we het energieverbruik nog meer terugbrengen en het warmtecomfort verhogen bij bestaande woningvoorraad middels infrarood stralingswarmte.

De overheid heeft de ambitie om in 2050 aardgas vrij te zijn en de warmtevraag van de bestaande woningvraag aanzienlijk terug te dringen.

Kern van het concept:
Lage temperatuur infrarood stralingswarmte in de vorm van flexibele matten die onzichtbaar in vloeren, wanden en plafonds worden weggewerkt. Omdat de leefruimte hierdoor direct wordt aangestraald en niet indirect door het verwarmen van de in de woning aanwezige lucht, wordt een hoger warmtecomfort gerealiseerd tegen lagere initiële en operationele kosten. De technologie is gebaseerd op stralingswarmte afkomstig van amorfe metaalstrips die over unieke eigenschappen beschikken. 

10 – 40% minder energieverbruik dan bij traditionele verwarmingssystemen en een gezonder leefklimaat. Minder noodzaak tot isolatie dan bij luchtverwarmen. Zeer eenvoudig aan te brengen, geschikt voor alle typen vloeren en wanden. Bovendien meerdere temperatuurzones in één en dezelfde ruimte mogelijk. Aansturing via app op smart phone of thermostaat.

    

E&R Koploper:
Ron van Wijk | r.van.wijk@gfsc-group.com of +31(0)6 4815 9526 | GFSC Consultants and Engineers BV |


Kennistafel woningbouw en wonen 2.0 

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier betere woningen weten te bouwen die ook nog fijner wonen en die goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van smart living mogelijkheden. 

23/2

60% energiebesparing bij verwarming van kassen

In het kader van 'het nieuwe telen' is de tuinbouwsector naarstig op zoek naar verlaging van het energieverbruik om aan de hoge ambities van de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen.

Lage temperatuur infrarood stralingswarmte in de vorm van watervaste flexibele matten die in kweektafels worden geplaatst. Door het rechtstreeks aanstralen van de plant wordt een microklimaat gerealiseerd dat op een tiende graad Celsius nauwkeurig kan worden gestuurd en bovendien zeer snel verwarmt. De technologie is gebaseerd op stralingswarmte afkomstig van amorfe metaalstrips die over unieke eigenschappen beschikken.

60% minder energieverbruik door middel van stralingswarmte ten opzichte van traditionele buisverwarming die de lucht in een kas verwarmt. Volledig fossielvrij en tegen lagere initiële kosten. Bovendien een verkorting van de teeltduur met ca. 4 weken en meer gewasproductie per m2 kas.

E&R Koploper:
Ron van Wijk | r.van.wijk@gfsc-group.com of +31(0)6 4815 9526 | GFSC Consultants and Engineers BV |

 

Kennistafel voeding 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over duurzame en circulaire voeding die ook nog lekkerder, gezonder is en goedkoper door slim gebruik te maken van big data, IoT, AI en bijvoorbeeld robots.


23/3  

SAVE Renovatieversneller

Woningcorporaties hebben afgesproken dat hun woningvoorraad in 2050 alle woningen CO2 neutraal zijn.

Samenwerkingsverband van aanbieders (procesbegeleiders, bouwbedrijven, installateurs, fabrikanten) die woningcorporaties, verhuurders, verenigingen van eigenaren (vve’s) en individuele woningeigenaren helpen met het verduurzamen van hun woningen waarbij de warmtevraag significant wordt verlaagd. 

Gemeenschappelijke inkoop van renovatiewerkzaamheden tegen gereduceerde kosten als gevolg van standaardisatie, vraagbundeling en ketensamenwerking bij de uitvraag. Centraal staat daarbij de eis, dat de warmtevraag voor tenminste 150 eens- en meergezinswoningen met een bouwjaar tot 1995 wordt teruggebracht naar 70, resp. 50 kWh/m2 /jaar. Tevens wordt overheidssubsidie ingebracht die varieert van € 2.000 - € 7.000 per woning'. 


E&R Koploper:
Ron van Wijk | r.van.wijk@gfsc-group.com of +31(0)6 4815 9526 | GFSC Consultants and Engineers BV |


Kennistafel bouwen 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier beter kunnen bouwen die ook nog goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van robotisering, IoT, big data en AI mogelijkheden.

