Strategieontwikkeling met de OK! methode. 

Een training voor portfolio- en programmamanagers.

Portfoliomanagers en programmamanagers vervullen een belangrijke ondersteunende rol bij het opzetten, ontwikkelen en beheren van de strategische projectenportefeuille en de uitvoering van strategische programma’s.

Tijdens deze training leer je hoe je het strategisch proces actief kunt ondersteunen, zodat het management projectportfolio’s effectief opstelt. Dit is dé basis voor zowel portfoliomanagers als programmamanagers voor de beheerste uitvoering van samenhangende projecten. 

Doelgroep

Created with Sketch.

Portfoliomanagers en programmamanagers

Hoe trainen wij?

Created with Sketch.

Alle deelnemers zijn actief in de functie van portfolio- en/of programmamanager. Vanuit die functie breng je actief casuïstiek in, waardoor de training zich kan richten op het inrichten van de strategie binnen je eigen organisatie en de daaruit voortkomende projecten en programma’s. En, omdat de deelnemers van de groep uit verschillende organisaties komen, wordt geïnspireerd geleerd van elkaar.


Iedere processtap van de OK!-strategie-ontwikkelingsmethode wordt uitgelegd. De opdrachten zijn gericht op het leren kennen van iedere processtap om tot een meervoudige waarde strategie binnen je eigen organisatie te komen. 

De training stelt jou ook in staat om deze processtappen en het portfolio- en één of meer programma’s die uit dit portfolio zijn afgeleid te presenteren aan de directie. Zo leer je proactief invloed uit te oefenen op de bestaande planning & control cyclus van projecten en programma’s binnen je organisatie.


Actuele ontwikkelingen, met name vereisten vanuit de EU-regelgeving (CSRD) en focus op meervoudige waarde-creatie (IIRC), worden hierin meegenomen. Zo leer je hoe je het proces op kunt zetten naar een duurzaam en toekomstbestendig business- en verdienmodel.

Duur

Created with Sketch.

De vijfdaagse training vindt plaats in 10 logisch opgedeelde blokken van maximaal 3 uur.


Toetsing

Created with Sketch.

Het examen bestaat uit presentatie van de projecten en programma’s als ook het proces dat je hebt gevolgd om tot deze projecten en programma’s te komen en de rol die je wilt innemen  binnen het planning en control proces.


Wat leer je?

De training bevat de volgende onderdelen:

 • Omgevingsanalyse van je organisatie in de keten, inclusief initiële beoordeling van de meervoudige waarde-creatie 
 • Interne organisatie-analyse, inclusief initiële beoordeling van de meervoudige waarde-creatie
 • Samenstelling van strategische opties: het creëren van ketens van samenhang
 • Samenstelling projectenportfolio en programma’s behorend bij deze ketens van samenhang
 • Het gestructureerd uitwerken van projecten en programma’s
 • Het hanteren van oplossingsmethoden in projecten en programma’s: oorzaakgerichte technieken, besluitvormingsgerichte technieken, implementatiegerichte technieken. 
 • Beïnvloedingsmethoden voor het stimuleren van strategisch denkwerk binnen jouw organisatie, zodat je de rol van portfolio- en/of programmamanager pro-actiever gaat vervullen


Kennis en vaardigheidsontwikkeling in de training:

De training doorloopt het volledige strategische planningsproces van een onderneming. De kennis voor omgevingsanalyse en bedrijfskundige doorlichting van een onderneming wordt aangereikt. In plaats van SWOT en confrontatiematrix wordt de techniek van het ontwikkelen van Ketens van Samenhang aangereikt.


Kennis over CSRD en ESRS en het daarbij behorende begrippenkader, zoals dubbele materialiteit, integrated thinking, integrated reporting en meervoudige waardeontwikkeling komen aan bod.   

Daarnaast worden de denkmethoden voor het samenstellen van projectaanpakken aangereikt en toegepast.


Eindopdracht

De eindopdracht bestaat uit de schriftelijke rapportage, presentatie en verdediging van de strategische analyse, opgestelde ketens van samenhang / het strategische projectenportfolio en de opgestelde projecten voor de  geprioriteerde strategische keten voort de eigen onderneming. 

