E&R qualified register


E&R Register leden zijn actieve leden die voortdurend werken aan hun professionaliteit en daardoor belangrijk zijn voor het Platform Economie & Ruimte. E&R Register leden hebben daardoor het recht lid te zijn van het Platform Economie & Ruimte als "E&R Register lid" en betalen daardoor maar € 45,-- per jaar contributie excl. BTW (€ 54,45 inclusief BTW). De goedkoopste lidmaatschapsvorm. Zie lidmaatschapsvormen

 

E&R Register Qualified Leader (QL)

 

Het Platform Economie & Ruimte onderhoud het E&R Register Qualified Leader (QL). Geregistreerden zijn aantoonbaar in staat tot:

 • zelfanalyse
 • het blootleggen van een gemeenschappelijke wil
 • inspererend leiderschap toont 

Opname in het E&R Register Qualified Leader (QL) kan op twee gronden:

 1. door het overleggen van een certificaat van deelname of diploma van een door het Platform E&R erkende opleiding of
 2. door het presenteren van een casus aan de toelatingscommissie. In de presentatie zijn de genoemde elementen op overtuigende wijze aan bod gekomen


De toelatingscommissie bestaat uit drie leden: één uit het E&R Inspiratieteam, één uit de E&R Kopgroep de nieuwe kijk op business en afhankelijk van het onderwerp een vertegenwoordiger van een van de E&R Projectgroepen.

 

Om in het register blijvend opgenomen te zijn moet u: 

 1. een keer per jaar een van de E&R Bijeeenkomsten volgen. 

 

< Terug
  

E&R Register Qualified Business Developer (QBD)

 

Het Platform Economie & Ruimte onderhoud het E&R Registers Qualified Business Developer (QBD). Geregistreerden zijn aantoonbaar in staat om: 

 • maatschappelijke ontwikkelingen te duiden en daarover helder te communiceren
 • innovatie te integreren in de planvorming
 • een kansrijke business case op te stellen
 • effectieve sturing te geven aan een project

 

Opname in het E&R Register Qualified Business Developer (QBD) kan: 

 1. door het overleggen van een diploma van een door het Platform E&R erkende opleiding of
 2. door het presenteren van een casus aan de toelatingscommissie. In de presentatie zijn de genoemde elementen op overtuigende wijze aan bod gekomen

 

De toelatingscommissie bestaat uit drie leden: één uit het E&R Inspiratieteam, één uit de E&R Kopgroep de nieuwe kijk op business en afhankelijk van het onderwerp een vertegenwoordiger van een van de E&R Projectgroepen.

 

Om in het register blijvend opgenomen te zijn moet u: 

 1. een keer per jaar een van de E&R Bijeeenkomsten volgen.


< Terug

E&R Register Qualified Smart Asset Manager (QSAM)Het Platform Economie & Ruimte onderhoud het E&R Registers Qualified Smart Asset Manager (QSAM). Geregistreerden zijn aantoonbaar in staat om:


Opname in het E&R Register Qualified Smart Asset Manager (QSAM) kan:

 1. door het overleggen van een certificaat van deelname of een diploma van een door het Platform E&R erkende opleiding of
 2. door het presenteren van een casus aan de toelatingscommissie. In de presentatie zijn de genoemde elementen op overtuigende wijze aan bod gekomen


De toelatingscommissie bestaat uit drie leden: één uit het E&R Inspiratieteam, één uit de E&R Kopgroep de nieuwe kijk op business en afhankelijk van het onderwerp een vertegenwoordiger van een van de E&R Projectgroepen.


Om in het register blijvend opgenomen te zijn moet u:

 1. ten minste een keer per jaar de gratis E&R Masterclass trends in innovatis te volgen of 
 2. de E&R Masterclass trends in assetmanagement voor opdrachtgevers volgen
 3. of een door het Platform Economie & Ruimte aanbevolen event


< Terug

E&R Register Qualified Culture Environment Auditor (QCEA)Het Platform Economie & Ruimte onderhoud het E&R Registers Qualified Culture Environment Auditor (QCEA). Geregistreerden zijn aantoonbaar in staat:

 • in kwaliteit en kwantiteiten te duiden wat er gebeurt op locatie, dat wil zeggen:
  • de cultuurhistorische waarden en ruimtelijke kwaliteit van de locatie de duiden
  • de aanwezige drijvende krachten te duiden waarmee de locatie het verschil kan maken
  • de beperkende factoren van de fysieke ruimte te benoemen
 • een bijdrage te leveren over de mogelijkheden van de locatie
 • een bijdrage te leveren in de visievorming over de locatie

 

Opname in het E&R Register Qualified Culture Environment Auditor (QCEA) kan op twee gronden:

 1. door het overleggen van een certificaat van deelname of een diploma van een door het Platform E&R erkende opleiding of
 2. door het presenteren van een casus aan de toelatingscommissie. In de presentatie zijn de genoemde elementen op overtuigende wijze aan bod gekomen

 

De toelatingscommissie bestaat uit drie leden: één uit het E&R Inspiratieteam, één uit de E&R Kopgroep de nieuwe kijk op business en afhankelijk van het onderwerp een vertegenwoordiger van een van de E&R Projectgroepen.


Om in het register blijvend opgenomen te zijn moet u:

 1. een keer per jaar een van de E&R Bijeeenkomsten volgen.


< Terug

.Aanmelden voor lidmaatschap

< Terug

20170506