23/2

Circulaire fietsinfrastructuur 2.0

De overheid heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn,

Een Living Lab aanpak, waarin een zestal consortiumpartijen samenwerken, om circulaire fietsinfrastructuur te kunnen realiseren. Deze partijen, waaronder de Radboud universiteit en de HAN hogeschool, hebben unieke kennis en ervaring om circulaire fietspaden te realiseren volgens de hoogste circulaire ambities.

Een systematische aanpak waarbij organisaties worden geholpen om de voor hen belangrijke circulaire thema’s te benoemen die passen binnen hun strategisch beleid. Vervolgens het prioriteren hiervan zodat op grond hiervan een helder en breed gedragen programma van eisen kan worden gedefinieerd. Dit vormt de basis voor een aanbesteding en/of marktconsultatie. Aanbiedingen worden vergeleken met de uitvraag en vanuit een circulair gezichtspunt doorgerekend. Uiteindelijk wordt op transparante wijze aangegeven welke producten het best aansluiten bij de vastgestelde ambities en wordt het fietspad op deze wijze aangelegd.

E&R Koploper:
Ron van Wijk | r.van.wijk@gfsc-group.com of +31(0)6 4815 9526 | GFSC Consultants and Engineers BV |


Kennistafel bouwen 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier beter kunnen bouwen die ook nog goedkoper zijn dan gangbare oplossingen door slim gebruik te maken van robotisering, IoT, big data en AI mogelijkheden.

23/2

Slim gebruik maken van 5G in de gezondheidszorg

Denk aan de volgende onderwerpen:

 • Remote ”track & trace” toepassingen;
 • Remote monitoring van chronische patiënten;
 • Gecontroleerd vervoer en optimaal bewaren van medicijnen;
 • Internet of Things toepassingen in de Healthcare;
 • Inzet van Robotica binnen de Cure & Care; 
 • Digitale dossiervorming en informatievoorziening;
 • A.I. en Machine Learning.


Kern van het concept:

 • Toename in zelfredszaamheid
 • Betere zorg
 • Efficiëntere zorg


E&R Koploper:
Marcel Hendriks | VodafoneZiggo-5G Hub | +31(0)6-21536739 | marcel.hendriks@vodafoneziggo.com |
 

Kennistafel gezondheidszorg 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over zorginnovaties en hoe we betere menselijke zorg op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier kunnen organiseren die goedkoper zijn dan gangbare zorgoplossingen door slim gebruik te maken van big data, IoT en AI.

23/5

Leergang over zorginnovaties


De leergang zorginnovaties is een cursusprogramma op Post Hbo niveau waar u kunt kiezen uit 10 cursus onderwerpen die u afzonderlijk kunt volgen. Na het volgen en met een voldoende resultaat afsluiten van de cursus ontvangt u een certificaat.


Cursusprogramma zorginnovaties

 • Post Hbo niveau
 • U kunt kiezen uit 10 cursus onderwerpen die u afzonderlijk kunt volgen. 
 • Na het volgen en met een voldoende resultaat afsluiten van de cursus ontvangt u een certificaat.
 • Als u alle 11 cursussen heeft gevolgd en met succes het eindwerkstuk ‘Business Case voor implementatie van innovaties in de gezondheidszorg’ afgerond ontvangt u uw diploma en kunt u zich laten registreren als  Qualified Business Developer (QBD). 


Wij helpen cursisten met succes zorginnovatie te implementeren die:

 • goed zijn voor zorgvragers en zorgverleners;
 • zorgorganisaties kostenvoordelen opleveren ten opzichte van gangbare oplossingen;
 • duurzaam zijn en circulaire bedrijfsvoering bevorderen waardoor zorgorganisaties toekomstbestendig zijn  met het oog op Nederland circulair. 