 

Trainers

Roel Riepma en Rob Westerdijk


Boeken

 • Aken, T. van, Riepma, R. en R.D. Westerdijk (2019). Toekomstbestendig ondernemen met de OK! methode. Organisatie-Kundig.
 • Aken, T. van, Riepma, R. en R.D. Westerdijk (2018). Het OK! model. Methodische aanpak van organisatievraagstukken. Noordhoff uitgevers.


Prijs

€ 3.495,00, exclusief 21% BTW


Data

5 dagen/10 dagdelen, inclusief presentatie eindopdracht

 

Dagen, tijden, locatie

 • 3 november 2023 van 9.30 – 16.30
 • 17 november 2023 van 9.30 – 16.30;
 • 1 december 2023 van 9.30 – 16.30;
 • 15 december 2023 van 9.30 – 16.30;
 • 19 januari 2024 van 9.30 – 16.30
 • 9 februari 2024 van 9.30 – 16.30: eindpresentaties/examen OK training


Locatie
Utrecht nabij Centraal Station.


Toevoegen: 

Zie OK! methode op de website:

https://www.ok-methode.nl/

https://www.youtube.com/watch?v=oktgkfZSh6U 

Wat leer je?

Created with Sketch.

De training bevat de volgende onderdelen:

 • Omgevingsanalyse van je organisatie in de keten, inclusief initiële beoordeling van de meervoudige waarde-creatie; 
 • Interne organisatie-analyse, inclusief initiële beoordeling van de meervoudige waarde-creatie;
 • Samenstelling van strategische opties: het creëren van ketens van samenhang;
 • Samenstelling projectenportfolio en programma’s behorend bij deze ketens van samenhang;
 • Het gestructureerd uitwerken van projecten en programma’s;
 • Het hanteren van oplossingsmethoden in projecten en programma’s: oorzaakgerichte technieken, besluitvormingsgerichte technieken, implementatiegerichte technieken;
 • Beïnvloedingsmethoden voor het stimuleren van strategisch denkwerk binnen jouw organisatie, zodat je de rol van portfolio- en/of programmamanager pro-actiever gaat vervullen.

Kennis en vaardigheidsontwikkeling in de training

Created with Sketch.

De training doorloopt het volledige strategische planningsproces van een onderneming. De kennis voor omgevingsanalyse en bedrijfskundige doorlichting van een onderneming wordt aangereikt. In plaats van SWOT en confrontatiematrix wordt de techniek van het ontwikkelen van Ketens van Samenhang aangereikt.


Kennis over CSRD en ESRS en het daarbij behorende begrippenkader, zoals dubbele materialiteit, integrated thinking, integrated reporting en meervoudige waardeontwikkeling komen aan bod.   


Daarnaast worden de denkmethoden voor het samenstellen van projectaanpakken aangereikt en toegepast.

Eindopdracht

Created with Sketch.

De eindopdracht bestaat uit de schriftelijke rapportage, presentatie en verdediging van de strategische analyse, opgestelde ketens van samenhang / het strategische projectenportfolio en de opgestelde projecten voor de  geprioriteerde strategische keten voort de eigen onderneming. 

Trainers

Created with Sketch.

Roel Riepma en Rob Westerdijk

Boeken

Created with Sketch.
 • Aken, T. van, Riepma, R. en R.D. Westerdijk (2019). Toekomstbestendig ondernemen met de OK! methode. Organisatie-Kundig.
 • Aken, T. van, Riepma, R. en R.D. Westerdijk (2018). Het OK! model. Methodische aanpak van organisatievraagstukken. Noordhoff uitgevers.

Prijs

Created with Sketch.

 € 3.495,00, exclusief 21% BTW

Data, tijden en locatie

Created with Sketch.

5 dagen/10 dagdelen, inclusief presentatie eindopdracht

 

Dagen en tijden

 • 6 november 2024 van 9.30 – 16.30
 • 20 november 2024 van 9.30 – 16.30;
 • 4 december 2024 van 9.30 – 16.30;
 • 18 december 2024 van 9.30 – 16.30;
 • 23 januari 2025 van 9.30 – 16.30
 • 6 februari 2025 van 9.30 – 16.30: eindpresentaties/examen OK training


Locatie: 
Utrecht nabij Centraal Station.