Over ons

Visie, missie, roadmap naar doen

De wereld verandert. De komende tijd zullen bedrijven meer veranderingen ondergaan dan in de afgelopen twintig jaar. De huidige trends zullen iedere ondernemer, uit zowel de profit- als non-profit-sector, raken. Het gaat om overleven, groeien en bewustzijn om vooruit te denken en doen.

Deelnemers van het platform vormen een vooraanstaand zelfregulerend sectoroverstijgend netwerk voor ondernemende personen uit de Gouden Driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Doeners die door kennisuitwisseling en persoonlijke netwerkintroducties elkaar helpen nieuwe business te ontwikkelen.

Het doel van het platform is meerwaarde creeeren voor mens, maatschappij en organisaties op basis van een resultaatgerichte aanpak. Samen zoeken naar mogelijkheden zoals 3D-printing, artificial intelligence, augmented reality, big data, biobased, blockchain, biomimicry, circulaire economie, etc. Deelnemers helpen elkaar door samen E&R-Projectgroepen te vormen om zo goed mogelijk te reageren op veranderende marktomstandigheden. De projectgroepen werken bewust en actief samen met personen uit andere sectoren om middels cross-overs nieuwe business te genereren. 

E&R Projectgroepen

De E&R Projectgroepen kenmerken zich door: 
  • Een positief krachtenveld te ontketenen
  • Échte samenwerking te organiseren
  • Leervermogen te vergroten
  • Creativiteit aan te wenden
  • Doorzettingsvermogen te tonen

De E&R Projectgroepen laten zich bijstaan door ambassadeurs die namens E&R contacten onderhouden met bedrijven op campussen, InnovationSpotters die de wereldwijde digitale bibliotheek van de InnovationSpotter onderhouden, readers en experts  

Aanpak

  • Een E&R-Projectgroep start wanneer helder is dat er markt is voor het idee, product of dienst en de urgentie ervan hoog is.
  • Na de marktoriëntatie wordt er een onderscheidende ambitie ontwikkeld met meerwaarde voor mens en maatschappij

Ambitie in twee stappen

  1. Het nu waarbij we aandacht schenken aan bewustwoording (A) en huidige realiteit (B)
  2. De toekomst. Op zoek naar creatieve oplossingen (C) en prioriteiten (D)


Idee over ambitie in twee stappen (Bron: Natural Step. Berend Aanraad)

Projecten 

Kenmerkend voor projecten is dat de extra waarde wordt gevonden door negen bouwstenen, die ogenschijnlijke niet bij elkaar horen, te combineren. Zie hieronder het project van Ziekenhuis 2018 naar Gasthuis 2025 'Gastvrij centrum in dienst van een gelukkig gezonde levensstijl'.

 

Roadmap

Kenmerkend van een gewaagde visie die goed is voor mens en maatschappij, gestut op negen zeer vernieuwende bouwstenen, is dat het zijn tijd nodig heeft om in de praktijk te brengen. Een roadmap brengt uitkomst om in overzichtelijke stappen te werken naar de 'extra meer waarde' met inzet van innovaties. Het is de uitdaging voor ondernemers en managers om tijd vrij te maken om los te komen van de dagelijkse beslommeringen om middels innovaties 'meer waarde' te creeeren.


Innovationspotter

Met innovaties kan u 'extra waarde' toevegen en het vinden van innovaties hoeft niet moeilijk als u gebruik maakt van onze eigen wereldwijde database met innovaties op uiteenlopende vakgebieden. En daarnaast informeren onze InnovationSpotters u innovatieve producten en diensten op de E&R Bijeenkomsten. Nieusgierig naar innovatieve producten en diensten, raadpleeg InnovationSpotter

 

InnovationBusinessClock

Kenmerkend van innovaties is dat deze opeens opkomen soms als idee blijven hangen of opeens heel goed in de praktijk toe te passen en daardoor een betere oplossing weten te bereiken dan ooit eerder mogelijk was. De InnovationBusinessClock wordt voortdurend geactualiseerd zodat u goed op de hoogte bent hoe innovaties zich ontwikkelen. Want wat ooit een innovatie was wordt op een gegeven gewoon zoals Internet en Wifi bijvoorbeeld.

Voor meer informatie over projecten, zie: 

Resultaten

In onderstaande figuur is de voortgang van de projecten in groen aangegeven.   

Meedoen