Programmaleider van cursusprogramma ‘Business Case voor implementatie van innovaties in de gezondheidszorg’:
Asha Nagesser, MBA | HoopWerkt | +316(0)-12843852 | asha.nagesser@hoopwerkt.net |

Kennistafel gezondheidszorg 2.0 :
Een aantal keren per jaar organiseren we kennistafel bijeenkomsten over de leergang zorginnovaties om met elkaar praktijk casussen te bespreken, kennis delen waarmee we het programma van de leergang zorginnovaties actueel houden. Deelnemers aan de Kennistafel die tevens E&R Koploper zijn ontvangen steeds de laatste versie van het kader voor het kiezen en implementeren van zorginnovaties met als hoofdthema’s klanttevredenheid, kwaliteit van het product of dienst, financieel en innovatie, nuttig voor het stellen van prioriteiten en voor het inkopen van producten en diensten. Aanmelden als E&R Koploper (Voor € 250,-- excl. btw per jaar)

Slim in bouwgrond vinden

 Bouwgrondvinden.nl is hét platform voor het vinden, kopen en verkopen van bouwgrond voor bedrijfsmatig vastgoed. Naast oppervlaktes en prijzen zijn er locatiegebonden data beschikbaar zoals: bereikbaarheid, opleidingsniveau en beschikbaarheid van geschikt personeel en de waardeontwikkeling richting de toekomst. Het platform bedient twee doelgroepen, namelijk aanbieders en zoekers. Grondaanbieders kunnen beschikbare locaties toevoegen in de database. Die kavels zijn zichtbaar voor de (be)zoekers van de website en leiden vervolgens tot een match. 

Bouwgrond wordt steeds schaarser in Nederland. Bouwgrondvinden.nl helpt u bij het vinden van uw optimale bedrijfslocatie. 

Kern van het concept: 

Bent u op zoek naar een nieuwe bedrijfslocatie? Dan werkt Bouwgrondvinden.nl een op maat gemaakte locatie analyse uit waarbij we op basis van uw wensen een aantal passende locaties presenteren. Hieruit kiest u vervolgens uw optimale bedrijfslocatie. Wilt u bouwgrond verkopen? Dan brengt Bouwgrondvinden.nl u in contact met potentiële kopers

E&R Koploper:
Mark de Graaf | bouwgrondvinden | +31(0)6- |
mark@bouwgrondvinden.nl |
 

Kennistafel gebiedsontwikkeling 2.0

Regelmatig houden wij Kennistafel bijeenkomsten waar we praktijkervaringen delen en elkaar informeren over hoe we op een slimmere en meer duurzame en circulaire manier verouderde gebieden tot aantrekkelijke locatie te ontwikkelen die duurzaam en circulair zijn waarbij slim gebruik te maken van smart building mogelijkheden zoals van Big data, IoT en AI en robotisering. 

23/2n 

Jouw oplossing of uitdaging hier?

Kern van het concept:

 • ............................
 • ...........................
 • ..........................


E&R Koploper:
..........................................
 

Kennistafel........:
Een aantal keren per jaar organiseren we kennistafel bijeenkomsten om met elkaar praktijk casussen te bespreken, kennis delen.

23/2

Met E&R heb je sneller duurzame en circulaire oplossingen die ook nog renderen

Waarom E&R inschakelen?

Created with Sketch.

Dit zijn de redenen dat organisaties hun projecten bij E&R plaatsen:

 • Wij zorgen ervoor dat jouw challenge onder de aandacht wordt gebracht van 7.500 E&R Koplopers en volgers;
 • Wij helpen organisaties bij het vinden van potentiële afnemers van hun challenge;
 • Wij tippen organisaties over innovatieve, duurzame, circulaire of digitale oplossingen waarmee organisaties hun challenge aantrekkelijker kunnen maken;
 • Wij helpen organisaties bij het vinden van subsidies en/of financiering;
 • Wij helpen organisaties bij het verbeteren van hun challenge door het organiseren van reflectiebijeenkomsten in de vorm van Webinars, excursies of workshops. Bekijk de E&R Agenda.

Slim samenwerken, hoe dan?

Created with Sketch.

