Over ons

Visie, missie, roadmap naar samen beter en slimmer doen

De wereld verandert. De komende tijd zullen bedrijven meer veranderingen ondergaan dan in de afgelopen twintig jaar. De huidige trends zullen iedere ondernemer, uit zowel de profit- als non-profitsector, raken. Het gaat om overleven, groeien en bewustzijn om vooruit te denken en doen.

Volg Adyen hoe dit bedrijf met zijn digitale betalingsmogelijkheden traditionele banken uitdaagt in hun businessmodellen. En wist u dat sinds 2018 Amazon met AmazonFashion al de grootste online kledingwinkel is. Philips dat haar 'Kodak' moment voor was door zich als elektronica bedrijf, goed in licht en huishoudelijke spullen, om te vormen tot een wereldspeler in gezondheidstechnologie. Het is nog even wachten wanneer bijvoorbeeld Shell zich zal presenteren als duurzaam energiebedrijf in plaats van leverancier van olieproducten. Net zoals veel autofabrikanten bezig zijn met de overstap van het verkopen van auto's naar het leveren van vervoersdiensten. Toyota ziet de Olympische Spelen van 2020 als showcase van innovaties en zet in met mobility for all, sustainability, met nadruk op waterstof. Zo ook de NS die insteekt op vervoer van voordeur naar voordeur in plaats van alleen de treinreis aan te bieden.

2025

Het doel

Het doel van het platform is meerwaarde creëren voor mens en maatschappij door slim gebruik te maken van nieuwe 'sleuteltechnologieën' zoals 3D-printing, artificial intelligence, augmented reality, big data, photoninc, biobased, blockchain, biomimicry, circulaire economie, etc die bieden.

Deelnemers van het platform vormen een vooraanstaand zelfregulerend sectoroverstijgend netwerk voor ondernemende personen uit de Gouden Driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Doeners die door kennisuitwisseling en persoonlijke netwerkintroducties elkaar helpen binnen E&R Projectgroepen nieuwe business te ontwikkelen binnen de Benelux. 

E&R Projectgroepen - 'fieldlabs'

Leden van het Platform Economie & Ruimte helpen elkaar door samen E&R-Projectgroepen te vormen om zo goed mogelijk te reageren op veranderende marktomstandigheden. De projectgroepen werken als 'fieldlabs' bewust en actief samen met personen uit andere sectoren om middels cross-overs nieuwe business te genereren door op een slimme manier innovatieve producten en diensten toe te passen - InnovationSpotter -. De E&R Projectgroependeelnemers sluiten met elkaar een 'coalition of the willing' en leggen dat vast in een projectplan dat om de twee jaar tegen het licht wordt gehouden en bijgesteld.

In de E&R Projectgroepen is veel aandacht voor de cultuur van doen, in plaats van praten. De toetreding tot een projectgroep kent een hoge entreedrempel. Eerst wordt er gekeken of de vertegenwoordiger van een bedrijf, opleidingsinstituut of overheid binnen de projectgroep past en nieuwe kennis toevoegt. Daarna wordt gekeken of de vertegenwoordiger de visie deels of in haar geheel ten uitvoer weet te brengen in zijn eigen werkomgeving. De projectgroepen tellen ieder 15 tot 25 deelnemers en werken drie tot vijf jaar samen bestaande uit personen uit verschillende sectoren die enerzijds zeer deskundig zijn op een enkel gebied 'experts' en die kunnen samenwerken met personen die de systeemintegratie voor hun rekening nemen. De projectgroepen worden in hun denken en actie aangejaagd door een team van design thinkers.

De E&R Projectgroepen kenmerken zich door: 
  • Een positief krachtenveld te ontketenen
  • Échte samenwerking te organiseren
  • Leervermogen te vergroten
  • Creativiteit aan te wenden
  • Doorzettingsvermogen te tonen

De E&R Projectgroepen laten zich bijstaan door ambassadeurs die namens E&R contacten onderhouden met 'innovatieve' bedrijven binnen de Benelux, InnovationSpotters die de wereldwijde digitale bibliotheek van de InnovationSpotter onderhouden, readers en experts  

Aanpak

  • Een E&R-Projectgroep start wanneer helder is dat er markt is voor het idee, product of dienst en de urgentie ervan hoog is.
  • Na de marktoriëntatie wordt er een onderscheidende ambitie ontwikkeld met meerwaarde voor mens en maatschappij zoals nog niet eerder gezien binnen de Benelux.

Ambitie in twee stappen

  1. Het nu waarbij we aandacht schenken aan bewustwording (A) en huidige realiteit (B)
  2. De toekomst. Op zoek naar creatieve oplossingen (C) en prioriteiten (D)


(Bron: Natural Step. Berend Aanraad)

Design thinking

De modertor van de bijeenkomsten heeft de taak om met de inzet van design thinking tools de deelnemers tot creatieve oplossingen aan te zetten. 

Project-visie 

Kenmerkend voor projecten is dat de extra waarde voor eindgebruiker en eigenaar wordt gevonden door extra in te zoemen op negen belangrijke thema's om die in samenhang tot een bijzonder project leidt. Zie onderstaand voorbeeld: Ziekenhuis 2018 naar Gasthuis 2025 'Gastvrij centrum in dienst van een gelukkig gezonde levensstijl'.

 

Project-roadmap

Om de project-visie te behalen dagen wij onze zelf uit in het vinden van creatieve oplossingen waarbij we gebruik maken van design thinking principes - Masterclasses & design thinking -. Creative oplossingen door maximaal gebruik te maken van nieuwe 'sleuteltechnologieën',innovaties, zoals 3D-printing, artificial intelligence, augmented reality, big data, biobased, photoninc, blockchain, biomimicry, circulaire economie, grafeen, etc. kunnen bieden om de beoogde visie waar te maken. Kenmerkend van een gewaagde visie is dat het zijn tijd nodig heeft om in praktijk te brengen. Een roadmap brengt uitkomst om het overzicht te behouden.


InnovationTour

Op onze website InnovationSpotter kunt u inchecken voor een InnovationTour van een maand, kwartaal of een jaar langs een reeks van innovatieve producten en diensten verspreid over de gehele wereld waarmee u uw voordeel mee kunt doen.

Ter inspiratie

Projectresultaten

In onderstaande figuur is de voortgang van de projecten die gaan over wonen, werken, onderwijs, zorg, etc weergegeven.

In onderstaande figuur is de voortgang van de projecten die gaan over infra- en vastgoedprojecten weergegeven.

Voor meer informatie over projecten, zie: 

Samenhang van de projecten

Vanwege de samenhang is het nodig in een sectoroverstijgend netwerk met ondernemende personen uit de Gouden Driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid te werken om tot bijzondere 'gedragen' projecten te komen zoals deze nog niet zijn gerealiseerd binnen de Benelux.

De 
vier belangrijkste op elkaar inwerkende krachten om tot bijzondere projecten te komen zijn (A) marktvraag, (B) context voor bedrijvenstrategie en rivaliteit, (C) factoromstandigheden en (D) verwante ondersteunende bedrijfstakken.
.

Economie en gebruik van de ruimte in cijfers:

Meedoen

Meedoen is groeien in competitie en competitie - ontwikkelen - ondernemerschap en slim samenwerken met resultaat.