 

De 7.500 E&R Koplopers en volgers vormen binnen de Benelux een vruchtbaar ecosysteem. Ons netwerk is sterk in het vinden van vraag en aanbod van grensverleggende oplossingen in duurzaamheid en circulariteit. Onze kernwoorden zijn: connectiviteit, leren, delen van ervaring, platte organisatie, gezag ontleend aan kennis, creativiteit, vragen stellen, toewijding en invloed. E&R Koplopers kennen elkaar en voegen waarde toe door slim gebruik te maken van hun zakelijke netwerk in: 

1.      Kennisdeling:

Door het organiseren van excursies, workshops of Webinars. Zie agenda


2.     Promotie van jou duurzame en circulaire producten en diensten of project: 

We bieden jou de mogelijkheid om jouw innovatieve duurzame of circulaire dienst of product te presenteren op onze website. Organiseren van excursies, workshop of Webinars over jouw duurzame of circulaire product of dienst. Zie over het presenteren van jouw product of dienst op onze website.

3.    In het realiseren van jouw challenge:

Organisaties die hun uitdagende opgave als challenges door E&R willen laten begeleiden inbrengen profiteren van de kennis en de daadkracht van het sectoroverstijgende netwerk van E&R en komen daardoor ook eerder en op een goedkopere manier tot resultaat. Eigenaren van de challenge werken samen met een van de E&R Koplopers die zorgen voor het leggen van contacten en voor het proces. E&R Koplopers zetten in samenspraak met inbrenger van de challenge een traject uit om tot een sluitende businesscase te komen tot en met de exploitatie van de challenge. De procestappen zijn: 

 • Het formuleren van jouw uitdaging; 
 • Het uitwerken van jouw businesscase; 
 • Het vinden van financiering en subsidie; 
 • Het houden van marktconsultatie; 
 • De realisatie; 
 • De oplevering door het uitvoeren van een check op het resultaat; 
 • De exploitatie.

Resultaat?

Created with Sketch.

 

De doelstelling van E&R is kennisdeling en om challenges in duurzaamheid en circulariteit op een hoger plan te brengen. Om E&R Koplopers een voorsprong te geven op anderen en om anderen te inspireren. Het resultaat van de challenges worden op die manier eerder door eindgebruikers geïmplementeerd, omdat de beleving, kwaliteit en gebruikskosten een aantrekkelijke combinatie vormen. 

Kosten?

Created with Sketch.

 

1.      Kennisdeling: 

 • Aan de excursies, workshops of Webinars kunnen E&R Koplopers veelal zonder dat daarvoor extra kosten worden gerekend aan deelnemen. Aan niet E&R Koplopers vragen wij voor het bijwonen van excursies, workshops of Webinars soms een kleine bijdrage. Zie onze E&R agenda
 • Nog geen E&R Koploper? Je doet al mee voor € 250,- excl. btw per jaar. E&R Koplopers vormen de 1e ring van ons sector overstijgende netwerk en ontvangen de laatste versies van de kaders die in de verschillende Kennistafels worden onderhouden. Wil jij je ook aansluiten? Lees hier wat je moet doen.

 

2.     Promotie van duurzame en circulaire producten en diensten: 

 • E&R Koplopers kunnen zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht hun innovatieve duurzame en circulaire diensten of producten plaatsen op de E&R Website. Zie over het presenteren van jouw product of dienst op onze website
 • Ben je geen E&R Koploper, maar wil je toch jouw innovatieve dienst of product als challenge plaatsen op onze website plaatsen? In dat geval kunnen we daar afspraken over maken. Neem contact met ons op 
 • Extra aandacht kan aan jouw innovatieve duurzame en circulaire diensten of producten worden gegeven door daarover excursies, workshop of Webinars te organiseren. Aan E&R Koplopers vragen wij voor het werven van deelnemers, het organiseren en het modereren van bijeenkomsten een financiële  bijdrage ter dekking van de kosten. Aan niet E&R Koplopers € 500,- tot € 950,- excl. btw exclusief zaalhuur en catering. Neem contact met ons op   

 

3.     In het realiseren van jouw challenge:

 • Wil jij jouw callenges door E&R laten begeleiden? Neem contact met ons op.
 • Lijkt jouw challenge veel op een ander E&R Challenge? In dat geval kunnen jullie wellicht de kosten delen. Samenwerken is niet alleen goedkoper, maar leidt vaak tot betere resultaten. Want twee weten immers meer dan één! Neem contact met ons op